Skattefri inkomst 2024 | Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt?
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

5 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Hur

Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt 2024? Skattefri inkomst för sommarjobb, extrajobb, hobbyverksamhet etc

Sidans innehåll

Det är viktigt att förstå skattereglerna för att undvika onödiga skatteutgifter. Detta gäller särskilt för dig som har ett sommarjobb eller extrajobb, eller driver en hobbyverksamhet. I denna guide berättar vi vad du behöver känna till om skattefri inkomst.

De inkomster som du tjänar upp till ett gränsbelopp är nämligen skattefria. Fortsätt att läsa för att få reda på hur mycket man kan tjäna utan att betala skatt samt vad du bör tänka på!

Hur mycket kan man tjäna utan att betala skatt?

I Sverige finns det möjlighet till skattefri inkomst, så länge som inkomsten inte överskrider gränsbeloppet. Så hur mycket kan man tjäna utan att behöva betala skatt, undrar du förmodligen? Skatteverket har fastställt att det år 2024 ska vara möjligt att tjäna upp till 24 238 kronor utan att behöva betala skatt på dessa inkomster.

Denna siffra har kommit till genom en årlig justering utifrån grundavdraget och kan variera från år till år. Till exempel var gränsen för skattefri inkomst under 2023 satt till 22 208 kronor och för 2022 20 431 kronor. Denna förändring understryker vikten av att hålla sig ajour med de senaste skattereglerna.

Om du förväntar dig att du tjänar mindre än beloppet för skattefri inkomst är det viktigt att du fyller i och lämnar in ett intyg till din arbetsgivare. Blanketten “Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” används för att förhindra att ingen skatt dras från din lön om den ligger under den angivna gränsen. Blanketten måste lämnas in till arbetsgivaren i god tid före den första löneutbetalningen för att undvika att ett skatteavdrag görs i onödan.

Detta är särskilt relevant för ungdomar med sommarjobb och för personer med tillfällig anställning eller deltidsanställning. Det är ofta för dessa kategorier löntagare som den årliga inkomsten kan ligga under gränsen för skattefri inkomst. Genom att förstå och tillämpa dessa regler kan du säkerställa att du inte betalar mer i skatt än nödvändigt. På så vis betalar du rätt skatt från början.

Relevant med jämkning för skolungdom

Det kan vara särskilt aktuellt med jämkning för skolungdom som har sommarjobb eller extrajobb. Studenter som kanske inte arbetar hela året riskerar att betala för mycket eller för lite i skatt. I själva verket kanske de inte ska betala någon skatt alls. Genom att ansöka om jämkning kan de dock justera sin preliminära A-skatt och säkerställa att skatteavdraget blir korrekt.

Tips: Läs även vår guide om Skatteåterbäring. Om du är i behov av att göra skattemässiga beräkningar för din lön rekommenderar vi vår Lönekalkylator.

Så påverkas olika grupper av reglerna kring skattefri inkomst

Det finns flera grupper i samhället som kan påverkas av reglerna kring skattefri inkomst. I huvudsak är detta dock relevant för följande grupper:

 • Ungdomar som sommarjobbar eller extraknäcker. För ungdomar som utför sommarjobb eller extrajobb är det viktigt att känna till gränsen för skattefri inkomst. Om den totala årsinkomsten landar under 22 208 kronor behöver de inte betala skatt på denna inkomst. Detta kan vara synnerligen fördelaktigt för studenter som jobbar under skolloven.
 • Personer som driver en hobbyverksamhet. För personer som tjänar pengar på sin hobby gäller särskilda skatteregler. Dessa kan bland annat gälla vid försäljning av handgjorda föremål eller konstverk på hobbynivå. Dessa personer måste hålla koll på sina inkomster och bör se till att de inte överstiger gränsvärdet för skattefri inkomst. Gränserna kan variera beroende på vilken aktivitet det rör sig om. Till exempel gäller 12 500 kronor per år för inkomster från försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar.
 • Pensionärer med extra inkomster. Pensionärer som tjänar en extra inkomst genom antingen deltidsarbete eller hobbyverksamhet måste också vara medvetna om gränserna för skattefrihet. För dessa personer är det viktigt att förstå hur eventuella extra inkomster kan påverka deras totala skattesituation.

Sparkonto med hög ränta – Så kan du placera din skattefria inkomst

Tabellen nedan uppdateras löpande per automatik så att du alltid får se aktuell ränta. Därmed kan du smidigt jämföra och hitta bästa sparräntan. I tabellen ser du den aktuella rörliga räntan samt räntan för olika bindningstider.

Samtliga banker och inlåningsföretag omfattas av insättningsgaranti. Observera att insättningsgarantin kan komma att gälla i annat land. Läs mer genom att trycka på informationsknappen.

Klicka på “Läs mer pilen” för att komma till respektive sparkontos hemsida eller "Visa fler" för att se hela listan.

Vissa inkomster behöver du inte skatta på

Utöver den allmänna gränsen för skattefri inkomst finns det även vissa typer av inkomster som är undantagna från skatt, oberoende av beloppet. Några exempel på sådana är:

 • Bär-, svamp- och kottplockning. Inkomster från försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar är skattefria upp till ett belopp om 12 500 kronor per år. Detta gynnar personer som ägnar sig åt denna typ av naturbaserade verksamhet, oavsett om det görs som en ren hobby eller en liten bisyssla.
 • Spelvinster och tävlingsvinster. Vinster från lotterier, kombinationsspel och vadhållning är skattefria för spelaren. Detta under förutsättning att spelet är licensierat inom EES-området och att arrangören betalar spelskatt enligt svensk lag.
 • Stipendier. Vissa typer av stipendier är skattefria. Detta gäller i synnerhet stipendier från utbildningsinstitutioner, stiftelser och andra organisationer.

Några andra typer av inkomst som är undantagna från beskattning är:

 • begravningshjälp
 • bistånd
 • donationer av blod, modersmjölk eller organ
 • försäkringsersättningar
 • gåvor
 • hittelön
 • hyresavdrag vid självförvaltning
 • offentliga ersättningar vid exempelvis sjukdom eller olycksfall
 • räntor
 • vittnesersättning.

Se Skatteverkets webbplats för en fullständig lista över skattefria inkomster samt mer ingående information om dessa.

Gränsen för skattefri inkomst kan förändras över tid


Som vi redan har nämnt kan gränsen för skattefri inkomst förändras från ett år till ett annat. Denna förändring görs utifrån en kombination av ekonomiska och politiska faktorer. Några exempel på de faktorer som är i spel är:

 • Förändringar i skattelagstiftningen. Skattelagstiftningen ändras ofta för att återspegla rådande ekonomiska och sociala förhållanden. Politiska beslut spelar en stor roll, och dessa motiveras vanligtvis av ideologiska perspektiv på skattepolitiken. En regering som favoriserar en mer progressiv skattepolitik kan höja gränserna för skattefri inkomst i syfte att minska bördan för låg- och medelinkomsttagare. Å andra sidan kan en regering med en mer konservativ skattepolitik sänka gränsvärdena för att öka skatteintäkterna.
 • Den ekonomiska tillväxten. I tider av stark ekonomisk tillväxt kan regeringen välja att höja gränsen för inkomster som är skattefria. Detta görs ofta för att öka konsumenternas köpkraft och därmed stimulera ekonomin ytterligare. Å andra sidan kan ekonomisk nedgång eller stagnation leda till att gränserna sänks eller hålls oförändrade. Detta görs då vanligtvis för att säkra upp statens skatteintäkter.
 • Inflationen. Inflationen minskar köpkraften och kan göra det nödvändigt att justera gränserna för skattefri inkomst. Om gränsen inte justeras i takt med inflationen kan allt fler individer hamna över denna gräns. I praktiken innebär detta en skattehöjning för den enskilde individen.
 • Regeringens budgetprioriteringar. Regeringens behov av att finansiera offentliga tjänster såsom utbildning, sjukvård och sociala skyddsnät påverkar beslut som skattegränser. Regeringen kan behöva öka skatteintäkterna genom att sänka gränsen för skattefri inkomst. Så kan till exempel vara fallet i de tider då det finns ett ökat behov av offentliga investeringar, eller i samband med ekonomiska kriser.

Dessa och vissa andra faktorer samverkar och kan leda till både gradvisa och plötsliga förändringar av gränsvärdena.

FAQ – Fler frågor och svar om skattefri inkomst

Hur mycket kan man tjäna utan att behöva betala skatt?

Under 2024 kan man tjäna upp till 24 238 kronor utan att behöva betala skatt. Detta gränsbelopp justeras årsvis, så håll dig uppdaterad om eventuella förändringar för att vara på den säkra sidan.

Vilka inkomster är skattefria?

Vissa typer av inkomster räknas som skattefri inkomst, ibland upp till ett visst gränsbelopp. Till exempel är inkomster upp till 12 500 kronor per år från försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar undantagna från beskattning.

Hur mycket får man tjäna på hobbyverksamhet?

Du kan tjäna upp till 12 500 kronor per år skattefritt från din hobbyverksamhet. Detta gäller oavsett om du säljer handgjorda föremål, konstverk eller någonting helt annat.

Hur ansöker man om intyget för utbetalning av lön utan skatteavdrag?

Blanketten “Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” finns att hämta på Skatteverkets webbplats. Denna blankett bör du fylla i och lämna till din arbetsgivare om du förvänta dig att tjäna mindre än gränsbeloppet för skattefri inkomst.


Källmaterial

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 2 april 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader