Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

3 min lästid

Kristoffer är grundare och har drivit Börskollen i snart 8 år. Med stort intresse skriver han om både privatekonomi, aktier och fonder.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Vad

Vad är ROI? Hur räknar man ut och använder ROI?

Sidans innehåll

ROI är på många sätt det definitiva nyckeltalet bland både företag och investerare. Det visar hur väl ett företag lyckas skapa avkastning på sina investeringar och satsningar. Avkastning på investerat kapital är också avgörande inom områden där monetära siffror normalt inte används på samma sätt, eller är svårare att ta fram, exempelvis inom marknadsföring.

Inom marknadsföring är några vanliga KPI:er varumärkeskännedom, trafik på hemsidan och konverteringsgrad. De är alla nyttiga och nödvändiga mätetal som är värda att analysera. Men det är svårt att argumentera för framgång utifrån dessa siffror, om Return on Investment är låg. Return on Investment är på sätt och vis "the bottom line" och säger mer om företaget än något annat mätetal. Här beskrivs definitionen av ROI, hur det räknas ut och hur det kan användas.

Enkelt förklarat kan man säga att Return on Investment visar hur väl ett företag förvaltar sina pengar genom investeringar.

Definition av ROI - Vad är ROI?

ROI är en engelsk förkortning som står för Return on Investment. På svenska översätts det till Avkastning på investering, men det engelska begreppet är mer vedertaget i Sverige. Enkelt förklarat kan man säga att Return on Investment visar hur väl ett företag förvaltar sina pengar genom investeringar.

ROI har flera användningsområden och räknas ut genom en enkel formel. Dela en investerings nettoresultat med dess kostnad och man får Return on Investment. Return on Investment skrivs alltid ut i procent.

Skillnaden mellan ROI, ROIC och ROE

ROIC står för Return on Invested Capital och kalkyleras på exakt samma sätt som Return on Investment. Begreppen används också ibland som synonymer, men har två betydande skillnader som kan vara värda att känna till:

Skillnad 1 - Övergripande eller specifikt

• ROIC visar avkastningen på företagets totala investerade kapital.

• ROI visar avkastningen på en specifik investering.

Skillnad 2 - Tidsperiod

• ROIC mäts under en specifik tidsperiod, vanligast är 1 år.

• ROI har ingen fastställd tidsperiod, utan kan variera utifrån investeringens typ.

Vad uträkningen för ROI visar, är hur lyckad en investering har varit, det vill säga hur stor avkastningen är på en enda investering. Det kan till exempel vara en investering i ett nytt kundtjänstsystem som ska effektivisera det dagliga arbetet. ROIC visar hur väl företaget lyckas skapa vinst genom sina investeringar på ett större, övergripande plan.

ROE - Räntabilitet på eget kapital

Räntabilitet på eget kapital, eller ROE förkortat, är ett annat mätetal i samma kategori. ROE visar avkastningen på företagets nettotillgångar, snarare än dess investeringar.

Läs även: Räntabilitet på eget kapital - ROE

Räkna ut ROI - Formel

Formeln för att räkna ut Return on Investment är väldigt enkel. Allt som behövs är information om kostnaden (investeringssumman) och nettoresultatet.

Exempel:

Säg att du investerar 100 000 kronor (kostnad) i ett projekt.
Detta resulterar i ett bruttoresultat på 110 000 kronor.
Nettoresultatet är således 10 000 kronor (110 000 - 100 000).

Return on Investment för denna investering blir med andra ord 10 % (10 000 / 100 000 = 0,1). Ett annat sätt att se på det är att du satsade 100 000 kronor och fick tillbaka 110 000. När det gäller specifika investeringar behöver man vara insatt i vilken typ av investering det gäller. I vissa fall kan 10 % vara en stabil och stark ökning, medan det i andra fall är ett misslyckande.

Fler exempel finns i denna video.

Använd ROI på rätt sätt

De flesta associerar antagligen Return on Investment med börsen, aktiehandel och liknande. I dessa fall kan talet användas av investerare för att analysera ett företags historiska framgång (eller misslyckande) med tidigare investeringar. Det är inget finansiellt instrument som bör användas isolerat, men i kombination med andra siffror och analysmetoder kan det ge mycket nyttig information om ett företags förmåga att förvalta sitt kapital, och således sin framtid.

ROI används dock inte bara på börsen. Det kan användas vid privata investeringar av andra sorter. Några är exempelvis bygge av attefallshus med syfte att hyras ut. Då kan byggnadskostnaden ses som investeringskostnad och framtida hyresintäkter som avkastning. Uträkningen blir precis densamma. Även inom casino- och pokerbranschen är Return on Investment i princip lika vanligt förekommande som vid aktiehandel.

Allt som har en initialkostnad och som förväntas ge tillbaka något i framtiden, kan ses som en investering och därmed också analyseras med ROI.

Läs även: Vad är organisk tillväxt?

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Daniel på Börskollen den 27 maj 2021. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Daniel   Medarbetare Börskollen
Jag är ständigt nyfiken och vetgirig med ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap. Mitt intresse för de finansiella marknaderna inleddes under tidiga tonåren och är nu, nästan 20 år senare, starkare än någonsin. Jag har en bred bakgrund med utbildning inom ekonomi, Key Account Management och som egen företagare inom olika roller – men den enskilt bästa läraren är dock marknaden själv om du frågar mig.
Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Org.nr: 559236-5141

Email: [email protected]

Betygsätt oss

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2021 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.