Bli delägare i SaaS-bolaget Compodium – Sista chansen att teckna i IPO:n
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Bli delägare i SaaS-bolaget Compodium – Sista chansen att teckna i IPO:n

Bli

Compodium är ett SaaS-bolag grundat 2001 med verksamhet inom segmentet säker digital kommunikation. Compodiums huvudinriktning har sedan start varit säkra digitala videomöten. Bolaget tillhandahåller bland annat en egenutvecklad mjukvarulösning, Vidicue, som har skapats för att passa organisationer och företag som ställer höga krav på IT-säkerhet och mötesintegritet.

Dessa organisationer består bland annat av kommuner, vårdgivare, banker, advokatbyråer och andra organisationer som behandlar sekretessbelagd information.

Compodium är under perioden 14-28 oktober aktuella med en nyemission inför en planerad listning på Nasdaq First North Growth Market med preliminär första handelsdag den 9 november. Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden för att investera i produktutveckling, försäljning och marknadsföring, IT-infrastruktur samt till potentiella framtida förvärv.


Compodium har idag tre affärsområden: Vidicue, TDialog och Enterprise. Utöver Vidicue, beskriven ovan, erbjuder Compodium konsulttjänster inom affärsområdet Enterprise. Kunderna inom Enterprise består av stora internationella organisationer som oftast använder flertalet olika mjukvaror för sitt videokommunikationsbehov, men samtidigt ställer krav på IT-säkerhet och mötesintegritet.

Compodium kan inom Enterprise, tack vare erfarenhet och gedigen branschkunskap, förse dessa organisationer med projektledning, teknik och utbildning för att skapa effektiva och säkra rutiner inom videokonferens. Vidare erbjuder Compodium support dygnet-runt, via flera globala supportcentra med tekniskt stöd på nio språk.

Förvärv ger breddning mot säkra meddelanden

Under sommaren 2021 förvärvades samtliga aktier i bolaget TDialog som är verksamma inom säker digital kommunikation, men med huvudsaklig inriktning på meddelandetjänster – något som kompletterar Compodiums nuvarande verksamhet. TDialogs syfte är att organisationer, med motsvarande behov som nämns ovan, ska kunna skicka digitala meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt.

Befinner sig i stark tillväxtfas

Kommersiellt befinner sig Compodium i en tillväxtfas, framförallt inom affärsområdena Vidicue och TDialog. Tjänsterna levereras som en molnbaserad mjukvara, Software as a Service, där kunden tecknar abonnemang på 1-3 år. Affärsområdet Vidicue har cirka 70 kunder varav 64 är inom offentlig sektor, företrädesvis kommuner och regioner.

Bolagets årliga återkommande abonnemangsintäkter (ARR) inom Vidicue uppgick till 16,7 MSEK per den 30 september 2021. Inom TDialog har man för närvarande cirka 65 kunder varav 60 är inom offentlig sektor, och även inom TDialog handlar det företrädesvis om kommuner och regioner. De årliga återkommande abonnemangsintäkterna (ARR) från TDialog uppgick till cirka 2,8 MSEK per den 30 september 2021. Affärsområdet Enterprise utgjorde under första halvåret 2021 cirka 60 procent av Compodiums totala nettoomsättning och är således bolagets största affärsområde.

Det självklara valet för säker kommunikation inom verksamheter som ställer höga krav

Compodium har som målsättning att vara det självklara valet för säker kommunikation inom den regulatoriska marknaden. För att stärka nuvarande position på marknaden samt fortsätta växa bedömer bolaget att ytterligare investeringar i teknik och vidareutveckling av den tekniska plattformen behövs. För att fastställa säkerheten kring datahantering kommer bolaget fortsätta att hosta egna servrar, vilket kräver investering i infrastruktur.

Vidare kommer bolaget att investera i marknad och försäljning med målet att bibehålla den nuvarande tillväxttakten. Under hösten 2021 är målet att starta försäljning i övriga Norden, samt på sikt Europa. Bolaget har för avsikt att gradvis öka andelen intäkter från Vidicue och TDialog till att bli de största affärsområdena för Compodium.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 14 – 28 oktober
  • Teckningskurs: 26 SEK/aktie
  • Emissionsvolym: 65 MSEK
  • Preliminär första handelsdag: 9 november
  • Teckningsåtaganden: ca 50 MSEK (77%). Teckningsåtaganden har tagits av Concejo Invest AB, Quinary Investment AB, Fårö Capital AB, ES Aktiehandel AB samt Beijer Ventures AB.
Läs mer och teckna


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Compodium

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt