Sepsis är en av världens största mördare - Aptahem kan ha svaret
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Sepsis är en av världens största mördare - Aptahem kan ha svaret

Sepsis

Aptahem har en bakgrund i över 17 år av forskning vid Lunds universitet och senare i samarbete med Karolinska institutet och Smittskyddsinstitutet. Med grund i den tidigare forskningen har Aptahem utvecklat nuvarande teknologi och patent in-house, där fokus är utveckling av läkemedelskandidater mot sjukdomar där inflammation och koagulation samverkar i sjukdomsförloppet.

Idag prioriteras resurserna till läkemedelskandidaten Apta-1, vilket är ett akutläkemedel mot sepsis, för att förhindra organ- och vävnadsskador. Apta-1 är baserad på aptamerteknologi och består av s.k. aptamerer, en typ av kemiskt framställda biomolekyler, vars egenskaper karakteriseras av att de kan binda till förutbestämda mål, så som proteiner och peptider, med hög selektivitet och affinitet (dragningskraft mellan kemiska föreningar). Aptamerer kan till viss del jämföras med antikroppar men till skillnad från dessa är risken för skadliga immunreaktioner hos patienten låg, tack vare att de tillverkas syntetiskt och därmed undviks endotoxiner.

Sepsis är ett sjukdomstillstånd som varje år drabbar ca 30 miljoner människor, varav 6 miljoner avlider. Idag saknas effektiva behandlingar vilket ger Apta-1 goda förutsättningar att snabbt ta marknadsandelar och således bidra till att rädda liv. Rent ekonomiskt är marknaden för sepsisbehandlingar omfattande och bedöms växa till närmare 6 miljarder dollar år 2029. Planen är att utlicensiera Apta-1 redan under tidig klinisk utveckling, vilket då rimligen bör innebära ett stort värde för Aptahem och dess aktieägare.

Analyst Group kommenterar Aptahem

Vi närmar oss slutet av ett turbulent 2020 och i senaste kvartalsrapportens VD-ord kunde vi utläsa två potentiella triggers att se fram emot framgent i form av studieresultat, dels från Kanada, dels från Sverige. Dessutom pågår ett flertal andra intressanta diskussioner med olika parter runt om i världen. Om dessa diskussioner leder till konkreta samarbeten är för tidigt att säga, men om så skulle vara fallet kan det utgöra starka värdedrivare i aktien. Detta, i kombination med potentiella kliniska framsteg under kommande kvartal, är viktigt att bevaka ur ett investerarperspektiv. Under oktober genomförs en företrädesemission om ca 32 MSEK, vilket därmed stärker Aptahems kassa, minskar den finansiella risken och möjliggör nästa steg i Bolagets utveckling. Genom en riskjuterad nuvärdesmodell (rNPV) ges ett motiverade bolagsvärde för Aptahem om ca 265 MSEK idag, motsvarande 4,0 kr per aktie i ett Base scenario.

Detta säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Mer info

Aptahem genomför nu en till 80 % garanterad företrädesemission fram till den 23 oktober för att ta bolagets läkemedelskandidat mot klinik.

Läs mer hos Aptahem Läs mer på Analyst Groups informationssida Läs Analyst Groups analys Videopresentation av Aptahem Teckna via Avanza Teckna via Nordnet


Artikeln är framtagen i samarbete med Aptahem.

Nyheter om Aptahem

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt