Volatilitet - ta till vara på aktiekursens prisförändring - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

4 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Volatilitet

Volatilitet - funktion och förklaring

Sidans innehåll

Många finansiella termer och begrepp går att förklara med några få ord och har en fast och klar uträkning. I de fallen är det alltså inte matematiken eller språket som är det kluriga, utan snarare hur begreppen kan användas vid handel av finansiella tillgångar.

Vad volatilitet mäter rent konkret är hur mycket värdena skiljer sig från medelvärdet. En aktiekurs som pendlar mellan väldigt höga och låga värden har hög volatilitet, medan en mer stabil kurva har låg.

Volatilitet är inte ett sådant begrepp. Det är i teorin enkelt att förklara, vilket vi gör under nedan rubrik, men att räkna ut det manuellt är ofta mycket tidsödande och ger utrymme för fel. Normalt använder man sig av excel eller annat verktyg. I många fall finns volatilitet direkt utskrivet på handelsplattformen. Här fokuserar vi därför på att du som läsare ska få en förståelse för vilka komponenter som spelar in och hur du bäst kan använda nyckeltalet vid handel.

Vad är volatilitet?

Volatilitet är ett begrepp och mått som beskriver hur stor en prisförändring har varit i en viss tillgång, t.ex en aktie, under en viss tidsperiod. För handel med aktier är standarden att räkna ut volatiliteten på månads- eller årsbasis, men begreppet kan också användas inom andra områden, till exempel för kasino och gambling. Där används begreppet för att mäta fluktuationerna i spelvinsternas storlek och frekvens.

Vad volatilitet mäter rent konkret är hur mycket värdena skiljer sig från medelvärdet. En aktiekurs som pendlar mellan väldigt höga och låga värden har hög volatilitet, medan en mer stabil kurva har låg. Det är alltså inget begrepp som säger något om hur bra eller dåligt det går för företaget, utan bara hur stor prisförändringen är i förhållande till aktiens medelvärde. Ett annat sätt att definiera det är att volatilitet visar en akties standardavvikelse.

Eftersom volatilitet beskriver prisrörligheten hos aktier, är begreppet tätt kopplat till risk.

Eftersom volatilitet beskriver prisrörligheten hos aktier, är begreppet tätt kopplat till risk. Ur en investeringssynpunkt kan man säga att hög volatilitet innebär hög risk och vice versa. Det beror dock på en del andra faktorer, till exempel om man ser investeringen som kort- eller långsiktig. Hög volatilitet är nämligen inte en lika stor riskfaktor om man tänkt investera under en längre period eftersom det tenderar att jämna ut sig över tid. För kortsiktiga investerare är dock volatilitet absolut nödvändigt för att kunna maximera sin avkastning.

Volatilitet, standardavvikelse och varians - skillnad

En vanlig fråga är huruvida varians, standardavvikelse och volatilitet är samma sak. Svaret är att de har mycket gemensamt och relaterar till varandra, men är (tyvärr) inte samma sak. När det kommer till detaljerna blir det snabbt mer komplicerat, men vi försöker här reda ut det viktigaste man behöver veta för att se skillnaderna.

Variansen går alltid att räkna ut, förutsatt att man har tillgång till all information (siffrorna) som krävs för att räkna ut den. Varians är inte kopplad till någon fast tidsperiod, utan tar med alla värden som finns tillgängliga.

Standardavvikelsen räknas ut genom att ta kvadratroten ur variansen.

Både standardavvikelse och varians är fundamentala begrepp inom statistik och fungerar bara när man har all data tillgänglig. Med andra ord är de båda objektiva begrepp.

Volatilitet är standardavvikelsen i en specifik aktie, fond eller annan finansiell tillgång, inom en specifik tidsperiod. Med andra ord kan volatilitet kallas årsstandardavvikelse, månadsstandardavvikelse eller vilket tidsspann man nu vill räkna på.

Volatilitet siffror och index

Det finns primärt två typer av volatilitetsuträkningar:

Historisk - Visar hur hög prisrörlighet det varit historiskt sett för en aktie. Faktiska historiska siffror användas och ger en exakt bild över den historiska prisspridningen. Sättet som historisk volatilitet räknas ut, kan också kallas standardavvikelse för en aktiekurs hela historia.

Förväntad - Här är räknas även marknadens påverkan in. Till exempel bör man vara extra vaksam när marknaden är osäker eller orolig, eftersom det inte bara kan leda till ett fallande värde över tid, men också högre volatilitet.

Det är framför allt den förväntade volatiliteten som är intressant för daytraders och andra volatilitetshandlare.

Det är framför allt den förväntade volatiliteten som är intressant för daytraders och andra volatilitetshandlare. Ett sätt att hålla koll på standardavvikelsen för en akties rörelsegrad är genom optionsindexen VIX och SKEW. VIX mäter optionsmarknadens förväntning på framtida svängningar och utgår S&P 500-börsen. SKEW mäter skillnaden mellan sälj- och köpoptioner och visar därmed om handlare planerar att köpa eller sälja mer än vanligt. Om priset på säljoptioner går upp markant kan det vara ett tecken på att fler förutser ett kursfall, vilket i sin tur tenderar att resultera i hög volatilitet.

Själva formeln för volatilitet tar hänsyn till:

• Standardavvikelsen
• Antal dagar
• Medelvärdet på aktien under antalet dagar
• Varje dags värde på aktien

För den som inte känner sig helt bevandrad i matematiska uträkningar och formler, kan det vara bra att komma ihåg att de flesta handelsplattformar som sagt visar volatilitet. Det brukar finnas utskrivet på samma sida där man exempelvis också kan hitta P/E-tal, Omsättning/aktie, Antal aktier och andra nyckeltal.

Volatilitet vid handel - att tänka på

Volatilitetshandel skiljer sig från vanlig aktiehandel eller optionshandel. Du investerar inte för att du nödvändigtvis tror att en aktie kommer gå upp. Du handlar inte heller med optioner om en kurs skulle falla. Vid volatilitetshandel handlar du istället på om aktiekursen kommer fluktuera mer än normalt. Denna typ av handel lämpar sig bra om du förutser oroligheter på marknaden (vilket nästan alltid resulterar i hög volatilitet), men inte riktigt kan förutspå huruvida prisförändringen kommer att röra sig uppåt eller nedåt. Det viktiga är att prisrörelsen ökar.

Läs även: Lär dig mer om teknisk analys för nybörjare.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 30 april 2021. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader