Förnybar energi | Bästa aktierna solenergi, vindkraft och… - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

13 min lästid

Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent skriver han allt ifrån breda nyheter om privatekonomi till nischade artiklar om specifika aktier.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Aktier

Aktier förnybar energi som investering (guide) – Bästa aktierna inom solenergi, vindkraft och övrig förnyelsebar energi april 2024

Sidans innehåll

I takt med att utsläppen av fossila bränslen ökat kraftigt har klimatfrågan seglat upp som vår tids kanske viktigaste fråga. Domedagsrapporterna kring vår framtid haglar tätt, men parallellt med detta finns det mängder av innovativa företag som arbetar fram lösningar för att komma till bukt med problemet genom en successiv omställning till en ökad grad av förnyelsebar energi.

 • Klimatförändringarna och ökade utsläpp har intensifierat behovet av övergång till förnybar energi, med solenergi, vindkraft och vattenkraft som ledande alternativ.
 • Många innovativa företag inom förnybar energi, som är börsnoterade, erbjuder möjligheter för investeringar i sektorn, med fokus på sol, vind, och vattenenergi.
 • Guiden ger insikter i förnybar energisektorn, hjälper till att förstå vilka gröna aktier som presterar bäst, vilka risker som finns och vilka möjligheter man kan dra nytta av som investerare inom förnybar energi.

Med hjälp av solenergi, vindkraft och vattenkraft, genom allt från undervattensdrakar till solceller, sker en mycket spännande omställning – något som du kan vara en del av såväl som privatperson som investerare.

Flera av dessa företag är börsnoterade och i den här guiden får du en inblick i sektorn som stort och lär dig mer om bolagen samt de främsta aktierna inom förnybar energi. Vi har dock valt att i huvudsak begränsa oss till sol, vind, vatten samt vissa övriga närliggande bolag inom sektorn – men givetvis går att att argumentera för att såväl vätgas, bolag inom elektrifiering och elbilar samt andra närliggande tekniker också kan ingå i detta bredare "hållbarhets- och miljötema" (och på sikt kommer vi antagligen att skapa fler spännande guider för dessa delområden).

Med guiden strävar vi efter att du ska få svar på frågor om allt från vilka gröna aktier som har levererat bäst till vilka risker man bör se upp och de möjligheter som finns när man investerar i förnyelsebar energi aktier. Längst ner finns du också ett nyhetsflöde med aktuella nyheter om branschen och bolagen som ingår!

Läs mer: Vi kan också rekommendera våra andra två guider med fokus på den gröna omställningen Vätgasaktier och Elbilsaktier.

Topplista – 10 bästa aktierna inom förnyelsebar energi senaste 1, 3 och 5 åren

Innan vi går in på djupet kring vad det innebär att investera i aktier inom förnyelsebar energi listar vi de aktierna som har presterat bäst avkastningsmässigt under de senaste 1, 3 respektive 5 åren. Vi har gjort ett manuellt urval av kandidater med fokus på solenergi, vind- och vattenkraft.

Därutöver listar vi aktuellt börsvärde för att du ska få en känsla för bolagets storlek samt landet där aktien går att handla (och ibland, om annan, härkomst). Vi har heller inte tagit hänsyn till eventuella utdelningar eller avknoppningar. Du kan klicka dig vidare och läsa mer om bolagen hos Avanza.

Att aktierna är "vinnare" under dessa tidsperioder är förvisso ingen garanti för framtida avkastning, men en generell tumregel kan vara att snegla mer på vinnarlistorna än motsvarande förlorarlistor – detta då vinnare oftast gör mycket rätt och antagligen har goda chanser att fortsätta prestera!

Bästa aktier förnybar energi – 1 år

 1. EAM Solar 149 % (Norge, 0,1 miljarder NOK)
 2. Alternus Energy 53 % (Norge, 0,2 miljarder NOK)
 3. Magnora 42 % (Norge, 2,0 miljarder NOK)
 4. Scatec 4 % (Norge, 11 miljarder NOK)
 5. Vestas -8 % (Danmark, 186 miljarder DKK)

Bästa aktier förnybar energi – 3 år

 1. First Solar 94 % (USA, 18 miljarder USD)
 2. EAM Solar 44 % (Norge, 0,1 miljarder NOK)
 3. Magnora 14 % (Norge, 2,0 miljarder NOK)
 4. Orrön 13 % (Sverige, 2,1 miljarder SEK)
 5. Idacorp -8 % (USA, 4,7 miljarder USD)

Bästa aktier förnybar energi – 5 år

 1. Enphase Energy 1 126 % (USA, 15 miljarder USD)
 2. Magnora 316 % (Norge, 2,0 miljarder NOK)
 3. Daqo 280 % (USA/Kina, 2,0 miljarder USD)
 4. First Solar 209 % (USA, 18 miljarder USD)
 5. Arise 105 % (Sverige, 1,7 miljarder SEK)

Listan senast uppdaterad: 2024-04-03. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Investera i klimatsmarta aktier – Vad är förnybar energi och hur investerar man?


Vi förklarar förnybar / förnyelsebar energi

Idag är elektricitet en självklar del av vardagen i de allra flesta delarna av världen – på vilket sätt som elektriciteten framställs är dock inte alls lika självklar. Fossila bränslen såsom kol och olja har präglat större delen av den här epokens energiförsörjning och är fortfarande världens största energikälla, men i stora delar av världen går omställningen till förnybar energi snabbt och det pratas ofta om att denna omställning är en mycket central del i lösningen på den stora klimat- och miljöfrågan.


Men vad betyder egentligen förnybar energi? Förnybar, eller förnyelsebar, energi innebär helt enkelt energi från källor som ständigt förnyas och aldrig tar slut, såsom exempelvis sol, vind och vatten. Eftersom användningen av denna typ av energikällor har mindre negativ inverkan på miljön har flera nya bolag valt att specialisera sig inom området, vilket lett till ett brett utbud av hållbara, gröna aktier som går en mycket intressant framtid till mötes.

Varför ska man investera i aktier inom förnybar energi?

Hade man ställt denna fråga till en typisk investerare under 2019 och åren dess för innan hade personen antagligen mest ryckt på axlarna. Då var det helt enkelt inte särskilt hett med denna typ av investeringar. Men sedan hände något och under 2020 började plötsligt aktiebolag inom förnybar energi stiga kraftigt och alla verkade helt plötsligt vilja investera i aktion inom hållbar energi för framtiden.

Detta syntes kanske tydligast på fonden “Handelsbanken Hållbar Energi A1” som blev en av de största fonderna bland Avanzas kunder och steg över 150 % från coronakraschen i mars till slutet av 2020 – vilket är en riktigt imponerande siffa för en fond! Investerarna tycktes plötsligt ha insett att världens länder och organisationer menade allvar med klimatfrågan och att omställningen till förnybar energi är oundviklig.

En investering som också innebär att man blir en del av den gröna omställningen."

Det är alltså svårt att påstå något annat än att en investering i hållbar energi verkligen är något som ligger rätt i tiden. Det är väldigt sannolikt att branschen som helhet kommer fortsätta växa kraftigt under de kommande årtiondena och det finns många bolag och investerare som kommer kunna dra nytta av detta. Att köpa aktier inom förnyelsebar energi har dock inte bara potential att resultera i fin avkastning för portföljen, utan det bidrar dessutom till att man blir en del av den gröna omställningen. Känner man att man vill göra mer för miljön så kan ett alternativ vara att bidra med kapital genom att investera  i bolag som bidrar till omställningen.

Vad styr utvecklingen av gröna aktier?

Något som gör handel med hållbara bolag extra intressant är deras täta koppling till vilken politik som bedrivs, både på nationell och global nivå. Detta har framför allt märkts av i presidentvalet i USA där värdepapper inom hållbar energi steg kraftigt när det började luta åt att Joe Biden skulle ta hem valet. Biden hade till skillnad från den då sittande presidenten Donald Trump lovat storsatsningar på miljön, vilket givetvis är gynnsamt för bolag inom det förnybara.


Något förenklat kan man säga att när ett land styrs av en ledare som förnekar klimatförändringarna och inte anstränger sig för att göra något åt dem så har det generellt sett en negativ inverkan på miljörelaterade aktier. Om landet inte tänker anstränga sig för att stimulera utvecklingen för denna typ av bolag skapas ett tuffare, ofta mindre gynnsamt företagsklimat.

Omvänt, om ett land styrs av en ledare som har ett stort miljöengagemang så leder det till lagar och regler som gynnar hållbarhetsaktier. Det kan vara genom krav som exempelvis att en viss mängd av landets energiförsörjning ska komma från vindkraft, vilket ju så klart gynnar de bolag som är verksamma inom området.

Exempel på hur politiken påverkar branschen

Föreställ dig själv att du driver ett företag som säljer färdigbyggda vindkraftverk av fantastisk kvalitet. Plötsligt bestämmer sig ett lands president för att 5000 nya vindkraftverk ska byggas i varje delstat eftersom satsningar ska göras på miljön. Det kommer med stor sannolikhet leda till att åtminstone ett antal av de lokala upphandlarna i varje delstat vänder sig till ditt vindkraftsföretag för att göra inköp. Vips så har din försäljning ökat kraftigt utan att du egentligen ansträngt dig extra för att få det att hända! Det är den logiken som ligger bakom uppgångar för aktiebolag inom förnyelsebar energi som beror på politiska beslut.

Det finns såklart stora världsledare som förnekar klimatförändringarna, men i stort sett så ser man idag både i Europa och i globala sammanhang att trenden talar tydligt för att mer och mer förändringar införs som är till för att rädda miljön.

Tips – Följ nyhetsflödet för aktier inom förnyelsebar energi med vår smidig app

Vilka risker finns med att investera i aktier förnybar energi?

Inga börsinvesteringar är riskfria och detta gäller såklart också handel med aktier inom förnybar energi. I detta fall är det väldigt viktigt att skilja på vad som är en bra bransch och en bra aktie. Som tidigare nämnt sker omställningen till förnybar energi i hög takt och inget talar för att det kommer gå långsammare under den närmsta tiden. Branschen är således bra, men detta betyder inte att alla aktiebolag inom branschen är bra köp.

För att minska riskerna är det därför alltid viktigt att göra en analys av ett bolag så att man är medveten om vad man handlar. När du lär dig mer om ett bolag så ökar chansen till att du gör rätt bedömning.

Det är också viktigt att tänka på att flera bolag har olika subventioner och liknande att tacka för mycket av sina framgångar. Det är såklart ingen garanti att subventionerna kommer vara för evigt och det är med andra ord bra att ställa sig frågan hur ett visst bolag kommer klara sig utan dessa subventioner.

Vi har summerat ytterligare ett antal risker att tänka på längre ner i denna guide.

Tips: Om du är mer intresserade av att investera i traditionella råvaror som olja, guld och metaller tipsar vi om vår stora råvaruguide.

Lista – 13 populära aktier inom förnybar energi med många ägare hos Avanza

För att underlätta för dig att smalna in och hitta några bolag att fokusera mer på har vi valt ut 13 populära aktier inom detta tema med många aktieägare hos Avanza. Återigen, många ägare utgör inte nödvändigtvis någon garanti för att det rör sig om de absolut bästa bolagen, utan kan snarare ses som ett "filter" för att gräva vidare – och kan kombineras med ovanstående listor.

Norden:

 1. SolTech Energy 60 304 ägare
 2. Orrön Energy 39 835 ägare
 3. Eolus Vind 25 423 ägare
 4. Minesto 23 358 ägare
 5. OX2 13 446 ägare
 6. Arise 12 124 ägare
 7. Vestas Wind 10 286 ägare
 8. Midsummar 9 143 ägare

Övriga:

 1. Enphase 2 470 ägare
 2. SolarEdge 2 363 ägare
 3. Brookfield Renewable Corp 1 916 ägare
 4. SunPower 1 753 ägare
 5. NextEra Energy 1 669 ägare

Listan senast uppdaterad: 2023-11-29. Källa/inspiration: Avanza.

Vilka miljövänliga aktier och fonder finns att köpa 2024?


Så vilka värdepapper finns att handla med inom förnybar energi? Om vi börjar med fonder så är det tyvärr många fondbolag som har uppmärksammat den "gröna trenden" och därför är snabba med att marknadsföra sig med termer som “hållbar”, “sustainable” och så vidare. Det är dock inte alltid som de verkligen är hållbara och lyckas leva upp till sina namn.

Som tur är finns det olika indikatorer på Avanza eller Morningstar där du kan se hur hållbara olika värdepapper faktiskt är. Dels finns det något som kallas “Hållbarhetsindikatorn” som mäter områdena miljöarbete, socialt ansvar och bolagsstyrning. Dels finns det “Låg CO2-risk” vilket är ett mått från Morningstar för att bedöma nivån av koldioxidutsläpp och fossila bränslen. Dessa stämplar kan vara bra att hålla koll på när du är ute efter hållbarhet.

3 populära fonder inom hållbar energi

Handelsbanken Hållbar Energi A1
Som tidigare nämnt har Handelsbankens hållbara energi-fond blivit en av Avanzas mest populära fonder – alla kategorier. Fonden har en acceptabel avgift på 1,66% och även om den haft en blygsam utveckling i förhållande till Stockholmsbörsen i stort under 2021 så imponerar avkastningen om man zoomar ut och kollar exempelvis under en 5-årsperiod.

Det som gör fonden extra spännande är att den har spridning mot många amerikanska och kinesiska bolag. Totalt härstammar ungefär hälften av fondens värde från USA och Kina, bland annat genom kinesiska Xinyi Solar Holdings som sysslar med solenergi och Darling Ingredients från USA som sysslar med matåtervinning. Du får också ta del av norska aktier som har en avgörande roll i fonden och utgör ca 10% av innehavet.

DNB Fund Renewable Energy retail A
DNBs förnybar energi-fond handlas till en total avgift på omkring 1,99% och sett till avkastningen de senaste 5 åren så har den verkligen varit värd sin något högre avgift. Fonden har betydligt mindre Kina-fokus än ovan nämnda fond, men även  hos DNB är USA populärt då aktier med säte i landet utgör ca 33% av fondens innehav. Fondens största innehav är dock det italienska bolaget Enel SpA som är ett energibolag vars energi framställs från hållbara källor.

Proethos Fond
Proethos Fond har som mantra att investera i lösningen på klimatkrisen. Fondens totala avgift ligger på 0,72% vilket är lågt i sammanhanget. Sedan starten 2018 har fonden just nu lyckats mäkta med en förhållandevis bra avkastning. Proethos har likaså valt en global inriktning med en balans mellan sol, vind och vatten. De innehar flera intressanta bolag och som investerare får du bland annat ta del av elbilstillverkaren Tesla från USA som är ett av världens största aktiebolag sett till börsvärde.

Aktier inom hållbar energi

När det kommer till aktier inom förnybar energi så finns det en uppsjö av intressanta företag att läsa mer om – både i Sverige och globalt. Nedan listar vi ett antal av dessa bolag med primärt fokus på de största kategorierna inom typer av förnyelsebar energi – nämligen solenergi, vind- och vattenkraft.

Listan bör utgöra en bra grund för fortsatt analys, men är givetvis inte heltäckande då det är en stor och bred bransch där man även kan argumentera för att exempelvis vätgas, elfordon och andra tekniker också kan ingå. Vissa av bolagen har också verksamhet i flera som rör flera av de olika kategorierna.

Aktier solenergi att köpa


Sedan lösningar inom solenergi började införas har utvecklingen gått mycket snabbt och dagens lösningar är effektiva och lyckas ta tillvara på solens energi på ett strålande sätt. Branschen har vuxit och inom området hittar vi idag solceller på allt från stora byggnadskomplex till små parkeringsautomater. En av de största utmaningarna inom området är att lagra och distribuera elektriciteten.

Norden:

 • Scatec (Norge)
 • SolTech Energy (Sverige)
 • Implementa Sol (Sverige)
 • EAM Solar (Norge)
 • Meriaura (Sverige/Finland)
 • Norsk Solar (Norge)
 • Alternus Energy (Norge)
 • Midsummer (Sverige)
 • Swedish Stirling (Sverige)
 • Ocean Sun (Norge)

Övriga:

 • Enphase Energy (USA)
 • SolarEdge (USA/Israel)
 • Daqo New Energy (USA/Kina)
 • JinkoSolar (USA/Kina)
 • ReneSola (USA/Kina)
 • Sunrun (USA)
 • SunPower (USA)
 • Canadian Solar (USA/Kanada)
 • Brookfield Renewable Corp (USA/Kanada)

Aktier vindkraft att köpa


Om du har åkt bil genom Sverige, framför allt i de södra delarna av landet, är chansen stor att du sett anläggningar med vindkraft. I områden där det blåser mycket går det att ta tillvara på vinden på ett utmärkt sätt genom att omvandla den till elektricitet. Vindkraftverken anses ha en sån hög effektivitet att de till och med byggts till havs.

Norden:

 • Vestas Wind Systems (Danmark)
 • Eolus Vind (Sverige)
 • Arise Windpower (Sverige)
 • Slitevind (Sverige)
 • Orsted (Danmark)
 • Magnora (Norge)
 • Hexicon (Sverige)
 • Aker Offshore Wind (Norge)
 • SeaTwirl (Sverige)
 • OX2 (Sverige)
 • Orrön Energy (Sverige)

Aktier vatten- och vågkraft att köpa


Eftersom havet täcker en stor del av jordens yta finns det mycket att ta tillvara på här. Bolag som utnyttjar vattnets energi gör det genom att omvandla kraften från vågor och strömmar till elektricitet.

Norden:

 • Minesto (Sverige)
 • Eco Wave Power (Sverige)

Övriga:

 • IdaCorp (USA)
 • NextEra Energy (USA)

Tips – Automatisera ditt aktiesparande med smidiga tjänster

Om du inte vill, kan eller orkar lägga ned tid på att hålla dig uppdaterad på aktiemarknaden och istället vill automatisera ditt aktiesparande vill tipsa om tjänsten Sigmastocks.

Med Sigmastocks är det enklare än någonsin att spara i aktier! Det är en världsunik spartjänst, som är först med att kunna erbjuda ett helt automatiserat aktiesparande i en portfölj som skräddarsys efter dig och dina preferenser. Att komma igång är enkelt och tar bara några minuter, sedan sköter sparandet sig själv: från köp till optimering av din eller dina portfölj. Allt till en av marknadens lägsta avgifter!

Fler frågor och svar om att investera i aktier inom förnybar energi


Varför ska man investera i förnybar energi aktier?

Handel med aktier inom förnybar energi kan vara ett sätt att investera i vår gemensamma framtid. Världen står inför stora omställningar och förnybar energi ses som en av de viktigaste lösningarna för att rädda vår planet.

Vilka är de bästa hållbara aktierna att investera i inom förnybar energi?

Det finns en stora mängd svenska och internationella företag att välja bland och ovan försöker vi beskriva ett antal. Vilka som är de bästa är alltid en högst individuell fråga att ta ställning till, men vi hoppas att ovanstående kan utgöra inspiration till urval och fortsatt fördjupning.

Finns det några fonder inom förnybar energi att investera i?

Den populäraste fonden inom området är Handelsbanken Hållbar Energi A1. Utöver det finns det ett antal andra fonder där har vi bland annat lyft fram Proethos Fond och DNB Fund Renewable Energy Retail A.

Är aktier i förnybar energi en bra investering?

Precis som inom alla branscher finns det bra och dåliga bolag. Det finns fantastiska aktiebolag inom förnybara energikällor som är riktigt bra investeringar men det kommer oundvikligen också finns de bolag som inte lyckas med sina innovationer, eller att kommersialisera sina lösningar tillräckligt för att bli framgångsrika.

Vilka risker finns med att investera i aktier förnybar energi?

Som alltid finns det många risker att ta hänsyn till när man investerar – så även för investeringar inom denna bransch. Som alltid kan det vara klokt att sprida sin risk genom att diversifiera och köpa flera bolag, gärna inom de olika subkategorierna sol, vind, vatten samt övriga aktier miljöteknik. Man kan också välja att investera i en eller flera fonder för att få en naturlig spridning och låta fondförvaltarna ta de löpande besluten om vilja specifika bolag som ska investeras i.

En annan risk är att man stirrar sig blind på branschen som helhet, och då tänker att alla bolag per definition kommer att utgöra bra investeringar. Att nya energilösningar är en framtidsbransch innebär inte att alla bolag inom branschen går en ljus framtid till mötes. Som alltid finns det både bättre och sämre bolag i en och samma bransch.

Det är också bra att ha i åtanke att politiska subventioner och liknande utgör fortsatt är ett viktigt inslag i denna bransch, vilket innebär att politiska skiften i åsikter eller vilja att satsa/subventionera utgör en betydande riskfaktor för flera av bolagen i branschen. Därutöver finns som alltid andra bolagsspecifika risker och även aktiens värdering är en faktor att ta hänsyn till innan man investerar.

Nyheter om gröna aktier inom förnyelsebar energi

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Daniel på Börskollen den 12 april 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Daniel   Medarbetare Börskollen
I rollen som skribent brinner Daniel Åstrand för att utveckla Börskollen till den givna platsen för alla med intresse för börs och investeringar. Som skribent har han stor kunskap inom och skriver gärna om såväl större börsnyheter och makro, mer nischade aktie- och investeringsuppslag, investeringsstrategier och trading samt även bredare artiklar och guider inom privatekonomi.
Innehåller annonslänkar

Så kommer du igång med trading

Den här månaden har vi valt att lyfta fram trading som utbildningstema, så att du som läsare ska få en möjlighet att fördjupa dig mer och spetsa dina kunskaper. Nedan finner du ett antal matiga guider och vi lyfter även fram vårt förstahandsval av mäklare och plattform: IG.

STÄNG X
Bästa valet för trading – Bra erbjudande & gratis utbildning
Världsledande global tradingmäklare med prisbelönt app
Gratis att öppna konto & demokonto (fiktiv handel)
KOM IGÅNG

74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna.

Nyheter om förnybar energi aktier

Oj, här var det tomt just nu.