Techbolag | Börsens bästa tech-/teknikaktier maj 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

12 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Techbolag

Techbolag och teknikaktier som investering (guide) – Bästa techaktierna på börsen maj 2024

Sidans innehåll

Digitaliseringen av vårt samhälle har gått i en rasande takt under de senaste decennierna och saker som för bara några årtionden sedan verkade omöjligt är idag en naturlig del av vår vardag. En stor del av den här utvecklingen har drivits av ett antal teknikbolag vars innovationer revolutionerat världen och förändrats våra beteendemönster för alltid.

 • Digitaliseringen har accelererat under de senaste decennierna, driven av teknikbolag vars innovationer har revolutionerat världen och permanent förändrat våra beteendemönster.
 • Stora tech-giganter dominerar börsen, medan många nya teknikbolag snabbt växer och blir allt mer relevanta inom branschen.
 • Teknikbolag är särskilt värdefulla på grund av deras förmåga att förändra konsumentbeteenden, exemplifierat av företag som Uber och Netflix som har omformat hur vi använder transport och konsumerar media.

Några av dessa tech-bolag tillhör de absoluta giganterna på börsen idag och andra teknikbolag inom området är på snabb uppgång.

I den här guiden djupdyker vi i tekniksektorn och lär dig mer om allt från vad ett teknikbolag är till vilka aktier och teman inom området som kan vara extra intressanta att lära sig mer om. Längst ner finns du också ett nyhetsflöde med aktuella nyheter om tech-branschen!

Introduktion – Investera i börsnoterade teknik-/tech-aktier

Tekniksektorn tillhör utan tvekan ett av börsens mest dynamiska och intressanta områden. Det som gör teknikbolag särskilt spännande är deras ambition och förmåga att förändra konsumentbeteenden. Idag har exempelvis bolag som Uber sett till att en vanlig taxi oftast kan kännas dyr, krånglig och osäker och Netflix har gjort så att det känns främmande att behöva vänta med att få titta på nästa avsnitt av sin favoritserie till en viss tidpunkt veckan därpå.

Vad är ett tech-bolag och vilka olika typer av teknikbolagsaktier finns att investera i?


Teknik-aktier är ett brett samlingsnamn för aktier som på olika vis har en företagsidé som grundar sig i på olika former av (nya) tekniska lösningar. Många tänker på teknikaktier som mer eller mindre renodlade IT-bolag, men teknikbranschen är bredare än så och inrymmer bland annat sociala medier, spelutveckling, grön teknik, bioteknik, telekommunikation, molntjänster, blockchain och så vidare.

Tack vare nya uppfinningar och snabb digitalisering finns det alltså en hel del olika typer av aktier och inriktningar inom teknik att få exponering mot som investerare. Spektrumet är även brett när det kommer till företagens omfattning, där du kan investera i allt från små uppstickarbolag som till exempel erbjuder nischade videokommunikationslösningar, till enorma globala tech-bolag som täcker mer allmänna områden såsom sociala medier.

Tips – Följ nyhetsflödet för populära tech-bolag med vår smidiga app

Topplista – Teknikaktier med den bästa kursutvecklingen senaste 1, 3 och 5 åren

Innan vi går in på djupet kring vad det innebär att investera i techbolag aktier listar vi de aktierna som har presterat bäst avkastningsmässigt under de senaste 1, 3 respektive 5 åren. Vi har gjort ett manuellt urval av kandidater – men givetvis finns det många fler bolag att addera till listan!

Därutöver listar vi aktuellt börsvärde för att du ska få en känsla för bolagets storlek samt landet där aktien går att handla (och ibland, om annan, härkomst). Vi har heller inte tagit hänsyn till eventuella utdelningar eller avknoppningar. Du kan klicka dig vidare och läsa mer om teknikaktierna hos Avanza.

Att aktierna är "vinnare" under dessa tidsperioder är förvisso ingen garanti för framtida avkastning, men en generell tumregel kan vara att snegla mer på vinnarlistorna än motsvarande förlorarlistor – detta då vinnare oftast gör mycket rätt och antagligen har goda chanser att fortsätta prestera!

Bästa teknikaktierna – 1 år

 1. Nvidia 234 % (USA, 2 166 miljarder USD)
 2. CrowdStrike 149 % (USA, 73 miljarder USD)
 3. Meta 114 % (USA, 1 136 miljarder USD)
 4. Datadog 110 % (USA, 43 miljarder USD)
 5. Zscaler 82 % (USA, 26 miljarder USD)

Bästa teknikaktierna – 3 år

 1. Nvidia 475 % (USA, 2 166 miljarder USD)
 2. AMD 90 % (USA, 254 miljarder USD)
 3. Microsoft 56 % (USA, 3 020 miljarder USD)
 4. Alphabet 50 % (USA, 2 173 miljarder USD)
 5. Meta 47 % (USA, 1 136 miljarder USD)

Bästa teknikaktierna – 5 år

 1. Nvidia 1 778 % (USA, 2 166 miljarder USD)
 2. Tesla 919 % (USA, 535 miljarder USD)
 3. Evolution 725 % (Sverige, 273 miljarder SEK)
 4. AMD 469 % (USA, 254 miljarder USD)
 5. Fortnox 556 % (Sverige, 39 miljarder SEK)

Listan senast uppdaterad: 2024-04-28. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

När teknikbolag växer så går det undan


När ny teknik förändrar konsumentbeteende kan adoptionen ibland ske i en rasande takt, detta på grund av de stora fördelarna som den nya tekniken för med sig men också som en effekt av att en stor del av tech-bolagens investeringar går till expansion och fortsatt teknisk utveckling snarare än till att leverera vinst på sista raden till sina aktieägare.

Bland företag inom tech-branschen är det många gånger ostrategiskt, och kan ibland till och med ses som “fult",  att gå med vinst i ett för tidigt skede. Varför ska man prioritera vinst och utdelning till sina aktieägare på kort sikt när man istället kan utveckla tjänsten/produkten ännu mer samt öka spridningen av den så att vinsten blir ännu större på längre sikt?

Just förmågan att snabbt skala upp verksamheten är något som gör att teknikaktier kan locka extra mycket som investering. Digitaliseringen har gjort att en tjänst eller produkt kan spridas i en otrolig hastighet – titta bara på Instagram som gick från noll till en miljard användare på ungefär åtta år!

Vad är typiskt för ett teknikbolag?

Förutom att teknikbolag ofta kännetecknas av snabb tillväxt så brukar de också ha en hög värdering. Värderingen av aktier handlar inte om vad de levererar idag utan vad marknaden tror att bolaget kan leverera i framtiden. När det handlar om denna typ av bolag räknar marknaden/investerarkollektivet ofta med att tillväxten snabbt kan accelerera när den väl tar fart och därför har teknikaktier generellt sett ganska ofta höga värderingar (exempelvis mätt som P/S-tal eller ibland även P/E-tal i det fall bolaget ens går med vinst, vilket som sagt oftast inte är fallet för denna typ av snabbväxande tech-bolag).

P/S-talet står för "price/sales" (aktiepris/omsättning) och anger alltså hur dyr aktien är i förhållande till företagets omsättning/försäljning och P/E står för "price/earnings" (aktiepris/vinst) och sätter priset på aktien i relation till den eventuella vinst som företaget genererar. En traditionell värdeinvesterare skulle hävda att teknikaktier ofta är extremt övervärderade, men trots det kan dessa aktier många gånger vara riktigt bra investeringar. Detta beror som tidigare nämnt på att vinst sällan är ett prioriterat kortsiktigt mål för teknikbolag i ett tidigt skede, och att man istället satsar på expansion och tillväxt för att växa maximalt, ta marknadsandelar och på längre sikt kunna generera fin vinst (och utdelning) till sina aktieägare.

Vilka trender ser vi inom teknikbranschen idag?

Teknikbranschen som helhet har varit en het investeringstrend under många år nu, men vilka specifika (sub)trender ser vi inom branschen i sig? Nedan listar vi några av de mer omdiskuterade trenderna på senare tid – där det mycket väl kan finnas möjligheter att göra bra investeringar framöver!

AI - Lika världsomvälvande som internet?

AI står för artificiell intelligens och har minst sagt tagit världen med storm under 2023/2024 i samband med att OpenAIs chatrobot ChatGPT blev publik. Vissa ställer sig mer positiva än andra till förändringarna. Å ena sidan öppnar AI upp för oändligt många möjligheter, men å andra sidan finns det, som alltid (?), vissa risker med tekniken.

De flesta är dock överens om att artificiell intelligens har potential till att göra många bra saker och intresset för att investera är glödhett.

Tips: Läs mer om AI som tema och intressanta AI-aktier i vår guide.

Blockchain och krypto - Intressant men fortfarande outforskat


En trend som ännu är relativt outforskad är blockchain, så kallad blockkedjeteknik, vilket ligger till grund för kryptovalutan Bitcoins existens. När det handlar om just blockchain är användningsområdet fortfarande relativt outforskat och det återstår att se hur tekniken kommer att kunna påverka världen men de som ligger i framkant bedömer att denna decentraliserade teknik kan komma att förändra det finansiella systemet för all framtid, så väl som ligga till grund för en stor mängd nya tekniska arbetsmetoder och system.

Tips: Läs mer om krypto och blockchain i vår stora guide om att Köpa kryptovaluta.

Grön teknik - Ett måste för vår överlevnad?

Även inom olika former av miljöteknik ser vi en snabb utveckling. Världen står inför stora utmaningar när det kommer till klimathotet och intresset för att lösa dessa utmaningar lär inte minska under de kommande åren. De gröna lösningarna blir alltmer kreativa och spänner över breda områden – allt från att elektrifiering av fordon till att hitta mer smarta metoder för att producera och lagra el.

Tips: Läs även våra guider om Elbilsaktier, Gröna aktier och Vätgasaktier.

Tips – Automatisera ditt aktiesparande med smidiga tjänster

Om du inte vill, kan eller orkar lägga ned tid på att hålla dig uppdaterad på aktiemarknaden och istället vill automatisera ditt aktiesparande vill tipsa om tjänsten Sigmastocks.

Med Sigmastocks är det enklare än någonsin att spara i aktier! Det är en världsunik spartjänst, som är först med att kunna erbjuda ett helt automatiserat aktiesparande i en portfölj som skräddarsys efter dig och dina preferenser. Att komma igång är enkelt och tar bara några minuter, sedan sköter sparandet sig själv: från köp till optimering av din eller dina portfölj. Allt till en av marknadens lägsta avgifter!

FAANG och Mag 7 – Några av världens största och mest populära tech-bolag

Det finns många giganter inom tekniksektorn, och FAANG-bolagen i USA är ett begrepp som många numera känner till. Akronymen FAANG står för Facebook (numera Meta), Amazon, Apple, Netflix och Google (Alphabet). Uttrycket myntades 2013 efter att dessa bolag redan då betraktades som särskilt dominanta inom sina respektive områden.

Med tanke på hur stor del av den amerikanska börsen som de utgör och vilka maktfaktorer de är så är det värt att ta en extra titt på just dessa företag. FAANG-bolagen är så stora att vi knappast behöver gå in mer på vad de gör, utan det intressanta är snarare att titta på deras storlek och tillväxt.

På senare tid har en ny akronym tagit över staffetpinnen, Magnificent 7 (eller Mag 7), som har vissa likheter med FAANG men som består av bolagen Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Apple, Alphabet och Tesla. Bolagen har kommit att dominera den amerikanska tech-scenen och vuxit sig till en allt större andel av amerikanska index.

Lista – Populära svenska och utländska teknikaktier och -fonder att investera i


Världen fortsätter att digitaliseras och mycket talar för att vi under de kommande åren får se många nya aktier inom tech-branschen och även fortsatt utveckling i framtiden för flera av teknikaktierna som redan finns etablerade idag.

När det kommer till tech-bolag så är det inte bara USA som har en stark tradition av många innovativa företag, utan även "lilla Sverige" är ett vasst land inom området som har producerat globala företag såsom exempelvis Spotify, Skype och Klarna.

En av fördelarna med teknikaktier är att digitaliseringen skapat en gränslöshet vilket gör att det finns många bra exempel på investeringar runtom i världen. Bland annat Kina är hem till några av världens största teknikaktier. När det gäller investeringar i länder som Kina får man dock ha den politiska risken i åtanke, där exempelvis e-handelsjätten Alibaba är ett bra exempel på ett kinesiskt företag som har fått lida av regeringens repressalier.

USA, Kina och även Norden är några av de mest intressanta regionerna för den snabbt framväxande tech-branschen – nedan följer några företags aktier från respektive land som vi tycker är värda att ta en extra titt på.

Exempel på populära svenska tech-bolag (och några nordiska)

 • Sinch
 • Fortnox
 • Lime
 • Storytel
 • Tobii
 • Evolution Gaming
 • Kambi
 • Ericsson
 • Kahoot (Norge)
 • Pexip (Norge)

Exempel på populära amerikanska tech-bolag

 • Apple
 • Amazon
 • Netflix
 • Alphabet (Google)
 • Facebook
 • Microsoft
 • Tesla
 • Nvidia
 • Salesforce
 • Adobe
 • Zoom
 • Shopify
 • CrowdStrike
 • Cloudflare
 • Zscaler

Exempel på populära kinesiska tech-bolag

 • Alibaba
 • Baidu
 • JD.com
 • Tencent

Tips: Läs även våra guider om Spelbolagsaktier och Gaming- och E-sportaktier.

Populära fonder med fokus på teknikaktier / tech-bolag?

Vill man ha en bredare spridning mot flera bolag inom branschen så kan man få det på ett utmärkt sätt genom att investera i en eller flera teknikfonder. En fördel med teknikfonder är att innehaven består av aktier som har handplockats av fondförvaltare med god insyn i branschen.

Nedan följer tre svenska fonder med fokus på teknikbranschen och som levererat fin historisk avkastning.

 • Swedbank Robur Technology
  Technology är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar globalt i stora och medelstora bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Eftersom sektorn domineras av amerikanska bolag är merparten av fondens medel normalt placerade i USA. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även region- och temaanalys är viktiga delar i strategin.
 • Swedbank Robur Ny Teknik
  Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i Sverige och Norden men som också har möjlighet att placera upp till 40 % av fondens tillgångar i bolag utanför Norden. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll som till exempel IT/telekommunikation, läkemedels-/medicinteknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin.
 • Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD
  Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i företag med verksamheter inom teknik och teknikrelaterade branscher runt om i världen. Teknologirelaterade företag är företag som i stor utsträckning använder teknologi för att förbättra sina affärsprocesser och tillämpningar. Fonden har möjlighet att investera i aktier i företag av vilken storlek som helst och i vilket land som helst.

Listan senast uppdaterad: 2023-12-28. Källa/inspiration: Avanza/Morningstar.

Tips – Spara smidigare med fondroboten Lysa

Om du föredrar att handla med vanliga fonder du enkelt automatisera ditt sparande med hjälp av den populära fondroboten Lysa.

(Reklamlänk till Lysa.)

Om du vill fördjupa dig mer tipsar vi också om vår stora guide om Fondrobotar.

Fler frågor och svar om att investera i tech-aktier på börsen

Vad är ett teknikbolag och vilka olika typer av tech-bolag finns det?

Teknikaktier är ett brett samlingsnamn för aktier med en företagsidé som grundar sig i lösningar som är baserade på (ny) teknik. Det finns flera typer av aktier inom teknik, några av dessa är:

 • Bioteknik
 • Blockchain
 • Teknik inom delningsekonomi
 • Grön teknik
 • Industriteknik
 • Molntjänster
 • Sociala medier
 • Spelutveckling
 • Telekommunikation

Varför ska man investera i tech-branchen / teknikaktier?

Teknikaktier är bland de som gått bäst på börsen under de senaste årtiondena eftersom branschen vuxit otroligt snabbt och det ständigt kommit nya företag och nya idéer. Som läget ser ut idag tyder väldigt lite på att branschen är mättad, snarare tvärtom, att det fortfarande finns mycket utrymme för fortsatt teknisk utveckling/digitalisering och därmed fortsatt tillväxt för företag inom branschen.

Vilka teknikaktier ska man investera i och vad bör man tänka på?

Bland det viktigaste att tänka på när det kommer till teknikaktier är att inte bara stirra sig blind på innovationen i sig. Läser man på om olika företag inom teknik sär det många som har smarta idéer som man gärna vill investera i och det är lätt att man blir "frälst".

Ett företag är dock inte bara dess idé utan det finns många fler parametrar att väga in, så som försäljning/tillväxt, marknadsandelar, värdering etc. Detta gör du genom att till exempelvis titta på olika nyckeltal för att se om bolaget verkligen har lyckats kapitalisera på sin idé.

Det kan även vara bra att titta mjukare värden, som exempelvis att försöka få en uppfattning om personerna som driver bolaget. Finns de ursprungliga grundarna fortfarande kvar i bolaget? Har de även ekonomiska incitament i form av stort eget aktieägande?

Vilka risker finns med att investera i tech-aktier?

Som vanligt när det kommer till aktier ska man veta att de kan både öka och minska i värde och att det aldrig är en garanti att man får tillbaka pengar på de investeringar som man gjort. Vill man investera i bolag inom teknik finns det, utöver de riskfaktorer som gäller för alla typer av investeringar, några riskfaktorer som kan vara bra att fundera lite extra på.

Den handlar mycket om hype och värderingar. I varje upphaussad bransch finns det en risk för att börsens värdering inte överensstämmer med det faktiska värdet på bolaget. Detta såg vi exempelvis under IT-bubblan då börsen rusade eftersom alla tänkte att IT skulle ta över världen. IT tog visserligen över världen, men det tog längre tid än vad marknaden prisade in vid det givna tillfället och många av bolagen var kraftigt övervärderade – vilket senare också ledde till att bubblan till slut sprack.

Tech-aktier kommer generellt sett med höga värderingar, vilket i sig inte behöver vara ett problem då det också indikerar en tilltro till bolaget från marknaden. Högre värderingar ställer dock högre krav på att bolaget faktiskt lever upp till de högt ställda förväntningarna i termer av exempelvis tillväxt, marknadsandelar, förbättrad lönsamhet etc. Det är inte ovanligt att högt värderade tillväxtbolag (oavsett om det rör sig om just teknikaktier eller andra) kan falla med 15-30% i samband med exempelvis en rapport som bara var något sämre än marknaden hade förväntat sig.

Om man inte klarar av den typen av rörelser bör man antingen handla med väldigt liten positionsstorlek, generellt söka sig till de större och lite mer välkända tech-bolagen som gärna också får gå med vinst (exempelvis FAANG-bolagen som vi har nämnt ovan) alternativt fokusera på fonder inom teknik.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 28 april 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.

Nyheter om techbolagsaktier

Oj, här var det tomt just nu.

Innehåller annonslänkar

Så kommer du igång med trading

Här lyfter vi fram trading som utbildningstema, så att du som läsare ska få en möjlighet att fördjupa dig mer och spetsa dina kunskaper. Nedan finner du ett antal matiga guider och vi lyfter även fram vårt förstahandsval av mäklare och plattform: IG.

STÄNG X
Bästa valet för trading – Bra erbjudande & gratis utbildning
Världsledande global tradingmäklare med prisbelönt app
Gratis att öppna konto & demokonto (fiktiv handel)
KOM IGÅNG

74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna.