Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

9 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Medellön

Medellön och medianlön i Sverige oktober 2023 – Lönestatistik över genomsnittslön / medelinkomst Sverige

  Sidans innehåll

Vad är medellönen i Sverige 2023? Hur skiljer sig lönen mellan män och kvinnor, olika kommuner och olika yrken? Vilka yrken tjänar bäst? I den här guiden hittar du intressant lönestatistik som ger svar på dessa frågor och mycket mer!

Lönen är ett ständigt aktuellt ämne av många skäl. Hur hög inkomst du har påverkar direkt privatekonomin, och därmed också dina möjligheter till bland annat bostadsköp, resande och att spara till framtiden. För att få ett bättre grepp om vad som är en normal lön i Sverige är det intressant att titta på statistiken!

I statistiken, som kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), kan vi se medellön, medianlön, olika yrken och deras löner och skillnader mellan Sveriges kommuner. Fortsätt läs för att ta del av allt detta!

Tips: Ta reda på lönen för alla i Sverige – helt anonymt!


Med Lönekollen kan du – helt anonymt – se lönen för alla i Sverige från 16 år direkt på skärmen. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Ingen kopia skickas till den omfrågade.

Med Lönekollen beställer du den sida som en person finns med på i Ratsitkatalogen. Du erhåller ett tryckoriginal av sidan i PDF direkt efter beställningen, som du kan läsa med en gång.Ratsitkatalogen är en periodisk skrift som kommer ut fyra gånger om året och innehåller allt du förväntas hitta i en vanlig taxeringskalender och mer därtill. Men till skillnad från den vanliga Taxeringskalendern är alla från 16 år med i katalogen, oavsett årsinkomst. Detta innebär att det inte blir något bortfall på grund av exempelvis låg inkomst, sjukskrivning, studier eller arbetslöshet.

Vad tjänar egentligen din kollega eller din chef? Behöver du veta om någon har fått en betalningsanmärkning eller har skuldsaldo hos kronofogden? Vill du ta reda på vem som har högst taxerbar inkomst, vilka som betalar högst skatt eller vilka som har haft högst löneökning? Ta en titt i Ratsits katalog, där finns svaret svart på vitt.Ratsit Plus är en abonnemangstjänst där du får 10 nya Lönekollar varje månad som läggs till din pott. Du har tillgång till din utökade Lönerankingen där du ser hur du placerar dig i löneligan där du bor och i hela Sverige, t.ex ålder och kön. Topplistor med de som tjänar mest där du bor och i hela Sverige fördelat på ålder, kön, högst lön i kommunen m.m. På personrapporter presenteras en topplista med de som tjänar mest i den kommunen vars rapport du besöker.Hur räknar man ut medellönen och medianlönen?

När man pratar om lönestatistik Sverige brukar det handla om bruttolön, alltså lön per månad före skatt. Medellön och medianlön är två vanliga begrepp som används för att jämföra och mäta löner inom exempelvis olika yrken, åldersgrupper och kommuner.

  • Medellönen räknas ut genom att addera alla löner i en grupp och dela summan med antal personer i gruppen.
  • Medianlönen är lönen i mitten av alla olika löner, när alla löner i en viss grupp sorterats i storleksordning från lägsta till högsta.

Medellönen och medianlönen har därför olika värden även i samma yrkesgrupp. Det är oftast medellön i Sverige som används i statistiken, men medianlönen kan ibland vara användbar om det är en yrkesgrupp med stora skillnader. Till exempel om vissa tjänar mycket mer eller mindre än snittet i en grupp, då dessa löner drar upp eller ner medellönen mycket och ger ett “snedvridet” mått.

Tips: Vill du räkna ut din lön efter skatt? Omvandla timlön till månadslön, eller tvärtom? Då kan vi tipsa om vår smidiga lönekalkylator för att beräkna lön efter skatt samt vår kalkylator för att omvandla timlön till månadslön eller vice versa.

1000+ betyg på App Store och Google Play
Alla nyheter samlade på ett ställe
Skapa bevakningar av aktier
Pushnotis när något händer
Helt kostnadsfri

Vad är medellönen i Sverige?


Varje år kommer ny statistik från SCB om medellönen i Sverige. Tabellen nedan visar de senaste siffrorna för medellön som är för år 2022. Siffrorna är baserade på bruttolöner. Deltidslöner har räknats upp till heltid.

Medellön Sverige (alla) 40 500 kronor
Medellön kvinnor 41 500 kronor
Medellön män 42 600 kronor

Data från 2022.

Som vi ser i statistiken är skillnaden mellan män och kvinnor ca 1 000 kr i månaden.

Yrken med högst medellön

När det gäller yrken med högsta medellön i Sverige, finns det en kategori som särskilt sticker ut och tjänar betydligt mer än genomsnittet: chefer inom bank, finans och försäkring. Dessa personer har en medellön som är över 100 000 kronor mer än snittet i Sverige! Som högsta chef i finansbranschen har man ett stort ansvar för bolagets utveckling och lönsamhet, att bokföring och skatt sköts samt att alla regler följs. Positionen kräver i regel såväl lång utbildning som gedigen erfarenhet.

På andra plats återfinns chefer för statliga förvaltningsmyndigheter, så kallade generaldirektörer, landstingsdirektörer och kommundirektörer m.fl.

Tredjeplatsen har mäklare inom finans, det vill säga personer som handlar professionellt med olika värdepapper som aktier och fonder. Gemensamt för alla yrken på topp-10-listan är att det handlar om chefsroller eller yrken som kräver hög utbildningsnivå, till exempel specialistläkare.

Lista: Yrken med högsta medellönen

Yrke Medellön
Chefer inom bank, finans och försäkring (nivå 1) 144 900
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 99 900
Mäklare inom finans 91 300
Verkställande direktörer m.fl. 87 300
Ekonomi- och finanschefer 85 300
Specialistläkare 83 200
Informations-, kommunikations- och PR-chefer 81 600
Chefer inom bank, finans och försäkring (nivå 2) 81 300
Forsknings- och utvecklingschefer 78 500
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva 78 000

Data från 2021.

Yrken med lägst medellön

I andra änden av listan över medellönen i Sverige – vilka yrken som har lägst lön – hittar vi främst yrken som inte kräver eftergymnasial utbildning. Vissa kräver inte heller gymnasial utbildning, även om detta i de flesta fall är ett vanligt krav från svenska arbetsgivare.

De 10 yrken med lägst lön 2021 hamnar alla under 25 000 kronors-strecket per månad. Lägst medellön har marknadsundersökare och intervjuare, följt av kafé och konditoribiträden och övrig hemservicepersonal m.fl.

Yrke Medellön
Marknadsundersökare och intervjuare 22 600
Kafé- och konditoribiträden 23 300
Övrig hemservicepersonal m.fl. 23 600
Kassapersonal m.fl. 23 700
Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare 24 100
Övriga servicearbetare 24 200
Bärplockare och plantörer m.fl 24 300
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 24 700
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 24 800
Städare 24 800

Data från 2021.

Vad är medianlönen i Sverige?


Tittar vi istället på medianlönen, den lön som hamnar i mitten sett till storleksordning, så är skillnaden mellan kvinnor och män mindre. Även själva medianlönen är lägre än medellönen i Sverige. Detta beror framförallt på att det finns chefer inom bank och andra områden som tjänar långt över genomsnittet, och som därför drar upp medellönen mycket.

Medianlönen ger en något mer rättvis bild över hur en genomsnittlig svensk tjänar.

Medianlön Sverige (alla) 37 800 kronor
Medianlön kvinnor 38 800 kronor
Medianlön män 40 100 kronor

Data från 2022.

Yrken med bäst medianlön

SCB tar även fram statistik över yrken med högst och lägst medianlön. Listorna liknar varandra i stort, men vi ser vissa nya yrken när vi utgår från medianlönen istället för medellönen.

  • Flygledare, IT-chefer, professorer, piloter och forsknings- och utvecklingschefer är med på topp-10-listan över högst medianlön i Sverige, men inte på listan för högsta medellön.
  • Professionella idrottsutövare och soldater tillhör de tio yrken som har lägst medianlön, utöver de yrken som är med på medellön-listan.

Vad avgör lönen?

Enligt statistiken från SCB har Sverige alltså stora skillnader i löner och frågorna kring vad som bör påverka ens lönesättning går att diskutera från många olika vinklar. Oavsett vad man tycker är bra och dåligt, så finns det vissa saker som i praktiken spelar roll i lönesättningen. Vilken lön du får beror alltså på ett antal olika faktorer.

Ålder och erfarenhet

Din ålder kan direkt påverka hur stor lön som du kan få. Även om du skulle ha samma färdigheter som en äldre person riskerar du att bli tilldelad en lägre lön. Fördelen är att du kan förhandla upp lönen i takt med att du blir äldre och får mer erfarenhet.

Privat sektor eller offentlig sektor

Det kan också finnas skillnader mellan olika sektorer. Medellönen är något högre inom privat sektor jämfört med offentlig sektor, enligt siffror från LO:s lönerapport 2022. Den offentliga sektorn inkluderar jobb inom kommun, region och stat, exempelvis i äldreomsorgen, skolan, på sjukhus eller på myndigheter.

Olika yrkesgrupper

Det är ett faktum att det finns skillnad i genomsnittslönen mellan olika yrkesgrupper. Serviceyrken, exempelvis inom vård och omsorg, tjänar i snitt lägre än många andra yrkesgrupper, liksom marknadsundersökare och restauranganställda.

Född i Sverige eller utomlands

Utlandsfödda personer har en lägre medianlön, motsvarande 74% av medianlönen för personer födda i Sverige. Personer som har bott i Sverige i minst 20 år har betydligt högre lön, 92% av en svenskfödd person.

Skillnad mellan män och kvinnor

Tyvärr finns det också skillnad i genomsnittslön mellan kvinnor och män, även om skillnaden sakta blir mindre och allt fler arbetsgivare uppmärksammar frågor om jämställdhet. Idag är skillnaden 10% mellan könen – kvinnor tjänar i snitt 90% av männens genomsnittslön. Tittar man istället på medianinkomsten tjänar kvinnor endast 83% av mäns inkomster i Sverige.


Sedan år 2000 har dock kvinnors inkomst ökat mer än männens – 47% jämfört med männens 35%. Mellan 2018 och 2020 steg medellönen för kvinnliga tjänstemän med 7,6%, jämfört med 5,7% för männen. Det är främst för tjänstemän som löneskillnaderna mellan könen har minskat, enligt statistik mellan 2000 och 2021:

  • 8% minskning i löneskillnaden bland tjänstemän
  • 3% minskning i löneskillnaden bland arbetare

Utbildningsnivå

Huruvida du har eftergymnasial utbildning är också avgörande för din lön. Gymnasial utbildning är ofta ett krav för att få en heltidsanställning, men även eftergymnasial utbildning på till exempel högskola kan vara krav för vissa yrken. Ifall du har en examen ökar din chans till högre lönenivå, särskilt om din utbildning är relevant till yrket.

Enligt SCB tjänar personer som har den högsta utbildningsnivån, forskarutbildning, mer än dubbelt så mycket som personer med en grundskoleutbildning på mindre än nio år.

Kommuner

Var du arbetar kan också påverka din lön. Den genomsnittliga inkomsten är betydligt lägre i vissa kommuner än andra, visar statistiken från SCB. Som väntat hamnar flera kommuner i Stockholms län i toppen av listan, sett till medianinkomst, med Danderyd i topp. Men även kommuner runt omkring Malmö är med på topp 10. Här nedan tittar vi närmare på vilka kommuner som har högst respektive lägst löner i Sverige.

Obs! Här mäts medianinkomsten, vilket innebär att man utöver lönen även räknar med inkomster som föräldrapenning och pension.

Kommuner med högst inkomst

Kommun (län i parentes) Medianinkomst
Danderyd (Stockholm) 502 500
Lomma (Skåne) 486 000
Täby (Stockholm) 465 800
Vaxholm (Stockholm) 451 100
Lidingö (Stockholm) 448 100
Vellinge (Skåne) 441 400
Nacka (Stockholm) 440 500
Ekerö (Stockholm) 439 200
Gällivare (Norrbotten) 427 100
Nykvarn (Stockholm) 425 400

Data från 2021.

Med Lönekollen kan du – helt anonymt – se lönen för alla i Sverige från 16 år direkt på skärmen. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Ingen kopia skickas till den omfrågade.

Med Lönekollen beställer du den sida som en person finns med på i Ratsitkatalogen. Du erhåller ett tryckoriginal av sidan i PDF direkt efter beställningen, som du kan läsa med en gång.Medellön Stockholm

Som vi ser tillhör 7 av 10 kommuner på topplistan Stockholms län. Att Stockholm har högre inkomst än andra delar av landet är förväntat i en storstadsregion. Den högre medellönen och medianinkomsten beror bland annat på en större koncentration av högkvalificerade jobb, men även att levnadskostnaderna är högre vilket arbetsgivarna behöver kunna kompensera.

Kommuner med lägst inkomst

Slutligen kan det även vara intressant att se vilka kommuner som har lägst inkomst i Sverige. Siffrorna behöver inte betyda att du får sämre lön här än på andra ställen, men det kan finnas färre chefspositioner och färre högkvalificerade jobb, och kanske billigare levnadskostnader eller en demografi som gör att inkomsterna är lägre än på andra platser i landet.

Kommun Medianinkomst
Perstorp 296 400
Ljusnarsberg 307 200
Högsby 307 600
Hällefors 313 300
Flen 313 600
Botkyrka 315 400
Filipstad 315 800
Vilhelmina 316 200
Lessebo 318 700
Ragunda 319 200

Data från 2021.

Vanliga frågor och svar om medellön

Hur mycket tjänar en svensk i genomsnitt?

Medellönen i Sverige var 40 500 kronor år 2022.

Vilket yrke har bäst lön?

Chefer inom bank, finans och försäkring har högst medellön i Sverige. På topplistan finns också yrken som general-, landstings- och kommundirektörer, mäklare inom finans, VD:ar, specialistläkare och informations-, kommunikations- och PR-chefer.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män?

I Sverige har kvinnor cirka 1 000 kronor mindre i genomsnittslön än män.

Vilken kommun har högst medianinkomst Sverige?

Danderyd toppar listan 2021.

Är 40 000 kr en bra lön?

Det beror på din erfarenhet, utbildning och vad ditt yrke kräver, men 40 000 kr är omkring genomsnittet i Sverige och kan därför anses vara en bra månadslön.

Hur många tjänar över 50 000 kr?

En undersökning av Novus 2018, på uppdrag av tidningen Kollega, visar att 19 procent av Unionens medlemmar tjänar över 50 000 kr i månaden.

Vad är en normal ingångslön?

Det beror bland annat på utbildningsnivån som yrket kräver och var i Sverige du arbetar. 30 000 kr är idag en relativt vanlig ingångslön för yrken som kräver eftergymnasial utbildning som teknik, data och IT eller kommunikation. Yrken som inte kräver hög utbildning, till exempel kundservice, tenderar att ha en lägre ingångslön.


Källmaterial

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 19 september 2023. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Stort intresse för programmering, entreprenörsskap, ekonomi och börsen. Inflyttad Stockholmare från Dalarna med en utbildning i Systemvetenskap. När jag inte spenderar tiden vid skärmarna gillar jag att åka skidor och snickra. Investerar på lång och meddellång sikt och min investeringsfilosofi bygger till mångt och mycket på momentumstrategier med inslag av swingtrading.
Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.