VD-intervju med nanomedicinbolaget Spago Nanomedical
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

VD-intervju med nanomedicinbolaget Spago Nanomedical

VD-intervju

Svenska nanomedicinbolaget, Spago Nanomedical, tar in 59 miljoner kronor för att finansiera utvecklingen av ett nytt läkemedel för radionuklidbehandling av cancer. Bolaget som är i klinisk fas på en transaktionsintensiv marknad tar samtidigt steget från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market.

I nedanstående intervju berättar VD Mats Hansen mer om sin roll och framtiden för bolaget.

Spago Nanomedical företrädesemission är öppen för allmänheten mellan 9-23 februari. Du läser mer om bolaget, emissionen och hur du tecknar nedan.

VD-intervju med Mats Hansen

Spago Nanomedical driver två projekt som båda utgår från bolagets nanomedicinska plattformsteknologi och öppnar för ökad precision i diagnostik och behandling av cancer.

Hej Mats. Skulle du vänligen vilja berätta lite mer om dig själv och din bakgrund?

Jag är uppvuxen i Skåne och har alltid haft ett starkt naturintresse vilket ledde mig till biologistudier vid Lunds Universitet. Parallellt med studierna arbetade jag i växtförädlingsindustrin med genetisk analys, något som ledde till forskarutbilding med placering i industrin. Efter avlagd doktorsexamen har jag de senaste 20 åren via olika roller varit involverad i angelägen läkemedelsutveckling. Jag drivs av att se goda idéer komma till nytta i samhället och har ett industriellt fokus när det kommer till utveckling av medicinska innovationer.

Kan du kortfattat beskriva Spago Nanomedical och er verksamhet för Börskollens läsare?

Vi driver två mycket lovande projekt, inom diagnostik (SpagoPix) och läkemedel (Tumorad®), som båda öppnar möjligheter för bättre precision och effektivitet i cancervården.

Spago Nanomedical är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk fas. Vi driver två mycket lovande projekt, inom diagnostik (SpagoPix) och läkemedel (Tumorad®), som båda öppnar möjligheter för bättre precision och effektivitet i cancervården. Otillräcklig precision ligger bland annat till grund för bristerna med dagens MR-kontrastmedel som leder till en hög andel falska diagnoser med ökat lidande och kostnader som följd. Ett annat problem är att det i många fall saknas effektiva läkemedel mot cancer där standardbehandling slutat fungera eller där cancern spritt sig. Vi vet att radioaktivitet är effektivt och har ett sätt att använda det som öppnar för att komma åt olika typer av tumörer inuti kroppen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi har som mål att fokusera på utveckling av nya läkemedel och driva dem till en fas där vi genom licensavtal med större bolag kan optimera vägen till marknad och säkra aktieägarvärde med den organisation och kompetens vi har byggt. Närmast vill vi hitta en licenspartner för diagnostikprojektet SpagoPix.

Ni genomför just nu en nyemission där ni tar in ca 59,1 MSEK, med möjlighet till ytterligare 10 MSEK i övertilldelning, varefter ni tänker byta marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market. Vad skall ni använda emissionslikviden till och varför väljer ni att byta marknadsplats?

Vi gör kapitalanskaffningen för att kunna driva utvecklingen av vår radionuklidterapi, Tumorad® framåt med full kraft. Vi vill göra det mot bakgrund av positiva interimsdata från den kliniska studien med SpagoPix som stödjer den centrala behandlingsprincipen som bygger på ansamling av våra nanopartiklar i tumörer. Företrädesemissionen ska finansiera de sista stegen före kliniska fas I/II-studier.

Bytet av handelsplats gör vi för att förbättra våra långsiktiga finansieringsmöjligheter och öka synligheten internationellt. Det blir förstås också en markering av att bolaget kommit längre.

Hur ser er konkurrens ut och vad skiljer er från denna?

I SpagoPix har vi ett på flera sätt bättre kontrastmedel för MR-diagnostik av tumörer, men vi är förstås oetablerade på den kommersiella marknaden. Sedan länge domineras kontrastmedelsmarknaden av ett fåtal större aktörer med liknande preparat som nyligen drabbats av myndighetsrestriktioner och tillbakadraganden från marknaden baserat på risk för biverkningar. Vi ser också en ökande generikakonkurrens mellan dessa bolag. SpagoPix har inte samma riskprofil och kan ge möjlighet att ta en stark position inom cancerdiagnostiken.

Behandling med radioaktivitet är effektivt och utgör sedan länge en hörnsten i cancerbehandling. De senaste åren har intresset ökat för invärtes behandling med radioisotoper, s.k. radionuklidterapi, i och med lanseringen av nya produkter som riktar sig specifikt mot vissa typer av cancer. Med Tumorad® kan vi få möjlighet att komma åt olika typer av tumörer som spritt sig i kroppen. Det kan öppna för en generell behandlingsapproach där alternativen idag är få och är skälet till att projektet har så stor potential.

Hur stor är er potentiella marknad?

Vi bedömer att den möjliga marknaden för SpagoPix inom bröstcancer är cirka 5 miljarder kronor, medan marknaden för Tumorad® i aggressiv cancer kan uppskattas vara många gånger större.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Spago Nanomedical?

Våra projekt har potential att lösa viktiga medicinska problem och nå miljardmarknader. De uppnådda milstolparna under senaste året har signifikant reducerat risken och öppnar vägen för båda våra projekt på ett helt nytt sätt.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Spago Nanomedical ut då?

Målet är att bli ett lönsamt bolag som gör skillnad för patienterna.

Då har vi befäst vår position som ett ledande bolag inom utveckling av nanomedicin för behandling av allvarliga sjukdomar. Målet är att bli ett lönsamt bolag som gör skillnad för patienterna.

Tack Mats och ett stort fortsatt lycka till!

Företrädesemissionen

Spago Nanomedicals företrädesemission är öppen för allmänheten mellan 9-23 februari. Läs mer om bolaget, emissionen och hur du tecknar nedan.

  • Teckningskurs: 7,50 SEK
  • Teckningsperiod: 9-23 februari
  • Emissionsvolym: 59,1 MSEK
  • Övertilldelningsemission för att tillgodose eventuell överteckning: 10 MSEK
Teckna aktier via Avanza Teckna aktier via Nordnet Läs mer på bolagets emissionssida

Nyheter om Spago Nanomedical

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Org.nr: 559236-5141

Email: [email protected]

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2024 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.