P/S-tal - Värdefullt nyckeltal om marknadens framtidstro - Börskollen

4 min lästid

Att investera dina pengar innebär alltid en risk. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Vad

Vad är P/S tal?

Sidans innehåll

I den verktygslåda av nyckeltal som investerare kan använda sig av, är P/S ett sådant tal som kan ge mycket nyttig information, men som kräver en god dos analys för att kunna användas effektivt. Talet utgår från konkreta siffror om aktiekursen och företagets omsättning och kan tolkas på främst två sätt. Antingen får man information om företagets försäljning, eller om marknadens tilltro till företagets framtid. Dessa två går ofta hand i hand - men inte alltid.

Både P och S är förkortningar för engelskans Price och Sales. P/S är alltså både namnet på talet och formeln för hur det räknas ut.

Vad är P/S tal?

Både P och S är förkortningar för engelskans Price och Sales. P/S är alltså både namnet på talet och formeln för hur det räknas ut. Man delar helt enkelt det aktuella aktiepriset och delar med omsättning (eller försäljningen - det är samma sak).

Formeln på ren svenska ser ut så här:

P/S-tal = Priset på aktien / Omsättningen per aktie

Det är ett nyckeltal som de flesta andra inte bör användas i isolering, men som kan vara värdefullt i kombination med andra nyckeltal. Den unika information som P/S-talet ger är marknadens värdering av företagets försäljning, oavsett om företaget gått med vinst eller förlust. Det utmärker talets funktion i jämförelse med det mer klassiska P/E-talet som baseras på aktiens pris och vinsten per aktie (vilket därmed kräver att företaget har gjort vinst för att kunna räknas ut, eller det blir rättare sagt negativt om företaget inte går med vinst).

Både P/E och P/S brukar användas och jämföras gentemot varandra. En enkel sammanfattning för att särskilja dem kan se ut så här:

• P/S - Värderar företaget utifrån pris och omsättning. Fokus ligger alltså på marknadens förväntan och framtidstro på företaget med tonvikt på dess försäljning och kan därmed användas även om företaget går förlust. P/S-talet används oftast när man ska värdera bolag som primärt fokuserar på att växa sin omsättning och där vinsten då ofta blir lidande på grund av de höga kostaderna som krävs för att växa omsättningen.

• P/E - Värderar företaget utifrån pris och vinst. Eftersom vinst är en direkt del i formeln går P/E inte att applicera på företag som gått med förlust i resultatet (P/E-talet blir då negativt och i stort sett betydelselöst).

Hur kan man använda sig av P/S-talet?

Förenklat kan man säga att ju högre P/S-talet är desto mer är marknaden beredd att betala för varje krona som bolaget har i omsättning.

Vad är det då P/S-talet egentligen säger, och hur kan man tolka det? Det finns tyvärr inget enkelt svar på den frågan. Förenklat kan man säga att ju högre P/S-talet är desto mer är marknaden beredd att betala för varje krona som bolaget har i omsättning. Det kan man ju i sin tur tolka som att marknaden har hög tilltro till bolagets förmåga att fortsätta generera denna, eller då oftast, en högre framtida omsättning, dvs. fortsätta att växa sin försäljning.

Ett högre P/S-talet behöver således inte vara dåligt, men det ställer högre krav på att bolaget kan fortsätta att generera en växande omsättning. I det fall bolagets försäljning mattas av eller till och med börjar minska är det sannolikt att marknaden snabbt kommer att inse att man har betalt ett för högt pris för aktien, vilket då många gånger resulterar i en rejäl fallhöjd i aktiepriset.

Med ett lägre P/S-tal kan man således föra ett omvänt resonemang. Det ger en bild av att marknaden har låg tilltro eller är villig att betala ett lågt pris för varje omsatt krona. Många gånger rör det sig om bolag som har en låg eller till och med negativ försäljningstakt, bolag inom "tråkiga" branscher eller i värsta fall bolag som har stora problem med försäljningen av sina tjänster eller varor. Denna låga förväntan är sällan ogrundad och många gånger fortsätter dessa bolag (och aktier) att vara just tråkiga och underprestera marknaden som helhet.

På grund av den låga förväntansbilden från marknaden kan dock dessa bolag komma att snabbt "värderas upp" om marknaden har anledning att förändra sin syn på bolagets framtida utveckling. Ett bolag som historiskt har vuxit sin omsättning 2-3 procent årligen och som nu helst plötsligt lanserar en ny produkt som innebär att försäljningen ökar till 10 procent årligen förtjänar antagligen en avsevärt högre P/S-multipel – marknaden kommer troligtvis snabbt att korrigera detta genom att handla upp aktien och därmed höja P/S-talet.

Vad är ett rimligt P/S-tal?

Att jämföra P/S-tal mellan företag inom helt olika branscher och stadier innebär sällan någon direkt nytta, men samtidigt har den som räknat på P/S-tal inom flera branscher förhoppningsvis en större förståelse för vad talet "brukar" ligga på och vilken information som kan extraheras utifrån det.

Generellt kan man säga att bolag i "heta" branscher och med en hög försäljningstillväxt oftast tillskrivs högre P/S-tal medan bolag i "tråkiga" eller mer osäkra branscher oftast tillskrivs lägre P/S-tal. I den populära analystjänsten Börsdata kan man hitta mer information om P/S-tal för de bolag man följer.

Alexander Gustafsson på Nordnet berättar mer om hur man kan använda sig av P/S-talet.

Använda P/S tal effektivt

Om ett företag har gått med förlust, men ändå har högt P/S-tal kan det vara värt att sätta sig in vad som händer i företaget. Ett högt P/S-tal i kombination med lågt eller negativt resultat betyder att marknaden tror att företaget kommer skapa vinst i framtiden (i och med den höga försäljningen). Därför brukar många använda P/S för att bedöma framtida vinster i framför allt yngre och mindre "mogna" företag.

Låga P/S-tal och låg lönsamhet kan visa sig bli en lönsam affär långsiktigt eftersom aktiekursen då antagligen är låg. Det kräver dock att man tror att de uppenbara problemen företaget har kommer att lösas. Med andra ord, förtroende för företaget saknas – många gånger helt av rätta – men en katalysator som förändrar denna bild åt det positiva hållet kan ge en kraftigt positivt kursutveckling i aktien.

Högre P/S-tal å andra sidan påvisar generellt sett att marknaden har ett större förtroende till bolagets förmåga att fortsätta växa sin omsättning och här är det då snarare en fråga om att som investerare vara vaksam på förändringar som innebär att denna tillväxttakt istället börjar avta.

Läs mer: Förklaring av EBIT, EBITA och EBITDA

Tips från oss på Börskollen

Här tipsar vi om tjänster som vi på Börskollen själva använder och kan stå bakom. Därutöver rekommenderar vi också att du prenumererar på vårt nyhetsbrev samt laddar ner vår app (helt gratis). Texten nedan innehåller annonslänkar och investeringar är alltid förenade med risk.

Investera enkelt och billigt i aktier och fonder

Hos Avanza kan du kostnadsfritt öppna konto för att kunna handla aktier. För att investera i fonder så billigt som möjligt tycker vi dock att du ska spana in SAVR där du kan äga över 1 300 av de bästa fonderna och betala 30-50 % mindre i avgifter, varje år!

Ett tips är att öppna konto hos båda för att nyttja fördelarna och de låga avgifterna hos respektive aktör.

Sänk dina månadskostnader och öka din sparkvot

När det kommer till tråkiga utgifter som försäkringar kan vi verkligen rekommendera Hedvig. Vi jämförde direkt på deras site och sänkte vår egen kostnad för hemförsäkring med 2 436 kr per år, jämfört med det näst billigaste alternativet. Pengar som nu läggs på sparande istället.

Analysera dina favoritaktier med marknadens bästa tjänster

För dig som är nyfiken på teknisk eller fundamental analys tipsar vi om analystjänsterna TradingView och Börsdata. Plattformarna går att använda helt gratis och är annars väldigt prisvärda om du vill ha fler funktioner. Vi skulle inte klara oss utan dessa fantastiska tjänster!