Bolagssidan är framtagen i samarbete med
Bildkälla:

Bakgrund

NextCell Pharma

NextCell Pharma innehar verksamhet inom medicinteknologi. Idag sker utveckling av stamcellsprodukter som huvudsakligen används vid behandling av autoimmun diabetes och vid njurtransplantation. En stor del av arbetet består av stamcellsforskning där bolaget för närvarande utvecklar läkemedelskandidater som skall underlätta och öka acceptansen vid organtransplantation. Utöver innehar bolaget en stamcellsbank. Bolaget etablerades 2014 och har sitt huvudkontor i Huddinge.
Visa hela beskrivningen
Bildkälla:
Nyheter
Blogginlägg
Videos
Insynshandel
Pressmeddelanden
Nyhet | Finwire / Börskollen

Nextcell Pharma bantar styrelsen med en ledamot

Aktieägarna i stamcellsbolaget Nextcell Pharma kallas till årsstämma tisdagen den 24 november i Huddinge.

23 Oct 09:31
Nyhet | Finwire / Börskollen

Nextcell Pharmas Protrans-stamceller godkänns för klinisk prövning på coronapatienter

Nextcell Pharmas Protrans-stamceller godkänns av både Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket för klinisk prövning på patienter med co...

21 Oct 14:57
Nyhet | Finwire / Börskollen

Nextcell Pharma diskuterar Protrans potential med professorer inom diabetes och stamceller

Stamcellsbolaget Nextcell Pharma har idag publicerat en vetenskaplig presentation där relevansen av resultaten från de kliniska prövningarna...

12 Oct 12:05
Nyhet | Finwire / Börskollen

Diamyd Medical bedöms kunna genomföra fas 3-studie utan partner - Penser

Diamyd Medical bedöms kunna genomföra den planerade pivotala fas 3-studien utan en partner genom en nyemission och försäljning av aktier i N...

08 Oct 09:57
Nyhet | Finwire / Börskollen

Nextcell Pharmas studie Protrans 2 visar signifikant effekt vid behandling av diabetes

Stamcellsbolaget Nextcell Pharma meddelar att den kliniska diabetesstudien Protrans-2 har påvisat signifikant effekt.

08 Sep 06:53
Nyhet | Finwire / Börskollen

Styrelseledamot säljer 12 000 aktier i Nextcell Pharma

Hans-Peter Ekre har den 12 augusti sålt 12 000 aktier i stamcellsbolaget Nextcell Pharma där han är styrelseledamot.

13 Aug 09:05
Nyhet | Finwire / Börskollen

Nextcell Pharma tilldelas bidrag om 5 miljoner kronor för forskningsprojekt

Stamcellsbolaget Nextcell Pharma tilldelas ett bidrag om 5 miljoner kronor från Eurostar för ett projekt som avser optimera automatiserade b...

03 Aug 11:20

Du har väl inte missat våra bolagssidor?

Här hittar du allt om ett enskilt bolag. Utöver nyheter, videos, blogginlägg och insynshandel så hittar du även nyckeltal och bra relaterade länkar till bolagens hemsida men även direktlänkar till verktyg för analys m.m.

Nyhet | Finwire / Börskollen

Nextcell Pharmas omsättning och resultat i linje med förra årets, har stora förväntningar

Stamcellsbolaget Nextcell Pharma redovisar omsättning och resultat för tredje kvartalet i sitt räkenskapsår i linje med föregående år.

31 Jul 06:45
Nyhet | Börsvärlden

Nextcell Pharmas nyemission blev kraftigt övertecknad

Stamcellsbolaget Nextcell Pharmas nyemission har blivit kraftigt övertecknad.

24 Jun 06:45
Nyhet | Biostock

Nyhetssvepet torsdag 18 juni

De senaste artiklarna från BioStock »  Ablivas nya styrelsemedlem ser potential inom primära mitokondriella sjukdomar »  BioStock studio: Di...

18 Jun 09:01
Nyhet | Biostock

Nyhetssvepet onsdag 17 juni

De senaste artiklarna från BioStock »  Follicum representerar FoU vid MVAs diabeteswebinar »  Toleranzias nya styrelseledamöter tillför erfa...

17 Jun 09:03
Nyhet | Biostock

Nyhetssvepet tisdag 16 juni

De senaste artiklarna från BioStock »  Toleranzias nya styrelseledamöter tillför erfarenhet av orphan-sjukdomar och kommersialisering »  Dir...

16 Jun 08:54
Nyhet | Biostock

Nyhetssvepet måndag 15 juni

De senaste artiklarna från BioStock »  NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes »  BBS-Bioactive Bone Substitutes av...

15 Jun 09:18
Nyhet | Biostock

NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes

BioStock har träffat Mathias Svahn, Ph.D., grundare och vd för cellterapibolaget NextCell Pharma som närmar sig resultat från sin fas II-stu...

15 Jun 06:25
Nyhet | Biostock

Nyhetssvepet fredag 12 juni

De senaste artiklarna från BioStock »  BBS-Bioactive Bone Substitutes avancerar mot marknadsentré »  Behandling av feberpatienter kan ge Bra...

12 Jun 09:23
Nyhet | Biostock

Nyhetssvepet torsdag 11 juni

De senaste artiklarna från BioStock »  Behandling av feberpatienter kan ge BrainCool viktig draghjälp »  Dicot adresserar utbredd manlig sex...

11 Jun 09:27
Nyhet | Biostock

Nyhetssvepet onsdag 10 juni

De senaste artiklarna från BioStock »  NextCell Pharma ska passera flera milstolpar via emission »  Fluicells CRO-tjänster diversifierar int...

10 Jun 09:16
Nyhet | Biostock

NextCell Pharma ska passera flera milstolpar via emission

NextCell Pharma är ett cellterapibolag i klinisk fas II som, baserat på bolagets selektionsalgoritm, utvärderar avancerade cellterapier för ...

10 Jun 06:58
Nyhet | Nyemissioner

NextCell Pharma AB

NextCell Pharma är Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod.

03 Jun 12:23
Nyhet | Börsvärlden

Nextcell Pharma planerar fullt garanterad företrädesemission på 25,1 miljoner kronor

Styrelsen i stamcellsbolaget Nextcell Pharma har beslutat om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission på cirka 25,1 miljoner kro...

15 May 07:29
Nyhet | Nyemissioner

NextCell Pharma AB

NextCell Pharma är Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod.

15 May 07:23
Nyhet | IPO.se

NextCells företrädesemission registrerad – omvandling av BTA 2 till aktier fastställd

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 24,9 MSEK vilken avslutades den 20 ju...

25 Jul 2019 05:45
Nyhet | IPO.se

Sista dag för handel med BTA 1 i NextCell Pharma

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades 26 juni 2019.

10 Jul 2019 05:26
Nyhet | IPO.se

NextCells företrädesemission tecknades till 368 procent

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrät...

26 Jun 2019 12:30
Nyhet | Affärsvärlden

Nextcell Pharmas ordförande har tecknat sig i emission

Nextcell Pharmas ordförande Anders Essen-Möller har tecknat sig i den pågående företrädesemissionen i bolaget för ett belopp motsvarande 2,4...

25 Jun 2019 05:09
Nyhet | Affärsvärlden

Nextcell Pharmas ordförande tankar aktier

Nextcell Pharmas ordförande Anders Essen-Möller har den 21 juni köpt 737.

25 Jun 2019 05:09
Nyhet | SVD Näringsliv

Alla Börsplus analyser vecka 24

Analyser av: Heimstaden Pref, New Nordic Healthbrands, Mentice, Systemair, Net Entertainment, K2A, Nextcell Pharma, Trelleborg, Concentric,...

14 Jun 2019 12:06
Nyhet | Affärsvärlden

Börsplus: Stamcellsbolaget en köpkandidat på nuvarande nivåer

Stamcellsbolaget Nextcell Pharmas satsning är seriös och folket bakom bolaget har kompetenserna som krävs för att driva projektet.

13 Jun 2019 13:01
Nyhet | Börsvärlden

Styrelseordförande Anders Essen-Möller tecknar sin andel i Nextcell Pharmas nyemission

Storägaren och styrelseordförande Anders Essen-Möller tecknar sin andel i stamcellsbolaget Nextcell Pharmas nyemission, enligt ett pressmedd...

11 Jun 2019 09:38
Nyhet | Börsvärlden

Diamyd Medical tecknar sin andel i Nextcell Pharmas nyemission

Diamyd Medical tecknar sin andel i stamcellsbolaget Nextcell Pharmas nyemission.

10 Jun 2019 09:21
Nyhet | Redeye

Idogen: No merger

The discussions between the boards of Nextcell Pharma AB and Idogen, regarding a potential merger, have been cancelled.

08 May 2019 07:24
Nyhet | Börsvärlden

Nextcell Pharma tar in 24,9 miljoner kronor i emission, kallar till extrastämma

Stamcellsbolaget Nextcell Pharmas styrelse föreslår en nyemission som ska ge bolaget 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

08 May 2019 06:39
Nyhet | IPO.se

Kallelse till extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ)

Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), 556965-8361, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma för att besluta om nyemission av akt...

08 May 2019 05:42
Nyhet | IPO.se

Styrelsen i NextCell Pharma AB föreslår företrädesemission om 24,9 MSEK och kallar till extra bolagstämma

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (“NextCell” eller “Bolaget”) har beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 24 maj 2019 att besluta ...

08 May 2019 05:31
Nyhet | Redeye

Idogen: Quarterly report

The Q1 report did not include any major surprises and the main interest among investors in the coming weeks will be the announcement of furt...

29 Apr 2019 10:52
Nyhet | IPO.se

Rättelse av kommuniké från årsstämma i NextCell Pharma AB

Den 5 december 2018 hölls årsstämma i NextCell Pharma AB (publ).

17 Dec 2018 11:26
Nyhet | IPO.se

Tidigare meddelad riktad emission till Nordic Tech House AB registrerad hos Bolagsverket

NextCell Pharma AB ("NXTCL") meddelar härmed att den riktade emission som genomförts till Nordic Tech House AB (”NTH”) har registrerats hos ...

12 Nov 2018 12:49
Nyhet | IPO.se

Uppdatering avseende riktad nyemission till Nordic Tech House

NextCell Pharma AB (”NXTCL”) meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 december 2017, har beslutat att gen...

02 Nov 2018 12:00
Nyhet | IPO.se

NXTCL tillförs cirka 12,9 MSEK genom optionsinlösen

Under perioden 23 augusti – 13 september 2018 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 i NextCell Pharma AB (”NXTCL”) kunnat teckna...

17 Sep 2018 12:18
Nyhet | IPO.se

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1

Idag, den 11 september 2018, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med stamcellsbolaget N...

11 Sep 2018 05:30
Nyhet | IPO.se

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med stamcellsbolaget NextCell Pharma AB:s ("NXTCL") noteri...

05 Sep 2018 05:46
Nyhet | SVD Näringsliv

Det är inne med Outsiders

VECKANS ANALYSER: NextCell Pharma, Hanza, Bahnhof, Alimak, Scandi Standard, B3 Consulting, BIMobject, Tagmaster, Net Gaming, Dustin, TargetE...

24 Aug 2018 13:04
Nyhet | SVD Näringsliv

Idag: NextCell Pharma, Hanza och Uppföljning

Dagens analyser och kommentarer från SvD Börsplus hittar du via länkarna nedan.

20 Aug 2018 10:56
Nyhet | IPO.se

NextCell Pharma introducerar sparande av stamceller från vuxna

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NXTCL”) meddelar att bolaget förbereder för sparande av stamceller från fettvävnad och planerar lanser...

30 Jul 2018 12:52
Nyhet | IPO.se

NextCell firar ett år som noterat bolag

Den potentiella marknaden för stamcellsterapi är oerhörd och utvecklingen går i rekordfart.

18 Jul 2018 05:45

Vi har inte hittat några nyheter än.

Om NextCell Pharma

NextCell Pharma

Sidan kan innehålla länkar till samarbetspartners
TickerNXTCL
ListaFirst North
LandSverige
SektorHälsovård
BranschBiotech
Börsvärde408 MSEK
Omsättning4 MSEK
Vinst-21 MSEK
P/E-19.6
P/S104.8

Analysera/handla aktien

Mer info om bolaget

Bevaka aktien NextCell Pharma

Bevaka med pushnotiser


Vill du få en automatisk notis när det kommer en nyhet om NextCell Pharma? Då rekommenderar vi att du laddar ner vår app idag!


Kom igång med bolagsbevakning i appen på 3 minuter