Sista chansen att investera i ett ledande och väldiversifierat bolag inom biometri
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att investera i ett ledande och väldiversifierat bolag inom biometri

Sista

Precise är en global mjukvaruleverantör specialiserad på biometrisk identifiering, accesslösningar och besöks-hanteringssystem som möjliggör smidig och säker autentisering av användare via fingeravtryck och ansikten. Precise grundades år 1997 med visionen att erbjuda biometri för mobiltelefoner och idag finns identifieringsmjukvaran, enligt Bolagets uppskattningar, i cirka 10 % av världens samtliga mobiler.

Bolaget är indelat i två affärsområden; Algo och Digital Identity, vilka står för 74 % respektive 26 % av omsättningen. Inom affärsområdet Algo nyttjar Precise sin 25 års långa kompetens inom algoritmer för avancerad bildanalys för att licensera ut Bolagets världsledande fingeravtrycksmjukvara till sensor-tillverkare. Inom affärsområdet Digital Identity har Bolaget utvecklat och förvärvat ledande lösningar för access- och besökshantering och erbjuder idag dessa tjänster genom varumärket YOUNiQ™ och dotterbolaget EastCoast Solutions.

Precise stärker nu kassan genom en företrädesemission, som tillför Bolaget en nettolikvid om 40,5 MSEK, i syfte att möjliggöra en ökad satsning på Digital Identity i USA samt stärka den befintliga produktutvecklingen och möjligheterna att expandera till nya vertikaler, som bilar och bärbara datorer, inom Algo.

Ansvarig analytiker kommenterar

"För YOUNiQ™, en del av Digital Identity-benet, har fokus flyttats från utveckling till kommersialisering med satsningar på att bygga nya säljkanaler, vilket lett till nya kunder i både Sverige och USA. Tillsammans med det förvärvade bolaget EastCoast Solutions går Bolaget in i en fas med en skalbar accesslösning samt med en helhetslösning för besökshanterings-system. Under 2022 växte de årligt återkommande intäkterna (ARR) inom Digital Identity med 25 % till 16,2 (13,0) MSEK och Analyst Group anser att Bolaget har goda möjligheter att fortsätta växa genom en SaaS-modell, vilket skapar förutsättningar för stabilare och mer återkommande kassaflöden. Vi ser även att Bolagets strategi avseende att expandera till USA snabbt har bevisat sig då säljkanaler etablerats under 2023 genom samarbeten med Genetec Technology och Flowscape Technology. I takt med att Precise ökar försäljningen och breddar Bolagets kundbas förväntas skalbarheten påvisas genom fler mjukvarulösningar och därmed ökade intäkter, vilket resulterar i en högre marginal.

Digital Identity är på frammarsch men än sålänge utgör Algo den primära delen av verksamheten, där den 25 års långa erfarenheten av att utveckla identifieringsmjukvara har skapat en stabil grund att växa från. Precise specialisering på under-display sensorer tillsammans med strategin att licensera ut mjukvaran möjliggör samarbeten med världsledande sensortillverkare, där efterfrågan drivs av ett ökat behov av säkra och bekväma identifierings-lösningar. Mjukvarans hårdvaruagnostiska egenskaper skapar även förutsättningar för att snabbt skala upp inom nya produktområden, något som Bolaget har bevisat då flertalet samarbeten tecknats inom nya vertikaler såsom bärbara datorer och bilar. Bolagets strategi att stärka positionen på marknaden för fingeravtryckslösningar för mobiler, samt bredda verksamheten till nya vertikaler, skapar ett mer diversifierat Precise och en investeringsmöjlighet som ger exponering mot flera snabbt växande marknader.

Sammantaget så anser Analyst Group att kombinationen av Precise ledande position inom mobilsegmentet, stora tillväxtmöjligheter i nya vertikaler och kommersialiseringen inom Digital Identity, ger en intressant mix vilken förväntas att resultera i flera värdedrivare i aktien under kommande åren."

Analyst Groups investeringsidé för Precise Biometrics

Väl positionerat i snabbt växande marknader

Marknaden för fingeravtryckssensorer kan delas upp i tre olika sensortyper: optiska, kapacitiva och ultraljud, där Precise primärt specialiserar sig på optiska- och ultraljuds-sensorer vilka även kallas under-display sensorer. Den globala marknaden för under-display fingeravtrycks-sensorer förväntas växa till ett värde om 2,5 miljarder dollar fram tills år 2030, motsvarande en genomsnittligt årlig tillväxttakt (CAGR) om 21 %.


Den globala marknaden för biometriska fysiska access-lösningar, vilken Precise adresserar genom Digital Identity, förväntas som nämnt växa till 3,7 mdUSD år 2031, motsvarande en CAGR om ca 8 % räknat från år 2021.


Det ökade behovet av säkerhet och bevakning är en av de viktigaste faktorerna som driver tillväxten i marknaden för fysiska biometriska accesslösningar. Sjukhus som vill begränsa åtkomsten till känsliga kemikalier är exempel på situationer som ställer höga krav på avancerade säkerhetsåtgärder. Precise har som tidigare nämnt påbörjat kommersialiseringen av YOUNiQ™ och är redo att tillgodose kundernas behov inom detta segment.

Sett till marknaden för besökshanteringssystem förväntas denna växa till ett värde om 2 mdUSD år 2026, motsvarande en CAGR om 16 %.


Efterfrågan drivs bland annat av ökande säkerhetsbehov och mer effektiv hantering av besökare i företags- och offentliga miljöer. Genom att identifiera besökare och ge säker åtkomstkontroll så bidrar besökshanteringssystem till att upprätthålla en hög nivå av säkerhet och minskat manuellt arbete. Precise förvärvade år 2021 EastCoast Solutions AB vilket stärker Bolagets position inom besökshantering.

Skalbar affärsmodell genom tillväxt inom nya vertikaler

En av Precise styrkor är att mjukvaran är hårdvaruagnostisk vilket möjliggör många användningsområden, något som förväntas skapa konkurrensfördelar och därigenom driva tillväxt inom nya vertikaler vilket skapar hög skalbarhet i affärsmodellen. Utöver en stark grundvertikal inom mobiltelefoner finns goda förutsättningar för att expandera inom nya vertikaler såsom laptops, bilar, dörrlås och smarta betalkort. Precise har under 2022 slutit flertalet avtal vilket förväntas driva försäljningen framöver, bland annat ingick Bolaget under år 2022 ett samarbete med Infineon Technologies för att tillhandahålla fingeravtryckslösningar till fordonsindustrin. Denna vertikal är särskilt intressant då fordonsindustrin kännetecknas av långa livscykler och höga volymer, vilket kan generera stabila årligt återkommande intäkter (ARR). Därutöver tecknade Bolaget under Q4-22 avtal med den koreanska sensortillverkaren CanvasBio för att utveckla fingeravtryckssensorer. Genom att expandera inom nya vertikaler diversifierar Bolaget intäkterna, breddar kundbasen samt kan fortsätta växa på globala marknader med ökad efterfrågan på biometriska lösningar.

Redo för kommersialisering

För YOUNiQ™, en del av Digital Identity-benet, har fokus flyttats från utveckling till kommersialisering med satsningar på att bygga nya säljkanaler, vilket lett till nya kunder i både Sverige och USA. Tillsammans med det förvärvade bolaget EastCoast Solutions går Bolaget in i en fas med en skalbar accesslösning samt med en helhetslösning för besökshanteringssystem. Under 2022 växte de årligt återkommande intäkterna (ARR) inom Digital Identity med 25 % till 16,2 (13,0) MSEK och Analyst Group anser att Bolaget har goda möjligheter att fortsätta växa genom en SaaS-modell, vilket skapar förutsättningar för stabilare och mer återkommande kassaflöden. Vi ser även att Bolagets strategi avseende att expandera till USA snabbt har bevisat sig då säljkanaler etablerats under 2023 genom samarbeten med Genetec Technology och Flowscape Technology.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningskurs: 1,6 SEK per aktie
  • Emissionsvolym: 49,5 MSEK
  • Teckningsperiod: 15 maj – 29 maj 2023
  • Garanti- och teckningsåtagande: 100 %
  • Pre money-värdering: 74,3 MSEK
  • Lista: Small Cap Stockholm
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Läs mer på bolagets hemsida Teckningssedel


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt