Bli delägare i foodtech-aktien - Analyshuset ser potentiell uppsida på 220 procent
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Bli delägare i foodtech-aktien - Analyshuset ser potentiell uppsida på 220 procent

Bli

Det finns en betydande uppsida i Nordic Rice foodtech-aktie. Bolaget genomför en nyemission i en så kallad pre-IPO och aktien ska sedan börsnoteras inom tolv månader. I en uppdragsanalys gör Emergers i sin grundbedömning att aktiekursen kommer att öka med 220 procent när den listas. I ett mer positivt scenario kan uppsidan överskrida 300 procent.

Ristillverkaren Nordic Rice AB (publ) har den 10 december 2020 beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen. Teckningstiden förlängs till och med fredagen den 18 december 2020.

Nordic Rice anskaffar nu kapital för att direktimportera större mängder ris och därigenom bygga upp ett lager och accelerera produktionen.

Teckna Nordic Rice med BankID

Risfabriken, som är den enda i Sverige, har en kapacitet som kan tillgodose hälften av svenskarnas årliga riskonsumtion och bolaget siktar in sig på hyllorna i de stora matvarukedjorna.

”Även om det inte är närodlat så blir det inte mycket mer närprocessat än så. Dessutom innebär den inhemska produktionen också en ökad leveranssäkerhet för dessa storköpare, vilket ökat markant i betydelse för inköparna i och med covid-19”,

skriver Emergers.

Starka utsikter

”Trots en relativt lågförädlad produkt ser vi goda skäl att räkna med att bolaget ska nå framgång med sin framryckning mot de stora matkedjorna, men även få en god utväxling på marginalen vid större volymer”.

Jämfört med andra noterade leverantörer till dagligvaruhandeln i Norden är en viss rabatt för Nordic Rice motiverad med hänsyn till lägre storlek, förväntad omsättning, och bristen på historik. En rimlig multipel bedöms ligga runt 10-13x EBITA, justerat för ett ytterligare kapitaltillskott vid noteringen så motsvarar det en kurs på 20 – 25 kronor inom 2022 – 2023. Det är dock förknippat med osäkerhets- och riskfaktorer.

I pågående emission går det att teckna för 6 kronor per aktie.

”Då bolaget ännu är helt obelånat och inte har några avskrivningar så kan man räkna med en stor del av rörelsevinsterna också rinner ner i kassan. Sett till värderingen så räknar man med att notera bolaget under 2021, då man siktar på en värdering på 75 MSEK pre-money, vilket inte är orealistiskt om man följer planen”,

En måttlig värdering

Riskfaktorerna motverkas delvis av en koncentrerad konkurrensbild med få liknande spelare i Norden. Dessutom påpekar Emergers att det finns goda bolagsspecfika skäl att Nordic Rice kan lyckas att nå sina mål, inte minst vd och huvudägaren Haider Al-Kaizhwans breda kontaktnät och djupa förankringar i branschen.

Genom att importera råris från Asien kan Nordic Rice undvika EU-tullar samt påbörja verksamheten med att förse dagslivskedjornas egna varumärken, så kallade private label, med polerat ris. I nuläget processar bolaget ris åt kunder på beställning. Men med ett högre rörelsekapital kan Nordic Rice börja leverera större beställningar – och kraftigt höja marginalerna.

”Den marginal bolaget i dag kan ta ut som kontraktsproducent uppgår till knappt 700 SEK per ton och med tillräckligt rörelsekapital för att självt kunna direktimportera råris från Asien räknar bolaget med att lyfta bruttomarginalen till drygt 2000 SEK per ton”,

konstaterar Emergers.

Läs analysen i sin helhet

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet omfattar aktier i Nordic Rice AB (publ). Emissionsinstitut är Eminova Fondkommision AB, Stockholm.

  • Emissionsbelopp: Högst 15 000 000 kronor.
  • Antal nya B-aktier: Högst 2 500 000.
  • Teckningskurs: 6 SEK per B-aktie.
  • Teckningsperiod: 15 november – 18 december 2020 (förlängd från 9/12).
  • Likviddag: 12 december 2020.
  • Teckningspost: 1 000.
  • Upspädning: 33,33 procent vid full teckning.
Teckna med BankID Anmälningssedel Memorandum

Nyheter om Nordic Rice

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt