Nyemissioner | Vad är nyemission & vad innebär det för dig… - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

12 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Nyemissioner

Nyemissioner som investering (guide) – Samlar nyheter om nyemissioner och noteringar juni 2024

Sidans innehåll

Vad är en nyemission och vad betyder det för dig som aktieägare? I takt med att allt fler olönsamma bolag noteras på börsen blir det också allt vanligare att bolagen behöver fortsätta söka kapital av aktiemarknaden – vilket brukar ske i form av en emission. Det rör sig dock inte bara om olönsamma bolag, utan kan lika väl handla om att finansiera ett förvärv, en ny produkt eller varför inte en geografisk expansion.

På denna sida ska vi reda ut och förklara begrepp som nyemission, företrädesemission och riktad nyemission, hur processen går till samt vad det innebär för dig som aktieägare. Vi samlar dessutom aktuella nyheter relaterade till bolag som är aktuella med nyemissioner i olika form.

Läs mer: Vi tipsar också om våra separata sidor för Börsnoteringar & IPOs och SPAC-bolag där du kan läsa mer och fördjupa dig om dessa kategorier samt hitta aktuella nyheter om kommande noteringar/SPACar.

Introduktion – Vad är / innebär en nyemission?

Låt oss börja med frågan: vad betyder nyemission? För dig som aktiesparare innebär en nyemission att du erbjuds chansen att teckna nya aktier i företaget som genomför emissionen. För företag är nyemission framförallt ett sätt att få in mer pengar till att stärka verksamheten, till exempel för att kunna finansiera en expansion eller utveckla nya produkter. I värsta fall kan nyemissionen vara ett sätt att undvika konkurs, dock är det en mer ovanlig anledning och brukar då ses som något dåligt.

Att bolaget emitterar nya aktier betyder kort och gott att de ger ut fler aktier. Då erbjuds befintliga aktieägare att teckna dessa nya aktier i företaget, men det kan hända att även allmänheten får möjlighet att teckna. Vem som får teckna aktierna, och i vilken turordning, beror på vilken slags emission det handlar om - läs mer om det lite längre ner i denna guide.

För att locka fler till att investera erbjuder bolaget ofta ett rabatterat pris på nyemitterade aktier, men inte alltid. Tack vare att investerare och privatpersoner investerar i en nyemission, kan verksamheten få in kapital och därmed ges möjligheter att förbättra sin tillväxt.

När sker en nyemission?

När ett företag bestämmer sig för att göra en börsintroduktion, IPO, så genomför det ofta en nyemission samtidigt. Men även bolag som redan är börsnoterade kan göra en nyemission för att få in pengar till olika ändamål.

Teckningskurs vid emission aktier

Varje nyemission har ett bestämt pris, med andra ord en teckningskurs. Om företaget redan är börsnoterat, brukar teckningskursen vara lägre än den nuvarande aktiekursen på börsen, för att locka fler till att investera. I samband med en nyemission kan det hända att priset på en aktie stiger eller faller, beroende på bolagets situation.

Olika typer av nyemissioner

Som du kanske känner till finns det några olika typer av nyemissioner. I en “vanlig” nyemission erbjuds alla möjligheten att teckna aktier, både de som redan är aktieägare och allmänheten i övrigt. Men bolaget kan välja att ge vissa förtur genom företrädesemission respektive riktad emission.

Vad är / innebär en företrädesemission?

Här har befintliga aktieägare företräde till de nya aktier i företaget. Det innebär att personer och investerare som har köpt aktier i bolaget sedan tidigare får förtur till de nya aktierna. Det är inte ovanligt att emissionen blir övertecknad, genom att efterfrågan är större än utbudet. Alla intresserade kommer då inte att bli tilldelade aktier. Men om erbjudandet inte blir övertecknat, utan det finns aktier kvar efter att nuvarande aktieägarna fått tacka ja eller nej, kan även allmänheten erbjudas att teckna.

Vad är / innebär en riktad emission?

En riktad nyemission betyder att företaget endast erbjuder utvalda företag eller personer att investera i de nyligen utgivna aktierna. Det kan röra sig om investerare som redan äger andelar i bolaget, eller andra intressenter i form av externa placerare, fonder etc. Riktade emissioner är vanligare i länder som till exempel USA än i Sverige. I Sverige ser vi istället, i många fall, att man ger ut nya aktier genom en företrädesemission.

Tips – Ladda ner vår kostnadsfria app för att ha stenkoll på emissionsaktuella bolag

Varför gör ett företag en nyemission?

Anledningen till varför ett företag gör en nyemission varierar beroende på dess målsättning och situation, men som vi nämnde tidigare är grundidén oftast att ta in mer pengar - man har med andra ord ett behov av finansiering. Här är några exempel på varför ett företag gör en nyemission:

 • Utveckling och lansering av nya produkter på marknaden.
 • Finansiera en expansion, till exempel en ny tillverkningsfabrik eller etablering i en ny stad/land.
 • Uppköp av andra bolag, så kallade förvärv.
 • Som ett alternativ till lån.
 • Betala av befintliga skulder.
 • Investeringar i material och ny utrustning.
 • Marknadsföring och riktade säljiniativ.
 • Rädda bolagets ekonomiska situation och undvika konkurs.

Varför ett företag gör en nyemission kan alltså bottna i både positiva och negativa situationer. Kanske behöver det räddas från att gå i konkurs, eller kanske går det väldigt bra och man vill satsa på ytterligare expansion och nya marknader.

Vad är / innebär utspädning?

I nyemissionen ökar företaget antalet aktier, och kan därmed erbjuda intressenter att investera. På så sätt erbjuder företaget fler investerare att bli aktieägare, och får in mer kapital. Att företaget bjuder in ytterligare aktieägare att teckna nya aktier, samtidigt som det blir fler aktier tillgängliga, innebär att du som befintlig aktieägare kommer att äga en mindre procentandel i bolaget om du inte väljer att delta i nyemissionen. Fenomenet kallas för utspädning.

Utspädning i aktiesammanhang betyder alltså att du äger en mindre del i bolaget, jämfört med före nyemissionen. Om du äger aktier sedan tidigare i företaget kan du försvara din ägarandel genom att köpa så många som du har rätt till. Då motverkar du effekten av utspädning.

Hur stor utspädningen blir beror på antalet emitterade aktier, samt villkoren. När fler aktieägare ska vara med och dela på kakan i form av framtida vinster och potentiell utdelning, så blir din del av bolaget procentuellt sett mindre. Trots detta behöver inte en nyemission vara något negativt för dig som befintlig aktieägare - läs mer om det i nästa stycke.

Vad innebär en nyemission för dig som aktieägare?

Är en nyemission något positivt eller negativt? Frågan har dessvärre inget rakt svar, men genom att kolla på olika punkter kan du göra en bedömning. Om du redan är aktieägare i bolaget kan en nyemission vara såväl bra som dålig, beroende på situationen. Anledningen till kapitalanskaffningen, det vill säga beslutet att skaffa mer pengar, är det som främst avgör om det är positivt eller negativt.

Bonusvideo från EFN Marknad.

Läget på marknaden och om branschen är het eller sval, bidrar också till hur man som befintlig aktieägare ska se på en emission. Kommer emissionen att leda till att företaget kan generera större inkomster än förut? Eller är den ett desperat försök att undvika konkurs? Kommer det i så fall lyckas, tror experterna, och vad tror du? Hur utfallet kommer att bli går förstås aldrig att säga säkert. Läs på om planerna och marknaden för att skaffa dig en bättre uppfattning.

Guide steg-för-steg: Hur fungerar en nyemission?


En nyemission är en ganska omfattande process för ett bolag. Såväl den egna organisationen som aktieägare påverkas av förändringen, och därför är det viktigt att allt går rätt till. Här sammanfattar vi de olika stegen:

1. Bolagets styrelse skriver ett förslag
Till att börja med så skriver styrelsen ett förslag om att en nyemission ska göras.

2. Beslut om godkännande eller avslag
Styrelsen eller bolagsstämman bestämmer om nyemissionen ska bli godkänd eller inte.

3. Med eller utan företrädesrätt
I samband med godkännandet beslutar bolaget om företrädesrätt ska gälla under teckningsperioden. Det kan också fattas beslut om att emissionen ska vara riktad, då till exempel till anställda eller andra önskade investerare som fonder/institutioner som får förtur.

4. Information om emissionen
Bolaget går ut med information om att en nyemission ska göras, och mellan vilka datum som teckningsperioden kommer att infalla. Här framgår fakta som aktiepris, antal aktier och kontaktinformation. De befintliga aktieägarna och/eller allmänheten får erbjudande om att teckna.

5. Teckningsperioden börjar
Det är nu som man kan anmäla sitt intresse för att teckna aktier. Har du redan aktier i företaget blir du tilldelad teckningsrätter, som bokas in på ditt konto hos din bank eller nätmäklare. Vill du inte delta i nyemissionen, eller bara behålla ett visst antal, så säljer du dessa innan sista handelsdagen.

6. Tilldelning av aktier
Nyemissionen är fullbordad och nu får du äntligen ta del av kakan. Om du inte haft företrädesrätt kan det hända att du har otur och inte blir tilldelad några aktier. Vid en lyckad emission har bolaget fått in de pengar som krävdes och kan fortsätta expandera.

7. Bolaget kan börja använda pengarna
Nu har alltså företaget fler aktieägare och investerare, samt ett större kapital att röra sig med. Den här kapitalökningen blir registrerad hos Bolagsverket och bolaget kan sedan använda och förvalta pengarna.

Så tecknar du aktier i en nyemission

Vanligaste sättet att delta i en nyemission är via nätmäklarna Avanza och Nordnet. Du kan vara kund hos flera mäklare samtidigt och därmed ibland få möjlighet att köpa större antal aktier. Även vissa andra banker som Swedbank listar erbjudanden på sin hemsida.

 • Du behöver ett aktiekonto hos till exempel Nordnet eller Avanza. Många väljer att köpa aktier med ett gratis ISK-konto, Investeringssparkonto.
 • Är du redan aktieägare i bolaget behöver du inte göra något för att få teckningsrätter inbokade på aktiekontot. Teckningsrätterna ligger kvar i din portfölj tills teckningsperioden är slut.
 • Om du inte har företrädesrätt, behöver du anmäla ditt intresse att teckna aktier, och ange hur många du vill teckna.
 • Efter avslutad teckningsperiod så omvandlas teckningsrätterna till BTA - betald tecknad aktie.
 • Efter runt 2-4 veckor så blir dessa BTA:er till vanliga aktier.

Med eller utan företrädesrätt – vad är skillnaden?

En viktig sak att veta när du vill teckna i en nyemission är att processen kommer att skilja sig lite beroende på det som heter företrädesrätt. Det finns två sätt att delta i en nyemission: med företrädesrätt eller utan företrädesrätt.

Företrädesrätt betyder att de befintliga aktieägarna har företräde till bolagets nya aktier, och automatiskt får teckningsrätt inbokade på kontot. Dessa teckningsrätter kan man antingen acceptera eller tacka nej till genom att sälja teckningsrätterna innan perioden löper ut. Vissa mäklare säljer teckningsrätterna åt dig automatiskt om du inte har tackat ja.

Investering i teckningsrätter

Du kan skaffa dig företrädesrätt trots att du inte är aktieägare i bolaget i nuläget. Det sker genom att du helt enkelt köper teckningsrätter, på samma sätt som handel med vanliga aktier. När du sedan har teckningsrätterna kommer du att få erbjudande från din bank eller mäklare att acceptera att köpa aktier mot ett visst pris. Vill du det inte, utan har ångrat dig, kan du sälja teckningsrätterna innan teckningsperioden är slut. Efter cirka 2-4 veckor kommer varje teckningsrätt automatiskt att bli till en BTA, betald tecknad aktie.

Nyemission utan företrädesrätt innebär att du inte gör någon investering i teckningsrätter. Du anmäler dig då till att enbart teckna aktier, utan företräde. Det här händer i de fall som emissionen inte blir fulltecknad, alltså om det finns aktier kvar som inte tecknats med företrädesrätt.

Vad är skillnaden på teckningsrätter och aktier?

Vid en IPO brukar det också ske en nyemission. Syftet med emissionen är att få in mer kapital i verksamheten, till exempel för ett nytt projekt eller ny produkt. Då kan du under en viss tidsperiod köpa teckningsrätter, som de nuvarande aktieägarna ofta har företräde till. Det här är kort sagt en rätt att teckna aktier i bolaget vid noteringen. Efter teckningsperioden så omvandlas därmed teckningsrätter till aktier.

Möjligheter och risker med nyemissioner i börsnoterade företag


Möjligheten att företaget kan öka sin tillväxt med en nyemission gör att aktiekursen kan stiga, vilket gynnar dig som aktieägare. Om satsningen blir lyckad så kan det leda till en tillfällig eller långsiktig stigning, men risken finns alltid att en aktie faller i värde. Aktiemarknaden kan se en nyemission som något positivt om det rör sig om finansiering till nya produkter eller etablering i nytt land, och därmed stiger kursen tack vare förhoppningarna.

Risken, som sagt, är att en aktie istället faller i värde och du förlorar pengar. Det kan ske om aktiemarknaden ser emissionen som att företaget försöker ta sig ur en kris, till exempel om pengarna behövs för att betala av stora skulder eller undvika konkurs. Även med en till synes positiv anledning till emissionen kan det gå fel och kursen falla, vilket drabbar dig som investerat.

Exempel på bättre eller sämre nyemissioner

Låt oss titta på en nyemission som gått bra, respektive lite sämre…

Vad kännetecknar en bra nyemission?

Generellt sett kan man säga att en expansion, då ett bolag skalar upp, leder till en bättre emission. Som exempel kan det vara en riktad emission till förvaltare/fonder som har gott renommé, och till en låg rabatt vilket är värdeskapande. Många gånger stiger aktiekursen som en effekt av det.

Kjell Group AB, mer känd som hemelektronikkedjan Kjell & Company, är ett exempel på en bättre nyemission, då den blev starkt efterfrågad i samband med bolagets börsnotering i september 2021. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat tack vare stort intresse för att investera i ett relativt känt varumärke som Kjell & Company, vilket också ledde till att många blev utan tilldelning. Under den första handelsdagen steg sedan kursen med 25 procent jämfört med teckningskursen.

Vad kännetecknar en dålig nyemission?

Typiskt för en sämre nyemission är när bolaget har som syfte att enbart täcka förluster, ger en kraftig rabatt på teckningskursen, och har fallande aktiekurser på börsen. Det finns helt enkelt inga positiva utsikter för företaget, trots pengarna man tar in i verksamheten.

Anoto Group kan ses som ett exempel på en något sämre nyemission. I december 2020 kom nyheten att bolaget fått ett rörelseresultat på -46 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Strax därefter gick man ut med nyheten om en riktad nyemission, bara nio månader efter en tidigare emission i bolaget.

Fler frågor och svar om nyemission

Nedan har vi besvarat några ytterligare frågor som är vanligt förekommande när det kommer till emissioner i olika form.

Vad innebär en nyemission och hur fungerar det?

Begreppet nyemission betyder att ett företag tar in mer pengar genom att erbjuda allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier. Anledningen kan till exempel vara att man behöver finansiera en expansion inom verksamheten.

För att locka fler brukar man erbjuda aktierna till ett lägre pris än börskursen, om det rör sig om ett börsnoterat bolag. Under en bestämd tid - teckningsperioden - kan man teckna nya aktier. Om det är en företrädesemission så har de som redan äger aktier i bolaget förtur. I en riktad emission får till exempel anställda eller fonder företräde.

Hur gör man för att delta i en nyemission?

Om du redan har aktier i bolaget så kan du tacka ja eller nej till erbjudandet om att teckna. Du får nämligen automatiskt teckningsrätter inbokade på kontot. Är det däremot första gången du köper aktier i bolaget så behöver du anmäla ditt intresse via en nätmäklare eller bank. Det är inte säkert att du kommer att få några aktier om du saknar företrädesrätt, eftersom det händer att erbjudandet blir fulltecknat och aktierna inte räcker till alla som tecknad sig.

Vad bör man tänka på?

Tänk på att läsa på om företaget och vad det är de ska finansiera genom nyemissionen. Om företaget har det tufft ekonomiskt kan emissionen ses som negativ och eventuellt leda till en kursnedgång. Och tvärtom, i de fall bolagets intentioner är att expandera och rida på en framgångsrik våg så kan emissionen ses som något attraktivt att delta i.

Är en nyemission bra eller dåligt?

En emission med relativt hög teckningskurs och med målet att finansiera en expansion brukar aktiemarknaden se som positiv. Men om företaget har dålig lönsamhet eller höga skulder och behöver emissionen till detta kan beskedet om en emission tas emot med negativitet. Då riskerar kursen att falla.

Det här är dock generaliseringar och det går inte att säga på förhand om en emission kommer att leda till framgång för ett bolag eller inte. Allt beror på vad pengarna ska användas till och hur smart företaget använder kapitalet. Som aktiesparare gäller det därför att skaffa sig en uppfattning genom att följa nyheter och lyssna på olika experters åsikter. Här tipsar vi om vår smidiga app där du kan skapa automatiska bevakningar för de bolag som du vill följa.

Vad är utspädning av aktier?

Vid en nyemission så blir bolagets antal aktier högre. Det betyder att varje aktie du har utgör en mindre procentuell andel i bolaget än tidigare. Genom att teckna de aktier du har rätt till i nyemissionen så undviker du att bli drabbad av utspädningen.

Vad är avstämningsdag?

På avstämningsdagen kollar man på vilka som är aktieägare i bolaget. Om du då har köpt aktier, som hunnit registreras, så har du rätt att delta i nyemissionen med företrädesrätt. Datum för avstämningsdag kan du se i informationen som bolaget delar med sig av inför en emission.

Vad heter nyemission på engelska?

Kärt barn har många namn och på engelska finns flera ord som kan användas. De vanligaste är new issue eller new issue of shares, primary offering eller public float.

Vad betyder företrädesrätt?

En nyemission med företrädesrätt brukar kallas för företrädesemission. Det betyder att personer som redan äger aktier i bolaget får teckna aktier före alla andra. Om det finns några aktier kvar vid slutet av teckningsperioden så brukar allmänheten få vara med och teckna.

Aktuella nyheter om nyemissioner juni 2024

Nedan samlar vi nyheter som är relaterade till bolag som är aktuella med emissioner i olika form.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 30 maj 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.
Visa hela texten ▼

Nyheter om nyemissioner

Oj, här var det tomt just nu.

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader