Crowdsourcing: En värdefull resurs för IR-personer under rapportsäsongen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen

Crowdsourcing: En värdefull resurs för IR-personer under rapportsäsongen

Crowdsourcing:

Rapportperioden är en spännande tid för investerare och börsbolag. Förväntningarna är många och det finns mycket som står på spel. Men vad säger egentligen marknaden och vad kan börsbolag göra för att möta marknadens förväntningar? I denna artikel redogör Pinpoint Estimates hur crowdsourcing som verktyg kan hjälpa till att skapa mer ömsesidig förståelse mellan bolag och investerare.

Allt fler investerare och börsbolag ser nu värdet av att ta del av marknadsförväntningar inför och under rapportsäsongen. Crowdsourcade estimat är en del av en större trend mot ökad transparens och öppenhet inom finanssektorn. Men vad är crowdsourcing av estimat egentligen?

Crowdsourcing utgår från att en samlad grupp är klokare än en enskild individ. I det här specifika fallet används teorin Wisdom of the crowd för att samla in förväntningar från en mängd investerare för att skapa en gemensam förväntansbild för börsbolaget. Detta resulterar i viktade konsensus som både bolaget och marknaden kan  förhålla sig till.

Fördelarna med att använda crowdsourcade estimat är många. För investerare som bidrar med sina estimat ger det möjlighet att använda data som en benchmark för sina egna prognoser och därigenom ta bättre investeringsbeslut. För bolag som är kunder till en tjänst som Pinpoint Estimates, kan det öka den ömsesidiga förståelsen mellan bolaget och marknaden. Några börsbolag som använder Pinpoint som en del av sin IR-strategi är SBB, NCAB, Hemnet Group, New Wave och Spotlight Group.

En tydlig och gemensam förväntansbild gör det möjligt för bolag att styra budskapet i rapporterna. Med insikter om vad marknaden förväntar sig kan bolag anpassa sitt budskap för att minska marknadsreaktioner åt fel håll. Det ger bolaget möjlighet att motverka volatilitet i aktiekursen och skapa en stabilare kursutveckling och mer rättvis värdering.

Ett annat viktigt inslag av att använda crowdsourcade estimat är att det ger börsbolag möjlighet att komma närmare investerarna och visa att man bryr sig om deras åsikter. Det ger också en indikation på att bolaget är seriöst och vill erbjuda och tillgängliggöra en mer objektiv bild av hur marknaden ser på deras prestationer och utveckling.

Ett vanligt exempel på hur crowdsourcing av estimat kan ha en avgörande betydelse för bolaget är när förväntningarna inför rapporten är högt ställda och faktiskt utfall och missar förväntningarna. På rapportdagen kan det här i många fall leda till en negativ aktiekursreaktion. Med insikter från Pinpoint Estimates ligger bolaget ett steg före med möjlighet att  undvika en negativt överraskad marknad på rapportdagen. Dessutom skapas med Pinpoint goda förutsättningar för att synas på en marknad där det råder hård  konkurrens om investerarnas uppmärksamhet.

Så kan Pinpoint Estimates hjälpa börsbolag att skapa värde och möta marknadens förväntningar:

Erbjudandet i sammandrag:

  • En egen inloggning och bolagssida för att följa estimaten i realtid, samt tillgång till resultat och historisk data för att dra lärdomar från tidigare rapporter.
  • Community kring bolaget, som byggs  upp för att  skapa en feedback loop mellan investerare (och potentiella) och bolaget för att öka öppenheten och transparensen.
  • En tydlig förväntansbild med Pinpointkonsensus, ett tids- och  kostnadseffektivt alternativ eller komplement till uppdragsanalys/analytiker som kan hjälpa till att upptäcka om marknaden har missat något som analytikerna har plockat upp.
  • Garanterad och löpande kommunikation om bolaget från Pinpoints egna kanaler samt synlighet via Pinpoint API.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt