Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Sista

Sista chansen att teckna i skalbara SecTech-bolag som står inför europeisk expansion

Med sin ”smarta hem”-plattform, enkel installation och attraktiv prismodell har det Stockholmsbaserade SecTech-bolaget Sensor Alarm en vision om att tillhandahålla ”ett hemlarm för alla”. I samband med pågående företrädesemission lanserar bolaget sin nya plattform och stärker därmed sitt erbjudande genom komplett smarta hem-teknik, vattenlarm, röklarm och rörelsesensorer.


Kärnan i Sensor Alarms inbrottslarm ligger i den avancerade lufttrycksteknik som, med smarta sensorer, oavbrutet läser av lufttrycket i en byggnad och omgående reagerar om trycket förändras. Bolaget har utvecklat mjukvara som kan hantera och tolka denna lufttrycksteknik. Förändring i lufttrycket sker till exempel när någon öppnar eller bryter upp en dörr, eller krossar ett fönster. Larmet kan integreras i alla typer av bostäder och fastigheter, samt även i garage och husbilar. Varje larmenhet har förmåga att täcka en yta upp till 400 kvm.

En betydande fördel med Sensor Alarms produkt är att ingen installationsprocess krävs. Larmenheten behöver inte monteras mot en vägg, utan kan enkelt placeras på exempelvis hallbordet. Larmet kräver ingen tillgång till internetuppkoppling utan kommer, så fort det har anslutits till närmaste el-uttag, automatiskt kopplas upp till Telias master.

Skalbar SecTech-lösning

Sensor Alarms nya larmplattform innehåller en mängd enheter och add-on tjänster som möter de krav som efterfrågas av både kunder och partners, vilket bland annat inkluderar komplett smarta hem-teknik, vattenlarm och rörelsesensorer.

Parallellt med utvecklingen av den nya plattformen har bolaget lagt grunden för en förädlad affärsstrategi, med ökad diversifiering och skräddarsydda larmpaket riktade mot specifika målgrupper och partners, t.ex företagslarm, industrilarm, billarm, campinglarm, samt mot bl.a. försäkringsbolag och elbolag. Bolaget stärker därmed sin position som ett innovativt SecTech-bolag med en anpassningsbar och skalbar plattform, som inte enbart erbjuder ett fullständigt skydd av hemmet, utan också inom olika områden utanför bostaden eller kontoret. Samtliga komponenter i Sensor Alarms hårdvara är CE- och RoHS-märkta.

Växande miljardmarknad

2019 värderades hemlarmsmarknaden i Sverige till cirka 17 miljarder USD och förväntas växa med cirka 15 procent årligen fram till 2025. Tillväxten drivs av faktorer som ökad medvetenhet kring hemskyddssystem, framväxten av Internet of Things (IoT), det vill säga trådlös uppkoppling av teknik, samt ökad brottslighet. Traditionella enheter byts ut mot uppkopplade och digitala larmenheter och plattformar, något som skapar en efterfrågan på nya smarta lösningar. IoT har förbättrat kvaliteten på produkter och pålitligheten av automatiseringssystem. De höga kostnaderna för installation och underhåll av traditionella hemsäkerhetssystem skapar en efterfrågan på nya lösningar som tilltalar en större målgrupp.

Målsättningar – motiv med företrädesemission

Sensor Alarm genomför nu en företrädesemission om totalt cirka 20,5 MSEK för att finansiera en omfattande lansering mot diverse marknadssegment, samt accelerera etableringen på den norska marknaden. Strategin framåt är att öka tillväxten genom partnerskapsavtal. Styrelse och ledning ser betydande potential till expansion på den nordiska marknaden där en stor del av hushållen inte är utrustade med hemlarm. Vidare är det bolagets ambition att under 2022 expandera till strategiskt utvalda marknader inom Europa.

Erbjudandet i sammandrag – företrädesemission av units

  • Teckningsperiod: 30 mars – 13 april 2022
  • Emissionsvolym: cirka 20,5 MSEK
  • Avstämningsdag: 28 mars 2022
  • Teckningspris: 36,30 SEK per unit (motsvarande 1,65 SEK per aktie)
  • Tecknings- och garantiåtagande: cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 81% av erbjudandet
  • Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 1: 31 augusti – 14 september
  • Övrigt: Den som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är aktieägare i bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tjugotvå (22) nyemitterade aktier samt sju (7) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i bolaget.
  • Övrigt: Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till åttio (80) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period om 10-20 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning och samtidigt inte överstiga 2 SEK.
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Teckna med BankID Läs mer


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt