Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

4 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Volatilitet

Volatilitet - funktion och förklaring

Sidans innehåll

Många finansiella termer och begrepp går att förklara med några få ord och har en fast och klar uträkning. I de fallen är det alltså inte matematiken eller språket som är det kluriga, utan snarare hur begreppen kan användas vid handel av finansiella tillgångar.

Vad volatilitet mäter rent konkret är hur mycket värdena skiljer sig från medelvärdet. En aktiekurs som pendlar mellan väldigt höga och låga värden har hög volatilitet, medan en mer stabil kurva har låg.

Volatilitet är inte ett sådant begrepp. Det är i teorin enkelt att förklara, vilket vi gör under nedan rubrik, men att räkna ut det manuellt är ofta mycket tidsödande och ger utrymme för fel. Normalt använder man sig av excel eller annat verktyg. I många fall finns volatilitet direkt utskrivet på handelsplattformen. Här fokuserar vi därför på att du som läsare ska få en förståelse för vilka komponenter som spelar in och hur du bäst kan använda nyckeltalet vid handel.

Vad är volatilitet?

Volatilitet är ett begrepp och mått som beskriver hur stor en prisförändring har varit i en viss tillgång, t.ex en aktie, under en viss tidsperiod. För handel med aktier är standarden att räkna ut volatiliteten på månads- eller årsbasis, men begreppet kan också användas inom andra områden, till exempel för kasino och gambling. Där används begreppet för att mäta fluktuationerna i spelvinsternas storlek och frekvens.

Vad volatilitet mäter rent konkret är hur mycket värdena skiljer sig från medelvärdet. En aktiekurs som pendlar mellan väldigt höga och låga värden har hög volatilitet, medan en mer stabil kurva har låg. Det är alltså inget begrepp som säger något om hur bra eller dåligt det går för företaget, utan bara hur stor prisförändringen är i förhållande till aktiens medelvärde. Ett annat sätt att definiera det är att volatilitet visar en akties standardavvikelse.

Eftersom volatilitet beskriver prisrörligheten hos aktier, är begreppet tätt kopplat till risk.

Eftersom volatilitet beskriver prisrörligheten hos aktier, är begreppet tätt kopplat till risk. Ur en investeringssynpunkt kan man säga att hög volatilitet innebär hög risk och vice versa. Det beror dock på en del andra faktorer, till exempel om man ser investeringen som kort- eller långsiktig. Hög volatilitet är nämligen inte en lika stor riskfaktor om man tänkt investera under en längre period eftersom det tenderar att jämna ut sig över tid. För kortsiktiga investerare är dock volatilitet absolut nödvändigt för att kunna maximera sin avkastning.

Volatilitet, standardavvikelse och varians - skillnad

En vanlig fråga är huruvida varians, standardavvikelse och volatilitet är samma sak. Svaret är att de har mycket gemensamt och relaterar till varandra, men är (tyvärr) inte samma sak. När det kommer till detaljerna blir det snabbt mer komplicerat, men vi försöker här reda ut det viktigaste man behöver veta för att se skillnaderna.

Variansen går alltid att räkna ut, förutsatt att man har tillgång till all information (siffrorna) som krävs för att räkna ut den. Varians är inte kopplad till någon fast tidsperiod, utan tar med alla värden som finns tillgängliga.

Standardavvikelsen räknas ut genom att ta kvadratroten ur variansen.

Både standardavvikelse och varians är fundamentala begrepp inom statistik och fungerar bara när man har all data tillgänglig. Med andra ord är de båda objektiva begrepp.

Volatilitet är standardavvikelsen i en specifik aktie, fond eller annan finansiell tillgång, inom en specifik tidsperiod. Med andra ord kan volatilitet kallas årsstandardavvikelse, månadsstandardavvikelse eller vilket tidsspann man nu vill räkna på.

Volatilitet siffror och index

Det finns primärt två typer av volatilitetsuträkningar:

Historisk - Visar hur hög prisrörlighet det varit historiskt sett för en aktie. Faktiska historiska siffror användas och ger en exakt bild över den historiska prisspridningen. Sättet som historisk volatilitet räknas ut, kan också kallas standardavvikelse för en aktiekurs hela historia.

Förväntad - Här är räknas även marknadens påverkan in. Till exempel bör man vara extra vaksam när marknaden är osäker eller orolig, eftersom det inte bara kan leda till ett fallande värde över tid, men också högre volatilitet.

Det är framför allt den förväntade volatiliteten som är intressant för daytraders och andra volatilitetshandlare.

Det är framför allt den förväntade volatiliteten som är intressant för daytraders och andra volatilitetshandlare. Ett sätt att hålla koll på standardavvikelsen för en akties rörelsegrad är genom optionsindexen VIX och SKEW. VIX mäter optionsmarknadens förväntning på framtida svängningar och utgår S&P 500-börsen. SKEW mäter skillnaden mellan sälj- och köpoptioner och visar därmed om handlare planerar att köpa eller sälja mer än vanligt. Om priset på säljoptioner går upp markant kan det vara ett tecken på att fler förutser ett kursfall, vilket i sin tur tenderar att resultera i hög volatilitet.

Själva formeln för volatilitet tar hänsyn till:

• Standardavvikelsen
• Antal dagar
• Medelvärdet på aktien under antalet dagar
• Varje dags värde på aktien

För den som inte känner sig helt bevandrad i matematiska uträkningar och formler, kan det vara bra att komma ihåg att de flesta handelsplattformar som sagt visar volatilitet. Det brukar finnas utskrivet på samma sida där man exempelvis också kan hitta P/E-tal, Omsättning/aktie, Antal aktier och andra nyckeltal.

Volatilitet vid handel - att tänka på

Volatilitetshandel skiljer sig från vanlig aktiehandel eller optionshandel. Du investerar inte för att du nödvändigtvis tror att en aktie kommer gå upp. Du handlar inte heller med optioner om en kurs skulle falla. Vid volatilitetshandel handlar du istället på om aktiekursen kommer fluktuera mer än normalt. Denna typ av handel lämpar sig bra om du förutser oroligheter på marknaden (vilket nästan alltid resulterar i hög volatilitet), men inte riktigt kan förutspå huruvida prisförändringen kommer att röra sig uppåt eller nedåt. Det viktiga är att prisrörelsen ökar.

Läs även: Lär dig mer om teknisk analys för nybörjare.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 30 april 2021. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Stort intresse för programmering, entreprenörsskap, ekonomi och börsen. Inflyttad Stockholmare från Dalarna med en utbildning i Systemvetenskap. När jag inte spenderar tiden vid skärmarna gillar jag att åka skidor och snickra. Investerar på lång och meddellång sikt och min investeringsfilosofi bygger till mångt och mycket på momentumstrategier med inslag av swingtrading. På Börskollen sköter jag det tekniska och skriver gärna guider om investeringar men även nyheter om börsen och specifika aktier.
Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Org.nr: 559236-5141

Email: [email protected]

Betygsätt oss

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2021 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.