Senaste

Cision •  Idag 06:00

Gunnebo publicerar preliminärt resultat för juli och augusti 2020 samt utsikter för september och fjärde kvartalet 2020

Med anledning av att GB HoldCo AB, som indirekt ägs av Altor Fund Manager AB och Stena Adactum AB, idag har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende Gunnebo, offentliggör Gunnebo viss preliminär finansiell information för juli-augusti 2020 samt utsikter för september och fjärde kvartalet 2020.

Cision •  Idag 06:00

Den nya styrelsen i Cabonline Group tillsätter tillförordnad VD

Styrelsen i Cabonline Group har vid ett styrelsesammanträde utsett Anneli Lindblom, nuvarande CFO, till tillförordnad VD från och med idag.

Cision •  Idag 05:45

Climeon beviljas lån av SEK och DNB för att vidareutveckla sin affär

Climeon beviljas lån av SEK och DNB för att vidareutveckla sin affär

Cision •  Idag 05:40

Uttalande från styrelsen för Gunnebo med anledning av GB HoldCos offentliga kontanterbjudande

Uttalande från styrelsen för Gunnebo med anledning av GB HoldCos offentliga kontanterbjudande

Cision •  25 Sep 19:00

Information från Peptonic Medical AB (publ)

Stockholm, 25 september, 2020 - Peptonic Medical AB (publ) ("Peptonic’ eller ‘Bolaget’) informerar härmed om att Ekobrottsmyndigheten har inlett en utredning rörande grovt insiderbrott med anledning av åtgärder som Bolaget vidtagit inom ramen för ett finansieringsarrangemang mellan Bolaget och en finansiell aktör.

Cision •  25 Sep 16:28

Correction: Invitation to Zutec Holding AB (publ) Q4 and full-year report presentation on September 30th

Correction: Invitation to Zutec Holding AB (publ) Q4 and full-year report presentation on September 30th

Cision •  25 Sep 16:05

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org. nr 556695-2205, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 oktober 2020 kl.

Du har väl inte missat våra bolagssidor?

Här hittar du allt om ett enskilt bolag. Utöver nyheter, videos, blogginlägg och insynshandel så hittar du även nyckeltal och bra relaterade länkar till bolagens hemsida men även direktlänkar till verktyg för analys m.m.

Cision •  25 Sep 16:00

Heliospectra genomför fullt garanterad företrädesemission av units och tidigarelägger delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Cision •  25 Sep 14:59

Miljönämndens beslut möjliggör kostnadsbesparingar genom flytt av bolagets produktion från Danmark till Sverige

IDEON, Lund: European Institute of Science AB (publ), org.

Cision •  25 Sep 14:30

Kommentar från oberoende budkommittén i Internationella Engelska Skolan i anledning av budpliktserbjudande från Grundstenen 300029

Kommentar från oberoende budkommittén i Internationella Engelska Skolan i anledning av budpliktserbjudande från Grundstenen 300029

Cision •  25 Sep 14:20

Kommuniké från extra bolagsstämma i Shortcut Media AB (publ.)

Idag 25 september 2020 höll Shortcut Media AB (publ.

MFN •  25 Sep 14:15

Net Insights valberedning inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut på årsstämman 9 maj 2017 ska ledamöterna i valberedningen utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna.

Cision •  25 Sep 14:00

Valberedning för ÅF Pöyry AB (publ) utsedd

Valberedning för ÅF Pöyry AB (publ) utsedd

GlobeNewswire •  25 Sep 13:30

Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

MFN •  25 Sep 13:15

Valberedning; Lindab International AB (publ)

Härmed meddelas att styrelsens ordförande Peter Nilsson i enlighet med beslut på årsstämman, i samråd med bolagets tre största ägare har utsett en valberedning.

MFN •  25 Sep 13:15

Valberedning; Lindab International AB (publ)

Härmed meddelas att styrelsens ordförande Peter Nilsson i enlighet med beslut på årsstämman, i samråd med bolagets tre största ägare har utsett en valberedning.

Cision •  25 Sep 13:00

Oboya Horticulture Industries AB: Föreläggande om förlängning av rekonstruktion

Oboya Horticulture Industries AB: Föreläggande om förlängning av rekonstruktion

MFN •  25 Sep 13:00

DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser lägre resultat för tredje kvartalet 2020

DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser lägre resultat för tredje kvartalet 2020

Cision •  25 Sep 12:52

Nustay A/S flyttas till observationslistan/Nustay A/S will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

(for English version see below) 

Cision •  25 Sep 12:45

Durocs årsredovisning 2019/2020

Durocs årsredovisning 2019/2020

Cision •  25 Sep 12:15

Andelen kvinnliga styrelseledamöter har ökat i de börsbolag där Länsförsäkringar Fondförvaltning ingått i valberedningen

Länsförsäkringar Fondförvaltnings ägarstyrningsrapport för perioden juli 2019 till och med juni 2020 är nu publicerad på webbplatsen.

Cision •  25 Sep 11:30

Kommuniké från extra bolagsstämma 25 september 2020 i Moment Group AB

Vid extra bolagsstämman i Moment Group AB (publ) som hölls idag den 25 september 2020 i Göteborg fattades beslut om att nyvälja Hans Thyrén och Otto Drakenberg som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Cision •  25 Sep 11:20

Igrene söker ny vd

Igrenes nuvarande VD Per Ahlenbäck övergår till andra uppgifter hos bolaget av hälsoskäl.

Cision •  25 Sep 11:10

Eatgood – Lightfry-order till Bless Burgers 5:e restaurang

Eatgood – Lightfry-order till Bless Burgers 5:e restaurang

Cision •  25 Sep 11:00

ScandiDos AB - Delårsrapport för perioden 1 maj 2020 – 31 juli 2020

Första Kvartalet 1 maj 2020 – 31 juli 2020 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12,1 (12,9) Mkr, en minskning med 0,8 Mkr dvs.

MFN •  25 Sep 11:00

Oasmia väcker talan mot bolagets tidigare styrelse

Uppsala den 25 september 2020 – Vid årsstämma 2019 i Oasmia Pharmaceutical AB (”Oasmia” eller ”Bolaget”) redogjordes för den genomlysning av Bolaget som hade genomförts avseende tidigare styrelses förvaltning av Bolaget.

Cision •  25 Sep 10:01

”Collectibles fund” ökade i värde under första halvåret 2020 trots att verksamheten stängdes under pandemin

Numisbing AB (publ) rapporterar till NAV * om tre klasser av fonder som Numisbing AB (publ) fortsätter att investera i.

Cision •  25 Sep 09:34

Kommuniké från extra bolagsstämma i Aptahem AB

Idag, den 25 september 2020, hölls extra bolagsstämma i Aptahem AB.

GlobeNewswire •  25 Sep 09:00

Bergman & Beving AB: Aktierelaterat incitamentsprogram

Bergman & Beving AB: Aktierelaterat incitamentsprogram

Cision •  25 Sep 09:00

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5.8 MSEK från Lotus Timber OÜ, Estland

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5.

Cision •  25 Sep 08:55

Aktierelaterat incitamentsprogram - Rättelse

I den ursprungliga pressreleasen stod att varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie av serie B under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 5 juni 2024.

Cision •  25 Sep 08:30

Origin Coast Inc. väljer Heliospectras LED-belysningslösning MITRA

(GÖTEBORG, Sverige 25 september, 2020) – Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO, samt North American ADR OTCQB: HLSPY), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager att företaget har fått en ny order från Origin Coast Inc.

Cision •  25 Sep 08:13

IRLAB offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

IRLAB Therapeutics AB (”IRLAB” eller “Bolaget”) (IRLAB är för närvarande listat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet IRLAB A) meddelade den 23 september 2020 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté beslutat att godkänna IRLAB:s ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier av serie A på Nasdaq Stockholms huvudlista.

GlobeNewswire •  25 Sep 08:00

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 2021

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 2021

MFN •  25 Sep 08:00

Biovica lämnar in 510 (k)-ansökan för DiviTum®TKa till FDA

Biovica, verksamt inom blodbaserad cancerdiagnostik, meddelade idag att bolaget har lämnat in en 510 (k)-ansökan till amerikanska U.

MFN •  25 Sep 07:40

Xspray meddelar positiva preliminära resultat från studien för sin ledande produktkandidat HyNap-Dasa

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag preliminära resultat från den andra av två bioekvivalensstudier på friska frivilliga för sin ledande produktkandidat HyNap-Dasa.

Cision •  25 Sep 07:35

Prevas levererar Infor EAM till Norsk Kyllings nya framtidsinriktade anläggning på Orkanger

Norsk Kylling satsar på Infor EAM med Prevas. Lösningen testas och körs först igång på Norsk Kyllings befintliga anläggning, för att sedan implementeras på deras nya hypermoderna fabrik i Orkanger som är under uppförande.

Cision •  25 Sep 07:32

Klimator inleder teckningsperiod i nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Idag, den 25 september 2020, inleds teckningsperioden i Klimator AB:s (”Klimator” eller ”Bolaget”) publika nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market.

MFN •  25 Sep 07:30

Valberedning i Avanza Bank Holding AB (publ)

Valberedning i Avanza Bank Holding AB (publ)

Cision •  25 Sep 07:03

Unwrap Finance utser Björn Westerholm till tf VD

Unwrap Finance stärker organisationen och utser Björn Westerholm till tf VD.

Cision •  25 Sep 07:00

Kontigo Care AB tecknar distributörsavtal med finska A-klinikka OY

Kontigo Care tecknar distributöravtal med exklusivitet för den finska marknaden med tidigare samarbetspartnern A-klinikka OY

Cision •  25 Sep 07:00

Nicoccino offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen för Nicoccino Holding AB (publ) (”Nicoccino” eller ”Bolaget”) har med anledning av den förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 27 augusti 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”).

Cision •  25 Sep 07:00

Aktierelaterat incitamentsprogram

Aktierelaterat incitamentsprogram

GlobeNewswire •  25 Sep 06:50

Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta

Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta

Cision •  25 Sep 06:30

Bokslutskommuniké juli 2019 – juni 2020

Bokslutskommuniké juli 2019 – juni 2020

Cision •  25 Sep 06:30

AB Electrolux föreslår återinförd utdelning på grund av återhämtning i vinst och kassaflöde

Efter att ha utvärderat företagets finansiella ställning och effekterna av coronaviruspandemin har styrelsen i AB Electrolux beslutat att föreslå en vinstutdelning om 7 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019.

Cision •  25 Sep 06:05

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Qliro Group”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 oktober 2020 klockan 10.

Cision •  25 Sep 06:00

Qliro Groups styrelse föreslår utdelning av aktierna i CDON AB till Qliro Groups aktieägare

Pressmeddelande, Stockholm, 25 september 2020 Qliro Groups styrelse kallar idag till en extra bolagsstämma den 26 oktober 2020 för att fatta beslut om utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget CDON AB (”CDON”) till Qliro Groups aktieägare.

MFN •  25 Sep 06:00

Episurf Medical - Upping Long-Term Sales

Episurf Medical - Upping Long-Term Sales

MFN •  25 Sep 06:00

Fasadgruppen expanderar i Danmark genom förvärv av Cortex

Fasadgruppen fortsätter stärka sin nordiska position genom att förvärva Cortex, ett ledande danskt företag inom fasadunderhåll och renovering.

Cision •  25 Sep 05:30

Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission och tillförs härigenom cirka 340 miljoner kronor för att delfinansiera förvärv

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

MFN •  25 Sep 05:30

Nordic Credit Rating ger Offentliga Hus utsikten "Watch Positive"– hög sannolikhet för förbättrat kreditbetyg

Idag publicerade Nordic Credit Rating (NCR) en ”Rating Update” för Offentliga Hus i Norden AB.

Cision •  25 Sep 05:00

Fastator lämnar meddelande om förtida inlösen av befintliga obligationer

Fastator lämnar meddelande om förtida inlösen av befintliga obligationer

MFN •  25 Sep 04:50

Det långsiktiga kreditbetyget för Offentliga Hus i Norden AB (publ) placeras på Watch positive

Det långsiktiga kreditbetyget för Offentliga Hus i Norden AB (publ) placeras på Watch positive

Cision •  24 Sep 21:30

Cyxone reviderar utvecklingsplanen för Rabeximod

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar förbättrade behandlingar av autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget har inlett en process för att optimera utvecklingsplanen för Rabeximod.

Cision •  24 Sep 18:15

Hansa Biopharma meddelar positiva resultat från den prövarinitierade fas 2-studien med imlifidase för behandling av anti-GBM sjukdom

Studien visar att imflidase snabbt eliminerar anti-GBM-antikroppar och att två tredjedelar av patienterna inte behövde dialys sex månader efter behandling.

Cision •  24 Sep 16:50

Tellus Towers utformning påverkas av ändrade planer för centrala Telefonplan

SSMs JV-projekt Tellus Towers vid Telefonplan i Stockholm kommer att ändras i sin utformning till följd av Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut inför fortsatt planarbete för centrala Telefonplan.

Cision •  24 Sep 15:52

BioStock publicerar intervju med VD Peter Morsing

BioStock publicerar intervju med VD Peter Morsing

Cision •  24 Sep 15:33

Swedencare AB (publ) avser genomföra en riktad nyemission av aktier som en del i finansieringen av förvärven av Nutravet (UK) Limited och verksamheten i Animal Pharmaceuticals Inc.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MEDTILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Cision •  24 Sep 15:32

Swedencare AB (publ) förvärvar verksamhet av amerikanskt djurhälsobolag med fokus på veterinärkanalen

Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) förvärvar den verksamhet som bedrivs av det amerikanska djurhälsobolaget Animal Pharmaceuticals Inc.

Cision •  24 Sep 15:31

Swedencare AB (publ) förvärvar ledande brittiskt djurhälsobolag

Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) förvärvar 100% av det brittiska bolaget Nutravet (UK) Limited (”Nutravet”).

GlobeNewswire •  24 Sep 15:30

Bilia AB (publ) offentliggör information om genomfört återköp av vissa seniora icke-säkerställda obligationer och emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer

Bilia AB (publ) offentliggör information om genomfört återköp av vissa seniora icke-säkerställda obligationer och emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer

Cision •  24 Sep 15:20

Inzile når inte produktionsmålet för 2020 på grund av komponentbrist

Inzile når inte produktionsmålet för 2020 på grund av komponentbrist

Cision •  24 Sep 15:00

The Single Malt Fund AB (publ) säkrar investering om ytterligare € 1 000 000

The Single Malt Fund AB har idag per den 24:e september 2020, säkerställt investering om ytterligare € 1 000 000 (en miljon Euro) i den pågående emissionen.

Cision •  24 Sep 14:45

Alligator Bioscience lanserar ett nytt immunonkologikoncept

Alligator Bioscience lanserar ett nytt immunonkologikoncept

Cision •  24 Sep 14:30

Magnus Jonsson avgår som styrelsemedlem i TagMaster

Magnus Jonsson avgår som styrelsemedlem i TagMaster

Cision •  24 Sep 14:00

Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid den extra bolagsstämman i Evolution Gaming Group AB (publ) den 24 september 2020 beslutades det om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i NetEnt AB (publ) som bolaget lämnade den 24 juni 2020.

Cision •  24 Sep 13:35

Plejd tidigarelägger delårsrapport kvartal tre till 16:e oktober 2020

Plejd tidigarelägger delårsrapport kvartal tre till 16:e oktober 2020

Cision •  24 Sep 13:34

Kommentar avseende Scandinavian Credit Fund I:s engagemang i Well Fastigheter

Stockholm 24 september 2020 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Cision •  24 Sep 13:27

Eco Wave Powers VD tillkännager spännande första resultat av prestandaförbättringar och betydande kostnadsminskningar från vågkraftsprojektet i Gibraltar

Eco Wave Powers VD tillkännager spännande första resultat av prestandaförbättringar och betydande kostnadsminskningar från vågkraftsprojektet i Gibraltar

MFN •  24 Sep 13:04

Oasmia presenterar på Pensers temadag om cancerforskning den 7 oktober

Uppsala den 25 september 2020 – Oasmia Pharmaceuticals VD Francois Martelet kommer att presentera på Erik Penser Banks temadag om cancerforskning den 7 oktober 2020 kl.

MFN •  24 Sep 12:45

Kallelse till extra bolagsstämma i Vostok Emerging Finance Ltd.

Innehavare av depåbevis avseende aktier i Vostok Emerging Finance Ltd.

MFN •  24 Sep 12:45

Kallelse till extra bolagsstämma i Vostok Emerging Finance Ltd.

Innehavare av depåbevis avseende aktier i Vostok Emerging Finance Ltd.

GlobeNewswire •  24 Sep 11:45

Företagsakuten förlängs till 31 december 2020

Företagsakuten förlängs till 31 december 2020

Cision •  24 Sep 11:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Gullberg & Jansson AB (publ)

I enlighet med tidigare kommunikation kring återkallat utdelningsförslag bjuds aktieägare härmed in att delta i extra bolagsstämma gällande utdelning.

Cision •  24 Sep 10:37

Klimator har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Klimator AB (”Klimator” eller ”Bolaget”) har idag godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) under förutsättning att lägsta gräns i Bolagets kommande spridningsemission tecknas samt att Spotlights ägarspridningskrav uppnås.

Cision •  24 Sep 09:52

Ny huvudansvarig revisor för Mantex AB

Mantex AB har utsett Per Svensson från BDO AB som huvudansvarig revisor.

Cision •  24 Sep 09:30

Alelion får ännu en uppföljningsorder från den globala specialfordonstillverkaren Terberg Group värd 8 MSEK

Alelion Energy Systems har erhållit ytterligare en uppföljande beställning på högspänningsbatterier från den globala specialfordonstillverkaren Terberg Group.

Cision •  24 Sep 09:00

Zordix offentliggör prospekt i samband med företrädesemissionen om cirka 45,5 MSEK

Styrelsen i Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) beslutade den 3 augusti 2020 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 3 791 408 aktier av serie B, vilket vid full teckning i emissionen inbringar en total emissionslikvid om cirka 45,5 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”).

Cision •  24 Sep 08:53

Valberedning 2020/21

Valberedning 2020/21

Cision •  24 Sep 08:50

Analysguiden: "Framgångssagan fortsätter"

Angler Gaming redovisar en nettoomsättning om 11,6 meur (6,7) under Q2 2020, det summerar tillväxten till höga 73% i årstakt.

Cision •  24 Sep 08:45

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i G5 Entertainment AB (publ)

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i G5 Entertainment AB (publ)

Cision •  24 Sep 08:00

Kallelse till extra bolagsstämma 2020 i Skanska AB (publ)

Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 (”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2020 för beslut om vinstutdelning.

Cision •  24 Sep 08:00

Biotage utser valberedning

Biotage utser valberedning

Cision •  24 Sep 08:00

Förbättrad prestanda och betydande kostnadsminskningar i Eco Wave Powers vågkraftsprojekt i Gibraltar

Stockholm, Sverige, 24 september 2020 --- Eco Wave Power (aktiesymbol: ECOWVE), som utvecklar teknik för landbaserad vågenergi, meddelar idag förbättrad kraftproduktion och betydande kostnadsminskningar för företagets nätanslutna vågkraftverk i Gibraltar.

MFN •  24 Sep 08:00

Stockpicker intervjuar Aino Healths VD Jyrki Eklund i samband med emissionen

Aino Health är en ledande leverantör av digitala Software as a Service-tjänster (SaaS) för företagsledningar inom Corporate Health Management.

MFN •  24 Sep 07:50

Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 är den 25 september 2020

Som tidigare kommunicerats har Kollect on Demand Holding AB (publ) (“Kollect” eller “Bolaget”) genomfört en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (“Teckningsoptioner”) samt delat ut Teckningsoptioner till aktieägarna i Bolaget.

MFN •  24 Sep 07:50

Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 är den 25 september 2020

Som tidigare kommunicerats har Kollect on Demand Holding AB (publ) (“Kollect” eller “Bolaget”) genomfört en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (“Teckningsoptioner”) samt delat ut Teckningsoptioner till aktieägarna i Bolaget.

Cision •  24 Sep 07:41

Klimator AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag, världsledande inom tillämpad vägklimatologi, och som har utvecklat en patenterad dataplattform som med mycket hög noggrannhet kan förutse vägväderförhållanden längs hela vägnät.

Cision •  24 Sep 07:00

NP3 uppfyller villkoren för inlösen av obligationslån 2017/2021 med ISIN SE0009805054

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.

Cision •  24 Sep 07:00

Attana och ExpreS[2]ion Biotech har tecknat utvecklings och leveransavtal

Attana AB (”Attana”) tillkännager härmed att de har tecknat ett avtal om huvudsakliga villkor avseende utveckling och leverans av nya proteiner från ExpreS[2]ion Biotechnologies ApS (“ExpreS[2]ion").

Cision •  24 Sep 06:45

Advanced Soltech tar in 131,5 MSEK i nyemission av preferensaktier

Det har varit ett stort intresse för att ta del av Advanced Soltechs erbjudande om att teckna nyutgivna preferensaktier.

MFN •  24 Sep 06:45

Soltechs dotterbolag Advanced Soltech tar in 131,5 MSEK i nyemission av preferensaktier

Det har varit ett stort intresse för att ta del av Advanced Soltechs erbjudande om att teckna nyutgivna preferensaktier.

Cision •  24 Sep 06:30

Inission ingår avtal med ABB AB Industrial Automation

Inission ingår avtal med ABB AB Industrial Automation

Cision •  24 Sep 06:00

Mycronics valberedning tillsatt

Mycronics valberedning tillsatt

Cision •  24 Sep 05:34

Covid-19 medför att analys av cirkulerande tumör-DNA flyttas fram då de spanska klinikerna under studiepausen haft begränsade möjligheter att genomföra planerad blodprovtagning

Sedan NeoFox-studien pausades i mars 2020 har klinikerna haft begränsade möjligheter att genomföra blodprovtagning för uppföljning av de patienter som ingår i studien.

MFN •  24 Sep 05:30

XVIVO Perfusions teckningsoptionsprogram 2020/2022

Årsstämman i XVIXO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) den 31 mars 2020 beslutade att emittera högst 408 000 teckningsoptioner av serie 2020/2022 till anställda i XVIVO och XVIVOs svenska dotterbolag.

MFN •  24 Sep 05:30

XVIVO Perfusions teckningsoptionsprogram 2020/2022

Årsstämman i XVIXO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) den 31 mars 2020 beslutade att emittera högst 408 000 teckningsoptioner av serie 2020/2022 till anställda i XVIVO och XVIVOs svenska dotterbolag.

Cision •  24 Sep 05:00

Spa Holdings 3 Oy lämnar ett frivilligt rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj

Spa Holdings 3 Oy lämnar ett frivilligt rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj

MFN •  24 Sep 05:00

Offentliga Hus stärker det egna kapitalet med 300 miljoner kronor

Offentliga Hus stärker det egna kapitalet med 300 miljoner kronor