Spago Nanomedical – Plattformsteknologi inom cancerbehandling och diagnostik tar steget mot First North
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Spago Nanomedical – Plattformsteknologi inom cancerbehandling och diagnostik tar steget mot First North

Spago

Svenska nanomedicinbolaget, Spago Nanomedical, tar in 59 miljoner kronor för att finansiera utvecklingen av ett nytt läkemedel för radionuklidbehandling av cancer. Bolaget som är i klinisk fas på en transaktionsintensiv marknad tar samtidigt steget från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market.

Spago Nanomedical driver två projekt som båda utgår från bolagets nanomedicinska plattformsteknologi och öppnar för ökad precision i diagnostik och behandling av cancer.

Inom diagnostik har bolaget utvecklat ett kontrastmedel för att förbättra bildkvalitén vid undersökning av tumörer med magnetkamera (MR) och därmed öka möjligheten för en effektiv behandling för både patient och vårdgivare. MR är ett etablerat verktyg men har fortsatt stark förbättringspotential, framförallt när det gäller precision i diagnoserna, vilket Spago Nanomedical adresserar med projektet SpagoPix.

I en pågående klinisk fas I/II studie har bolaget nyligen visat att SpagoPix genererar bilder av bröstcancertumörer utan den bakgrund som syns med vanliga kontrastmedel och som i många fall ger upphov till felaktiga diagnoser. De positiva resultaten validerar samtidigt principen för plattformsteknologin vilket öppnar för användning av nanomaterialet för cancerbehandling.

Med projektet, Tumorad®, tar bolaget fasta på samma princip och siktar på att skapa en generell behandling mot spridd och aggressiv cancer. Behandling av cancer med radioisotoper är väletablerat och utgör en effektiv hörnsten i modern cancerbehandling, men det saknas idag i de flesta fall möjlighet utnyttja isotoper för att behandla cancer som spritt sig i kroppen. Genom sina egenskaper för selektiv ansamling i de flesta tumörer kan Tumorad® göra det möjligt att bredda användningen av radionuklidbehandling till flera typer av cancer.

Vi har som mål att fokusera på utveckling av nya läkemedel och driva dem till en fas där vi genom licensavtal med större bolag kan optimera vägen till marknad och säkra aktieägarvärde med den organisation och kompetens vi har byggt. Närmast vill vi hitta en licenspartner för diagnostikprojektet SpagoPix.

Detta säger Spago Nanomedicals VD Mats Hansen

Det finns idag en handfull radionuklidterapier på marknaden men inget som likt Tumorad® har förutsättningar att fungera mot flera olika cancertyper med solida tumörer. Projektet kan därmed bli ett mycket värdefullt, och för patienter avgörande, tillskott i behandlingsarsenalen för svårbehandlad och spridd cancer, en mångmiljardmarknad där bl.a. Novartis visat på hög M&A-aktivitet de senaste åren.

Företrädesemission

För att realisera potentialen inom Tumorad®, mot bakgrund av de positiva resultaten med SpagoPix som validerar att nanomaterialet ansamlas i tumörer i människa, genomför bolaget en fullt säkerställd företrädesemission på 59,1 miljoner kronor. Teckningskursen är satt till 7,50 kronor per aktie och teckningsperioden för företrädesemissionen är 9-23 februari 2021.

Går till First North Growth Market

Efter avslutad företrädesemission kommer bolaget byta handelsplats från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq är en internationell handelsplats som kommer öka vår synlighet för internationella och institutionella investerare. Det befäster också vårt fokus på att etablera bolaget som en nyckelaktör inom nanomedicin,

avslutar VD Mats Hansen

Företrädesemissionen

Spago Nanomedicals företrädesemission är öppen för allmänheten mellan 9-23 februari. Läs mer om bolaget, emissionen och hur du tecknar nedan.

  • Teckningskurs: 7,50 SEK
  • Teckningsperiod: 9-23 februari
  • Emissionsvolym: 59,1 MSEK
  • Övertilldelningsemission för att tillgodose eventuell överteckning: 10 MSEK
Teckna aktier via Avanza Teckna aktier via Nordnet Läs mer på bolagets emissionssida

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt