Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

12 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Blandfonder

Blandfonder (stor guide) – Bästa blandfonder att investera i december 2023

Sidans innehåll

En blandfond, även kallad mixfond, placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Funderar du på om blandfonder är ett bra tillskott i din fondportfölj, och vilka du i så fall ska välja? Läs mer om fördelar och nackdelar, hur blandfonder fungerar samt de bästa presterande blandfonderna i den här guiden.

Blandfonder är en populär kategori av fonder att investera i. Särskilt när det gäller långsiktigt sparande till en framtida bostad eller till pensionen eftersom fonderna ofta ger bra diversifiering.

Risknivån varierar dock beroende på hur fonderna fördelar sina innehav. Detta gör att du själv kan välja den blandfond eller flera fonder som passar ditt sparande. Men att veta vilka fonder man ska välja kan vara svårt – och är blandfonder faktiskt en bra investering?

I den här artikeln tittar vi därför närmare på vad blandfonder är för att ge svar på vilka möjligheter och risker som finns, och även vilka de bästa blandfonderna är sett till historisk avkastning. Slutligen förklarar vi hur du kommer igång med investering i blandfonder. Längre ner hittar du slutligen svar på vanliga frågor. Häng med!

Tips – Ladda ner vår populära app för inspiration till bästa blandfonderna 2023

2000+ betyg på App Store och Google Play
Alla nyheter samlade på ett ställe
Skapa bevakningar av aktier
Pushnotis när något händer
Helt kostnadsfri

Introduktion: Vad är blandfonder?

En blandfond är en typ av fond som placerar i både aktier och räntor. Med räntor menar man så kallade räntebärande värdepapper eller räntepapper. Blandfonder kallas ibland även för mixfonder. Innehaven i blandfonder är just en mix av olika värdepapper, som kan vara antingen passivt eller aktivt förvaltade. Vissa blandfonder placerar även i andra tillgångar som råvaror.

Man kan säga att blandfonder är ett mellanting av aktiefonder och räntefonder. Risknivån är högre än för räntefonder, men lägre än aktiefonder. Avkastningen har också potential att vara högre än för räntefonder, men inte lika hög som aktiefonder. Blandfonder placerar sig alltså mellan aktie- och räntefonder för både risk och avkastning.

5 saker som utmärker blandfonder:

 • Blandfonder placerar i både aktier och räntebärande papper.
 • Lägre risk än aktiefonder och generellt lägre potentiell avkastning.
 • Högre risk än räntefonder och generellt högre potentiell avkastning.
 • Olika blandfonder har olika andel aktier vs. räntepapper, vilket innebär olika risknivåer.
 • Blandfonder passar långsiktigt sparande och är ofta ett bra tillskott i fondportföljen för diversifiering.

Börskollen rekommenderar!Nybörjare? Spara gratis i fonder hos Avanza upp till 50 000 kr!
Börskollen använder själva
Vunnit “Sveriges nöjdaste sparare” 14 år i rad
Brett utbud av aktier, fonder och derivat
Bli kund helt gratis – enkel och smidig plattform
Erbjudande: Handla aktier/fonder gratis upp till 50 000 kr
Också bra val för aktier & fonder
Nordens största mäklare – Utsedda till “Årets bank 2022”
Brett utbud av aktier, fonder och derivat
Bli kund helt gratis – enkel och smidig plattform
Erbjudande: Handla aktier/fonder gratis upp till 50 000 kr
Tips: Öppna konto hos flera av aktiemäklarna för att dra nytta av maximal courtagefri handel hos respektive aktör

Hur vet jag om blandfonder passar mig?


Eftersom blandfonder placerar i såväl räntor som aktier får du en bra spridning på risken. Samtidigt är avkastningen oftast inte lika hög som för aktiefonder, men högre än för räntefonder. Därför kan man säga att blandfonder passar i portföljen om du vill ha en bra balans mellan avkastning och risk.

Du kan välja mellan olika blandfonder för att hitta den risknivå som passar ditt sparande bäst. Därmed är chansen stor att det finns blandfonder som passar dig.

Oftast lämpar blandfonder sig bäst för långsiktigt sparande i 5 år eller längre, till exempel för pensionssparande. Det finns så kallade speciella generationsfonder som är anpassade just till pensionssparande – mer om dessa lite längre ner i guiden.

Komponenterna i blandfonder: Aktier och räntebärande värdepapper

Blandfonder kombinerar alltså aktier och räntebärande värdepapper i sina innehav, därav namnet blandfonder. Hur fördelningen ser ut av aktier och räntebärande värdepapper varierar mellan olika fonder. Förvaltaren kan nämligen ändra i innehavet efter hur läget ser ut, för att ge bästa möjliga avkastning till de som investerat i blandfonden.

Både aktier och räntebärande papper kan både öka och minska i värde, men historiskt sätt vid olika tillfällen. Det gör att blandfonder passar bra i sparportföljen eftersom de ger hög diversifiering. Ränteexponeringen tenderar att fungera som ett skydd när aktiemarknaden går sämre, och tvärtom.

Fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper

Det brukar gå att se fördelningen mellan innehaven i fondens beskrivning. Ibland kan fördelningen vara flexibel, så att innehaven ska bestå av till exempel minst 25 procent av vardera aktier och räntor. Andra gånger kan det röra sig om en exakt, bestämd procentuell siffra, till exempel 50 procent exponering mot aktier och 50 procent exponering mot räntemarknaden.

I det första fallet, med flexibel fördelning, får fondförvaltaren valmöjlighet att ändra fördelningen i fonden för att reglera risken och avkastningen, utefter analyser av marknadsläget och där man ser bäst potential. Förvaltaren kan därmed placera om innehaven från räntepapper till aktier, eller tvärtom.

 • Blandfonder med större andel aktier har en högre risk och större potential till högre avkastning.
 • Blandfonder med större andel räntebärande papper har generellt sett lägre risk och lägre avkastning.

Vad är aktier?

Låt oss först titta på den ena delen av blandfonder, nämligen aktier. Man kan säga att en blandfond är delvis en aktiefond, då den består av en viss del aktier, men kombineras även av räntepapper. Likt en aktiefond så investerar blandfonden i olika bolag som är börsnoterade. Vilka bolag som fondförvaltaren väljer avgörs av fondens inriktning.

 • Andelar i ett börsnoterat bolag.
 • Påverkas starkt av aktiemarknaden.
 • Sjunker i värde när börsen går dåligt.
 • Generellt högre avkastning än räntepapper men högre risk.

Tips: Om du är intresserade av att lära dig mer om aktiefonder tipsar vi om vår guide Aktiefonder.

Vad är räntepapper?

Det som skiljer en blandfond från en aktiefond är ju att blandfonden även investerar i räntebärande värdepapper, även kallat räntepapper eller obligationer (exempelvis statsobligationer eller företagsobligationer). Dessa räntepapper har en lägre risk än aktier, men även generellt sett lägre avkastning. Om aktiemarknaden skulle falla kraftigt i värde så påverkas inte räntebärande värdepapper alls lika mycket som aktier. Fondens investeringar i räntebärande värdepapper betyder alltså att den får lägre risk.

Fonder som enbart har sina investeringar i räntebärande värdepapper kallas för räntefonder. Dessa kan vara aktivt eller passivt förvaltade, antingen genom att följa ett bestämt index (indexfond) eller genom en fondförvaltare. Samma sak gäller för blandfonderna – de kan ha aktiv eller passiv förvaltning av sina räntebärande värdepapper.

 • Det som räntefonder består av, och som blandfonder till en viss andel består av.
 • Påverkas i mindre utsträckning av aktiemarknaden.
 • Påverkas framförallt av förändringar i olika räntor.
 • Generellt sett säkrare under perioder när börsen sjunker.
 • Generellt lägre avkastning än aktier men även lägre risk.

Tips: Om du är intresserade av att lära dig mer om räntefonder tipsar vi om vår guide Räntefonder.

Jämförelse av sparkonton: Här hittar du den bästa räntan just nu

Om du i tillägg till sparande i blandfonder söker avkastning till lägre risk erbjuder sparkonton numera hyfsad ränta – i synnerhet om du kan tänka dig att binda dina pengar under en period. Nedan ser du aktuella sparräntor från olika banker och i vår stora guider Bästa sparräntan kan du fördjupa dig mer.

Klicka dig gärna vidare och läs mer!

Topplista december – 3 bästa blandfonderna senaste 1, 3 och 5 åren (svenska och globala)


Med det sagt ska vi i denna guide kika närmare på ett urval av de bäst presterande blandfonderna just nu. Nedan listar vi de tre bästa blandfonderna som har haft högst procentuell avkastning under den senaste 1, 3 respektive 5-årsperioden – såväl svenska som globala blandfonder som du kan spara i!

Du kan klicka dig vidare och läsa mer om fonden hos Avanza, där du bland annat finner information om hur populär den är (mätt som antal fondandelsägare), dess fond-/förvaltningsavgift och även fondbetyget (baserat på Morningstars rating).

Dessa "bästa fonderna"-listor kan ses som inspiration för fortsatt fördjupning innan du investerar dina pengar!

Börskollen använder själva
Vunnit “Sveriges nöjdaste sparare” 14 år i rad
Brett utbud av aktier, fonder och derivat
Bli kund helt gratis – enkel och smidig plattform
Erbjudande: Handla aktier/fonder gratis upp till 50 000 kr
Också bra val för aktier & fonder
Nordens största mäklare – Utsedda till “Årets bank 2022”
Brett utbud av aktier, fonder och derivat
Bli kund helt gratis – enkel och smidig plattform
Erbjudande: Handla aktier/fonder gratis upp till 50 000 kr
Tips: Öppna konto hos flera av aktiemäklarna för att dra nytta av maximal courtagefri handel hos respektive aktör

Bästa blandfonder – 1 år

 1. Naventi Offensiv Flex 12 %
 2. World xFund Allocation A 11 %
 3. Tellus Midas 11 %

Bästa blandfonder – 3 år

 1. Tellus Midas 32 %
 2. SPP Generation 70-tal 32 %
 3. SPP Generation 80-tal 31 %

Bästa blandfonder – 5 år

 1. IKC Sverige Flexibel 104 %
 2. Tellus Midas 102 %
 3. Proethos Fond 70 %

Listan senast uppdaterad: 2023-11-30. Källa/inspiration: Avanza.

Olika typer av blandfonder

Det finns olika typer av blandfonder att välja mellan för dina investeringar.

Svenska blandfonder

Svenska blandfonder, till exempel Swedbank Robur Access Mix, ger exponering mot svenska bolag samt mot den svenska räntemarknaden. Det är alltid populärt att investera i just svenska bolag och värdepapper. Fördelen är att du inte behöver ha koll på utländska valutor och hur marknaden ser ut i andra länder.

Globala blandfonder

Samtidigt som det är populärt med svenska fonder så kan det även vara värt att titta på globala blandfonder med innehav i andra länder än bara Sverige. Många fonder placerar samtidigt i såväl svenska som globala aktier, till exempel SPP Generationsfonder som har största innehavet i USA, följt av Sverige och länder som Japan, Storbritannien och Schweiz.

Hållbara blandfonder

Efterfrågan på hållbara blandfonder har ökat då allt fler lägger vikt på miljön och socialt ansvar. Om du vill lägga extra fokus på hållbarhet inom miljö och samhälle med dina investeringar så finns det flera etiska blandfonder att välja mellan.


Blandfonder med hållbarhetsprofil ser till att utesluta vissa områden som inte uppfyller fondens krav för hållbarhet. Många fonder väljer bort aktier i bolag som får sin omsättning från:

 • Fossila bränslen
 • Vapen
 • Tobak, cannabis och alkohol
 • Spel om pengar
 • Pornografi

Hållbarhetsfonderna finns med olika risknivåer. Gemensamt för blandfonderna med hållbarhetsprofil är att de ska sträva efter att främja miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, så kallade ESG-kriterier.

Tips: Om du är intresserade av att lära dig mer om hållbara fonder tipsar vi om vår guide Hållbara fonder.

Tips – Handla fonder billigare med SAVR!

SAVR är en ny plattform där du kan äga över 1 500 av de bästa fonderna utan att år efter år betala provisioner till någon. Resultatet blir att kunderna betalar 30-50 % lägre avgifter, varje år!

STÄNG X
Fondspara billigare – undvik onödiga avgifter
Upp till 50 % lägre avgifter än konkurrenterna
Populär plattform med över 100 000 kunder
Hög säkerhet – investerarskydd & insättningsgaranti

Generationsfonder och PPM-blandfonder

Generationsfonder är en typ av blandfonder, och en typ av pensionssparande. De kallas även för PPM-blandfonder eftersom de är en del i mångas premiepensionssparande.

En generationsfond (eller PPM-blandfond) innebär att fonden investerar mer i räntebärande papper ju närmare pensionen du kommer. Detta eftersom du förmodligen vill börja använda ditt sparkapital när du gått i pension, och då ska innehavet helst ligga på en stabil nivå så att värdet inte plötsligt störtdyker när du vill sälja innehav i fonden.

Genom att fondförvaltaren minskar andelen aktier i fonden successivt så minskar även risken för att fonden ska tappa kraftigt i värde på grund av ett börsras. Samtidigt får du bra avkastning tidigare i pensionssparandet, då andel aktier i fonden är högre. PPM-blandfonder har olika risknivåer och avgifter.

Tips: I vår stora guide om PPM-fonder kan du lära dig mer om pensionssystemet och hur du på egen hand kan välja de fonder som du vill placera i.

Blandfonder för olika generationer

Det finns olika generationsfonder, som riktar sig till olika generationer. I fondens namn brukar det förekomma vilken generation som fonden är avsedd för och du väljer generationsfond baserat på det årtionde som du är född. Till exempel kan generationsfonder ha “50-tal”, “60-tal”, “70-tal” eller “80-tal” i namnet för att berätta vem fonden riktar sig till.

I fondens beskrivning brukar det även stå när målgruppen ska förvänta sig att gå i pension, ett exempel är blandfonden SPP Generation 60-tal: “Till dig som planerar att gå i pension under perioden 2025-2034”. Fonden informerar också om att ränteandelen normalt kommer ligga på 80 procent från 2040 och framåt.

Fördelar och nackdelar med blandfond som investering 2023

Många ser blandfonder som ett bra sätt att spara för framtiden. Men likt alla fonder och investeringar finns både fördelar och nackdelar – möjligheter och risker. Här tittar vi på närmare på dessa och listar fyra nackdelar respektive fördelar med fonderna!


Fyra fördelar med blandfonder

Eftersom en blandfond investerar i både aktier och räntebärande värdepapper får du bra riskspridning, jämfört med aktiefonder som endast investerar i aktier. Samtidigt får du möjlighet till högre avkastning än räntefonder tack vare aktiedelen.

 1. Ta del av uppgången på aktiemarknaden och framgångarna för bolagen som fonden investerar i, vilket ger högre avkastning än räntefonder.
 2. Räntedelen fungerar ofta som en “krockkudde” vid börsnedgång samt ger lägre risk än aktiefonder.
 3. Fonden kan även placera i andra tillgångar för ytterligare minskad risk.
 4. Möjlighet att välja en generationsfond som automatiskt reglerar fördelningarna och risknivån i fonden i takt med att pensionen kommer närmare.

Fyra nackdelar med blandfonder

Precis som att det finns fördelar så finns det förstås även vissa nackdelar med blandfonder, jämfört med andra investeringar. Då en blandfond placerar i både aktier och räntefonder har den större risk än en räntefond. Samtidigt är dess avkastning i allmänhet lägre jämfört med en aktiefond.

 1. Högre risk än räntefonder då blandfonder placerar i både aktier och räntebärande värdepapper.
 2. Även om mer aktier innebär större avkastning så innebär det även högre risk.
 3. Fondens avgift kan ibland vara dyr på grund av aktiv förvaltning och det är alltid viktigt att kolla vad förvaltningsavgiften ligger på innan investering i en blandfond.
 4. När aktiemarknaden går bra får du inte ta del av hela utvecklingen på grund av räntorna i fonden. Risken kan med andra vara onödigt låg för dig som sparar långsiktigt.

Tänk på att fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastning är ingen garanti, så investera inte mer än vad du har råd att förlora.

Reglera risken med mindre eller större andel aktier

Som du fått reda på nu har alltså blandfonder högre risk än räntefonder. Men olika blandfonder har olika risknivå, och du kan själv bestämma vilken fond som du vill spara i baserat på det. Välj en blandfond med mer aktier om du sparar långsiktigt och vill ta en högre risk i utbyte mot chans till större avkastning. Tvärtom kan du också investera i en blandfond med större andel räntor för att minska risken, till exempel om du planerar att snart sälja innehav i fonden.

Bygga upp en portfölj med blandfonder: Tänk på det här

När du ska bygga upp din fondportfölj finns det vissa saker som är viktiga att tänka på. Följande är bra att ha i åtanke när du ska köpa innehav i blandfonder, för att få ut så mycket som möjligt av dina investeringar.

Fondförvaltaren har stor betydelse

Fondförvaltare har en viktig roll att fylla i fonder, eftersom det är de som reglerar fördelningen av innehavet och bestämmer när det är dags att köpa eller sälja aktier och värdepapper. Därför kan det vara intressant att läsa mer om vem fondförvaltaren, eller teamet av fondförvaltare, är innan du investerar.

Fördelningen av investeringar viktig

Om du vill ha en viss risknivå på dina fonder är det viktigt att titta på fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper. Denna kan antingen vara fast, till exempel 50/50, eller flexibel och variera mellan vissa procentsatser. Generationsfonder till pensionssparande reglerar automatiskt fördelningen åt dig så att risken blir lägre närmare pensionen.

Generellt sett vill man ha en högre risk vid långsiktigt sparande eftersom det ger chans till högre avkastning. Vid sparande på kortare sikt vill man däremot minska risken för kraftiga svängningar, och då ha en större andel räntepapper i sina fonder.

Avgifterna på blandfonder kan variera kraftigt

Slutligen spelar det roll vilken förvaltningsavgift som blandfonden har. En högre avgift kan fortfarande löna sig ifall fonden går väldigt bra, men överlag bör man undvika alltför dyra fonder. Du riskerar att tjäna betydligt mindre på dina fonder om avgifterna är höga eftersom avgifterna då “äter upp” en större del av din avkastning.

Ett tips är att ta del av starterbjudandet hos Avanza som ger dig fondavgifterna tillbaka så länge ditt sparande inte överstiger 50 000 kronor.

STÄNG X
Vunnit “Sveriges nöjdaste sparare” 14 år i rad
Brett utbud av aktier, fonder och derivat
Bli kund helt gratis – enkel och smidig plattform
Erbjudande: Handla aktier/fonder gratis upp till 50 000 kr

Kom igång 2023: Så gör du för att börja investera i bra blandfonder i 5 enkla steg


Vill du börja investera i fonder behöver du ha ett konto hos en bank eller en nätmäklare. Vi rekommenderar Avanza och Nordnet, som är de största nätbankerna i Sverige. Här kan du hitta många blandfonder och välja bland de bästa blandfonderna till just ditt sparande.

För att öppna ett konto behöver du ha fyllt 18 år och ha BankID. Vanligast är att man väljer någon av kontotyperna ISK (investeringssparkonto) eller KF (kapitalförsäkring). Du överför pengar till kontot från din vanliga bank och kan sedan börja att köpa andelar i valfri fond.

 1. Leta upp fonden på Avanza eller Nordnet.
 2. Tryck på “Köp”.
 3. Välj vilket konto du ska köpa med och fyll i belopp som du vill köpa för.
 4. Skicka iväg din fondandelsorder. Sedan är det bara att vänta tills orden är bearbetad.
 5. Du kan nu följa dina fonder och med fördel fortsätta spara regelbundet, till exempel med automatiskt månadssparande.

Tänk på att inte lägga alla dina sparpengar i en och samma typ av fond. Sprid ut ditt innehav genom att investera i till exempel en globalfond, en Sverigefond och kanske även en aktivt förvaltad fond att krydda portföljen med. Fonder kan både öka och minska i värde, men med flera olika inriktningar i din sparportfölj får du bättre diversifiering och därmed bättre riskspridning.

Tips: för en djupare jämförelse mellan de båda nätmäklarna tipsar vi om vår stora guide Nordnet vs Avanza – som nybörjare kan du öppna konto hos båda nätmäklarna och ha möjlighet att handla helt avgiftsfritt!

Börskollen använder själva
Vunnit “Sveriges nöjdaste sparare” 14 år i rad
Brett utbud av aktier, fonder och derivat
Bli kund helt gratis – enkel och smidig plattform
Erbjudande: Handla aktier/fonder gratis upp till 50 000 kr
Också bra val för aktier & fonder
Nordens största mäklare – Utsedda till “Årets bank 2022”
Brett utbud av aktier, fonder och derivat
Bli kund helt gratis – enkel och smidig plattform
Erbjudande: Handla aktier/fonder gratis upp till 50 000 kr
Tips: Öppna konto hos flera av aktiemäklarna för att dra nytta av maximal courtagefri handel hos respektive aktör

Fler frågor och svar om att investera i blandfonder

Är blandfonder en bra investering?

Ja, överlag är blandfonder en bra investering för dig som vill ha en balans mellan avkastning och risk. Precis som alla investeringar finns dock ingen garanti för framtida avkastning och blandfonderna kan både öka och minska i värde. Därför är det alltid bäst att sprida ut dina investeringar i flera olika typer av fonder och/eller aktier.

Hur fungerar en blandfond?

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Andel aktier och räntor varierar beroende på fond. En högre andel aktier innebär generellt sett högre risk, men ofta även chans till högre avkastning. På samma sätt innebär större andel räntor en lägre risk men även lägre avkastning, generellt sett.

Hur stor del aktier finns i en blandfond?

Det är olika från blandfond till blandfond. Risken är större ju större del av fonden som består av aktier, eftersom mer aktier betyder att fonden kommer minska i värde mycket kraftigare när börsen sjunker, jämfört med räntebärande papper.

Vilka blandfonder är bäst?

Det beror på din önskade risknivå och hur din portfölj ser ut i övrigt. I topplistan ovan kan du hämta inspiration för blandfonder som haft högst historisk avkastning de senaste åren.

Historisk avkastning på blandfonder?

Historisk avkastning på blandfonder är olika och beror bland annat på fördelningen av fondens aktier och räntor. I topplistan tidigare i texten finns statistik på de blandfonder som presterat bäst på börsen senaste 1, 3 och 5 åren.

Hur stor del blandfonder bör jag ha i fondportföljen?

Det är högst personligt beroende på hur hög risk du önskar ta och hur länge du tänker spara. Ifall du sparar långsiktigt mot pensionen kan du ha en ganska hög andel blandfonder. Kombinera med räntefonder och aktiefonder för att få ännu bättre riskspridning. (Aktiefonder innebär högre risk och räntefonder lägre risk.)

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 30 november 2023. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Stort intresse för programmering, entreprenörsskap, ekonomi och börsen. Inflyttad Stockholmare från Dalarna med en utbildning i Systemvetenskap. När jag inte spenderar tiden vid skärmarna gillar jag att åka skidor och snickra. Investerar på lång och meddellång sikt och min investeringsfilosofi bygger till mångt och mycket på momentumstrategier med inslag av swingtrading. På Börskollen sköter jag det tekniska och skriver gärna guider om investeringar men även nyheter om börsen och specifika aktier.
Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Org.nr: 559236-5141

Email: [email protected]

Betygsätt oss

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2021 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.