P/S-tal - Värdefullt nyckeltal om marknadens framtidstro - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

4 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Vad

Vad är P/S tal?

Sidans innehåll

I den verktygslåda av nyckeltal som investerare kan använda sig av, är P/S ett sådant tal som kan ge mycket nyttig information, men som kräver en god dos analys för att kunna användas effektivt. Talet utgår från konkreta siffror om aktiekursen och företagets omsättning och kan tolkas på främst två sätt. Antingen får man information om företagets försäljning, eller om marknadens tilltro till företagets framtid. Dessa två går ofta hand i hand - men inte alltid.

Både P och S är förkortningar för engelskans Price och Sales. P/S är alltså både namnet på talet och formeln för hur det räknas ut.

Vad är P/S tal?

Både P och S är förkortningar för engelskans Price och Sales. P/S är alltså både namnet på talet och formeln för hur det räknas ut. Man delar helt enkelt det aktuella aktiepriset och delar med omsättning (eller försäljningen - det är samma sak).

Formeln på ren svenska ser ut så här:

P/S-tal = Priset på aktien / Omsättningen per aktie

Det är ett nyckeltal som de flesta andra inte bör användas i isolering, men som kan vara värdefullt i kombination med andra nyckeltal. Den unika information som P/S-talet ger är marknadens värdering av företagets försäljning, oavsett om företaget gått med vinst eller förlust. Det utmärker talets funktion i jämförelse med det mer klassiska P/E-talet som baseras på aktiens pris och vinsten per aktie (vilket därmed kräver att företaget har gjort vinst för att kunna räknas ut, eller det blir rättare sagt negativt om företaget inte går med vinst).

Både P/E och P/S brukar användas och jämföras gentemot varandra. En enkel sammanfattning för att särskilja dem kan se ut så här:

• P/S - Värderar företaget utifrån pris och omsättning. Fokus ligger alltså på marknadens förväntan och framtidstro på företaget med tonvikt på dess försäljning och kan därmed användas även om företaget går förlust. P/S-talet används oftast när man ska värdera bolag som primärt fokuserar på att växa sin omsättning och där vinsten då ofta blir lidande på grund av de höga kostaderna som krävs för att växa omsättningen.

• P/E - Värderar företaget utifrån pris och vinst. Eftersom vinst är en direkt del i formeln går P/E inte att applicera på företag som gått med förlust i resultatet (P/E-talet blir då negativt och i stort sett betydelselöst).

Hur kan man använda sig av P/S-talet?

Förenklat kan man säga att ju högre P/S-talet är desto mer är marknaden beredd att betala för varje krona som bolaget har i omsättning.

Vad är det då P/S-talet egentligen säger, och hur kan man tolka det? Det finns tyvärr inget enkelt svar på den frågan. Förenklat kan man säga att ju högre P/S-talet är desto mer är marknaden beredd att betala för varje krona som bolaget har i omsättning. Det kan man ju i sin tur tolka som att marknaden har hög tilltro till bolagets förmåga att fortsätta generera denna, eller då oftast, en högre framtida omsättning, dvs. fortsätta att växa sin försäljning.

Ett högre P/S-talet behöver således inte vara dåligt, men det ställer högre krav på att bolaget kan fortsätta att generera en växande omsättning. I det fall bolagets försäljning mattas av eller till och med börjar minska är det sannolikt att marknaden snabbt kommer att inse att man har betalt ett för högt pris för aktien, vilket då många gånger resulterar i en rejäl fallhöjd i aktiepriset.

Med ett lägre P/S-tal kan man således föra ett omvänt resonemang. Det ger en bild av att marknaden har låg tilltro eller är villig att betala ett lågt pris för varje omsatt krona. Många gånger rör det sig om bolag som har en låg eller till och med negativ försäljningstakt, bolag inom "tråkiga" branscher eller i värsta fall bolag som har stora problem med försäljningen av sina tjänster eller varor. Denna låga förväntan är sällan ogrundad och många gånger fortsätter dessa bolag (och aktier) att vara just tråkiga och underprestera marknaden som helhet.

På grund av den låga förväntansbilden från marknaden kan dock dessa bolag komma att snabbt "värderas upp" om marknaden har anledning att förändra sin syn på bolagets framtida utveckling. Ett bolag som historiskt har vuxit sin omsättning 2-3 procent årligen och som nu helst plötsligt lanserar en ny produkt som innebär att försäljningen ökar till 10 procent årligen förtjänar antagligen en avsevärt högre P/S-multipel – marknaden kommer troligtvis snabbt att korrigera detta genom att handla upp aktien och därmed höja P/S-talet.

Vad är ett rimligt P/S-tal?

Att jämföra P/S-tal mellan företag inom helt olika branscher och stadier innebär sällan någon direkt nytta, men samtidigt har den som räknat på P/S-tal inom flera branscher förhoppningsvis en större förståelse för vad talet "brukar" ligga på och vilken information som kan extraheras utifrån det.

Generellt kan man säga att bolag i "heta" branscher och med en hög försäljningstillväxt oftast tillskrivs högre P/S-tal medan bolag i "tråkiga" eller mer osäkra branscher oftast tillskrivs lägre P/S-tal. I den populära analystjänsten Börsdata kan man hitta mer information om P/S-tal för de bolag man följer.

Alexander Gustafsson på Nordnet berättar mer om hur man kan använda sig av P/S-talet.

Använda P/S tal effektivt

Om ett företag har gått med förlust, men ändå har högt P/S-tal kan det vara värt att sätta sig in vad som händer i företaget. Ett högt P/S-tal i kombination med lågt eller negativt resultat betyder att marknaden tror att företaget kommer skapa vinst i framtiden (i och med den höga försäljningen). Därför brukar många använda P/S för att bedöma framtida vinster i framför allt yngre och mindre "mogna" företag.

Låga P/S-tal och låg lönsamhet kan visa sig bli en lönsam affär långsiktigt eftersom aktiekursen då antagligen är låg. Det kräver dock att man tror att de uppenbara problemen företaget har kommer att lösas. Med andra ord, förtroende för företaget saknas – många gånger helt av rätta – men en katalysator som förändrar denna bild åt det positiva hållet kan ge en kraftigt positivt kursutveckling i aktien.

Högre P/S-tal å andra sidan påvisar generellt sett att marknaden har ett större förtroende till bolagets förmåga att fortsätta växa sin omsättning och här är det då snarare en fråga om att som investerare vara vaksam på förändringar som innebär att denna tillväxttakt istället börjar avta.

Läs mer: Förklaring av EBIT, EBITA och EBITDA

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 22 februari 2021. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader