Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

Pegroco

Pegroco minskar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Investmentbolaget Pegroco redovisar kraftigt minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade rörelsevinsten något.

"Årets första kvartal präglas av en förändrad omvärld men ändock stabil utveckling i de flesta av våra portföljbolag. Moderbolagets finansiella ställning har förbättrats avsevärt de senaste kvartalen och årsstämman beslutade om att återuppta utdelningen i vår preferensaktie", konstaterar vd Victor Örn.

Omsättningen sjönk 70,1 procent till 146,7 miljoner kronor (490,0).

Ebitda-resultatet blev 43,1 miljoner kronor (13,2), med en ebitda-marginal på 29,4 procent (2,7).

Rörelseresultatet blev 1,4 miljoner kronor (1,7), med en rörelsemarginal på 1,0 procent (0,3).

Resultatet före skatt var -5,5 miljoner kronor (33,5).

Resultatet efter skatt blev -2,7 miljoner kronor (21,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (0,78). Justerat resultat per aktie blev -0,04 kronor (0,72).

Substansvärde per stamaktie uppgick till 17,02 kronor jämfört med 18,31 kronor vid slutet av fjärde kvartalet 2021 och 14,16 vid slutet av Q1 2021.

"Sammanfattningsvis har första kvartalet inneburit fortsatt stabil utveckling i moderbolaget. Substansvärde per stamaktie följer vår utveckling och med en långsiktig positiv trend, om än med fluktuation från vår noterade portfölj. Vi ser med glädje fram emot att fortsätta vårt arbete under 2022 med att utveckla våra innehav", kommenterar vd Victor Örn.¨

Pegroco, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning146,7490,0-70,1%
EBITDA43,113,2226,5%
EBITDA-marginal29,4%2,7%
Rörelseresultat1,41,7-17,6%
Rörelsemarginal1,0%0,3%
Resultat före skatt-5,533,5
Nettoresultat-2,721,8
Resultat per aktie, kronor-0,050,78
Resultat per aktie, justerat, kronor-0,040,72
Likvida medel132,4286,0


http://media.finwire.com/media/FWS00751A9-table-1

❤️ Prenumerera på vårt nyhetsbrev med handplockade nyheter och ladda ner vår app för bolagsbevakning.

Nyheter om Pegroco Invest

Läses av andra just nu

Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Om aktien Pegroco Invest

Mer från Finwire / Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt