Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Smart

Smart Hedge-portföljen som står emot börsraset – Guld vs. Bitcoin i tider av oro

Kanske har du hört att i kristider är guld den ädlaste tillgången att äga? Det beror på att guld inte följer aktiemarknaden och tenderar att stiga i värde i turbulenta börstider. De senaste åren har det även pratats om Bitcoin som det ”digitala guldet”.  Vilket innebär att Bitcoin skulle ha samma egenskaper som fysiskt guld som investeringsalternativ i oroliga tider. Så sent som i höstas var det flera institutioner som uppgav att dom hade köpt lite Bitcoin.

Med en rasande pandemi, följd av ett brinnande krig är det upp till bevis för dessa tillgångar. Hur har det egentligen gått för guldet och Bitcoin under Covidpandemin, höstens inflationsoro och krigsutbrottet i Ukraina?

Skillnaden mellan fysiskt guld och det ”digitala guldet”

Det som nu sänker världens börser är oron över de kraftigt stigande energipriserna, något som pressar upp inflationen ytterligare. Effekten är betydande eftersom både Ryssland och Ukraina är två stora exportörer av olja och naturgas. Historiskt har snabba energiprishöjningar så gott som alltid lett till recession, dvs att ekonomin utvecklas bakåt, med arbetslöshet och fallande tillgångspriser som följd.


När Covid slog till föll börserna kraftigt och Bitcoin föll ännu mer. Guld stod sig dock starkt.

Många placerare tar ut pengarna och lägger dem på ett bankkonto i orostider. Ofta med låg eller ingen ränta. Stater som direkt eller indirekt drabbas av krigseffekter, trycker ofta nya pengar för att undvika recession. Då ökar inflationen och värdet av kontanta medel minskar. De sista 80 åren har börsen dock i tre av fyra fall stått på plus ett efter krigsutbrottet, säger Ulf Ahrner Förvaltningschef på Fundler.

När börsen dalar – har Smart Hedge guldläge!

Vilken väg börsen ska ta under 2022 är därmed högst osäker. Det som är säkert, är att man bör ha sina pengar investerade. Frågan är bara – i vad?

Fundlers portfölj Smart Hedge är ett bra exempel på hur guld används som hedge för en orolig börsmiljö.

"Portföljen består av aktiefonder uppblandade med fysiskt guld. Vilket gör den unik i sin form mot Fundlers övriga portföljer och mot konkurrensen, som till stor del enbart erbjuder olika viktning mellan statiska tillgångar i aktier och räntor”, fortsätter Ulf Ahrner.


När inflationsoron slog till i höstas började övervärderade sektorer som tech och fastigheter falla kraftigt, och Bitcoin likaså. Guld stod dock stadigt, och har stärkts under Ukrainakrisen.

Med oro på de finansiella marknaderna och inflationen på mycket höga nivåer skulle man kunna förvänta sig att det är Bitcoins tid att lysa. Som diagrammen ovan tydligt visar så har Bitcoin i stället tappat kraftigt. Det har fått analytiker att ifrågasätta dess status som en form av digitalt guld.

Det är en spekulativ tillgång, baserad på en teknik som tveklöst kommer förändra världen, men som tyvärr inte innebär något skydd för investerarna på samma sätt som guld gör. Ulf Ahrner förklarar:

“Att investera i endast guld är inte heller optimalt, eftersom tillgången ofta går kräftgång under perioder när börsen går starkt. Genom att låta 25 procent portföljen ligga i guld får man ett visst skydd mot de snabbaste börsfallen, utan att det kostar alltför mycket av uppsidan när börsen går bra. Över tid har en sådan portfölj visat sig ha samma trend, dvs långsiktiga utveckling, som om man bara hade haft aktiefonder, fast till betydligt lägre risk.”


Tack vare att Fundler Smart Hedge består av både aktier och guld, samt en mindre del andra svängningsdämpande tillgångar, har den faktiskt gått upp (!) under den sista tidens börsoro.

Smart Hedge är ett mindre riskfyllt alternativ till rena aktiefonder, men som ändå över tid är tänkt att gå ungefär lika bra som de stora börsindexen. Vid simuleringar långt bakåt i tiden har konceptet fungerat, men portföljen visar sig fungera genom både en pandemi, inflationsoro och ett krigsutbrott.


Fundler Smart Hedge har haft samma utveckling som Stockholmsbörsens All Share-index genom Covidpandemin, inflationsoron och inledningen av Ukrainakriget, fast till lägre risk.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.


Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt