Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

3 min lästid

Kristoffer är grundare och har drivit Börskollen i snart 8 år. Med stort intresse skriver han om både privatekonomi, aktier och fonder.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
WACC

WACC - minsta möjliga accepterade avkastning

Sidans innehåll

När man talar om minimalt kapital för att gå runt, talar man ofta om alla interna processer. Vad behöver man minst ha i kapital under året för att verksamheten ska kunna rulla på som den ska.

Det är en intressant och nödvändig kalkyl, men säger ofta inte hela sanningen. Nästan alltid finns det nämligen yttre krav. Dessa krav på kapital kan komma från antingen aktieägare, långivare och skattekostnader. Med WACC försöker man alltså få fram den genomsnittliga vägda kapitalkostnaden. Nyckeltalet är mycket vanligt vid interna kalkyler för att kunna ha ett hum om vad företaget minst måste tjäna. Det har också sin roll bland investerare som utvärderar företas finansiella status.

WACC står för Weighted Average Cost of Capital och översätts normalt till Viktad kapitalkostnad eller Genomsnittlig vägd kapitalkostnad på svenska.

Vad är WACC?

WACC står för Weighted Average Cost of Capital och översätts normalt till Viktad kapitalkostnad eller Genomsnittlig vägd kapitalkostnad på svenska. I grunden innefattar det alla kostnader för ett företags eget kapital plus lån, det vill säga kostnaden för företagets finansiering.

Ett annat sätt att se på det är att detta nyckeltal visar hur hög den minsta möjliga avkastningen är, för att företaget ska kunna betala utdelning till aktieägare och ränta till långivare.

Kalkylränta och WACC formula

Kalkylränta är ett ord som ofta dyker upp i samband med viktad kapitalkostnad. När man räknar på kalkylräntan kan man ta med ränta till långivare och aktieägarnas aktiekrav, men det är också vanligt att bara använda den ena eller andra av dem.

WACC kräver alltid att både avkastningskrav och lån är med, eftersom man här försöker få fram hur stor del av företagets finansiering som består av eget kapital kontra lån, och vad minsta möjliga avkastningen måste vara. Weighted Average Cost of Capital kan med andra ord vara en del, eller en egen typ, av en kalkylränta och utmärker sig med att inte bara ta upp vad verksamheten kostar för att gå runt, utan också lägger till krav från aktieägare, långivare och skatt.

Formeln går att göra mer eller mindre komplicerad beroende på hur mycket information och siffror som finns tillgängliga. För enkelhetens skull presenterar vi här först den mest slutgiltiga WACC formeln:

Viktad kapitalkostnad = Kostnad för eget kapital + Kostnad för skulder

Bryter man upp det ett steg bakåt ser det ut såhär:

Kostnad för eget kapital = Andel av kapital som består av eget kapital (eget kapital / totalt kapital) * Aktieägares avkastningskrav

Kostnad för skulder = Andel av kapital som består av skulder (skulder/ totalt kapital) * Låneränta * (1 - Skattesatsen)

WACC skrivs ut i procent och visar den lägsta avkastningen ett företag kan ha för att kunna betala av sina kapitalkostnader.

WACC - användningsområde

Viktad kapitalkostnad kan absolut användas som utomstående investerare, men det är framför allt internt som nyckeltalet används. När ett företag analyserar och utvärderar potentiella expansioner eller andar satsningar, kan Weighted Average Cost of Capital ses som en tröskel för vad företag minst måste dra in. Som sagt gäller det då både interna kostnader för att verksamheten ska kunna gå runt och krav från långivare, aktieägare och skattekostnader.

Hur hög eller låg en WACC "borde" vara beror till största delen på bransch och företagets storlek. Generellt innebär hög höga krav från investerare och långivare också hög risk, men det är långt ifrån självklart.

Ett videoklipp för den som önskar fördjupa sig ytterligare.

Ett sätt att få ut någon nyttig information utifrån nyckeltalet som utomstående, är att jämföra med andra liknande företag inom samma bransch. Det siffran till slut visar är ju hur stor del av företaget som finansierats med eget kapital i jämförelse med lån. Därför är viktad kapitalkostnad alltid en komponent när man räknar på den ekonomiska lönsamhetsmåttet EVA. Det används också ibland i för att utvärdera ett företags ROIC (Return on Invested Capital).

I slutändan är de ett viktigt nyckeltal att känna till, men är kanske ännu mer beroende av andra kalkyler och nyckeltal för att man ska kunna extrahera någon värdefull slutsats och kontext.

Läs mer: Vad är ROI? Hur räknar man ut och använder ROI?

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Daniel på Börskollen den 27 maj 2021. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Daniel   Medarbetare Börskollen
Jag är ständigt nyfiken och vetgirig med ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap. Mitt intresse för de finansiella marknaderna inleddes under tidiga tonåren och är nu, nästan 20 år senare, starkare än någonsin. Jag har en bred bakgrund med utbildning inom ekonomi, Key Account Management och som egen företagare inom olika roller – men den enskilt bästa läraren är dock marknaden själv om du frågar mig.
Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Org.nr: 559236-5141

Email: [email protected]

Betygsätt oss

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2021 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.