Bolagssidan är framtagen i samarbete med
Bildkälla:

Bakgrund

ObsteCare

Obstecare är verksamma inom Life-Science och utvecklar lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar metoder för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Analys sker av mjölksyrehalten vilket används för att mäta värksvagheten hos patienten, där mätningen möjliggör individualiserad anpassning av läkemedel vid förlossning.

Visa hela beskrivningen
Bildkälla:
Nyheter
Blogginlägg
Videos
Insynshandel
Pressmeddelanden
Analyser.nu •  10 Sep 08:07

ObsteCare - Analys

Goda framtidsutsikter på stor marknad

Börsvärlden •  10 Sep 08:07

Obstecare: Goda framtidsutsikter på stor marknad – Analysguiden

Obstecare: Goda framtidsutsikter på stor marknad – Analysguiden.

Finwire / Börskollen •  10 Sep 08:07

Obstecare: Goda framtidsutsikter på stor marknad - Analysguiden

FDA ansökan dras temporärt tillbaka På grund av Covid-19 har ObsteCare fattat ett strategiskt beslut i samförstånd med sin distributör att temporärt dra tillbaka FDAansökan för AFL-systemet för säkrare förlossningar.

Börsvärlden •  09 Sep 09:07

Obstecare har goda framtidsutsikter, justerar dock ned motiverade värdet – Analysguiden

Medicinteknikbolaget Obstecare har goda framtidsutsikter enligt Analysguiden, som ser stora värden i dess produkter med en tydlig kommersiell strategi.

Finwire / Börskollen •  09 Sep 09:07

Obstecare har goda framtidsutsikter, justerar dock ned motiverade värdet - Analysguiden

Medicinteknikbolaget Obstecare har goda framtidsutsikter enligt Analysguiden, som ser stora värden i dess produkter med en tydlig kommersiell strategi.

Finwire / Börskollen •  19 Aug 06:41

Obstecare rapporterar lägre intäkter och ökad förlust i andra kvartalet

Medicinteknikbolaget Obstecare redovisar lägre intäkter och ökad förlust i andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

IPO.se •  19 Aug 05:01

ObsteCare AB:Delårsrapport april-juni 2020

Försäljningen har påverkats av Covid-19 pandemin och ObsteCare ändrar sin USA strategi Inlägget ObsteCare AB:Delårsrapport april-juni 2020 dök först upp på IPO.

Du har väl inte missat våra bolagssidor?

Här hittar du allt om ett enskilt bolag. Utöver nyheter, videos, blogginlägg och insynshandel så hittar du även nyckeltal och bra relaterade länkar till bolagens hemsida men även direktlänkar till verktyg för analys m.m.

Finwire / Börskollen •  18 Aug 14:16

Obstecare drar tilbaka ansökan om godkännande för AFL-metoden i USA

Medicinteknikbolaget Obstecare har beslutat att dra tillbaka ansökan om marknadsgodkännande för AFL-metoden i USA.

IPO.se •  11 Jun 13:31

Market Notice 154/20 – Information regarding ObsteCare AB’s subscription options

The trading in ObsteCare’s subscription options OBST TO 1 and OBST TO 2 will take place from June 24, 2020.

IPO.se •  11 Jun 06:00

Market Notice 153/20 – Last day of trading in ObsteCare AB’s BTU

Last day of trading in the company’s paid subscribed unit, OBST BTU, is June 15, 2020.

IPO.se •  27 May 06:11

ObsteCare: Komplettering gällande information om avslutad företrädesemission

ObsteCare AB (publ) meddelar som komplettering till tidigare pressmeddelande, att Bolagets Emissionskostnad uppgår till totalt ca 3 750 KSEK och kontanta ersättningar till emissionsgaranter som belastar emissionslikviden uppgår till ca 2 175 KSEK.

IPO.se •  19 May 08:33

ObsteCare AB tillförs ca 30,5 MSEK i kontanta medel efter genomförd företrädesemission

ObsteCare AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 37,5 MSEK tecknats till ca 48 %, motsvarande ca 18 MSEK.

Börsvärlden •  06 May 13:34

Obstecare: Stor potential i AFL-systemet för säkrare förlossningar – Analysguiden

Obstecare: Stor potential i AFL-systemet för säkrare förlossningar – Analysguiden.

Börsvärlden •  06 May 11:53

Analysguiden inleder bevakning av Obstecare med moptiverat värde 3 kronor

Aktiespararnas Analysguiden inleder bevakning av medicinteknikbolaget Obstecare vars produkter som förbättrar förlossningsvården.

IPO.se •  04 May 05:30

ObsteCare presenteras hos Aktiespararna 4 maj

Carina Lindqvist, vd för ObsteCare AB, presenterar bolaget på ett livesänt investerarevent hos Aktiespararna.

IPO.se •  28 Apr 07:19

ObsteCare AB (publ) (”ObsteCare” eller ”Bolaget”) offentliggör tilläggsprospekt avseende pågående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

IPO.se •  27 Apr 10:27

ObsteCare expanderar till Asien då bolagets AFL®- metod nu är godkänd för försäljning i Vietnam

Nu öppnas dörren för försäljning av AFL®-metoden i Vietnam.

IPO.se •  23 Apr 07:17

ObsteCare: Rättelse – Extra bolagsstämma beslutar om att genomföra ytterligare en teckningsoption för den pågående företrädesemissionen

Rättelse: Det tidigare utskicket skulle inte ha en hänvisning till Marknadsmissbruksförordningen.

IPO.se •  20 Apr 14:03

ObsteCare presenteras på Laikas investerarevent

Carina Lindqvist, nytillträdd vd för ObsteCare AB, presenterar bolaget på Laikas digitala investerarevent.

IPO.se •  20 Apr 05:25

ObsteCare presenteras på ProHearings den 24 april

Carina Lindqvist, nytillträdd vd för ObsteCare AB, presenterar bolaget på ett livesänt investerarevent hos ProHearings.

IPO.se •  14 Apr 13:15

Market Notice 94/20 – Update Market Notice 92: Information regarding the rights issue from ObsteCare AB

Update of Market notice 92 is due to that in the shortname for the unit right, UR was missing.

IPO.se •  09 Apr 10:15

Market Notice 92/20 – Update: Information regarding the rights issue from ObsteCare AB

Update regarding the content of the unit. The decision of an additional subscription option (TO2) in the unit is pending a decision at the extra shareholder meeting April 22, 2020.

IPO.se •  08 Apr 06:30

Kallelse till extra bolagsstämma i ObsteCare AB

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ), org. nr 556670-3038, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 april 2020, klockan 16.

IPO.se •  06 Apr 13:22

ObsteCares styrelse föreslår ytterligare en teckningsoption att vederlagsfritt ingå i den kommande företrädesemissionen

Styrelsen har fattat beslut om att i tillägg till den företrädesemission av Units som årsstämman beslutat om, föreslå en kompletterande vederlagsfri teckningsoption.

IPO.se •  02 Apr 13:18

Market Notice 84/20 – Information regarding the rights issue from ObsteCare AB

The last day of trading in the company’s shares OBST including the right to receive unit rights is April 6, 2020.

Börsvärlden •  19 Feb 05:56

Obstecare fyller på kassan med 37,5 miljoner kronor

Medicinteknikbolaget Obstecare genomför en nyemission som syftar till att stärka kassan med 37,5 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Nyemissioner •  18 Feb 19:06

ObsteCare AB

Obstecare har utvecklat en unik klinisk metod, AFL, som mäter halten mjölksyra i fostervattnet.

IPO.se •  18 Feb 18:04

Bokslutskommuniké för Räkenskapsåret 2019 ObsteCare AB

Väsentliga händelser under året: · Under 2019 har distributörsavtal för sex nya länder tecknats · Claes Blanche ny VD med syfte att ytterligare stärka försäljningen · FDA-ansökan inlämnad för registrering på USA marknaden · Hälsoekonomisk studie genomförd med utmärkta resultat · Användarstudie av AFL®-systemet genomförd i USA · Ökad takt i utveckling av nästa generations AFL®-system · Organisationen stärkt med flera funktioner för att kunna möta en större efterfrågan · Marknadsaktiviteter med fokus på Medicinska kongresser, utställningar och seminarier · ObsteCare antaget till EU:s Gateway program med stöd för etablering i Japan · Försäljningen under 2019 ökade med 50% jämfört med 2018 och under kvartal 4 med 55%.

IPO.se •  18 Feb 17:31

ObsteCare AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

IPO.se •  11 Feb 11:32

ObsteCare bygger vidare med fokus på försäljning – Carina Lindqvist tillträder som ny VD

Carina Lindqvist tillträder som VD för ObsteCare med fokus på ökad försäljning, internationell etablering samt att få verksamheten att växa.

IPO.se •  04 Feb 08:17

ObsteCare bildar medicinskt råd som stöd för internationell etablering

Som stöd till styrelse och ledning för ObsteCare, har ett medicinskt råd bildats.

IPO.se •  18 Dec 2019 14:23

Valberedning för ObsteCares årsstämma 2020

Enligt bolagets arbetsordning ska en valberedning baserad på ägarförhållandena den 30 september 2019 utses för att bereda och lämna följande förslag till årsstämman 2020: Inlägget Valberedning för ObsteCares årsstämma 2020 dök först upp på IPO.

IPO.se •  20 Nov 2019 07:36

ObsteCare AB: Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

Fokus på att starta upp nya distributörer och att stärka organisationen Kvartalet 1 juli – 30 september · Claes Blanche tillträder som vd (tf).

IPO.se •  23 Oct 2019 06:13

ObsteCare presenteras på Aktiespararnas kvinnokväll i Göteborg

Christina Hugosson, Styrelseordförande och Lollo Hägg, Klinisk Specialist på ObsteCare, presenterade bolaget på ett event för kvinnliga aktieägare i måndags kväll.

IPO.se •  01 Oct 2019 12:54

Förändringar i ObsteCares styrelse

Johan Itzel meddelar styrelsen att han på egen begäran lämnar sitt styrelseuppdrag i Obstecare AB per den 27 september.

Börsvärlden •  21 Aug 2019 12:00

Obstecare ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i andra kvrtalet

Medicinteknikbolaget Obstecare redovisar ökande intäkter samtidigt som förlusten steg i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

IPO.se •  21 Aug 2019 10:53

Obstecare AB Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30, Försäljningen fördubblad under första halvåret

Rapportperioden 1 januari - 30 juni · Nettoomsättningen under perioden uppgår till 513 (287) KSEK                                                                          · Resultat efter finansiella poster uppgår till -3 277 (-1 671) KSEK                                                                           · Resultat per aktie uppgår till -0,192 (-0,125) Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 17 044 855 st (13 411 852 st)              Kvartalet 1 april – 30 juni · Ett distributionsavtal tecknas med Holländska BMA Professionals, för länderna Belgien, Holland och Luxemburg.

IPO.se •  17 Jun 2019 06:45

Market Notice 162/19 – Last day of trading in ObsteCare AB’s BTA

Last day of trading in the company’s paid subscribed share, OBST BTA, is June 19, 2019.

IPO.se •  10 Apr 2019 07:04

ObsteCare presenterat på Aktiespararnas Kvinnokväll

ObsteCare presenterade bolaget och det pågående arbetet med lansering på USA-marknaden, vid Aktiespararnas kvinnokväll den 8 april.

IPO.se •  09 Apr 2019 07:11

Market Notice 83/19 – Information regarding the rights issue from ObsteCare AB

The last day of trading in the company’s shares OBST including the right to receive subscription rights is April 11, 2019.

Börsvärlden •  08 Apr 2019 10:58

Obstecare genomför nyemission på 11,8 miljoner kronor

Medicinteknikbolaget Obstecare har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

IPO.se •  08 Apr 2019 09:48

ObsteCare genomför nyemission

Styrelsen i ObsteCare AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 mars 2019 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

SVD Näringsliv •  29 Mar 2019 13:41

Alla Börsplus analyser vecka 13

Analyser av: MTG, Nepa, RNB, Teqnion, Fortnox, NP3 Pref, Firefly, Nent Group, HM, Obstecare samt portföljgenomgång och portföljförändringar.

Börsvärlden •  29 Mar 2019 13:27

Börsplus gillar Obstecare men ger ett neutralt råd till följd av svag balansräkning

Medicinteknikbolaget Obstecare AFL-system kan tidigt identifiera potentiellt svåra förlossningar.

IPO.se •  22 Mar 2019 07:07

Flaggningsmeddelande – Storägare utökar ägande i ObsteCare

Peder Månsson har utökat sitt ägande i bolaget och passerar nu ett ägande om 20%.

IPO.se •  15 Feb 2019 07:10

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 ObsteCare AB

2018 – ObsteCare AB bygger momentum Helårsperioden 1 januari – 31 december 2018• Nettoomsättningen uppgift till 486 (387) KSEK• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 568 (-2 756) KSEK• Resultat per aktie uppgick till -0,207 (-0,210)Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagenRapportperioden 1 oktober - 31 december 2018• Nettoomsättningen uppgift till 77 (111) KSEK• Resultat efter finansiella poster uppgick till -922 (-1 297) KSEK• Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,10)Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen Väsentliga händelser under året• ObsteCare noterades på Aktietorget 4 januari 2018.

IPO.se •  07 Feb 2019 07:12

Nya viktiga affärskontakter knutna efter lyckade dagar under ”Arab Health” i Dubai

Fyra intensiva dagar i Dubai, på mellanösterns största affärsevent inom healthcare avslutades mycket tillfredställande för ObsteCare med nya, viktiga affärskontakter för framtiden.

IPO.se •  23 Jan 2019 07:33

ObsteCares metod i centrum på internationell nyckelkongress

På ECIC, som besöks av fler än1000 ledande förlossningsläkare och barnmorskor, hamnar ObsteCares metodik i fokus.

IPO.se •  14 Jan 2019 08:12

ObsteCare stärker säljorganisationen ytterligare

Ytterligare en kompetenshöjande rekrytering har gjorts till ObsteCare för att nå en ökad försäljning samt fler distributionskontrakt.

IPO.se •  06 Nov 2018 07:52

Obstecare AB: Delårsrapport 2018-07-01 till 2018-09-30

Kvartalet 1 juli- 30 september • Ny kund erhållen på Island• ObsteCare startar förberedelse för lansering i USA• Omfattande arbete med att bygga upp ett internationellt partnernätverk• EPO – European Patent Office meddelar att man avser utfärda patent• Företaget uppdaterar hemsidan med nytt informativt material för den födande kvinnan• Nettoomsättningen uppgick till 121 (107) KSEK• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 009 (-142) KSEK Nya redovisningsprinciperna började tillämpas Q3 2017 och aktiverade kostnader samt avskrivningar belastade därmed Q3 för hela den ackumulerade perioden 2017 (Q1 - Q3).

IPO.se •  24 Oct 2018 11:05

ObsteCare presenterar sin unika metod på Mellanösterns största affärsevent inom healthcare

I 44 år har ”Arab Health” erbjudit sina besökare de senaste innovationerna inom healthcare.

IPO.se •  10 Oct 2018 12:38

ObsteCare startar det regulatoriska arbetet för FDA-godkännande i USA.

Arbetet med ett godkännande av FDA har inletts för att marknadsföra produkterna i USA.

IPO.se •  26 Sep 2018 11:52

Stärkt kommunikation genom lansering av nytt innehåll gällande AFL®-metoden riktad till den födande kvinnan

För att nå ut till den födande kvinnan och därigenom skapa ett högre behovstryck mot förlossningskliniker att använda sig av AFL®-metoden vid värksvaghet, lanserar ObsteCare nytt innehåll på sin webbsida.

IPO.se •  03 Sep 2018 06:19

Obstecare tecknar avtal med ny kund på Island

ObseCares intensiva arbete med den europeiska marknaden resulterar i ett nytt hyresavtal för mätutrustning på Islands största förlossningsklinik, Landspitali University Hospital i Reykjavik med ca 3000 förlossningar per år.

IPO.se •  16 Aug 2018 05:25

Halvårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Kvartalet 1 april – 30 juni    ObsteCares säljorganisation stärktes med person med lång internationell erfarenhet inom industrin.

IPO.se •  07 Aug 2018 09:51

ObsteCare tidigarelägger planeringen av introduktion på USA-marknaden tack vare visat intresse för AFL®-metoden.

USA är en mycket viktig och intressant marknad för ObsteCare.

IPO.se •  30 Jul 2018 09:02

Obstecare erhåller patent i Europa

EPO – European Patent Office, låter meddela att de avser bevilja ObsteCares patentansökan nr 06825636 för europamarknaden.

IPO.se •  03 Jul 2018 11:27

Eva Itzel bjuds in som talare vid Birth Congress i Venedig

ObsteCare AB grundades baserat på forskningsresultat kring betydelsen av att mäta nivån av mjölksyra i livmodern vid förlossning.

IPO.se •  27 Jun 2018 06:35

ObsteCare AB förstärker med ett tungt namn i branschen – Claes Blanche

ObsteCare ser fram emot en ökad försäljning och fler distributionskontrakt genom att förstärka sälj och marknadsorganisationen med Claes Blanche som har lång och bred erfarenhet från olika bolag inom Life Science.

Vi har inte hittat några nyheter än.

Om ObsteCare

ObsteCare

Sidan kan innehålla länkar till samarbetspartners
TickerOBST
ListaSpotlight
LandSverige
SektorHälsovård
BranschMedicinsk Utrustning
Börsvärde29 MSEK
Omsättning6 MSEK
Vinst-14 MSEK
P/E-2.1
P/S4.5

Analysera/handla aktien

Mer info om bolaget