Sista chansen att teckna i snabbväxande och skalbart IT-bolag med fokus på återkommande intäkter
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen

Sista chansen att teckna i snabbväxande och skalbart IT-bolag med fokus på återkommande intäkter

Sista

Den ökande mängden molndriftstjänster där teknikskiften alltid står bakom nästa hörn samt vikten av att skydda interna system och data erfordrar en kompetens och mognadsgrad som de flesta mindre- och medelstora företag inte besitter fullt ut. För att kunna ta del av de många fördelarna som molnet erbjuder måste organisationer ha rätt verktyg och processer, och många företag väljer därför att outsourca sin IT till IT-leverantörer.

Traditionella IT-tjänsteleverantörer fokuserar dock i regel på att leverera en enskild del/delar av IT-systemet vilket innebär att företagen behöver beställa IT-tjänster från flera leverantörer i s.k. multi sourcing-lösningar. Detta bidrar dels till en kostnad och tidsåtgång för att administrera leverantörerna, samtidigt som det ställer krav på beställarkompetens från kunden för att samordna tjänsterna eftersom ingen enskild leverantör ansvarar för att helheten ska fungera.

Qlosr Group AB är en helhetsleverantör av IT-lösningar som innebär att hela kundens IT-system kan hanteras med en lösning och en hög grad av automatisering. Sedan år 2017 har Qlosr fokuserat på att paketera IT-lösningar i enlighet med en prenumerationsmodell som innebär att Bolagets kunder i stället för att köpa enskilda produkter och sedan göra avrop av konsulttimmar på löpande räkning, kan skala upp och ned från tjänstepaketeringen utifrån eget behov.

Bolaget är nu aktuella med en företrädesemission där du har möjlighet att teckna.

Sedan implementeringen av prenumerationstjänster har Bolagets återkommande intäkter vuxit starkt och uppgick under H1-21 till 44 % av totala intäkter jämfört med 32 % motsvarande period under år 2020. Bolaget har även utvecklat en AI-teknologi, kallad Q-Insight, som proaktivt identifierar kundens behov och optimerar organisationens IT-miljö. En helhetsleverantör som Qlosr innebär ökad flexibilitet och en allmän förenkling för dessa kunder, som får en komplett IT-avdelning med högkvalitativ support.

Största delen av verksamheten bedrivs idag på den svenska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets primära målgrupper utgörs av företag i storleken 10–300 användare, samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner, två målgrupper som i regel kännetecknas av att inte ha en egen IT-personal eller avdelning.

För räkenskapsåret 2020/2021 uppgick Qlosrs omsättning till drygt 160 MSEK och Bolaget har en målsättning att inom tre år ska omsättningen uppgå till minst 350 MSEK, drivet av organisk såväl genom förvärvad tillväxt. Qlosr ämnar primärt att förvärva traditionella IT-leverantörer till låg värdering, för att i synnerhet komma åt nya kundbaser att applicera prenumerations-tjänsten på. Målet är därefter att dubbla det förvärvade bolagets omsättning på 18 månader.

Qlosr har även som mål att inom tre år uppnå en EBITA-marginal om minst 10 % samt att dela ut 30 % av resultatet efter skatt, som vid varje tillfälle ska vägas mot Bolagets affärsmöjligheter. Qlosr noterades på Nordic SME under Q2-21 genom ett omvänt förvärv.

Kommentar från ansvarig analytiker på Analyst Group

Qlosr verkar inom en sweet spot på IT-marknaden där Bolaget kan erbjuda IT-lösningar med en funktionalitet som mindre IT-leverantörer har svårigheter att leverera och till en annan flexibilitet, kundfokus och prislapp än vad de större leverantörerna kan erbjuda. Att organisationer i regel använder flera olika IT-leverantörer medför utmaningar att få helheten att fungera, och för de som inte har IT-kompetensen in-house kan detta vara både tids- och resurskrävande. Att då ha en aktör som Qlosr, som tar ansvar för att helheten fungerar, och dessutom erbjuder kunden en skräddarsydd IT-paketering, gör att företag kan ha färre egenanställda med IT-kompetens och därmed spara in resurser och pengar. Genom att kunna leverera IT-på-kran, via en prenumerationsmodell, tillåts Qlosr uppnå hög skalbarhet då inga större direktinvesteringar behövs göras om fler användare ska anslutas till prenumerations-tjänster eller om kunden vill addera fler tjänster, eftersom de är primärt mjukvara som då ska levereras.

Modellen medför därför en stickiness hos kunder genom dess enkelhet, förutsägbarhet och flexibilitet, varför Qlosr kan ta mer betalt än andra leverantörer, samtidigt som lösningen blir mindre konkurrensutsatt.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Fem anledningar till att investera

 • Unik positionering på IT-marknaden
 • Högt insiderägande ingjuter förtroende om att Qlosr kan leverera framtida aktieägarvärde
 • Pandemin har accelererat digitaliseringen, även inom SME, vilket ger medvind till Qlosr
 • Hög andel återkommande intäkter ger förutsägbara kassaflöden, som dessutom växte starkt under H1-21
 • Tydlig förvärvsstrategi ska accelerera tillväxten ytterligare

Affärsmodell med hög stickiness

Bolagets paketering av helhetslösningar består av hård- och mjukvara, tjänster och konsulttimmar, som säljs primärt genom prenumerationsavtal på månatlig basis och med långa löptider, vanligtvis mellan 36–60 månader, där kunden enkelt kan aktivera och stänga av tjänster utefter behov och ges därför möjlighet att få ”IT på kran”.

Qlosr har även en uttalad förlängningsstrategi för befintliga kundavtal som utgår från att omförhandla avtalet efter två tredjedelar av avtalstiden, detta för att ständigt ha uppdaterade kundavtal med långa löptider. Qlosr växer organiskt genom tillströmning av nya kunder, men även genom att befintliga kunders verksamhet växer eller får ett ökat IT-behov, varpå fler tjänster och/eller användare adderas till prenumerationsmodellen, vilket driver upp den månatliga faktureringen.

Qlosr prenumerationsbaserade tjänst innebär högre skalbarhet än traditionella IT-leverantörer som arbetar med en mer kundanpassad leverans, vilket normalt sett är svårt att skala upp, därmed är Qlosrs intäkter av en mer återkommande karaktär. En del av försäljning sker dock fortfarande av kunder som avropar produkter och tjänster mot direktfaktura, under H1-21 utgjorde återkommande intäkter 44 % av de totala intäkterna, Qlosr har som mål att öka denna andel till 60 % till år 2024.  Bland Qlosrs kundbas återfinns organisationer som Doktor 24, Stockholms Stadsmission och Internationella Engelska Skolan, och vad Analyst Group erfar har Qlosr en låg churn vilket påvisar affärsmodellens stickiness, och tillsammans med långa, ständigt uppdaterade, avtal genereras förutsägbara intäkter.

Erbjudandet i sammandrag

 • Bransch: Informationsteknologi
 • Lista: Nordic Growth Market Nordic SME
 • Emissionsvolym: 51,6 MSEK
 • Teckningskurs: 0,45 SEK per unit (0,045 SEK per B-aktie)
 • Teckningsperiod: 24 augusti – 7 september
 • Garanti- och teckningsåtagande: ~ 80 %
Teckna hos Avanza Teckna hos Nordnet Teckna med Bank-ID Läs mer på bolagets hemsida

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Qlosr Group

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt