Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

10 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Fundler

Fundler – Omdöme, recension och guide till Fundler fondrobot september 2023

  Sidans innehåll

Finansbranschens traditionella sätt att investera utmanas ständigt av nya spelare som tar hjälp av den tekniska utvecklingen och digitaliseringen för att förbättra spelplanen för oss som sparare/investerare. En fondrobot är en tjänst som automatiserar ditt sparande genom att investera i noga utvalda fonder som är anpassade till ditt sparmål.

Genom att svara på ett antal frågor kring din ekonomi och ditt/dina sparmål, ger du den information som behövs för att kunna sätta ihop en individanpassad portfölj av fonder. Utifrån dina specifika svar skapar sedan fondroboten förslag på hur dina pengar ska förvaltas på bästa sätt och med lämplig risknivå.

I denna guide lär du dig mer om fondroboten Fundler, där vi har tittat på ett antal olika kriterier externa omdömen, avgifter, avkastning, deras olika portföljer och mer specifikt hur deras urval av fonder går till – häng med!

Läs mer: Vi tipsar också om vår stora guide om fondrobotar där vi djupdyker i ämnet samt listar och jämför de sex mest populära aktörerna på den svenska marknaden!

Upplysning: Vid framtagning av denna guide har vi givit Fundler en möjlighet att inkomma med material och ge feedback för säkerställa att den specifika informationen som rör deras erbjudandet är korrekt. Det bör också understrykas att guiden innehåller samarbetslänkar till Fundler.

Börskollen använder själva
En av fondrobotarna med längst historik
Högst avkastning & smidiga risknivåer
Enkelt och smidigt att komma igång

Introduktion – Vilka är Fundler?

Fundler grundades 2015 för att för att göra det enklare för fler att komma igång eller få mer ut av sitt sparande utan provisioner eller en dyr avgift. Fundlers grundare har lång erfarenhet av kapitalförvaltning och ville demokratisera möjligheten till bra förvaltning.

Bra rådgivning och avkastning ska inte vara förbehållet de med mycket pengar och goda relationer med banken."

I ledningen för Fundler sitter bland annat Thomas Eriksson, tidigare vd hos investmentbanken Carnegie, fondbolaget Robur samt chef för SEB Private Banking. Även Per Westerberg, tidigare näringsminister och talman i Riksdagen, sitter sedan 2016 i Fundlers styrelse.

1000+ betyg på App Store och Google Play
Alla nyheter samlade på ett ställe
Skapa bevakningar av aktier
Pushnotis när något händer
Helt kostnadsfri

Avkastning som slår storfonderna på fingrarna

Fundler är en av de aktörer som har funnits längst vilket gör det enklare att jämföra avkastningen hos deras portföljer med andra aktörer, och i dag har majoriteten av Fundlers portföljer över fem års förvaltningshistorik. Med över 100 000 appnedladdningar är Fundler en av de största utmanarna på marknaden.

Under 2021 uppmärksammade bland annat DI och Digitalpodden deras förvaltning och avkastning.

Fundlers grundare och förvaltningschef Ulf Ahrner.

Fundler har idag en tydlig position som utmanare på finansmarknaden. Genom att erbjuda sin tjänst på flera plattformar till både företag och privatpersoner ger man möjligheten till bättre investeringar tillgänglig för alla. Med ett urval av portföljer som är anpassade för olika sparmål tar man som kund aldrig en för stor risk i sitt sparande – vilket tillsammans med en generellt sett lägre avgift är de största fördelarna med denna digitala rådgivningstjänst.  

Varför ska man investera med Fundlers fondrobot?

Att använda en fondrobot handlar framförallt om att automatisera många av de moment som inom vanlig traditionell rådgivning både är tidskrävande och dyra. Man kan säga att en stor del av det jobb som fondroboten gör går att jämföra med det arbete som den fysiska rådgivaren (personen) på banken eller ett traditionellt fondbolag annars utför.

Inom många områden är fondrobotar helt enkelt bättre lämpade och mer effektiva, vilket i förlängningen innebär att förvaltning och rådgivning blir billigare och kan tillhandahållas till ett lägre pris för dig som kund.

Som en parentes till ovan är det dock viktigt att fondrobotar inte förväxlas med börsrobotar (robothandel) som styrs av algoritmer med syfte att tjäna pengar genom snabba upp och nedgångar på börsen.

Börskollen använder själva
En av fondrobotarna med längst historik
Högst avkastning & smidiga risknivåer
Enkelt och smidigt att komma igång

Fundler omdöme / Fundler recension


Fundler är en väletablerad aktör och har under sina drygt sex år hunnit bygga upp ett bra tjänsteutbud för både privat- och företagskunder.

Nedan listar vi de externa omdömen och recensioner som finns att tillgå för Fundler fondrobot. Externa omdömen kan ge en generell bild av hur pass nöjda användarna av tjänsten är och kan vara en (av flera) parametrar som man kan kika på när man bildar sig en uppfattning av en ny tjänst.

  • Google: 4,3 / 5 (14 röster)
  • Trustpilot: 3,8 / 5 (133 röster)
  • App Store (appen specifikt): 3,8 / 5 (316 röster)
  • Google Play (appen specifikt): 3,5 / 5 (123 röster)

Fundler avgift – Vad kostar det att investera med Fundlers fondrobot?


Fördelen med att använda en fondrobot är att en stor del av de kostnader som kommer från administration och förvaltning helt enkelt kan minimeras. Generellt håller samtliga fondrobotar på marknaden en relativt låg nivå på sina avgifter.

Avgiften är dock inte allt, och att bara sträva efter den lägsta avgiften ger inte per automatik den högsta avkastningen. Det är viktigt att se till helheten och vilken kvalitet man får i förvaltningen. Framförallt handlar det om att i kombination med en låg avgift ha en väl avvägd riskspridning anpassad till sparmålet och här är digitala rådgivare många gånger långt med effektiva än traditionell rådgivning eller en vanlig indexfond. Avgiften är framförallt viktig för ett långsiktigt sparande som till exempel pension eller barnsparande.

Exempel: Fond A och B nedan investerar 500 000 kr under 20 år med börsens genomsnittliga avkastning på 8 procent. Fond A har en avgift på 3 procent och Fond B en avgift på 0,5 procent. Om allt annat är lika har Fond B ett slutvärde på drygt 800 000 kr mer än Fond A, tack vare en lägre avgift.

Fond A Fond B
Avgift 3% 0,5%
Avkastning 8% 8%
Antal år 20 20
Startkapital 500 000 500 000
Slutvärde 1 267 301 2 108 175

Som framgår av uppställningen nedan ligger Fundlers totala avgifter i spannet 0,81-0,85% för privatpersoner (ISK) och 1,01-1,05% för företag (KF).

Vilka värdepapper investerar Fundler fondrobot i?


När du sparar i en fond sparar du vanligtvis i ett visst tillgångsslag, exempelvis ”amerikanska aktier” eller ”svenska obligationer”. Varje enskild fond placerar sig någonstans på en riskskala som går från mycket låg (t.ex kort ränta) till mycket hög (t.ex ryska aktier). Genom att inte bara välja en enda fond, utan flera olika, kan man ganska enkelt sänka den totala risken i sina placeringar. Men för att hitta den mest optimala portföljen krävs mycket arbete.

Fundlers portföljer skiljer sig från enskilda fonder, eftersom de består av fler än ett tillgångsslag. Istället är de en mycket väl optimerad blandning av fonder som skapar den bästa investeringsportföljen anpassad för ditt sparmål.

Den ofta citerade teori som används vid professionell portföljkonstruktion heter Capital Asset Pricing Model (”CAPM”), och belönades med 1990-års Nobelpris i ekonomi. Den visar enkelt uttryckt hur man optimerar flera tillgångar (t.ex olika fonder) för att få högsta möjlighet till tillväxt i förhållande till den risk man är villig att ta.


Varje tillgång (t.ex en aktiefond) är en svart prick, som var för sig INTE ger dig den optimala avkastningen per risk-enhet. Men om man blandar dem i rätt proportioner så kommer man att få tangentportföljen, dvs den fondportfölj som ligger på linjen över ”perfekta portföljer” (den så kallade "effektiva fronten").

Fundler har sedan juni 2023 fyra olika fondpaket (tidigare åtta olika portföljer) där var och en har en unik riskprofil ("Mycket låg", "Låg", "Medel" och "Hög") och riskspridning för att passa ett specifikt sparmål med din investering. Dessa fondpaket är ihopsatta genom ett stort antal egenskaper hos varje fond.

Fonderna ska även ges ut av stabila banker/fondbolag, ha rimliga avgifter och gå att handla effektivt. Men framförallt ska fonderna kompletterar varandra i portföljen så att den är maximalt effektiv för den risk du är beredd att ta. Om du väljer fonder själv är svårigheten att göra just denna optimering och få möjlighet till maximal avkastning i förhållande till risken.

Historiskt avkastning för Fundlers fondrobot(strategier)


Att jämföra avkastning mellan olika aktörer kräver att man tittar på flera parametrar eftersom ingen fond är helt identisk med en annan. Det är också viktigt att ha tillräckligt lång historisk bakåt för att faktiskt kunna utvärdera hur portföljen har utvecklas under ett antal olika marknadshändelser i både upp- och nedgång.

Den historiska avkastningen bör alltid ses som en indikation på hur kvalitativ den underliggande förvaltningen är. Framförallt är det viktigt att titta på den riskjusterade avkastningen, det vill säga hur mycket risk man tar för att få en viss avkastning. Har man inte aktivt valt att ta en hög risk, ska de investerade pengarna inte heller utsättas för en högre risk än nödvändigt. Här är Fundlers olika portföljer ett bra alternativ för att säkerställa en bibehållen risk över tid.

Fundler jämför på sin hemsida den historiska avkastningen jämfört med likvärdiga konkurrenter, dvs. konkurrenter som erbjuder en liknande portfölj på samma risknivå under en specifik period. Tabellen uppdateras månadsvis med aktuella siffror.

Börskollen använder själva
En av fondrobotarna med längst historik
Högst avkastning & smidiga risknivåer
Enkelt och smidigt att komma igång

Nedan finns en tabell som visar avkastningen i förhållande till risken för ett stort urval av fonder och portföljer i förhållande till Fundlers portföljer. De fyra olika risknivåerna i Fundlers Smart Index-serie ligger alla på en nära perfekt rät linje, vilket illustreras med en blådragna linjen. Den gröna linjen löper genom Fundlers mest aktiva specialportföljer baserade på andra typer av underliggande tillgångar.


Uppdatering: I juni 2023 valde man att förenkla sin paketering och för nya kunder gäller numera fyra olika fondpaket som definieras baserat på sin risknivå; "Mycket låg", "Låg", "Medel" och "Hög". Tidigare (och för äldre kunder som inte har valt att göra någon uppdatering) gäller tidigare upplägg med 8 olika portföljer med olika riskprofil och inriktning, som grovt kan delas in i 4 “Smart Index” och 4 “Avancerade”.

Det är dock viktigt att komma ihåg att den historiska avkastningen aldrig är någon garanti för framtida avkastning och det finns alltid en risk att förlora de pengar du investerar.

Hur börjar man spara / investera med Fundler fondrobot?

Nedan går vi in på de mer praktiska delarna som rör hur man kommer igång och börjar investera med Fundlers fondrobot.

Guide steg-för-steg – Så kommer du igång och sparar i fonder genom Fundler fondrobot


Fördelen med en fondrobot är att det är enkelt att komma igång och att man får en bra anpassad förvaltning till en låg avgift för sina pengar. Det kräver heller inga förkunskaper och du behöver inte vara aktiv eller kunnig i ditt sparande.

Fundler gör de justeringar som behövs för att ditt sparande ska få möjlighet att växa anpassat till ditt mål för din investering. Nedan följer några korta steg hur du kommer igång med att investera genom Fundler.

Börskollen har själva valt att investera en del av vårt överskott i Fundler Företagstjänst!

  1. Registrera dig på hemsidan eller ladda ner Fundlers app (App Store eller Google Play).
  2. Signera och verifierar din identitet genom BankID.
  3. Nu kan själv välja fondpaket/risknivå eller få hjälp genom att besvara ett antal frågor om din ekonomi, ditt/dina sparmål samt vilken risk du är beredd att ta i ditt sparande. Då hjälper roboten till att ge förslag på det mest lämpade fondpaketet. Välj den som du tycker passar dig bäst – eller börja spara i flera olika strategier!
  4. Sätt upp ett sparande genom att antingen koppla ditt bankkonto eller göra din första insättning enkelt via Swish.
  5. Du har nu satt upp ett sparande där Fundler sköter arbetet och som har goda förutsättningar att växa över tid. För att få ut så mycket som möjligt av ditt sparande är en rekommendation att även starta ett autogiro och påbörja ett löpande automatiskt månadssparande.

Börskollen använder själva
En av fondrobotarna med längst historik
Högst avkastning & smidiga risknivåer
Enkelt och smidigt att komma igång

Fler frågor och svar om att investera med Fundler fondrobot

Är Fundler fondrobot en bra investeringsform?

Att investera genom Fundler är ett smart och enkelt sätt att komma igång att investera. Du får kvalitativ förvaltning till ett låg pris oavsett hur stor kunskap du har sedan tidigare eller hur mycket pengar du investerar. Du kan starta ett sparande från 300 kronor.

Många väljer en fondrobot som ett komplement till andra mer aktiva sparformer som rena aktier eller fonder. Genom att låta dina pengar växa genom olika tillgångsslag kommer du sprida risken i ditt totala sparande. Dessutom är det få alternativ som kan jämföra sig med portföljernas låga avgift i förhållande till avkastning.

Eftersom Fundler sköter optimeringen av portföljerna behöver du själv inte vara aktiv. De gör att sparformen passar sig väldigt bra som månadssparande för t.ex pension, barnsparande eller ett längre buffertsparande.

Vilka sparkontoformer (ISK, KF eller vanlig aktiedepå) kan man välja på  när man investerar med Fundler fondrobot?

Hos Fundler investerar du genom ett investeringssparkonto (ISK) om du är privatperson. Ett ISK gör det enkelt att hantera sina pengar skattemässigt eftersom Fundler sköter all rapportering till Skatteverket.

Om du är företagare gäller istället för ISK en så kallad kapitalförsäkring (KF). I båda alternativen investerar du dock genom samma urval av Fundlers portföljer.

Vilka risker finns med att investera med Fundler fondrobot?

Det bör som understrykas att alla typer av investeringar alltid innebär en risk. Fördelen med Fundler är dock att du är medveten om vilket risknivå du tar genom att välja en portfölj som är anpassad till ditt sparmål. Det valet kan vara svårare om du själv plockar ut fonder eller förlitar dig helt på en specifik indexfond.

Det är viktigt att veta att fonder både kan öka och minska i värde och att det alltid finns en risk att du förlorar det insatta kapitalet. Risken hos en fondrobot är dock inte större än för andra liknande investeringsalternativ i fonder.

Är pengarna säkra hos Fundler?

Enligt lag får inte kundernas pengar blandas ihop med företagets (Fundlers) pengar. Det innebär att du som investerar i Fundler gör en investering i de utvalda fonderna och inte i Fundler som företag.

Fundler omfattas av samma hårda regler som alla andra banker, vilket innebär att dina pengar är lika säkra och omfattas av samma regelverk som pengarna hos din vanliga bank.

Som investerare hos Fundler omfattas du också av Statliga Riksgäldens Investerarskydd, precis som hos din vanliga bank.

Vad händer om Fundler läggs ner?

Om Fundler skulle gå i konkurs, köpas upp eller av någon annan anledning inte finnas kvar i dess nuvarande form, så påverkas inte dina pengar. Din investering är helt separerad från Fundler som företag. Det innebär att de fondandelar som du äger alltid är dina och all information om var dom finns och hur många andelar du äger alltid kommer att finnas kvar.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 30 augusti 2023. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Stort intresse för programmering, entreprenörsskap, ekonomi och börsen. Inflyttad Stockholmare från Dalarna med en utbildning i Systemvetenskap. När jag inte spenderar tiden vid skärmarna gillar jag att åka skidor och snickra. Investerar på lång och meddellång sikt och min investeringsfilosofi bygger till mångt och mycket på momentumstrategier med inslag av swingtrading.

Du har läst

Fundler – Omdöme, recension och guide till Fundler fondrobot september 2023

Ladda ner vår populära kostnadsfria app för att få ännu bättre koll på börs, investeringar och ekonomi.

Testa appen
Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.