Här är svenska fondroboten som presterat bäst
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen

Här är svenska fondroboten som presterat bäst

Här

Allt fler svenskar väljer att investera genom en fondrobot – Fundler är det svenska alternativet med högst riskjusterad avkastning. En framgångsfaktor är avancerad teknik. En annan är drivet att utmana en traditionell bransch:

“Vi har en låg avgift, förstklassig förvaltning och tar inte emot fondprovisioner”, säger Ulf Ahrner, grundare och förvaltningschef.


Fundler lanserades i juni 2016 som en av de första fondrobotarna på den svenska marknaden. De senaste tre åren har Fundler kunnat redovisa högst riskjusterad avkastning bland de svenska fondrobotarna [1] och intresset har stadigt ökat för deras investeringsform.

“Antalet aktiva kunder ökar stadigt och närmar sig nu 55 000”, berättar Ulf Ahrner.

”Säger nej till provisioner – ger kunden rabatt istället”

En framgångsfaktor är att Fundler erbjuder professionell förvaltning helt utan provisioner, menar Ulf Ahrner.

“Det betyder att vi inte tjänar extra på att sälja en dyrare fond till dig eller locka dig att ta mer risk än du borde. Vi har inga incitament att rekommendera dig något annat än de fonder eller andra produkter som vi anser är optimala för just dina sparmål”, säger han och fortsätter:

Vi tar endast betalt genom ett tydligt förvaltningsarvode. De provisioner som vanligtvis skulle ha gått till oss som rådgivare investerar vi tillbaka direkt till kunderna. Det blir som en rabatt på fondavgiften.”

”Bra att systemet granskas”

Provisioner – som också kallas ”kickbacks” – inom fondindustrin har debatterats på sistone, eftersom Finansinspektionen nu utreder det svenska systemet. I korthet går provisionerna ut på att en fondförmedlare som säljer en banks eller ett fondbolags aktiefond får tillbaka en del av avgiften från fondbolaget. Finansinspektionen har velat förbjuda dessa provisioner.

“Det är bra att de utreds. Kickbacks är förbjudna i bland annat Schweiz, Storbritannien och Nederländerna. Framför allt blir det otydligt för kunden vems intressen fondförmedlaren egentligen företräder”, säger Ulf.

”Betala bara för den professionella hjälpen”


Ulf Ahrner var tidigare aktiehandlare och affärsutvecklare på en av storbankerna – men hade en vision om ett enklare och mer effektivt sätt för gemene man att investera.

“Det som en sparare behöver professionell hjälp med är själva förvaltningen. Och den i sig är inte dyr. Det som påverkar avgiften för traditionell förvaltning är distribution, licenser och administration vilket över tid påverkar möjligheten till avkastning.”

Grundidén med Fundler är att på ett schysst sätt utmana en traditionell bransch:

Vi vill ge dig som sparare den professionella hjälp du behöver utan några extra eller dolda kostnader. Vi sätter ihop ett antal fonder till en portfölj som passar risknivån för dina specifika sparmål. Eftersom vi inte tar emot fondprovisioner och inte har några egna fonder, väljer vi bara ut de bäst lämpade fonderna för våra portföljer.”

Högst riskjusterad avkastning

Tack vare den automatiserade rådgivningen betalar Fundlers kunder enbart en avgift för expertisen, själva förvaltningen. Fundler har åtta olika portföljer med en total avgift mellan 0,36 - 0,72 procent.

Av Fundlers åtta portföljer finns två renodlade aktieportföljer, Global Framtid och Smart Index Potential, som det senaste året haft en avkastning på hela 31,6 procent respektive 30,3 procent [2].

“Det mest relevanta för dig som sparare är att titta på avkastning i förhållande till risknivå. Det innebär att man jämför portföljer eller fonder i samma riskklass”, förklarar Ulf Ahrner.

För att göra det används den så kallade Sharpekvoten (efter forskaren William Sharpe som fick Nobelpriset i ekonomi 1990). Sharpekvoten talar om hur mycket avkastning du har fått i förhållande till den risk du har utsatt dina sparpengar för. Ju högre Sharpekvot, desto bättre.

Vi på Fundler är stolta över att vi kunnat ge våra kunder högst riskjusterad avkastning totalt sett jämför mot likvärdiga konkurrenter. Du vill förstås ha högsta möjliga avkastning utifrån den risknivå som du valt och känner dig bekväm med.”

Därför presterar Fundlers fondrobot

En anledning är hur vi byggt upp Fundler tekniskt, till exempel optimerar vi varje risknivå för sig. Oavsett nivå innehåller alltid våra portföljer en optimerad andel aktiefonder vilket ger högre avkastning över tid. En annan anledning är att vår fondrobot ombalanserar din portfölj regelbundet på individuell nivå – en avancerad teknik vi är ensamma om. Det innebär att din portfölj ombalanseras när tillfället är gynnsamt för just din portfölj.”

Lär dig mer om fondrobotar och Fundler

Vad är en fondrobot?
En digital tjänst som hjälper dig att få förstklassig förvaltning till ett lågt pris.  Du kommer enkelt igång och får en portfölj med en risknivå som är anpassad till dina sparmål. Fundlers erfarna förvaltare väljer ut fonderna, tillsammans med automatiserade system optimeras kapitalförvaltningen så att du behåller din risknivå även när marknaden svänger.

Vad gör roboten Fundler och vad gör människorna på Fundler?
• Fundlers portföljförvaltare väljer ut fonder baserat på ingående analys och erfarenhet, och de har tillgång till marknadens cirka 36 000 fonder. Med 5-10 fonder i varje portfölj sprids riskerna så att du får en risknivå som passar ditt sparmål.
Roboten hjälper dig att snabbt och enkelt välja rätt portfölj utifrån din sparhorisont och riskprofil. Sedan har den hela tiden koll på kursutvecklingen och optimerar din portfölj långt mycket mer effektivt än vad en människa skulle kunna göra.
• Fundlers kundtjänst sköts av människor – oavsett om du mailar eller använder vår chat.

Exakt hur jobbar roboten?
Roboten drar nytta av kursrörelser inom portföljen. Den fördelar dina pengar mellan portföljens olika delar, så att du ska få bästa möjliga utveckling för din risknivå. Roboten hjälper dig välja den risknivå som passar ditt sparmål, den automatiserar även insättningar och uttag samt all dokumentation. Och varje dag rapporterar roboten till Fundlers förvaltare vad som hänt under dagens handel.


Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

[1] Källa Morningstar och portföljen Global Framtid under perioden 2019/01/01 - 2021/07/1. Jämförelsen har gjorts mot de fondrobotar som publicerat sin avkastning under perioden. Datan till jämförelsen har hämtats ur Morningstars verktyg för professionella fondjämförelser.

[2] Källa Morningstar tidsperiod [2020-08-21 – 2021-08-21]

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt