Sista chansen att teckna i ett bolag med kunder såsom Netflix, Disney, Facebook och Sony
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna i ett bolag med kunder såsom Netflix, Disney, Facebook och Sony

Sista

Goodbye Kansas Group är ett globalt teknologidrivet visualiseringsbolag med fokus på Visuella Effekter (VFX), spel-trailers, Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR), med välrenommerade kunder som Netflix, Disney, Amazon Studios, Facebook, Sony, Marvel, DICE, Xbox, CBS m.fl.

Goodbye Kansas Studios är koncernens största verksamhet och gör avancerade digitala produktioner för underhållningsindustrin. Goodbye Kansas Studios har sett ett positivt trendskifte under det tredje kvartalet 2021 och har nu en väsentligt större pipeline av lönsamma VFX-projekt i jämförelse med motsvarande kvartal 2020.

Bolaget är just nu aktuella med en nyemission – läs mer nedan och teckna via länkarna.


I Goodbye Kansas licensportfölj ingår bland annat även ett avtal med japanska Sanrio – ägare till varumärket Hello Kitty – världens näst största mediafranchise. Goodbye Kansas kommer att lansera ett platsbaserat mobilspel baserat på Hello Kitty under 2022. Hello Kitty är ett av världens mest kända IP:n och spelet har potential att få betydande uppmärksamhet vid lanseringen.

Goodbye Kansas har med en ny ledning och tydlig strategi på plats nu potential att växa lönsamt. Den befintliga organisationsstrukturen gör att bolaget på ett tydligt vis kan fokusera på kärnverksamheterna i sina tre affärsområden, fördelade enligt följande:

  • Visual Content & Brand (VC&B): består av Goodbye Kansas Studios, som huvudsakligen producerar animerat innehåll och visuella effekter för underhållningsindustrin.
  • IP & Products (IP&P): utvecklar immateriella rättigheter inom film och TV samt produkter och tjänster inom VR och AR.
  • Games & Apps (G&A): utvecklar spel baserat på välkända varumärken. I licensportföljen ingår bland annat nämnt avtal med Sanrio, ägare till varumärket Hello Kitty, ett välkänt IP med minst sagt hög potential. Goodbye Kansas utvecklar även en tjänst med Naver Z, som driver avatarnätverket ZEPETO med över 200 miljoner användare.

Finansiella mål

Goodbye Kansas har kommunicerat finansiella mål motsvarande en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 20 %, samt en EBITDA-marginal som ska överstiga 20 % senast år 2024. Som ett led i att nå dessa mål har bolaget initierat ett kostnadsbesparingsprogram, vilket förväntas ge full effekt från och med år 2022, med en förväntad årlig besparing om 38 MSEK.

Goodbye Kansas har dessutom tillsatt en ny ledning där samtliga nytillträdda innehar imponerande erfarenheter från underhållningsindustrin. Till exempel har Peter Levin, VD, varit aktiv inom spel-, media- i över 30 år och och i VFX-industrin i över 10 år, där han bland annat varit VD för EA Nordic och Pan Vision samt styrelsemedlem i ett flertal spelstudios, däribland DICE och Starbreeze.

Med en väntad ökad efterfrågan på VFX-tjänster, lansering av nya spel samt med en trimmad, men samtidigt förstärkt ledningsgrupp förväntas förutsättningarna vara goda för att Goodbye Kansas ska kunna utvecklas i en positiv riktning under kommande kvartal.

Att dessutom Peter Levin, tillsammans med styrelseordförande Per Anders Wärn och bolagets huvudägare Brofund Equity AB, åtagit sig att teckna sina pro rata-ägarandelar om totalt 15 MSEK, motsvarande cirka 15 % av emissionslikviden, anser vi sänder en stark signal om nämnda nyckelpersoners tilltro till Goodbye Kansas utveckling framgent.

Affärsmodell med hög skalbarhet

Goodbye Kansas affärsmodell bygger på att genom enastående talanger och spjutspetsteknologi, tillhandahålla banbrytande digitala upplevelser, - både inom och utanför underhållningsindustrin. Bolagets verksamhet är som nämnt uppdelad i tre affärsområden: Visual Content & Brand (VC&B), IP & Products (IP&P) och Games & Apps (G&A), där VC&B per idag är bolagets största affärsområde. Intäktsmodellen inom VC&B är baserad på projekt- och konsultintäkter, men ambitionen är att nu att öka andelen licensbaserade intäkter genom att växa affären inom IP&P samt G&A, i syfte att stärka marginalerna.

Affärsområdet IP&P genererar stabila intäkter i form av produkt- och licensintäkter, medan G&A främst genererar intäkter genom kommersiella samarbeten, annonser och abonnemang. Genom Goodbye Kansas diversifierade intäktsströmmar möjliggörs stabilare kassaflöden samtidigt som det minskar den operationella risken.

Kommentar från Analyst Groups ansvarige analytiker

Tidigare lånefaciliteter har möjliggjort för Goodbye Kansas att accelerera och exekvera på den uttalade tillväxtstrategin, vilken förväntas bära frukt under kommande kvartal. En viktig nyckel för detta är den nytillträdda ledningsgruppen, vilken vi anser har rätt bakgrunder och kompetenser för att lyckas navigera bolaget framåt och i rätt riktning. Till exempel har VD Peter Levin värdefull erfarenhet från tidigare roller som VD på EA Nordics och som styrelsemedlem i DICE.”

Inom Goodbye Kansas affärsområde VC&B återfinns starka referenskunder som Netflix, Sony, Apple, Disney, Facebook med flera, där marknadsförutsättningarna successivt ljusnar i takt med att samhällen åter öppnas upp efter pandemin vilket kan bidra till en ökad försäljning framgent. Genom Hello Kitty-licensen ser vi även att den tänkta lanseringen av mobilspelet under 2022 kan komma att utgöra en stark värdedrivare för bolaget. En stigande försäljning i kombination med pågående kostnadsbesparingsprogram skapar dessutom bra förutsättningar för att Goodbye Kansas ska kunna uppvisa ett positivt EBITDA-resultat redan under nästa år. Med hänsyn till befintliga möjligheter, samt pågående företrädesemission där bolagets Pre Money-värdering uppgår till enbart 40 MSEK (!), anser vi att rådande läge bjuder in till en attraktiv risk-reward i aktien”, avslutar ansvarig analytiker på Analyst Group.

Tre anledningar till att investera enligt Analyst Group

  1. Goodbye Kansas värderas genom rådande teckningskurs om 0,37 kr till blyga 0,7x EV/S på rullande 12 månader, vilket är avsevärt lägre än genomsnittet för bolaget om 16x de senaste fem åren samt även jämfört med Peers. En lägre värdering är motiverad sett till bolagets historik, men Analyst Group bedömer att dagens värdering inte tagit hänsyn till Goodbye Kansas antagna strategi som planlagts av den nytillsatta ledningen. Den nya tillväxtstrategin i kombination med ett initierat kostnadsbesparingsprogram förväntas leda till att Goodbye Kansas kan visa lönsamhet på EBITDA-nivå redan under år 2022.
  2. Som ett resultat av Covid-19 har många projekt inom filmindustrin förskjutits, varför det nu finns en uppdämd efterfråga av nybeställningar. Den starka efterfrågan som uppvisas i marknaden har lett till att Goodbye Kansas har en omfattande pipeline av nya projekt, vilket kommer vara starkt bidragande till den potentiella tillväxten framgent. Ett färskt exempel på detta är den order om 20 MSEK som Goodbye Kansas nyligen erhöll avseende produktion av visuella effekter (VFX) till en välkänd dramaserie.
  3. Goodbye Kansas är ett väletablerat bolag med över 250 anställda, som utöver huvudkontoret i Stockholm är lokaliserade i USA, Storbritannien, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Peking och Manilla för att kunna arbeta nära bolagets globala storkunder såsom Netflix, Facebook, Disney, Xbox, Marvel, Sony, Apple TV m.fl. Goodbye Kansas har genom starka referenskunder lägre införsäljningströsklar vilket förväntas möjliggöra för Bolaget att kapitalisera på den nu explosiva marknadstillväxten som får extra skjuts av att samhällen åter öppnas upp efter pandemin.


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt