Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

IPO-nytt:

IPO-nytt: Rusningar i veckans debutanter SLP och Northgold – sentimentskifte?

Efter ett inledande kvartal som till mångt och mycket varit ganska tufft för IPOs fick vi i veckan se ett par kraftiga debutrusningar i logistikfastighetsbolaget Swedish Logistic Property, SLP, samt guldprospekteringsbolaget Northgold. Om det utgör början på ett bredare sentimentskifte eller inte återstår givetvis dock att se...

Vi summerar den senaste tidens nyhetsflöde på noteringsfronten med fokus på aktuella och kommande svenska och internationella börsnoteringar att hålla ögonen på!

Läs mer: I  förra veckans "IPO-nytt" läser du fler nyheter om börsaktuella bolag!

Nyheter om kommande börsnoteringar/IPOs, emissioner och SPACar att hålla ögonen på 2022

Nedan finner du ett antal nyheter som rör kommande planerade eller möjliga börsnoteringar för 2022 eller framåt.

Tips: Du finner fler aktuella nyheter på vår sida för Börsnoteringar & IPOs samt vår sida för SPAC-bolag.

Spac-bolaget Tbd30 ingår avtal om förvärv av Spolargruppen Sverige

Spac-bolaget Tbd30 har ingått avtal om att förvärva Spolargruppen Sverige och inleder ny noteringsprocess med Nasdaq Stockholm. Tbd30 har ingått avtal med Capillar Equity Fund I samt ytterligare minoritetsaktieägare om förvärv av Spolargruppen Sverige, en svensk aktör inom rörinfodring, så kallad relining, slamsugning, och rörspolning.

Förvärvet är villkorat av godkännande från aktieägarna på en extra bolagsstämma som beräknas hållas den 19 april samt under förutsättning att samtliga av Nasdaq Stockholms noteringsvillkor för en bolagskombination som genomförs av ett förvärvsbolag uppfylls. Planen är att det kombinerade bolaget ska noteras på First North.

Den totala köpeskillingen för förvärvet uppgår till 801 miljoner kronor på kontant- och skuldfri basis och vederlaget utgörs av en kombination av kontanter och nyemitterade A-aktier.

Aktieägare i Tbd30 som tillsammans representerar 78 procent av kapital och röster har oåterkalleligt åtagit sig att rösta för förvärvet och övriga beslut på den extra bolagsstämman.

Tbd30 genomför en som en del av förvärvet och den fortsatta finansieringen en riktad nyemission på 1,5 miljoner nya A-aktier till en teckningskurs på 100 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 150 miljoner kronor före emissionskostnader. Den riktade nyemissionen tecknas av bland andra Lannebo Fonder och Carnegie Fonder.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Tbd30.

Bawats nyintroduktion tecknades till 79 procent – aktien börjar handlas den 28 mars

Bawat Water Technologies nyintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm tecknades till 79 procent av erbjudandet. Aktien kommer att börja handlas den 28 mars.

Bawat är ett danskt bolag som har en patenterad värmebaserad lösning för att behandla ballastvatten. Bawat tillförs 35,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Långivarna Danish Green Investment Fund och Danish Maritime Fund kommer att kvitta lån på 21,3 miljoner kronor mot nyemitterade aktier i Bawat till teckningskursen.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Bawat.

Så gick veckans debuter – Kraftiga rusningar för SLP och Northgold


Logistikfastighetsbolaget SLP, Swedish Logistic Property började den 23 mars att handlas på Nasdaq Stockholm. Bolaget noterar B-aktier som handlas med kortnamnet SLP B på segmentet Mid Cap.

Erbjudandet att teckna aktier övertecknades flera gånger. Teckningskursen fastställdes till 27 kronor per aktie, vilket var det i högsta i det aviserade intervallet 25,50 till 27 kronor per B-aktie och motsvarar ett börsvärde på 4,1 miljarder kronor före erbjudandet.

SLP:s affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter. Bolaget ägde vid årsskiftet 70 fastigheter, och hade flera pågående nybyggnadsprojekt. Fastighetsvärdet uppgick till 6,5 miljarder kronor vid årsskiftet. Erik Selin är styrelseordförande i SLP.

Aktien stängde första handelsdagen till kursen 41 kronor vilket motsvarar en kursuppgång på ca 48 procent. Kursen har därefter fallit tillbaka något och handlas i skrivande stund till 38,50 kronor senast betalt.


Guldprospekteringsbolaget Northgold började den 24 mars att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet NG.

Northgold är ett svenskt bolag som grundades 2020. Bolaget har prospekteringsrättigheter för ett antal området inom Mellersta Österbottens guldbälte i Finland, inklusive projekten Kopsa och Kiimala Trend, som bägge innehåller mineraltillgångar.

Erbjudandet att teckna aktier i bolaget tecknades till 91,1 procent. Teckningskursen var 11,60 kronor per aktie och bolaget tillfördes 39,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Aktien stängde första handelsdagen till kursen 16 kronor vilket motsvarar en kursuppgång på ca 38 procent. Som högst noterade aktien till närmare 20 kronor och i skrivande stund till 16,50 kronor senast betalt.

Grattis till alla er som tecknade och fick tilldelningen i IPO:erna!

Läs mer och följ nyhetsflödet på våra bolagssidor för SLP och Northgold.

Combinedx nyintroduktion blev övertecknad – Premiär den 28 mars

It-konsulten Combinedx nyintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market tecknades till 165 procent och blev därmed övertecknad. Aktien kommer börja handlas på First North den 28 mars.

Bolaget får 2 400 nya aktieägare. Ankarinvesterare är Cliens Kapitalförvaltning, Grenspecialisten, Edastra, investmentbolaget Spiltan, Unionen, Proactive International Interim P2I (Niklas Flyborg) och Resona Holding (David Giertz)  som tecknar aktier för 34,2 miljoner kronor, motsvarande 57 procent av erbjudandet.

Erbjudandet bestod av 1,43 miljoner nyemitterade aktier till teckningskursen 42 kronor per aktie. Bolaget tillförs 60 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Överteckningen är ett kvitto på att Combinedx väcker stort intresse bland investerare. Det har vi känt hela vägen sedan i höstas då vi gjorde vår pre-ipo och även nu de senaste veckorna trots att kriget i Ukraina ställt allt annat i skuggan. Vi är stolta och tacksamma över de ankarinvesterare som stöttat oss längs hela noteringsresan och att vi nu nått ytterligare en milstolpe i vår tillväxtresa. Med en noterad aktie i ryggen siktar vi nu på nästa delmål som är att nå en miljard i omsättning år 2025", kommenterar vd Jörgen Qwist.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för CombinedX.

Tips – Ladda ner Börskollens kostnadsfria app för automatisk bolagsbevakning av IPO-aktuella bolag

1000+ betyg på App Store och Google Play
Alla nyheter samlade på ett ställe
Skapa bevakningar av aktier
Pushnotis när något händer
Helt kostnadsfri

Katalysen Ventures genomför en nyintroduktion på Spotlight

Katalysen Ventures genomför en nyintroduktion på Spotlight Stock Market. Första handelsdag i aktien blir den 20 april. Bolaget har godkänts för notering, villkorat av att erforderlig ägarspridning uppnås och att erbjudandet tecknas till minst 8,0 miljoner kronor, motsvarande 73 procent av erbjudandet.

Anmälningstiden löper från 25 mars till 10 april. Teckningskursen är 46 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar 239 130 aktier och bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 11,0 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,9 miljoner kronor. Bolaget värderas före erbjudandet till 234 miljoner kronor.

Katalysen grundades 2007 av entreprenören och företagsbyggaren Peter Almberg och etablerades som en så kallad "venture developer" år 2015. I dag består Katalysen av elva företagsbyggare verksamma på kontor i Stockholm, Sverige och Geneve, Schweiz. Katalysen har hittills investerat sin expertis och sitt kapital i 25 verksamheter.

"Katalysen hjälper tillväxtbolag att växa och ökar sannolikheten för dem att lyckas genom att tillföra rätt expertis och erfarenhet, samt minska risken för investerare i dessa tidiga skeden. Vi samarbetar både med bolagen och dess investerare eftersom vi är av uppfattningen att samarbete leder till bättre resultat. För att erhålla så god avkastning som möjligt jobbar vi mycket med långsiktiga optioner, vilket ger oss önskad hävstång, kommenterar Peter Almberg", Katalysen Ventures vd och grundare.

Vi har nu adderat bolaget till vår databas vilket innebär att du kan skapa bevakning med automatiska pushnotiser i vår app. Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Katalysen Ventures.

Sandvik föreslår utdelning och börsnotering av SMT under namnet Alleima

Verkstadsbolaget Sandviks styrelse har beslutat att föreslå en utdelning och börsnotering av Sandvik Materials Technology, SMT, på årsstämman som äger rum den 27 april.


Noteringen planeras att göras på Nasdaq Stockholm den 31 augusti och förväntas uppfylla kraven enligt Lex Asea. Sandvik har dessutom beslutat att Alleima ska bli det nya namnet på SMT, förutsatt aktieägarnas godkännande till att dela ut och börsnotera SMT.

"Det är glädjande att vi nu tar nästa steg i den här processen och föreslår utdelningen och noteringen av SMT för årsstämman. Vi är övertygade om att det här kommer att öka det långsiktiga aktieägarvärdet, och att både Sandvik och SMT kan utvecklas mer fördelaktigt på egen hand", säger Johan Molin, styrelseordförande för Sandvik.

Namnet kombinerar två hörnstenar i SMT:s affär, nämligen alloy, legering, och material, med alei, en äldre version av ordet alloy, som grund, skriver Sandvik.

Läs hela nyheten.

Noteringsaktuella Orderhero uppges bryta mot lagen

Restaurangtech-bolaget Orderhero vill noteras på börsen, men användare av bolagets system riskerar böter från Skatteverket. Det rapporterar Breakit.

Enligt lag behöver företag ha certifierade kassaregister, vilket innebär att vid köp ska bland annat ett tillverkningsnummer finnas med på kvittot.

Detta förklaras Orderhero inte ha, men bolaget hävdar att de kan lägga in numren manuellt i slutet av försäljningsdagen. Skatteverket håller dock inte med, och menar att registreringen ska göras i kassasystemet samtidigt som köpet genomförs.

Vidare hänvisar företaget till ett undantag som finns, som gäller varuautomater. Även här är Skatteverket av annan åsikt, och menar att bolagets produkter inte kan klassas som varuautomater.

Samtidigt förklarar Orderhero att man prioriterar en integrering av sina olika system, samt att de är måna om att alla ska betala rätt skatt.

Bolaget är på väg att noteras på Nasdaq First North, genom en unitemission på 16 miljoner kronor.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Orderhero.

Nyheter om internationella börsnoteringar/IPOs och SPACar

Och här några nyheter om internationella börsnoteringar.

Succé i börsnotering för svenskkopplade Forge Global


Under tisdagen börsnoterades det svenskkopplade bolaget Forge Global på New York-börsen. Debuten blev en rejäl succé och aktien handlas som högst 166 procent ovanför listningspriset, men stängde 66 procent högre. Detta skriver bland annat Dagens PS.

Forge Global börsnoterades genom en sammanslagning med Spac-bolaget Motive Capital Corp. Bolaget döps om till Forge Global Holdings, Inc och får tickern FRGE.

Forge Global beskriver sig själva som en ledande leverantör av marknadsplatsinfrastruktur, datatjänster och tekniska lösningar för privata marknadsaktörer. De erbjuder bland annat en marknadsplats för handel med aktier i icke-noterade bolag som Neo4j, Klarna, Reddit, Discord, OpenSea och Calm.

Läs hela nyheten.

Saudisk apoteksjätte rusar i största börsnoteringen sedan Aramco

Den saudiska apoteksjätten Nahdi Medical rusade som mest 21 procent i samband med sin börsdebut på tisdagen. Det rapporterar Bloomberg News.

Aktien steg till 158 rial efter att ha introducerats till priset av 131 rial, vilket var i den översta delen av teckningsintervallet. Nahdi drog in nästan 1,4 miljarder dollar från listningen. Det gör noteringen till den största i Saudiarabien sedan oljejätten Saudi Aramcos på 30 miljarder dollar 2019.

Den saudiska börsen Tadawul, som är oljetung på grund av Saudi Aramcos vikt, är upp 14 procent i år. Det gör den till den sjunde bäst presterande i världen hittills under 2022.

Läs hela nyheten.

Kinesiska elbilstillverkaren Leapmotor vill noteras på börsen i Hongkong

Kinesiska elbilstillverkaren Leapmotor lämnade på torsdagen in ett utkast till prospekt för en notering på Hongkong-börsen. Samtidigt kungjorde bolaget att omsättningen under 2021 steg till 3,1 miljarder yuan (488 miljoner dollar) och meddelade även att nettoförlusten nästan tredubblades. Det rapporterar Technode.

Antal leveranser uppgick till 43 748 fordon under förra året. Bolaget är uppbackat av Sequoia Capital China och har för närvarande tre modeller till salu. De planerar lansera åtta nya modeller fram till 2025.

Läs hela nyheten.

❤️ Gratis: Prenumerera på vårt nyhetsbrev med heta aktiecase och ladda ner vår app för bolagsbevakning!

Läses av andra just nu

Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Om aktien Bawat Water

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt