Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

5 min lästid

Kristoffer är grundare och har drivit Börskollen i snart 8 år. Med stort intresse skriver han om både privatekonomi, aktier och fonder.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Världsindex

Världsindex - Vad är världsindex och vilka olika index finns det?

Sidans innehåll

Världsindex är vanligen ett uttryck som man tidigare hört talas om, men som många egentligen inte riktigt har koll på. För att fatta det kort beskrivs världsindex som ett övergripande begrepp där olika länder jämförs mot varandra. Just denna typ av index riktar specifikt in sig på jämförelser av ländernas finansiella utveckling. Självklart finns det väldigt mycket mer detaljerad information än så att ta del av! Vi går igenom allt du vill veta om världsindex, vilka som finns och hur det används.

Vad är världsindex?

Innan vi går in på den lite mer detaljerade informationen om världsindex och dess användning vill vi förklara lite mer grundligt vad ett världsindex är. Som tidigare nämnt är det ett begrepp som antyder på jämförelser mellan olika länder och deras finansiella utveckling. Det är ett globalt begrepp som jämför länder i hela världen.

Genom att se över vad ordet index betyder blir det också lättare att förstå vad världsindex syftar på. Index är kort och gott en form av jämförelsetal som mäter och jämför olika data.

Genom att se över vad ordet index betyder blir det också lättare att förstå vad världsindex syftar på. Index är kort och gott en form av jämförelsetal som mäter och jämför olika data. Man vill helt enkelt sätta olika tal i relation till varandra för att kunna göra olika jämförelser.

Runt om i världen finns det mängder av olika index, bland annat världsindex. Även världsindex grenar ut sig i flera olika varianter. Andra vanliga index som ofta används för olika mätningar och jämförelser är aktieindex och konsumentprisindex.

Varför används världsindex?

Vi vet nu om att världsindex är en global jämförelse som används för att mäta olika länders finansiella utveckling mot varandra. Vi vet också om att det finns olika världsindex. Men hur används egentligen världsindex? Och varför? Det ska vi gå igenom här!

Till att börja med kan vi reda ut varför ett världsindex används. I grund och botten handlar det om att man vill se över hur ett land mår rent ekonomiskt. Ser den finansiella biten bra ut? Går allt som det ska?

Eftersom ett lands status och välmående ofta hänger ihop med den finansiella utvecklingen kan man också säga att världsindex definierar det allmänna måendet.

Eftersom ett lands status och välmående ofta hänger ihop med den finansiella utvecklingen kan man också säga att världsindex definierar det allmänna måendet. Går ekonomin bra mår landet oftast också bra, det är sen gammalt. Går ekonomin och den finansiella utvecklingen istället dåligt resulterar det ofta i en del problem.

Genom att använda världsindex kan man då se över hur andra länder mår rent generellt och ekonomiskt. Det kan i sin tur ge bättre och mer klara perspektiv på hur respektive land faktiskt mår jämfört mot andra länder i världen, vad som går bättre och vad som går sämre.

Med världsindex kan man också få hjälp med att se om nivåerna stiger eller sjunker i liknande nivåer som andra länder. Visar det sig att ett land går mycket sämre, eller mycket bättre, än ett annat kan man även gå in lite mer i detalj på vad som orsakar skillnaderna. Det är helt enkelt en jämförelsehjälp för många olika mätningar, data och analys.

Hur används världsindex?

Utöver att ledningarna för olika länder kan ta hjälp av världsindex för att jämföra landets utveckling med andra länder så kan även världsindex användas för lite mer småskaliga jämförelser.

Precis som att ett världsindex kan vara till hjälp då ett land vill om nivåerna liknar eller skiljer sig från andra länder, samt då analysera vad som gått rätt och fel, kan en aktiesparare eller professionell investerare jämföra sitt ”index” med andra index. Följer investeringarna olika kurvor? Går det bättre eller sämre? Varför?

Aktieindex och jämförelsetal

Att jämförelser av olika index kan användas på samma sätt även när det kommer till aktieinvesteringar beror på att börsindex ofta påverkas av varandra. Precis som att ett enskilt lands ekonomiska utveckling påverkas av det som händer i världen kommer en börs påverkas av det som händer på de ledande börserna.

När det kommer till olika börsindex kan man alltså se att de styrs av varandra - de ledande index är de som avgör om de andra ska gå ner eller upp. Sjunker en så sjunker en annan, och går en upp så går en annan också upp. USA och Japan är ofta ledande variabler här.

Investerar du exempelvis i aktier hos Nordnet kan du ta hjälp av Nordnet världsindex för att analysera vad som sker på börserna runt om i världen. Det samma gäller om du investerar hos Avanza och tar hjälp av Avanza världsindex.

Då får man de olika betydande indexen samlade i en lista, både på världslig och lite mer geografisk nivå. Fördelen med detta är att man själv som investerare kan ta hjälp av olika index för att på ett sätt förutspå vad som kommer hända.

Genom att se över ett börsindex eller världsindex historik kan man också få mer stöd för sina förväntningar och ta hjälp av tidigare händelser, kurvor, data och jämförelser. Utvecklingen går ofta i följsamma kurvor även här, och det är rätt vanligt att en viss kurva upprepar sig.

En större våg skapar mindre svallvågor

Sen kan det ju självklart alltid uppstå saker på vägen som ingen kan förutspå. Detta kan då gälla både ur ett större och ett lite mindre perspektiv. Enskilda länders index kan liknas med enskilda aktier, och världsindex med de ledande börsindexen.

Händer det något i ett större land som har stor påverkan på resterande världen kommer detta få omfattande konsekvenser. Skulle det istället hända i ett land vars påverkan inte är så världslig kommer endast indexet i det landet förändras. Då kan också det indexet skilja sig rätt rejält från världsindex.

På samma sätt har de ledande börserna ofta en stor påverkan på mindre börser. Samtidigt kan en enskild aktie gå upp eller ner utan att följa de ledande kurvorna om något händer i just det företaget, men då utan att påverka annat.  Dess påverkan på annat beror på dess storlek i förhållande till de ledande aktörerna.

Överlag kan det dock vara ett bra spartips att hålla koll på såväl världsindex som de större börserna runt om i världen. Då kan du se hur nivåerna stiger eller sjunker, samt få en inblick i vad som påverkar detta. På sikt är det den större marknaden som påverkar allt annat. Och även historik från världsindex kan ha en betydelse.

Vilka världsindex finns det?

För att runda av texten om världsindex, vad det är hur det används vill vi gå in lite mer på vilka världsindex som finns. För faktiskt så finns det ju fler än bara ett! Däremot finns det egentligen två världsindex som är de största och ledande när det kommer till att jämföra utvecklingen av världens alla länder.

Dessa är MSCI World Index och MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI). Både dessa kommer från den globala indexleverantören Morgan Stanley Capital International.

Utöver dessa finns det även geografiska index som är mer inriktade på ett visst land – som ett världsindex fast mer lokalt. I USA är det ledande geografiska index S&P 500 samt Dow Jones. I Tyskland heter motsvarigheten DAX, i Japan Nikkie 225 och så vidare.

Vill du kolla hur det går på den svenska börsen och svenska aktieindex är det OMXS30 som är mest populär. Där får du se hur det går för de 30 största och mest omsatta aktierna på den svenska börsen. Det i sig kan vara bra inspiration och ge en uppfattning om andra möjliga investeringar. Vår svenska börs och andra ledande börsindex finns samlade både hos Nordnet Världsindex och Avanza Världsindex.

MSCI World Index

I detta världsindex ingår 23 länder som alla tillhör de stora eller medelstora storlekarna. Fördelen är att man får en rätt övergripande bild över vad som pågår i världen då de listade länderna och deras utveckling har en stor påverkan. Nackdelen är att indexet inte följer ett enda U-land.

MSCI All Countries World Index

Skillnaden mellan detta världsindex och det ovanstående är att MSCI ACWI även följer en del aktier som tillhör tillväxtmarknaden. Även det övergripande antalet länder och index som följs är nästintill dubbelt så stort.

Här får du alltså en betydligt mer världsomfattande bild av utvecklingsnivåerna på flera olika håll. Med andra ord är det här det bättre valet för dig som vill se de samlade trenderna i världen och följa olika länder.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Daniel på Börskollen den 5 februari 2021. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Daniel   Medarbetare Börskollen
Jag är ständigt nyfiken och vetgirig med ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap. Mitt intresse för de finansiella marknaderna inleddes under tidiga tonåren och är nu, nästan 20 år senare, starkare än någonsin. Jag har en bred bakgrund med utbildning inom ekonomi, Key Account Management och som egen företagare inom olika roller – men den enskilt bästa läraren är dock marknaden själv om du frågar mig.
Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Org.nr: 559236-5141

Email: [email protected]

Betygsätt oss

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2021 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.