Skogsaktier & skogsbolag | Bästa skogsbolagen maj 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

8 min lästid

Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent skriver han allt ifrån breda nyheter om privatekonomi till nischade artiklar om specifika aktier.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Skogsbolag

Skogsbolag / skogsaktier som investering (guide) – Topplistor: bästa skogsaktier maj 2024

Sidans innehåll

Att investera i skogsaktier och skogsbolag är en strategi som inte bara har historiskt visat sig vara stabil och hållbar, utan också lockar många investerare med dess koppling till en viktig och miljövänlig sektor – skogen! I ditt sökande efter de bästa skogsaktierna för 2024, är det avgörande att förstå de underliggande faktorerna som påverkar skogsindustrin och hur de kan påverka dina investeringsbeslut. Häng med.

 • Investeringar i skogsaktier erbjuder stabilitet och hållbarhet, vilket gör dem attraktiva inom miljövänliga sektorer och för dem som önskar en koppling till naturresurser.
 • Skogsindustrin är involverad i många områden som träproduktion, pappersframställning, och förpackningsmaterial, vilket ger diversifierade intäktsströmmar för företag som Stora Enso, SCA, och Holmen.
 • Att förstå de underliggande faktorerna som påverkar skogsindustrin är avgörande för att göra informerade investeringsbeslut och ta del av potentiell ekonomisk tillväxt genom ägande i ledande skogsbolag på börsen.

Genom denna guide kommer vi att utforska de ledande skogsbolagen på börsen som utmärker sig genom innovation, hållbarhet och lönsamhet. Låt oss dyka in i en värld av investeringsmöjligheter bland träden och skapa en stark grund för en framtida ekonomisk tillväxt.

Tips: Om du vill fördjupa dig mer inom andra teman med hållbarhetsfokus tipsar vi om våra guider Gröna aktier, Vätgasaktier, Elbilsaktier och Hållbara fonder.

Introduktion: Vad är en skogsaktie?

En skogsaktie representerar ägande i ett företag som är verksamt inom skogsindustrin och äger och förvaltar skog. Exempel på bolag är Stora Enso, SCA och Holmen men mer om detta lite längre ner i guiden. Dessa företag är involverade i olika aspekter av skogsbruk och skogsbaserad verksamhet, inklusive träproduktion, pappersframställning, förpackningsmaterial, trävaror, biomaterial och andra relaterade områden. Genom att köpa aktier i dessa företag blir du som investerare en delägare i bolaget och har rätt till en del av dess vinster och eventuell tillväxt.

Topplista – 5 bästa skogsaktierna senaste 1, 3 och 5 åren (svenska och globala)

Innan vi fördjupar oss mer ska vi kika närmare på ett urval av de bäst presterande skogsbolagsaktierna just nu. Nedan listar vi de fem bästa skogsaktierna som har haft högst procentuell avkastning under den senaste 1, 3 respektive 5-årsperioden – såväl svenska som globala skogsbolag på börsen som du kan spara i!

Du kan klicka dig vidare och läsa mer om bolagen hos Avanza, där du kan se antal aktieägare, hitta andra relaterade bolag och kika på aktiekursgrafen.

Dessa "bästa fonderna"-listor kan ses som inspiration för fortsatt fördjupning innan du investerar dina pengar!

Bästa skogsaktierna – 1 år

 1. Nordic Paper 39 % (Sverige, 3,7 miljarder SEK)
 2. SCA 21 % (Sverige, 111 miljarder SEK)
 3. Stora Enso 17 % (Sverige/Finland, 117 miljarder SEK)
 4. Arctic Paper 17 % (Sverige, 3,9 miljarder SEK)
 5. Holmen 11 % (Sverige, 68 miljarder SEK)

Bästa skogsaktierna – 3 år

 1. Arctic Paper 288 % (Sverige, 3,9 miljarder SEK)
 2. Rottneros 13 % (Sverige, 1,7 miljarder SEK)
 3. Nordic Paper 10 % (Sverige, 3,7 miljarder SEK)
 4. Holmen 3 % (Sverige, 68 miljarder SEK)
 5. West Fraser 2 % (USA/Kanada, 6,5 miljarder USD)

Bästa skogsaktierna – 5 år

 1. Arctic Paper 673 % (Sverige, 3,9 miljarder SEK)
 2. Holmen 106 % (Sverige, 68 miljarder SEK)
 3. SCA 95 % (Sverige, 111 miljarder SEK)
 4. West Fraser 60 % (USA/Kanada, 6,5 miljarder USD)
 5. UPM-Kymmene 28 % (Finland, 18 miljarder EUR)

Listan senast uppdaterad: 2024-04-28. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Är skogsaktier en defensiv investering?

Skogsbolagens stabilitet som investeringsalternativ har lockat en bred skara investerare, från de som söker långsiktig tillväxt till de som prioriterar hållbara investeringar. Dessa företag, som är grundstenar inom skogsindustrin, spelar en avgörande roll i produktionen av papper, träprodukter och förnybar energi. Men den brinnande frågan för investerare kvarstår: är skogsbolag verkligen en säker investering?

Man kan betrakta skogsaktier som en typ av defensiv investering, men det är viktigt att förstå att termen "defensiv" inte är absolut och kan ha olika nyanser beroende på kontext och marknadsförhållanden. En defensiv investering refererar vanligtvis till investeringar i företag eller sektorer som har en tendens att prestera relativt väl även i tider av ekonomisk osäkerhet eller lågkonjunktur. Dessa investeringar anses ofta mindre benägna att påverkas negativt av nedgångar i ekonomin eftersom deras produkter och tjänster fortfarande är efterfrågade oavsett ekonomiskt klimat.

Skäl att investera i skogsaktier

Skogsaktier kan i vissa avseenden anses vara defensiva investeringar av följande skäl:

 • Stabil efterfrågan: Eftersom skogsbaserade produkter som trä och papper används i en mängd olika industrier, inklusive byggsektorn, förpackningsindustrin och till och med energiproduktion, finns det en viss stabil efterfrågan även under ekonomiska nedgångar.
 • Långsiktig verksamhet: Skogsbolag är ofta involverade i långsiktiga projekt som trädodling och skörd. Detta kan bidra till en viss kontinuitet och stabilitet i deras verksamhet över tid.
 • Hållbarhet och ansvarstagande: Många skogsbolag har satsat på hållbarhetsstrategier och miljöansvar. Eftersom hållbarhet blir allt viktigare, kan företag som har en positiv miljöpåverkan och ansvarsfulla metoder möjligen ha en konkurrensfördel och vara mer motståndskraftiga.

Nackdelar med att investera i skog och skogsbolag

Det finns några potentiella nackdelar med att investera i skogsbolag på börsen. Det är viktigt att vara medveten om dessa aspekter när du överväger investeringar i skogsaktier.

 • Råvarupris-fluktuationer: Skogsbolags lönsamhet påverkas av priset på råvaror som trä och pappersmassa. Priserna på dessa råvaror kan vara volatila och påverkas av faktorer som global efterfrågan, utbud och skördecykler. Svängningar i råvarupriser kan påverka bolagens intäkter och vinster.
 • Miljörelaterade risker: Skogsbolag kan vara sårbara för miljörelaterade risker som skogsbränder, skadedjur och klimatförändringar. Dessa faktorer kan påverka företagens skogstillgångar och produktionskapacitet, vilket i sin tur kan påverka deras ekonomiska resultat.
 • Konkurrens och överskott på marknaden: Skogsindustrin kan vara konkurrensutsatt, och ett överskott på träprodukter eller papper på marknaden kan påverka priserna och bolagens intäkter negativt. Ökad global konkurrens och teknologiska framsteg kan också påverka branschens dynamik.
 • Beroende av cykliska industrier: Eftersom skogsprodukter används inom olika sektorer som byggande och förpackning, kan skogsbolagens resultat påverkas av de cykliska svängningarna i dessa industrier. I lågkonjunktur kan efterfrågan på vissa produkter minska, vilket kan påverka bolagens resultat negativt.

Sammanfattningsvis är investeringar i skogsaktier så som SCA eller Holmen inte utan sina risker och nackdelar. Som med alla investeringar är det viktigt att noggrant undersöka och bedöma både fördelar och nackdelar innan man fattar beslut.

Skogsbolag är ofta bra utdelningsaktier

Man säger att skogsbolag ofta är bra utdelningaktier – stämmer det? Skogsaktier kan vara attraktiva utdelningsaktier för investerare som söker regelbundna utdelningar från sina investeringar. Här är några skäl till varför skogsaktier ofta ses som bra utdelningsaktier:

 • Stabilt kassaflöde: Många skogsbolag har en relativt stabil intäktsgenerering på grund av den kontinuerliga efterfrågan på träprodukter och papper. Detta ger dem ett förutsägbart kassaflöde, vilket gör det möjligt för dem att dela ut en del av vinsten som utdelning till aktieägarna.
 • Långsiktig natur: Skogsförvaltning är ofta en långsiktig verksamhet. Träd tar tid att växa och mogna innan de kan avverkas. Detta innebär att skogsbolag och äger och förvaltar skog har en långsiktig strategi, vilket kan översättas till mer stabila och uthålliga utdelningar över tiden.
 • Konjunkturoberoende: Eftersom efterfrågan på träprodukter och papper inte är lika känslig för ekonomiska nedgångar som vissa andra branscher, kan skogsbolag fortsätta att generera intäkter och utdelningar även när ekonomin går trögt.
 • Hållbarhetsstrategier: Många skogsbolag har lagt ökad vikt vid hållbarhetsprinciper och ansvarstagande skogsbruk. Denna inriktning kan förbättra deras image och attraktionskraft för investerare som prioriterar företag med positivt samhälls- och miljöansvar.

Läs mer: Om du är intresserad av att fördjupa dig inom utdelningsaktier tipsar vi om vår stora guide Bästa utdelningsaktierna.

Topp 5: Största svenska skogsbolagen 2024

Låt oss fördjupa oss i de största svenska skogsbolagen och deras påverkan på marknaden. Dessa bolag spelar en central roll inte bara inom skogsindustrin, utan även i investerarnas portföljer. Här är en översikt över några utvalda stora skogsbolag på börsen:

Stora Enso

Stora Enso har länge varit en ledande aktör inom skogsindustrin. Med en stark global närvaro och en betoning på hållbarhet har bolaget anpassat sig väl till de ökande kraven på miljöansvar. Stora Ensos diversifierade verksamhetsområden, inklusive papper, förpackningsmaterial och biomaterial, ger en stabil grund för tillväxt och innovation. Globalt äger och förvaltar Stora Enso skog och mark som täcker en total yta på 2,01 miljoner hektar per 2023.

Börsvärde: 117 miljarder SEK
Läs mer om Stora Enso aktie och se aktuell aktiekurs.

SCA

SCA slåss, tillsammans med Stora Enso, om att vara det största bolaget och är en kraftfull aktör inom skogsindustrin och är särskilt känd för sina pappers- och hygienprodukter. SCA har visat en imponerande förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsvillkor och har en stark närvaro på internationella marknader. Dess fokus på hållbarhet och förnybar energi är en viktig drivkraft för investerare i SCA. SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark.

Börsvärde: 111 miljarder SEK
Läs mer om SCA aktie och se aktuell aktiekurs.

Holmen

Holmen kommer på en tredje plats, efter SCA, och har en lång historia inom skogsbruket och är känd för sin integrerade verksamhet som omfattar skogsbruk, papper och trävaror. Bolagets hållbarhetsstrategi har varit en framträdande faktor i dess framgångar och har bidragit till att positionera Holmen som en attraktiv investeringsmöjlighet. Holmen äger 1.3 miljoner hektar skog, varav drygt en miljon är produktiv skogsmark och 20 procent naturvårdsareal.

Börsvärde: 68 miljarder SEK
Läs mer om Holmen aktie och se aktuell aktiekurs.

Billerud

Billerud hamnar precis efter Holmen och utanför topp 3. Bolaget är specialiserat på förpackningsmaterial och har blivit en viktig spelare inom skogsindustrin. Dess fokus på innovation inom förpackningslösningar och hållbarhet har satt bolaget i framkant av branschens utveckling. Investeringar i Billerud Korsnäs kan ses som en satsning på framtida förpackningstrender.

Börsvärde: 23 miljarder SEK
Läs mer om Billerud aktie och se aktuell aktiekurs.

Världens största skogsbolag

Vi lyfter blicken och tittar utanför Sveriges största bolag så som Stora Enso, SCA och Holmen för att ta reda på de tre största skogsbolagen i världen just nu. Denna lista varierar såklart över tid beroende på olika faktorer som skogsmarknadens utveckling etc. men som det ser just nu är de största skogsbolagen i världen följande:

UPM-Kymmene

Här har vi ett finskt skogsbolag som är globalt känt för sin produktion av olika skogsrelaterade produkter, inklusive papper, träprodukter och biomaterial. UPM är känt för sin starka hållbarhetsstrategi och satsningar på att utveckla förnybara resurser

Börsvärde: 18 miljarder EUR
Läs mer om UPM-Kymmene aktie och se aktuell aktiekurs.

International Paper

International Paper är ett av världens största skogsbolag och är baserat i USA. Företaget är involverat i produktionen av papper, förpackningsmaterial och träprodukter, likt Stora Enso. Det har en omfattande global närvaro och är känt för sin stora produktionskapacitet.

Börsvärde: 12 miljarder USD
Läs mer om International Paper aktie och se aktuell aktiekurs.

West Fraser Timber

Baserat i Kanada, är West Fraser Timber en annan stor aktör inom skogsindustrin. Företaget är inriktat på sågade trävaror, plywood, spånskivor och pappersprodukter. Dess omfattande vertikala integration och närvaro inom både nordamerikanska och internationella marknader har bidragit till dess inflytande.

Börsvärde: 6,5 miljarder USD
Läs mer om West Fraser Timber aktie och se aktuell aktiekurs.

Listan senast uppdaterad: 2024-04-28. Källa/inspiration: Börsdata.

Guide: Så kan du köpa skogsaktier hos Avanza eller Nordnet

Vill du investera i skogsaktier? Det är enkelt att komma igång. Nedan kan du läsa steg för steg hur du gör för att köpa aktier i bolag inom skog och massa. Ju mer långsiktigt du sparar, desto större chans har du att tjäna pengar på dina investeringar tack vare utdelning och potentiell kursuppgång över tid.

Kom ihåg att avkastning är ingen garanti, så investera bara pengar som du har råd att vara utan, gärna i flera år framöver om du sparar långsiktigt i aktier.

 1. Skapa ett konto hos Avanza eller Nordnet med hjälp av BankID och öppna ett konto. Vi rekommenderar ISK om du tänkt köpa mest svenska aktier.
 2. Överför pengar från din vanliga bank till kontot.
 3. Sök efter den skogsaktie som du vill investera i och klicka in dig på den.
 4. Köp aktier i bolaget för valfri summa.
 5. Låt pengarna växa! Månadsspara är en bra idé. Alla eller en stor del av pengarna du får från utdelning bör dessutom gå till att återinvestera om du vill nyttja ränta-på-ränta-effekten maximalt.

Tips: för en djupare jämförelse mellan de båda nätmäklarna tipsar vi om vår stora guide Nordnet vs Avanza – som nybörjare kan du öppna konto hos båda nätmäklarna och ha möjlighet att handla helt courtagefritt!

FAQ - Vanliga frågor om skogsaktier

Vilket skogsbolag är störst i Sverige?

De ledande skogsbolagen i Sverige när det gäller omsättning och som är noterade på börsen är bolagen vi nämnt här ovan och inkluderar Stora Enso i spetsen, följt av SCA och Holmen.

Var kan jag köpa skogsaktier?

Aktier så som Stora Enso, SCA och Holmen samt många fler finns på populära plattformar så som Avanza och Nordnet men med största säkerhet även hos din bank och där du handlar aktier.

Vad är skog?

Skog är ett ekosystem där träd är den dominerande växtformen och täcker en betydande del av markytan. Skogar finns över hela världen och varierar i storlek, klimat, trädarter och biologisk mångfald.

Skogar är av stor betydelse för planetens hälsa och har flera viktiga funktioner så som: Miljömässig mångfald, Klimatreglering, Luft- och vattenrening, Ekonomisk betydelse och Rekreation och kultur.

Det finns olika typer av skogar, inklusive regnskogar, barrskogar, lövskogar och mangroveskogar, och de har alla sina egna unika egenskaper och ekologiska funktioner.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Daniel på Börskollen den 28 april 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Daniel   Medarbetare Börskollen
I rollen som skribent brinner Daniel Åstrand för att utveckla Börskollen till den givna platsen för alla med intresse för börs och investeringar. Som skribent har han stor kunskap inom och skriver gärna om såväl större börsnyheter och makro, mer nischade aktie- och investeringsuppslag, investeringsstrategier och trading samt även bredare artiklar och guider inom privatekonomi.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader