A eller B-aktie? | Vad är skillnaden & vilken ska man välja? - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

8 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
A-

A- eller B-aktie? – Vad är skillnaden och vilket aktieslag ska man välja?

Sidans innehåll

När du handlar med aktier märker du snart att det finns både A-aktier och B-aktier att välja mellan. Ibland även C- och D-aktier samt även så kallade preferensaktier. Så vilket aktieslag är egentligen bäst att köpa – och vad är skillnaden?

Det händer att bolag har fler än en typ av aktie noterad. Då blir förstås frågan vilken aktie som man ska välja. Utöver de två vanligaste aktieslagen, A- och B-aktier, hittar du ibland också C-aktier, D-aktier och preferensaktier.

I den här guiden förklarar vi likheter och skillnader för de olika typerna av aktieslag. Du får tips på vad som är bra att tänka på när du väljer vilka aktier du ska köpa, och exempel på bolag som har flera aktieslag på marknaden.

Introduktion: Varför finns det olika aktieslag som A-, B-, C- och D-aktier?

Till att börja med, varför finns det olika typer av aktier? Det är bra att ha koll på anledningen till varför dessa olika aktieslag existerar för att förstå likheterna och skillnaderna. För att du enklast ska kunna greppa detta är det bäst att börja från början med att titta på vad en aktie är.

Vad är en aktie?

En aktie är en andel i ett företag (aktiebolag), vilket innebär att du som köper aktier och blir aktieägare äger en liten del av företaget som du investerar i. Det betyder att du får:

  • Vara med på årsstämman i bolaget.
  • Använda din rösträtt.
  • Ta del av bolagets vinst genom eventuell aktieutdelning.

Tips: Ifall du är ny till aktier kan vi tipsa om vår stora guide Aktier för nybörjare där du får veta allt du behöver för att komma igång!

När ett aktiebolag bestämmer sig för börsnotering blir aktierna tillgängliga för allmänheten att köpa, exempelvis via plattformar som Avanza och Nordnet. De större bolagen kan ha flera olika serier av aktier, oftast genom att ha både A- och B-aktier. Dessa ger varierande rättigheter och befogenheter för dig som köper aktien och det är därför viktigt att läsa igenom informationen om en aktie innan du investerar.

Därför kan du köpa olika aktieslag


Inte alla bolag, men många och framförallt de stora bolagen, erbjuder olika typer av aktier.  Den vanligaste anledningen till att bolag släpper fler än ett aktieslag är för att få största möjliga fördelar i organisationen. När ett företag behöver få in mer pengar så kan de välja att ge ut nya aktier som ett sätt att få finansiering till olika projekt. Detta kallas att emittera aktier i en nyemission.

Vid en nyemission kan ett företag till exempel välja att släppa B-aktier istället för A-aktier, eftersom B-aktier ger aktieägarna lägre röstvärde och därför kan företaget behålla större makt. Här nedan berättar vi mer om skillnaden, och likheten, mellan de olika aktieslagen för dig som ska spara i aktier. Baserat på informationen kan du sedan enklare avgöra vilken kategori som passar dig bäst att köpa.

A-aktier

Det som utmärker A-aktien är framförallt rösträtten. En A-aktie har nämligen det högsta röstvärdet på bolagsstämmor och ger dig 1 röst, medan B-aktier endast ger 1/10 röstvärde. För dig som vill ha större inflytande och på så sätt kunna göra skillnad i företaget är A-aktien alltså en fördel. En orsak till att bolag släpper A-aktier är för att många större investerare efterfrågar och förväntar sig större inflytande i utbyte mot sina investeringar i företaget, som ju ofta är betydligt större än småspararens.

B-aktier

B-aktier är den vanligaste typen av aktier för dig som sparar på börsen som privatperson. Ofta är B-aktien billigare och har bättre likviditet (handelsvolym på börsen) än A-aktien, men inte alltid. Billigare aktie innebär att du får bättre resultat av utdelningen, som är samma oavsett bokstav på aktien.

Du får endast 1/10 rösträtt med B-aktien på bolagsstämmor, jämfört med 1 rösträtt med A-aktien. I de flesta fall spelar det inte så stor roll, om du inte gärna vill ha mer att säga till om i bolaget.

B-aktier har ofta större omsättning
Omsättningen på B-aktier brukar även vara större. Inte alltid, men ofta. Det är en fördel, eftersom högre omsättning betyder att det finns fler köpare och säljare tillgängliga på marknaden. Detta minimerar i sin tur risken för att det inte skulle finnas aktier att köpa och sälja när du vill det.

Är det bäst att köpa A- eller B-aktie?

Det är lite av en balansgång för bolagen när det gäller valet av aktier i en emission. B-aktier innebär att bolagets huvudägare kan behålla en stor grad inflytande, men å andra sidan vill många stora investerare ha tillgång till A-aktie för att också vara med och bestämma mer.

För dig som (privat)investerare i aktier skulle vi som tumregel rekommendera att du köper B-aktien, eftersom handelsvolymen där tenderar att vara större och din rösträtt oftast inte är av större betydelse som en liten, passiv ägare.

Ibland kan det dock vara värt att kika på skillnaden i pris och välja den billigaste aktietypen om avvikelsen, spreaden, är större än det normala historiska förhållandet. Det är dock lite mer avancerat och kräver en högre grad av kunskap kring aktieinvestering.

Vi berättar mer om hur du kan tjäna pengar på prisskillnader mellan A- och B-aktier genom arbitrage-handel lite längre ner i guiden.

C-aktier och D-aktier

C-aktie och D-aktie är två andra aktieslag som kan finnas i vissa bolag. Dessa är dock ovanliga, jämfört med A och B.

C-aktier brukar ge färre röster än en A-aktie eller B-aktie på bolagsstämman och har alltså lägre röstvärde. Rösträtten är också det enda som skiljer C-aktien från A-aktien. Anledningen till att ett företag ger ut C-aktier varierar. Ett exempel är SEB som införde C-aktier i slutet av 1980-talet för att “underlätta utländskt aktieägande”.

D-aktier förekommer främst i fastighetsbolag. Fördelen för bolaget är att D inte räknas som en skuld i balansräkningen, till skillnad från obligationer eller preferensaktier. D-aktien påminner om preferensaktier (se nästa stycke) genom att den ofta ger en förbestämd, fast utdelning.

Preferensaktier

Aktierna vi gått igenom här ovan är så kallade stamaktier. Utöver stamaktier finns det en annan kategori av aktier, nämligen preferensaktier. När du äger “preffar” får du fast utdelning samt företräde till utdelningen före stamaktieägare. Bolagets fördelar med att ge ut preferensaktier är att de inte ökar skuldsättningen och att de ger större flexibilitet vid betalning, jämfört med ett vanligt lån.

Läs mer: Vill du fördjupa dig i preferensaktier och hitta de mest ägda svenska preffarna? Läs mer i vår guide om Preferensaktier.

Sammanfattning: Likheter och skillnader mellan A- och B-aktier

Skillnaden mellan A- och B-aktier är framförallt hur mycket inflytande de ger dig på årsstämman i form av röstantal. Priset kan också skilja sig åt – i vissa fall är B-aktien billigare och ibland tvärtom.

  • A-aktier ger dig mer rösträtt på bolagsstämmor. Större investerare brukar välja A-aktie, till exempel fonder och grundaren av bolaget.
  • A-aktier har dock i allmänhet lägre likviditetet än B-aktien vilket ger risk för högre volatilitet/svängningar.
  • B-aktier ger mindre rösträtt och är vanligast bland småsparare.
  • En B-aktie har ofta högre omsättning och likviditet vilket är positivt.

Oavsett vilken bokstav som aktien har så får du samma utdelning. Det är inte alla bolag som erbjuder både A- och B-aktier utan kanske bara har ett aktieslag. I det fallet är valet förstås enkelt.

A-aktie med lägre likviditet kan ge högre risk

A-aktier kan alltså ibland innebära högre risk (mätt som volatilitet), till skillnad från en B-aktie där det finns högre likviditet. Då det i regel är stora investerare som äger mest av A-aktierna betyder det att aktiens pris snabbt kan förändras ifall till exempel en inflytelserik person i bolaget säljer eller köper andelar. Därför kan det vara ett bättre val att som småsparare välja B-aktier då de tenderar att inte vara lika volatila.

Arbitrage-handel – Tjäna pengar på prisskillnaden mellan A- och B-aktier

Ibland kan det finnas möjlighet till att tjäna pengar på dina investeringar genom att byta från B till A, eller tvärtom. Detta kallas för arbitrage-affär eller aktiearbitrage. När en aktietyp är betydligt billigare än en annan sett till det historiska förhållandet kan man dra nytta av prisskillnaden för att sälja och köpa med förtjänst. Kom ihåg att räkna med kostnaden för courtage, annars kanske affären inte blir lika lönsam eller i värsta fall en förlustaffär.

Tips: I vår stora guide om bästa nätmäklare jämför vi de två mest populära mäklarna Avanza och Nordnet – skillnader i funktioner, courtage och möjlighet till gratis aktiehandel!

Exempel: Är det bättre med A- eller B-aktier?

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) – vilket aktieslag är bäst?

SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, har flera olika aktieslag och är en populär aktie. På Avanza finns deras B- samt D-aktie. Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie återfinns på andraplats över aktier med flest antal ägare, med cirka 210 000 aktieägare, följt av D-aktien med cirka 35 000 ägare.

Båda aktietyperna är relativt lika i pris (5 januari 2023 ligger D på 20,24 kr och B på 19,435 kr). D-aktien har en högre, fast utdelning men B-aktien har däremot större potential men även större risk. Med B-aktien finns chans till större utdelning när bolaget går med vinst, men med D-aktien har du en säker förutbestämd utdelning. Vilken som är bäst är en fråga om vad du föredrar.

Investor A eller Investor B?

Investor B är den mest ägda aktien på Avanza, med över 335 000 ägare. Lite längre ner på topplistan hittar vi även Investor A, med över 67 000 ägare. Investor A och B skiljer sig i regel inte så mycket i pris. Rekommendationen för småsparare är, som alltid, att i första hand investera i B-aktien eftersom den har högst likviditet/handelsomsättning. Men självklart kan det vara värt att även överväga A ifall denna skulle vara betydligt billigare när du ska köpa.

Hur gör jag för att köpa A- eller B-aktier?

För att komma igång med att köpa A-aktier, B-aktier eller något annat aktieslag är det enklast att använda Nordnet eller Avanza. Detta är Sveriges två största nätmäklare, som gör det smidigt att köpa och sälja aktier på börsen.

  • Om du inte redan är kund hos Avanza eller Nordnet kan du bli det med hjälp av BankID, helt gratis.
  • Sedan öppnar du ett konto, sätter in pengar och börjar att investera i dina önskade aktier.
  • Det framgår på varje aktie som du ska köpa ifall det är A-aktier eller B-aktier (eller annat). Exempelvis hittar du separata aktier på Avanza för “Investor B” respektive “Investor A”.

Vanliga frågor och svar om att investera i A- eller B-aktier

Ska jag köpa A-aktie eller B-aktie?

För småsparare passar det oftast bättre att välja B-aktien eftersom den generellt sett är billigare än A och har större omsättning vilket är positivt. Men detta kan skilja sig från fall till fall.

Den extra rösträtten som A-aktien ger inte betyder så mycket – såvida du inte investerar stora summor pengar och gärna vill ha mer inflytande i aktiebolaget. I slutändan är det viktigast att jämföra pris och omsättning på A-aktierna och B-aktierna. Lägst pris och högst omsättning är bäst.

Vad är skillnaden mellan A- och B-aktier?

Skillnaden mellan A- och B-aktien är att du får mer rösträtt med A-aktien. Utöver detta kan aktierna också ha olika pris och omsättning. Utdelningen är alltid densamma för båda. Ofta är det större investerare som köper A-aktie, medan privatpersoner väljer B-aktien (men inte alltid).

Varför är priset olika på A- och B-aktien i ett bolag?

Det kan bero på flera saker att priset skiljer sig åt. Bland annat utbud och efterfrågan på marknaden. Prisförändringarna kan också gå fortare i en B-aktie där det sker mer handel, jämfört med A-aktierna som ofta har lägre likviditet vilket innebär att förändringar kan ske snabbare och mer stötvis (t.ex om en större ägare vill köpa eller sälja stora summor).

Varför är det bättre att välja en aktie med stor omsättning?

Då säkerställer du att det finns tillgängliga köpare och säljare på aktiemarknaden. Om en aktie har låg omsättning och du vill göra ett stort köp eller en stor försäljning riskerar du att det inte råder tillräcklig tillgång / efterfrågan.

Vad är poängen med C- och D-aktier?

Oftast är det röstantalet som är skillnaden från A- och B-aktier.

Har jag alltid rösträtt som aktieägare?

Nej, om du har kontotypen Kapitalförsäkring, KF, har du ingen rösträtt på bolagsstämmor. I vår guide om olika kontoformer kan du läsa mer om detta.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 12 oktober 2023. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.
Innehåller annonslänkar

Så kommer du igång med trading

Den här månaden har vi valt att lyfta fram trading som utbildningstema, så att du som läsare ska få en möjlighet att fördjupa dig mer och spetsa dina kunskaper. Nedan finner du ett antal matiga guider och vi lyfter även fram vårt förstahandsval av mäklare och plattform: IG.

STÄNG X
Bästa valet för trading – Bra erbjudande & gratis utbildning
Världsledande global tradingmäklare med prisbelönt app
Gratis att öppna konto & demokonto (fiktiv handel)
KOM IGÅNG

74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna.