ISK skatt | Så hög blir skatten på ISK 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

6 min lästid

Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent skriver han allt ifrån breda nyheter om privatekonomi till nischade artiklar om specifika aktier.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
ISK

ISK skatt 2024 – Så räknar du ut ISK (Investeringssparkonto) skatt

Sidans innehåll

Ett investeringssparkonto (ISK) har flera fördelar, men det kan vara utmanande att beräkna och förstå beskattningen av denna kontoform. När 2024 nu ligger runt hörnet är det viktigt att känna till hur ISK-skatten påverkar din ekonomi. I den här guiden får du svar på ISK-skatten för 2024, ser den historiska utvecklingen samt att vi förklarar hur du beräknar skatten på ISK, med konkreta exempel och en detaljerad genomgång av den formel som används.

Här kan du med andra ord läsa dig till allt du behöver veta för att förstå beskattningen av ditt investeringssparkonto. Vi utforskar inte bara hur skatten beräknas utan också hur och när den betalas. Dessutom besvarar vi vanliga frågor om hur man räknar ut skatten på ISK. Så läs vidare och ta reda på hur hög din skatt blir!

ISK-skatten för 2024 – och historiska skattesatser

Nedan finner du skatten för 2024 samt en historiskt översikt över ISK-skatten sedan införanden 2012 och framåt. Som du kan se har man även infört dels ett påslag och dels ett så kallat golvvärde. Detta efter en period med väldigt låg ISK-beskattning och det återstår nu att se om "vindarna vänder" när skatten har blivit markant högre.

År ISK-skatt Statslåneränta föregående år Påslag Golvvärde aktuellt?
2024: 1,09 % 2,62 % 1,0 % Nej
2023: 0,88 % 1,94 % 1,0 % Nej
2022: 0,38 % 0,23 % 1,0 % Ja, 1,25 %
2021: 0,38 % -0,10 % 1,0 % Ja, 1,25 %
2023: 0,38 % -0,09 % 1,0 % Ja, 1,25 %
2019: 0,45 % 0,51 % 1,0 % Nej
2018: 0,45 % 0,49 % 1,0 % Nej
2017: 0,38 % 0,27 % 1,0 % Nej
2016: 0,42 % 0,65 % 0,75 % Nej
2015: 0,27 % 0,9 % - -
2014: 0,63 % 2,09 % - -
2013: 0,45 % 1,49 % - -
2012: 0,50 % 1,65 % - -

Kort om investeringssparkontot (ISK)

Investeringssparkontot (ISK) introducerades år 2012 som ett sätt att förenkla för privatpersoner att spara och investera. Tanken bakom denna kontoform var att göra det både enklare och mer skatteeffektivt att investera i aktier, fonder och andra värdepapper. Ett ISK beskattas på ett annorlunda sätt jämfört med ett traditionellt aktie- och fondkonto (AF), där du betalar kapitalvinstskatt vid försäljning av värdepapper.

Tips: Läs gärna vår jämförelse av ISK, KF och AF i vår stora guide om Kontoformer.

För- och nackdelar med investeringssparkonto ISK

När du ska välja sparform är det viktigt att förstå både fördelarna och nackdelarna med ett ISK. Den främsta fördelen är att du betalar en schablonskatt istället för en kapitalvinstskatt. Därmed är det enklare att spara och investera med denna kontoform. Du får även en flexibilitet i att kunna köpa och sälja värdepapper utan att behöva oroa dig för skattekonsekvenserna vid varje enskild försäljning.

Baksidan av myntet är att du tvingas betala schablonskatten även om dina investeringar inte ger någon avkastning, eller endast en låg sådan. Eftersom schablonskatten beräknas utifrån statslåneräntan blir ditt ISK också känsligt för förändringar av ränteläget – en höjd ränta ökar även din skatt på ISK. Ytterligare en nackdel är att du inte har möjlighet att kvitta vinster mot förluster.

Beräkning av skatten på ISK

Det är viktigt att förstå hur skatten på ISK beräknas om du använder dig av denna sparform. Därför kommer vi nu att gå igenom formeln för beräkning av denna skatt och ge några konkreta exempel.

Formeln för beräkning av skatten på ISK

Du betalar skatt på ISK utifrån följande formel:

Skatt = Schablonintäkt × Kapitalskattesats

Dessa är de olika komponenterna i formeln:

  • Schablonintäkten beräknas enligt formeln: Kapitalunderlaget × Statslåneräntan den 30 november föregående år + 1 procentenhet.
  • Kapitalunderlaget är genomsnittet av värdet på kontot vid fyra tillfällen under året plus insättningarna under året. Avstämning av kontots värde görs 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober.
  • Kapitalskattesatsen (skattesatsen för kapitalinkomstskatt) är för närvarande 30 procent.

Exempel på beräkning

För att göra det mer konkret kan vi utgå från statslåneräntan som den den 23 november 2023 fastställdes till 2,62 %. Om ditt genomsnittliga kapitalunderlag på ISK under hela efterföljande år (2024) sedan är 500 000 kronor skulle beräkningen se ut så här:

Beräkning av schablonintäkten: Schablonintäkt = 500 000 × (2,62 % + 1 %) = 18 100 kronor. (statslåneräntan på 2,62 % + 1 % blir alltså totalt 3,62 %)

Beräkning av skatten: Skatt = 18 100 × 30 % = 5 430 kronor.

Således skulle vår skatt på ISK med de aktuella siffrorna för 2024 bli 5 430 kronor, förutsatt att kapitalunderlaget är 500 000 kronor.

30 % av 3,62 % = 1,09 % vilket alltså är den procentuella skatten som du betalar på hela ditt kontovärde på ditt ISK för 2024.

Denna beräkning visar att skatten på ISK inte är direkt kopplad till de faktiska vinsterna eller förlusterna på kontot. Den är istället kopplad till kontots genomsnittliga värde och den rådande statsräntan. Så även om du inte realiserar några vinster under året kommer du fortfarande behöva betala skatt om du har eller har haft pengar på kontot under året.

Exempel på beräkning med låg statslåneränta

För att illustrera hur statslåneräntan påverkar beskattningen av ditt ISK kan vi ge ytterligare ett exempel. Vi gör då antagandet att statslåneräntan är 0,23 %, vilket var fallet i november 2021. Kapitalunderlaget på ISK under året var enligt detta exempel också 500 000 kronor.

Man har dock tidigare infört ett så kallat "golvvärde" på minimum 1,25 % och som du kan se blir 0,23 % + 1 % = 1,23 % lägre än detta värde. Beräkningen baseras därför på golvvärdet 1,25 %.

Beräkning av schablonintäkten: 500 000 × 1,25 % = 6 250 kronor.

Beräkning av skatten: 6 250 × 30 % = 1 875 kronor.

Med en statslåneränta på 0,23 % och ett kapitalunderlag på 500 000 kr blir alltså ISK-skatten 1 875 kronor pga. golvnivån på 1,25 % (annars 1 845 kr).

30 % av 1,25 % = 0,38 % vilket alltså var den procentuella skatten som du betalade på hela ditt kontovärde på ditt ISK för 2022.

När och hur betalas skatt på ISK?

Ovan har vi gått igenom hur skatten på ISK beräknas. Nästa steg är att förstå hur och när denna skatt faktiskt betalas. Det är viktigt att vara medveten om detta för att kunna planera ditt sparande och din likviditet på bästa sätt.

När betalas ISK-skatten?

Skatten på ditt investeringssparkonto betalas årligen. Beräkningen av skatten baseras på uppgifter från föregående år, och värdet på ditt ISK kontrolleras i början av varje kvartal. Din bank rapporterar sedan den beräknade schablonintäkten för ditt investeringssparkonto till Skatteverket. När du senare ska deklarera är denna information förifylld i din deklaration.

Schablonintäkten betraktas som en intäkt av kapital, och du betalar 30 procent i skatt på denna intäkt. Dessutom kan schablonintäkten från ISK kvittas mot utgifter i samma inkomstslag, såsom ränteutgifter. På så vis integreras ISK-skatten i det vanliga skattesystemet och blir en del av din årliga deklaration.

Sparkonto istället för ISK? Här hittar du högsta räntan idag

Tabellen nedan uppdateras löpande per automatik så att du alltid får se aktuell ränta. Därmed kan du smidigt jämföra och hitta bästa sparräntan. I tabellen ser du den aktuella rörliga räntan samt räntan för olika bindningstider.

Samtliga banker och inlåningsföretag omfattas av insättningsgaranti. Observera att insättningsgarantin kan komma att gälla i annat land. Läs mer genom att trycka på informationsknappen.

Klicka på “Läs mer pilen” för att komma till respektive sparkontos hemsida eller "Visa fler" för att se hela listan.

FAQ – Vanliga frågor och svar om ISK skatt 2024

Hur beskattas mitt ISK 2023?

För 2023 beräknas ISK-skatten genom att multiplicera schablonintäkten med en skattesats på 30 procent. Schablonintäkten baseras på kapitalunderlaget och statslåneräntan november föregående år plus 1 procentenhet (d.v.s. 2,94 %).

Hur hög blir ISK-skatten 2024?

ISK-skatten för 2024 blir 1,09 % efter att statslåneräntan fastställdes till 2,62 % per den 23 november 2023 (30 november är det officiella datumet, men ibland sker det tidigare då räntan ej kommer att hinna justeras ytterligare).

Hur mycket ISK-skatt betalar man på 1 miljon?

För ett kapitalunderlag på 1 miljon kronor blir ISK-skatten för 2023 totalt 8 820 kronor. Detta beräknas genom att först räkna ut schablonintäkten (1 000 000 × 2,94 % = 29 400 kronor) och sedan tillämpa skattesatsen på 30 % på denna intäkt.

För 2024 är det bara att byta ut till de aktuella siffrorna.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Daniel på Börskollen den 29 december 2023. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Daniel   Medarbetare Börskollen
I rollen som skribent brinner Daniel Åstrand för att utveckla Börskollen till den givna platsen för alla med intresse för börs och investeringar. Som skribent har han stor kunskap inom och skriver gärna om såväl större börsnyheter och makro, mer nischade aktie- och investeringsuppslag, investeringsstrategier och trading samt även bredare artiklar och guider inom privatekonomi.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader