Aktier elbilar | Tesla, NIO, Xpeng och fler populära... - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

13 min lästid

Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent skriver han allt ifrån breda nyheter om privatekonomi till nischade artiklar om specifika aktier.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Aktier

Aktier elbilar som investering (guide) – Bästa aktierna inom elbilar, batteritillverkning och laddstolpar på börsen juli 2024

Sidans innehåll

Hajpen för Tesla och debatten om miljö har spridit sig till många andra elbilstillverkare vilket har bäddat för ett starkt växande intresse för branschen som helhet. Även om intresset för aktierna på börsen skiftar över tid, så pekar flera analyser på en gradvis ökande adoption av elbilar i samhället – något som kan göra detta till ett intressant segment att kika närmare på.

 • Elbilsmarknaden upplever en kraftig tillväxt, ledd av framåtsträvande länder som Norge där nästan alla nya bilar numera är eldrivna.
 • Investeringar i elfordonstillverkare samt företag som fokuserar på batterier och laddinfrastruktur erbjuder många möjligheter, på grund av det ökande globala intresset och stödet för elektrifiering av fordon.
 • Trots den snabba tillväxten och starka regeringsincitament för att främja elbilar, finns det utmaningar och missuppfattningar kring kostnad, infrastrukturbehov, elbrist och andrahandsvärde som kan påverka konsumenternas beslut och marknadens utveckling.

I denna guide hjälper dig att få en bättre inblick och att navigera bland alla investeringsmöjligheter som finns i form av elfordonstillverkare, samt tillverkare av batterier och laddinfrastruktur. Längst ner finns du också ett nyhetsflöde med aktuella nyheter om branschen och bolagen som ingår!

Tips: Vi kan också rekommendera våra andra två guider med fokus på den gröna omställningen Förnyelsebar energi och Vätgasaktier.

Introduktion – Investera i börsnoterade bolag inom elektrifiering av fordon

Trenden för laddbara och eldrivna bilar ökar för varje år som går. Det land som kommit längst hittills är vårt kära grannland Norge. Under våren 2021 uppgick nybilsförsäljningen av laddbara bilar till 95% där rena elbilar var över 56%. De övriga länderna i Norden följer efter, liksom övriga Europa och framförallt Kina. Trots att amerikanska Tesla har fått enorm uppmärksamhet, går dock utvecklingen  i USA inte lika snabbt framåt.

Omställningen till elektrifierade bilar ser ut att fortsätta då många av världens länder av klimatskäl vill ge incitament för fler att köpa laddbara bilar. Det förekommer dock olika fakta kring att äga en elbil och många myter och missuppfattningar om tekniken och huruvida det egentligen är miljövänligt eller inte. Många oroar sig för priset, infrastrukturen, elbrist och andrahandsvärdet på bilarna långsiktigt.

Som alltid bör också understrykas att investering i värdepapper inom branschen  för elfordon, såväl som alla andra branscher, alltid innebär ett risktagande och att historiskt avkastning aldrig är någon garanti för framtida.

Topplista – Aktier elbilar med bästa kursutvecklingen senaste 1, 3 och 5 åren


Innan vi går in på djupet kring vad det innebär att investera i elbilar aktier listar vi de aktierna som har presterat bäst avkastningsmässigt under de senaste 1, 3 respektive 5 åren. Vi har gjort ett manuellt urval av kandidater med fokus på hela näringskedjan, dvs. även batteri- och laddteknik (se hela listan nedan).

Därutöver listar vi aktuellt börsvärde för att du ska få en känsla för bolagets storlek samt landet där aktien går att handla (och ibland, om annan, härkomst). Vi har dock inte tagit hänsyn till eventuella utdelningar eller avknoppningar. Du kan klicka dig vidare och läsa mer om bolagen hos Avanza.

Att aktierna är "vinnare" under dessa tidsperioder är förvisso ingen garanti för framtida avkastning, men en generell tumregel kan vara att snegla mer på vinnarlistorna än motsvarande förlorarlistor – detta då vinnare oftast gör mycket rätt och antagligen har goda chanser att fortsätta prestera!

Bästa aktier elbilar – 1 år

 1. General Motors 33 % (USA, 63 miljarder USD)
 2. CTEK -9 % (Sverige, 1,3 miljarder SEK)
 3. Ford Motor -13 % (USA, 49 miljarder USD)
 4. Rivian -19 % (USA, 11 miljarder USD)
 5. Xpeng -20 % (Kina/USA, 7,1 miljarder USD)

Bästa aktier elbilar – 3 år

 1. Tesla -17 % (USA, 580 miljarder USD)
 2. General Motors -20 % (USA, 63 miljarder USD)
 3. Ford Motor -21 % (USA, 49 miljarder USD)
 4. Li Auto -41 % (Kina/USA, 18 miljarder USD)
 5. Zaptec -69 % (Norge, 1,1 miljarder NOK)

Bästa aktier elbilar – 5 år

 1. Tesla 1 134 % (USA, 580 miljarder USD)
 2. Nio 68 % (Kina/USA, 8,0 miljarder USD)
 3. General Motors 30 % (USA, 49 miljarder USD)
 4. Ford Motor 22 % (USA, 49 miljarder USD)
 5. Blink Charging 7 % (USA, 0,2 miljarder USD)

Listan senast uppdaterad: 2024-06-26. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza.

Tips – Automatisera ditt aktiesparande med smidiga tjänster

Om du inte vill, kan eller orkar lägga ned tid på att hålla dig uppdaterad på aktiemarknaden och istället vill automatisera ditt aktiesparande vill tipsa om tjänsten Sigmastocks. Med Sigmastocks är det enklare än någonsin att spara i aktier!

Överblick av elbilsbranschen

Innan vi ger oss in och fokuserar på enskilda bolag vill vi ge en övergripande genom av branschen som helhet.

Politiska incitament och mål

En av huvudanledningarna till att elektrifieringen av fordon har blivit en megatrend är att det finns politiska mål att minska vår miljöpåverkan genom att få fler att köra elbilar istället för fordon med förbränningsmotor. EU vill därför att hälften av bilarna på våra vägar 2030 är el- eller hybridbilar. Detta är ambitiösa mål som kräver investeringar både i fler fordon men också i vår infrastruktur.

EU som helhet ser ett behov att bygga minst en miljon publika laddstationer för att omställningen ska fungera. I Sverige vill regeringen skapa incitament för företag att bygga ut infrastrukturen kraftigt. Samtidigt ges bidrag till den som köper en miljöklassad bil i form av en miljöbonus vid köp samt bidrag för att installera en laddbox hemma.

Elbilens miljöpåverkan

En vanlig kritik mot elfordon är att batteritillverkningen gör elbilen till en miljöbov som är värre än ett fordon med förbränningsmotor. Många frågar sig därför om elbilen är så miljövänlig som miljövännerna får det att verka och ställer sig frågande till om regeringar ska lämna bidrag för denna omställning.

Batterierna i en elbil använder flera metaller som litium, nickel och kobolt. Utvinningen av dessa metaller är ofta smutsig, där t.ex en stor del litium utvinns i Australien som använder kolkraft och naturgas för att driva gruvorna. Kobolt kommer i stor del från Kongo och är dels smutsig och utnyttjar människor i utvinningen med svåra hälsoproblem som konsekvens.

Nyare studier har dock visat att även detta inräknat så har miljöpåverkan minskat stadigt och beroende på hur du laddar bilen så kan miljöpåverkan vara hälften så stor. Produktionen av batterier blir också både billigare och bättre för varje år som går, och svenska Northvolt strävar efter att göra batteriproduktionen grön genom att använda ren el i produktionen och minska mängden miljöfarliga metaller.

Ett elbilsbatteri kan också efter att bilen är skrotad återanvändas eller återvinnas. Det finns planer för att bygga om elbilsbatterier till lagringsenheter för till exempel solcellsanläggningar.

Fördelar och nackdelar med elbilar


En av de främsta problemen många ser med att köpa en elbil är inköpspriset. Elbilar är generellt dyrare idag att köpa jämfört med bensin och dieselbilar. Det innebär att alla inte har råd att köpa en elbil. Priserna för batterierna sjunker dock snabbt och sett till totalkostnad kan en elbil redan idag vara billigare än att köra på bensin eller diesel då priset per mil är betydligt lägre med el. Så ju fler mil du kör varje år, desto snabbare sparar du in det högre inköpspriset.

En stor oro är också att batterierna tappar effekt efter några år, precis som alla upplevt som haft en mobiltelefon som använts flitigt i några år. Studier visar dock att det stora tappet kommer under första åren, men att batterierna håller längre än själva bilen.

På tapeten bör också nämnas elpriset och den elbrist som många pratar om. På nätet förekommer en hel del myter och missuppfattningar kring “elbristen”. Många tror att elen inte skulle räcka till om alla körde elbil, men så är inte fallet.

Sverige exporterar varje år mer el än vad som skulle behövas om alla bilar var elfordon. Däremot finns det problem i infrastrukturen som orsakar kapacitetsbrist på vissa ställen under vissa delar av dygnet. Om alla kom hem från jobbet ungefär samtidigt på kvällen och började ladda sina bilar, samtidigt som många började laga mat, så skulle ett bostadsområdes elnät inte klara av detta. De bästa elnäten finns idag i industriområden och inte i bostadsområden, så det kommer att krävas investeringar i många tätbefolkade områden som bostadsrättsföreningar och samfälligheter inte har planerat för.

En bättre infrastruktur och utbyggnad av snabbladdare längs vägarna kommer göra det smidigare att köra en elbil och antagligen verka för att fler som tidigare varit skeptiska till den nya tekniken kan tänka sig att ändra uppfattning.

Tips: Om du är mer intresserade av att investera i traditionella råvaror som olja, guld och metaller tipsar vi om vår stora råvaruguide.

Fördjupning – Olika segment inom elektrifiering av fordon

Och nedan en genomgång av några av de segment som återfinns i näringskedjan för elektrifiering av elfordon.

Elfordon-/elbilstillverkare


Fordonstillverkare har kommit olika långt i utvecklingen av elfordon , vilket man bör tänka på när man letar efter bolag att investera i. Tesla, som till mångt och mycket startade den stora trenden med rena elbilar har kommit längst och anses av många ligga flera år före övriga tillverkare. Det har dock också lett till en mycket hög värdering där bolaget under 2020 hade ett börsvärde som var större än de nästkommande 6 bolagen, däribland världens största biltillverkare Toyota.

Det är ingen tvekan om att Tesla ligger i framkant när det kommer till teknologi och innovation knutet till elektrifiering, men det behöver inte innebära att aktien långsiktigt är den bästa investeringen. Ska man då investera i Tesla som har kommit längst men också har högst värdering? Eller anta att övriga märken som Toyota, Volkswagen eller Volvo med betydligt lägre värdering kommer att värderas upp när de börjar sälja fler elfordon?

Det är givetvis omöjligt att veta svårt vilka de långsiktiga vinnarna blir och som investerare kan det ofta vara klokt att sprida sina bett genom att investera i flera bolag som rider på samma underliggande tillväxttrend (då den enskilda bolagsrisken blir lägre). De traditionella biltillverkarna har en stor erfarenhet av att producera och att sälja bilar, men de dras också med stora tunga organisationer som måste lära sig att tänka nytt och ställa om.

Batteritillverkare

De två största batteritillverkarna är kinesiska Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) och sydkoreanska LG Energy Solutions. De har ungefär en fjärdedel av marknaden vardera och följs därefter av Panasonic (17%) och Samsung (7%).

Utöver dessa finns det mindre bolag som kan ha möjlighet att växa snabbare, men med potentiellt högre risk. Svenska Northvolt förväntas börja producera batterier i större volym inom några år, men är idag inte börsnoterat (läs mer om Northvolt längre ner).

Laddinfrastruktur


Det finns en stor mängd bolag som utvecklar laddboxar och annan laddinfrastruktur idag, både noterade och onoterade bolag. Även om tillväxten i nuläget är väldigt hög så hårdnar konkurrensen för varje år som går. I Sverige är några är de större Garo, Charge Amps (onoterat, men börsnotering planeras under 2022) och CTEK. I Norge hittar vi Zaptec och Easee (onoterat). I USA hittar vi bland annat Blink Charging och ChargePoint.

Dessa bolag fokuserar på olika delar där exempelvis Charge Amps och Zaptec fokuserar på bostadsrättsföreningar och privatpersoner medans andra bolag som exempelvis ChargePoint fokuserar på laddning offentligt där alla kan ladda med hjälp av ett kort eller en app.

Övrigt – Råvaror och halvledare

Ett sätt att indirekt investera i elektrifieringen är att hitta bolag som tar fram råvaror och komponenter till branschen så som halvledare, silver, nickel, litium och kobolt.

Tillverkning av elbilar kräver fler halvledare än vanliga bilar, så halvledarbolag som ASML som utvecklar maskinerna som tillverkar halvledare samt även bolag som fokuserar på fordonsindustrin som NXP Semiconductors, Infineon, STMicroelectronics och Texas Instruments kan vara en bra investering. Tänk dock på att inte alla producenter av halvledare utvecklar dessa för just elfordon och att det skiljer sig mycket från bolag till bolag.

Lista – Populära börsnoterade aktier inom elfordon, batteri- och laddtillverkning att investera i

Det finns som sagt ett stort antal av möjligheter när det kommer till aktier inom hela branschen för elbilar, övriga elfordon och även andra bolag i näringskedjan. USA och Kina ligger i framkant men även Sverige, och inte minst Norge, har ett antal intressanta bolag inom laddstolpar och batteriteknik.

Nedan följer en lista över både nordiska såväl som övriga utländska aktörer samt ett antal fokuserade börshandlade ETF:er. Vi har valt att fokusera på de bolag/aktier som är börsnoterade, och då företrädesvis de som går att handla via nätmäklaren Avanza.


Om man ska generalisera lite kan man säga att mer eller mindre samtliga "vanliga" biltillverkare numera också faller inom detta segment, då man helt enkelt har insett att man måste anpassa sig eller försvinna. Därför har vi valt att dela upp listan på de bolag som är mer "renodlade" respektive övriga aktörer som fortsatt arbetar med förbränningsmotorer men helt eller delvis håller på att ställa om till en ökande andel ladd/el.

Renodlade el- eller hybridbilstillverkare (aktier)

 • Tesla (USA)
 • Nio (Kina)
 • Xpeng (Kina)
 • Li Auto (Kina)
 • Polestar (USA/Sverige)
 • Rivian (USA)

Övriga "vanliga" biltillverkare som helt eller delvis ställer om till el/hybrid

 • General Motors (USA)
 • Ford (USA)
 • Volkswagen (Tyskland, äger även andra bilmärken som bland annat Audi, Seat)
 • Volvo Car (Sverige/Kina)
 • Renault (Frankrike)
 • Stellantis (Italien/Frankrike/USA, med bilmärken som bland annat Fiat, Chrysler och Peugeot)
 • BMW (Tyskland)
 • Mercedes (Tyskland, ingår i Dailmer-koncernen)
 • Jaguar Land Rover (Storbritannien, men ägs av indiska Tata Motors)
 • Ferrari (Frankrike)
 • KIA (Sydkorea)
 • Hyundai (Sydkorea)
 • Nissan (Japan)

Batteritillverkare (aktier)

 • Northvolt (Sverige, dock onoterat)
 • CATL (Kina)
 • BYD (Kina)
 • LG Energy Solution (Sydkorea)
 • Panasonic (Japan)
 • Samsung Electronics (Sydkorea)

Laddstoplar (aktier)

 • CTEK (Sverige)
 • Garo (Sverige)
 • ChargePanel (Sverige)
 • Charge Amps (Sverige, onoterat)
 • Zaptec (Norge)
 • Easee (Norge, onoterat)
 • Kempower (Finland)
 • Blink Charging (USA)
 • ChargePoint (USA)

Tips – Följ nyhetsflödet för populära elbilsaktier med vår smidiga app

Börshandlade fonder (ETF:er) att investera i:

Utöver dessa börshandlade fonder (så kallade ETF:er) finns det givetvis ett antal vanliga fonder med fokus på exempelvis tillväxt/innovation eller småbolag som har viss exponering mot branschen som helhet.

Tips – Spara smidigare med fondroboten Lysa

Om du föredrar att handla med vanliga fonder du enkelt automatisera ditt sparande med hjälp av den populära fondroboten Lysa.

(Reklamlänk till Lysa.)

Fördjupning – 11 intressanta bolag inom elfordon, batteritillverkning och laddteknik

Tesla (aktie)

Tesla är som sagt mest kända för sina elbilar, men de som investerar i Tesla aktier gör det utifrån att Tesla förutom elbilar även har mjukvara för självkörande bilar där de kommit långt, samt flera andra teknikavdelningar. Tesla har också ett försäkringsbolag, solcellsprodukter, mobilitetstjänster m.m.

Många lyfter därför Tesla som ett tech-konglomerat mer än en biltillverkare och försvarar därför den höga värderingen. En av dessa är deras planer på Robot-Taxi, en idé som innebär att den som äger en Tesla låter bilen åka runt som en taxi när du är på jobbet eller hemma och då tjänar pengar åt dig samtidigt som många andra får tillgång till en billig taxitjänst och inte behöver äga en egen bil. Tesla ser denna användning av självkörande bilar som en revolution för hur vi äger och använder våra fordon i framtiden.

Läs mer om Tesla aktie och se aktuell aktiekurs.

Nio (aktie)

Nio är det främsta kinesiska märket som fokuserar på laddbara bilar och är den tydligaste konkurrenten till Tesla. Under 2021 såldes de första bilarna i Norge och blev därmed först i Europa av de kinesiska märkena. Förutom att vara laddbara har Nio också bilar där det går att byta batteriet istället för att ladda det, så att man inte behöver vänta under långresor.

Läs mer om Nio aktie och se aktuell aktiekurs.

Xpeng (aktie)

Xpeng är ännu ett kinesiskt märke som hittills legat efter Nio i tillverkning av elbilar. Under sommaren 2021 har dock tillverkningen kommit igång ordentligt och under en period sålde de även fler bilar än Nio gjorde under samma period. Då de startade senare har en investering i Xpengs aktie gett bättre avkastning än för Nios aktie på kort sikt, men båda växer snabbt.

Läs mer om Xpeng aktie och se aktuell aktiekurs.

Li Auto (aktie)

Li Auto är ytterligare ett kinesiskt märke som fått mycket uppmärksamhet under 2021. Precis som Nio och Xpeng har deras försäljning kraftigt ökat senare tid och aktiekursen följt efter.

Läs mer om Li Auto aktie och se aktuell aktiekurs.

BYD (aktie)

BYD Company är ett mindre känt bolag här i väst men ett av de större i Kina där de tillverkar både laddbara bilar, hybrider och batterier samt annan elektronik.

BYD aktie går inte att handla hos Avanza då de är listade i Hong Kong, men Avanza erbjuder istället en tracker (börshandlad produkt som följer aktiekursen för BYD) för den som vill få exponering mot detta bolag.

Polestar (aktie)


Polestar är ett premiummärke som bygger elbilar och hybrider med bas i Göteborg. Bolaget härstammar ursprungligen från Volvo Car. För att snabba på tillväxten och ta upp kampen med Tesla i Nordamerika tog bolaget steget att listas i USA via en SPAC (Gores Guggenheim) under svenska midsommarafton 2022.

Läs mer om Polestar aktie och se aktuell aktiekurs.

Volvo Car (aktie)

Volvo har en uttalad målsättning att satsa på elbilar men har fram till 2021 inte hängt med i lanseringen av rena elbilar. Endast en mindre del är rena elbilar och för laddhybrider ligger de runt snittet, långt efter märken som Tesla och Kia. Volvo Car aktie börsnoterades i oktober 2021.

Läs mer om Volvo Car aktie och se aktuell aktiekurs.

Garo (aktie)

Garo är ett småländskt företag som gör mycket inom el. Deras högkvalitativa laddboxar står för en mindre, men växande del, av bolagets totala omsättningen, men trots detta Garos aktie fallit inom kategorin för "elbilstemat" och gått starkt på börsen under flera år.

Läs mer om Garo aktie och se aktuell aktiekurs.

Zaptec (aktie)

Zaptec är ett norskt företag med fokus på enbart laddboxar, i huvudsak för samfälligheter och bostadsrättsföreningar samt singelhushåll. Produktionen sker i Stavanger i Norge men bolaget finns på flera europeiska marknader, framförallt Sverige och Schweiz. Planen är att växa kraftigt både organiskt och via förvärv, något som också har resulterat i en kraftigt kursuppgång i aktien sedan börsnoteringen i oktober 2020.

Läs mer om Zaptec aktie och se aktuell aktiekurs.

CTEK (aktie)

Svenska CTEK tillverkar premiumladdare och laddboxar. Bolaget gjorde en succénotering i september 2021 där aktien rusade kraftigt under den första tiden. Största ägare är investmentbolaget Latour.

Läs mer om CTEK aktie och se aktuell aktiekurs.

Northvolt

Northvolt startades av Peter Carlsson och Paolo Cerruti som båda arbetat hos Tesla. Deras mål är att göra världen bättre genom bättre och mer miljövänliga batterier för bilindustrin. Northvolt har tagit in pengar från stora företag som Volkswagen och BMW för att bygga flera fabriker runt om i Europa. Northvolt är än så länge ett onoterat bolag, men har i olika medier löst hintat om en möjlig framtida börsnotering av Northvolt aktie.

Besök vår nyhetssida där du kan följa nyheterna om Northvolt och deras möjliga resa mot börsen.


Källmaterial

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Daniel på Börskollen den 26 juni 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Daniel   Medarbetare Börskollen
I rollen som skribent brinner Daniel Åstrand för att utveckla Börskollen till den givna platsen för alla med intresse för börs och investeringar. Som skribent har han stor kunskap inom och skriver gärna om såväl större börsnyheter och makro, mer nischade aktie- och investeringsuppslag, investeringsstrategier och trading samt även bredare artiklar och guider inom privatekonomi.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader

Nyheter om elbilsaktier

Oj, här var det tomt just nu.