Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

IPO-nytt:

IPO-nytt: AFV om lågprisoperatören My Beat, ellastbilstillverkare Volta Trucks och medicinteknikbolag A3P mot börsen?

Affärsvärldens säger sitt om kommande notering av lågprisoperatören My Beat, Job Solution och Arctic Blue Beverages blev övertecknade, såg gick debuthandeln för Västra Hamnen, Inuheat avbryter noteringsprocessen – och kommande noteringar för Volta Trucks och AP3?

Vi summerar den senaste tidens nyhetsflöde på noteringsfronten med fokus på aktuella och kommande svenska och internationella börsnoteringar att hålla ögonen på!

Läs mer: I  förra veckans "IPO-nytt" läser du fler nyheter om börsaktuella bolag!

Nyheter om kommande börsnoteringar/IPOs, emissioner och SPACar att hålla ögonen på 2022

Nedan finner du ett antal nyheter som rör kommande planerade eller möjliga börsnoteringar för 2022 eller framåt.

Tips: Du finner fler aktuella nyheter på vår sida för Börsnoteringar & IPOs samt vår sida för SPAC-bolag.

Affärsvärlden är inte tillräckligt lockade av noteringsaktuella My Beat


En lågprisoperatör för äldre. Det tror börsaktuella My Beat är en vinnande idé på den svenska mobilmarknaden. Det låter vettigt men har bolaget siffrorna för att backa upp värderingen, frågar sig Affärsvärlden i en analys på fredagen.

My Beat ska noteras på Spotlight Stock Market den 30 maj. Teckningstiden löper ut den 17 maj.

Tidningen hittar två varningsflaggor i erbjudandet inom ramen för sin granskning av nyintroduktioner. Den första flaggan handlar om höga emissionskostnader, bolaget betalar 2 miljoner kronor i emissionskostnader, motsvarande 15,2 procent av erbjudandet. Den andra flaggan handlar om "CV med plumpar". En av bolagets ledamöter var vd för norska Lyoness när norska spelmyndigheten beslutade att bolaget måste upphöra med sin verksamhet. En annan av bolagets ledamöter var ledamot i ett norskt bolag som fick en varning på grund av att bolaget saknade auktoriserad revisor.

"My Beat har en ganska bra story med sin satsning på att värva de höglönsamma, äldre kunderna som de svenska storoperatörerna hellre mjölkar än slåss om. Att bolaget drivs av folk som kan branschen är också ett plus även om det också finns personer med bevisat dåligt omdöme kring bolaget också", skriver tidningen.

"Värderingen är låg nog att detta kan bli en bra investering men det är svårt att bortse från den just nu väldigt osäkra omvärlden och dystra börsklimatet. Bolaget har även efter nyintroduktionen för svaga finanser anser vi och siffrorna visar inte att varumärket är på väg att få det fäste som skulle göra oss trygga med att teckna nyintroduktionen", skriver Affärsvärlden i sin slutsats. Aktien får en fyra i tärningsbetyg, vilket ska tolkas som ett neutralt råd.

Vi har nu adderat bolaget till vår databas vilket innebär att du kan skapa bevakning med automatiska pushnotiser i vår app. Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för My Beat.

Di: A3P Biomedical tar in omkring en halv miljard kronor - börsnotering fortfarande aktuell

Medicinteknikbolaget A3P Biomedical tar in nästan en halv miljard kronor efter att den planerade börsintroduktionen lagts på is. Bland investerarna som tecknade aktier i bolagets nyemission återfinns konglomeratet Stena sessan, EQT-toppen Thomas von Koch samt en av Sveriges främsta läkemedelsinvesterare. Det rapporterar Dagens industri, Di.

Bolaget specialiserar sig på behandling av prostatacancer och före emissionen värderades verksamheten till 800 miljoner kronor. Sedan slutet av 2021 har ledningen varit av uppfattningen att en börsnotering under rådande klimat inte är rätt, varpå fokus istället blev en emission.

Syftet med emissionen förklaras vara att finansiera företagets tillväxtstrategi samt att accelerera en kommersialisering av ett blodprov bolaget utvecklat.

En börsnotering för bolaget beskrivs fortfarande vara aktuell, men Rosén vill inte gå in på detalj om när det kan komma ske med tanke på hur marknadsklimatet för närvarande ser ut.

Vi har nu adderat bolaget till vår databas vilket innebär att du kan skapa bevakning med automatiska pushnotiser i vår app. Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för A3P Biomedical.

Västra Hamnen steg i premiärhandeln på First North


Värdepappersbolaget Västra Hamnen Corporate Finance började den 6 maj att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Nyintroduktionen blev övertecknad. Erbjudandet omfattade aktier för 21 miljoner kronor och anmälningar inkom motsvarande 40 miljoner kronor inkom, vilket motsvarar en teckningsgrad på 189 procent. Bolaget fick drygt 560 nya aktieägare.

Teckningskursen var 100 kronor per aktie, vilket motsvarar ett värde på samtliga aktier i bolaget på 100 miljoner kronor. Totalt omfattades 76 procent av erbjudandet av teckningsåtaganden.

"Vi är väldigt glada över det stora intresset för Västra Hamnen-aktien och erbjudandet. Vi välkomnar alla nya aktieägare. Det är vår förhoppning att noteringen på Nasdaq First North ytterligare kommer att stärka vårt erbjudande inom transaktionsrådgivning åt små- och medelstora bolag", kommenterade vd Oscar Ahlgren inför noteringen.

Aktien stängde till kursen 107,52 kronor på noteringsdagen vilket motsvarar en kursuppgång på drygt 7 procent. I skrivande stund handlas aktien till kursen 100 kronor.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Västra Hamnen.

Respiratorius föreslår utdelning av dotterbolaget Arcede Pharma

Forskningsbolaget Respiratorius föreslår en utdelning av dotterbolaget Arcede Pharma som ska särnoteras på Spotlight Stock Market. Årsstämman den 9 juni föreslås besluta om en utdelning av samtliga aktier i Arcede till Respiratorius aktieägare. Villkoren är 1:50, innebärande att 50 aktier i Respiratorius ger en aktie i Arcede.

Avsikten är att notera Arcede på Spotlight kring halvårsskiftet och därvid genomföra utdelningen av aktierna i Arcede enligt de så kallade Lex Asea-reglerna. Respiratorius och Arcedes huvudsakliga projekt, VAL001 respektive RCD405, är läkemedel inom två skilda behandlingsområden som befinner sig i helt olika utvecklingsfaser, vilket inte skapar några andra synergier inom bolagen bortom allmän kunskap inom läkemedelsutveckling.

Arcedes kommer vara verksamt inom projekt relaterade till kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, astma samt en metod att diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar

Sammantaget anser Respiratorius och Arcedes respektive styrelser att separationen från moderbolaget och noteringen av Arcede på Spotlight ger de bästa förutsättningarna för Arcedes fortsatta utveckling och därmed ett ökat värde för aktieägarna.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Respiratorius.

Job Solutions erbjudande övertecknat - beräknas inleda handel på First North den 17 maj

Rekryteringsbolaget Job Solutions erbjudande blev övertecknat och aktien väntas inleda handel på First North den 17 maj.  Erbjudandet, som var på 15 miljoner kronor före emissionskostnader, tecknades till cirka 184 procent. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 27,7 miljoner kronor.

"Det känns väldigt roligt att intresset för Job Solution var stort och att erbjudandet övertecknades visar på att det finns en stark tro på Job Solution och vår affärsmodell. Jag vill härmed önska alla nya aktieägare välkomna på den resa där vi nu tillsammans tar nästa steg i den fortsatta utvecklingen av bolaget", säger Viktor Rönn, VD och grundare.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Job Solution.

Tips – Ladda ner Börskollens kostnadsfria app för automatisk bolagsbevakning av IPO-aktuella bolag

1000+ betyg på App Store och Google Play
Alla nyheter samlade på ett ställe
Skapa bevakningar av aktier
Pushnotis när något händer
Helt kostnadsfri

Volta Trucks kan noteras på Stockholmsbörsen - aktiv börs och miljöintresse lockar


Den svensk-brittiska ellastbilstillverkaren Volta Trucks kan börsnoteras på Stockholmsbörsen, rapporterar Ekot.

En eventuell notering kan ske under nästa år. Bolaget siktar på att starta sin serieproduktion i Österrike under 2022. Bolaget har redan fått in flera stora ordrar.

"Sverige har en väldigt aktiv börs och intresset för miljöaspekter är stort i Sverige. Så det är definitivt ett alternativ när vi kommer framåt", säger Volta Trucks styrelseordförande tillika medgrundare Carl-Magnus Norden till Ekot.

Vi har nu adderat bolaget till vår databas vilket innebär att du kan skapa bevakning med automatiska pushnotiser i vår app. Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Volta Trucks.

Arctic Blue Beverages nyintroduktion blev övertecknad – aktien börjar handlas 12 maj

Arctic Blue Beverages nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market tecknades till 109 procent och blev därmed övertecknad. Aktien kommer att börja handlas den 12 maj.

Det finska bolaget är ett nordiskt dryckesföretag vars mest kända produkter är Arctic Blue Gin, Arctic Blue Gin Navy Strength och den mjölkfria ginbaserade havrelikören Arctic Blue Oat.

Erbjudandet omfattar 1,87 miljoner units till teckningskursen 15 kronor per unit. Varje unit består av tre aktier, två vederlagsfria teckningsoptioner TO1 och två vederlagsfria teckningsoptioner TO2. Teckningskursen motsvarar därmed 5 kronor per aktie.

Bolaget tillförs 28,0 miljoner kronor före emissionskostnader och kvittning av räntefria aktieägarlån samt får närmare 600 kvalificerade aktieägare. Arctic Blue Beverage har efter erbjudandet 17,12 miljoner aktier utestående, vilket motsvarar en värdering av bolaget på 85,6 miljoner kronor räknat på teckningskursen.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Arctic Blue Beverages.

Inuheat avbryter emissions- och noteringsprocessen

Inuheat har beslutat att avbryta den pågående emissions- och noteringsprocessen då lägsta gränsen i nyemissionen inte uppnåtts. Inuheat är ett svenskt innovationsbolag som tillverkar värmesystem för integration i klädesplagg för krävande utomhusmiljöer.

Aktien skulle ha börjat handlats på Spotlight Stock Market den 9 maj, vilket senarelades till ett senare datum då anmälningstiden i erbjudandet förlängdes från 26 april till 2 maj. Styrelsen i Inuheat meddelar att bolaget tills vidare kommer bedriva verksamheten som ett onoterat bolag.

"Att avbryta den här processen är ett tråkigt besked att ge både befintliga ägare som stöttat bolaget genom åren, och även de investerare som beslutat att anmäla intresse i emissionen. Det är troligtvis inte en nyhet för någon att klimatet på aktiemarknaden är svalt för tillfället men vi valde trots detta att ge det en chans. Inuheat är ett spännande bolag med fina framtidsutsikter. Det är min förhoppning att vi nu kan hitta andra sätt att finansiera bolaget. Arbetet med att hitta nya finansiärer är påbörjat och jag ser det arbetet an med tillförsikt", kommenterar vd Tobias Palmgren.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Inuheat.

Nyheter om internationella börsnoteringar/IPOs och SPACar

Och här några nyheter om internationella börsnoteringar.

WSJ: Elon Musk planerar att börsnotera Twitter igen efter några år


Elon Musk planerar att börsnotera Twitter på nytt några år efter köpet. Det beskedet ska Musk ha gett efter att Twitters styrelse under förra veckan accepterade budet värt 44 miljarder dollar, enligt uppgifter till Wall Street Journal.

Musk har pratat med investerare inklusive private equity-bolag om att delta i utköpet av Twitter. Affären förväntas slutföras senare i år i väntan på godkännande av Twitters aktieägare och tillsynsmyndigheter har företaget sagt. Private equity-bolagen kan komma att hjälpa Musk sänka de 21 miljarder dollar han själv kommer satsa för att betala för affären. Resterande del av affären utgörs av lån.

Elon Musk själv har gett få detaljer om vad hans exakta planer för bolaget är mer än att han vill att det ska vara mindre censurerat i innehållsmoderering.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Twitter.

Nio säkrar godkännande för sekundärnotering i Singapore

Kinesiska elbilstillverkaren Nio har fått tillstånd för en sekundärnotering på Singaporebörsen, enligt ett pressmeddelande.

Bolaget siktar på att senare denna månad offentliggöra dokument kopplade till listningen. Enligt Nio kommer dess A-aktier på Singaporebörsen att vara jämlika de amerikanska depåbevisen i USA där man har sin primärnotering.

Nios besked om Singaporebörsen kommer efter att bolaget på torsdagen lagts till på en lista över kinesiska bolag som riskerar avnotering i USA. De amerikanska regulatorerna har inte varit helt nöjda med transparensen från de kinesiska bolagen. Detta har med geopolitik att göra då Peking inte vill att bolagen lämnar ut känslig information.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Nio.

❤️ Gratis: Prenumerera på vårt nyhetsbrev med heta aktiecase och ladda ner vår app för bolagsbevakning!

Läses av andra just nu

Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Om aktien A3P Biomedical

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt