Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

2 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
ROIC

ROIC – Vad betyder ROIC?

Sidans innehåll

Vikten av avkastning är något som alla förstår, oavsett om man är en renodlad börshaj eller totalt obevandrad i finansvärlden. En hög avkastning innebär mer pengar för den som investerat. Så enkelt är det på sin mest grundläggande nivå. Nästa steg när det kommer till avkastning, är att se den i relation till företagets kapital.

Det är med andra ett nyckeltal som mäter ett företags förmåga att tjäna pengar på dess investerade kapital.

Det man då får fram är hur effektivt företaget förvaltar det kapital de har, om det så består av lån, eget kapital eller en kombination. Här går vi igenom det kanske vanligaste lönsamhetsmåttet som utgår från investerat kapital och tittar på ROIC.

Vad betyder ROIC och vad är det?

Förkortningen kommer från engelskan och står för Return On Invested Capital. På svenska används direktöversättningen avkastning på investerat kapital. Det är med andra ett nyckeltal som mäter ett företags förmåga att tjäna pengar på dess investerade kapital.

Vad som definieras som investerat kapital är en vanlig fråga, men med ett mycket enkelt svar som tur är. Investerat kapital är värdet av det kapital som investerats i företaget genom antingen försäljning av aktier eller lån. Både långfristiga skulder och eget kapital räknas alltså in.

ROIC formel och exempel

De siffror som ingår i formeln är vinst, skatt, aktieutdelning och investerat kapital.

Den kortfattade formeln är:

ROIC = Nettovinst / Investerat kapital

Nettovinsten är vinsten efter skatt och minus utdelning. Exempel:

Företag A:

• Vinst efter skatt: 230 000 kr
• Utdelning: 12 000 kr
• Investerat kapital: 20 000

Nettovinst = 230 000 - 12 000 = 218 000
ROIC = 218 000 / 20 000 = 10,9 %
Avkastningen på investerat kapital i Företag A ligger alltså på 10,9 %.

Användningsområde för ROIC

Vilka slutsatser kan man dra från avkastning på investerat kapital? I slutändan visar det hur väl företaget förvaltar sitt investerade kapital. I kapitalintensiva branscher som fastighet- och flygbranschen är det framför allt vanligt och intressant att titta på nyckeltalet.

Men även inom andra branscher kan ROIC vara värdefullt att titta på. Oavsett om avkastningen på investeringar är hög eller låg, kommer aktievärdet nästan garanterat att påverkas.

Vi har sagt det många gånger förut, men vi säger det igen. Nyckeltal bör alltid användas flera åt gången och det är aldrig en god idé att stirra sig blint på ett enda tal. Avkastning på totalt kapital kan framför allt användas tillsammans med P/E för att få en klarare överblick över ett företags lönsamhet, värdering och förväntade svängning i aktiekursen. Att bara titta på aktiekursen eller bara på avkastningen ger inte så mycket, men tillsammans ger det en snabb överblick över både företagets finansiella status och marknadens syn på företaget.

ROIC i jämförelse med andra lönsamhetsmått

ROIC är tillsammans med ROE och ROA ett av de vanligaste nyckeltal som direkt mäter lönsamheten i företag. Skillnaden mellan dem beror på vad man vill se avkastningen i relation mot.

Avkastning på ...

Investerat kapital = ROIC

Eget kapital = ROE

Totalt kapital = ROA

Det finns andra nyckeltal som på ett eller annat sätt också mäter förmågan att tjäna pengar, men oftast är dessa inte direkt kopplade till avkastningen på kapital. P/E till exempel sägs ibland mäta hur lönsamt ett företag är. Det är så klart korrekt på många plan, men det handlar lika mycket om marknadens syn och framtidstro kring företaget eftersom det är aktiepriset som man utgår från.

ROIC, ROE och ROA tar inte aktiepriset i beaktande utan endast den verkliga avkastningen i förhållande till investerat, eget eller totalt kapital. Alla dessa tal (och fler) har sina funktioner och syften vid bolagsvärderingar och analyser kring lönsamhet. Därför är det viktigt att känna till från vilken vinkel man tittar i de olika talen.

Läs mer: Vad är ROI? Hur räknar man ut och använder ROI?

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 1 mars 2021. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Stort intresse för programmering, entreprenörsskap, ekonomi och börsen. Inflyttad Stockholmare från Dalarna med en utbildning i Systemvetenskap. När jag inte spenderar tiden vid skärmarna gillar jag att åka skidor och snickra. Investerar på lång och meddellång sikt och min investeringsfilosofi bygger till mångt och mycket på momentumstrategier med inslag av swingtrading. På Börskollen sköter jag det tekniska och skriver gärna guider om investeringar men även nyheter om börsen och specifika aktier.
Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Org.nr: 559236-5141

Email: [email protected]

Betygsätt oss

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2021 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.