Därför ska du investera i hälsa – Konjunkturokänsliga sektorn som utklassar index
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen

Därför ska du investera i hälsa – Konjunkturokänsliga sektorn som utklassar index

Därför

Astrid Samuelsson och Ellinor Hult, förvaltarna av HealthInvests Partners fond Sustainable Healthcare, är de nya förvaltarna bakom Avanzas nya fondsatsning. Den nya fonden, Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult, fokuserar exklusivt på hälsovårdssektorn – en sektor som haft klart bättre tillväxt än breda globala världsindex under de senaste 15 åren*.

*De senaste 15 åren har globala hälsovårdsaktier gett en avkastning på 13 procent per år, att jämföra med ett globalt världsindex som under samma period gett en årlig avkastning om 9 procent.

Fonden är en globalfond som investerar i en blandning av stora stabila bolag såsom AstraZeneca, Novo Nordisk och Eli Lilly med mindre, innovativa bolag som satsar på morgondagens läkemedel och behandlingar som exempelvis BioMarin Pharmaceutical, BioArctic och ImmunoGen. Dessutom med en spridning över hälsovårdssektorns många delsektorer; från läkemedel och bioteknik till digitalisering, vård och labororatorieutrustning.  Portföljen har 60-70 innehav.

En viktig del av vår process är att ha en bas i portföljen med stabila bolag med goda tillväxtmöjligheter. Normalt är den delen 60–90% av det förvaltade kapitalet. Sedan ”kryddar” vi fonden med bolag som nyligen börjat sälja, men som ännu inte nått lönsamhet, normalt 5–20%. Slutligen investerar vi i rena forskningsbolag, dvs de som inte nått marknaden ännu. Den sista delen är normalt också 5–20% av förvaltat kapital. Genom att hålla oss till den här portföljsammansättningen får vi både gott om tillväxt och uppsida, men med en trygg bas som kan hålla emot under en lågkonjunktur, till exempel", säger Astrid Samuelsson.

Hälsovård har, historiskt, stått emot bra i lågkonjunkturer. Till stor del eftersom efterfrågan på hälsovård ständigt ökar på grund av en åldrande befolkning och fler och fler livsstilssjukdomar.

”Vi brinner för att hitta bolag som med forskning och utveckling kan ta fram behandlingar som gör betydande skillnad för patienter", säger Ellinor Hult.

”Stora framsteg har redan gjorts inom många områden, exempelvis vissa cancerformer och diabetes. Men många sjukdomar och tillstånd skriker efter bättre behandlingar. Där kommer våra innovativa bolag in.”

Förvaltarna har gemensamt över 30 års erfarenhet av hälsovårdsinvesteringar. Innan HealthInvest arbetade de på Handelsbanken där de förvaltade fonden Handelsbanken Hälsovård Tema. Astrid Samuelsson är dessutom disputerad läkare och har forskat inom virologi och immunologi. För att få ytterligare inblick i hälsovårdssektorn har förvaltarna satt ihop ett medicinskt råd med läkare och forskare så att de, på djupet, kan förstå vilka bolag som har potential och kommer kunna skapa verklig förändring. Rådet har specialistkompetenser inom kirurgi, cancer, neurologi, kardiologi, immunologi och dermatologi.

Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult är en så kallad artikel 9-fond, vilket innebär att den har hållbarhet som investeringsmål. I praktiken betyder det att alla innehav analyseras utifrån noggrann metodik innan investering sker.

Hållbarhet är inte det enda som är viktigt för oss när vi väljer ut bolag till fonden. Det är såklart avgörande att vi investerar i bra behandlingar. Då bidrar vi till att rätt forskning drivs framåt och kommer till nytta för patienterna så snabbt som möjligt. Det känns både bra i hjärta och i plånbok,” avslutar Ellinor Hult.

HealthInvest partners AB är ett fondbolag med fokus på hälsovårdssektorn. Sedan 2022 är HealthInvest en del av Atle.

Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att alla investeringar kan resultera i förlust.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt