Tempest Security: Stark intjäning och förbättrad lönsamhet - Analysguiden
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

Tempest Security: Stark intjäning och förbättrad lönsamhet - Analysguiden

Imponerande tillväxt trots Covid-19

Tempest Securitys största affärsområde bevakning växer med imponerande 23% i årstakt under Q2 2020 och nådde en omsättning om 58,2 mkr (47,4). Totalt växer säkerhetskoncernens omsättning med förhållandevis höga 9% under kvartalet och når en nettoomsättning om 72,8 mkr (66,8). Det ska betonas att kvartalet är hårt drabbat av Covid-19:s begränsningar vad gäller aktiviteten av stora event och andra händelser som är i direkt behov av säkerhetslösningar, det symboliseras i den negativa tillväxten om 37% inom affärsområdet särskilda tjänster. Utfallet under kvartalet överträffade våra prognoser om en noll-tillväxt under Q2.

Nya finansiella mål stärker vår tes

Under det andra kvartalet redovisades en lönsamhet som justerat för bidrag låg i linje med vår förväntansbild. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar förbättras kraftigt till 4,8 mkr (-3,6), det resulterar i en ebitda-marginal om 6,6% under andra kvartalet (- 5,4%). Samtidigt redovisar man för andra kvartalet i rad en positiv vinst per aktie om 0,17 kronor (-0,74). Kassaflödet från den operativa verksamheten mer än tvådubblas och landar på 3,2 mkr (-3,5).

Det stora utropstecknet i rapporten för det andra kvartalet är bolagets nya finansiella mål för 2025. Målen är en omsättning som uppgår till en miljard kronor med en ebitda-marginal om minst 10%. Dessa mål ska nås genom strategiska förvärv och stark organisk tillväxt. Tempest har en imponerande historisk tillväxt som gör att vi i dagsläget inte betvivlar bolagets förmåga att lyckas nå dessa mål. Det skulle innefatta årlig CAGR om drygt 25% mellan 2021–2025, vilket är klart över våra tidigare prognoser.

Förtroendet fortsätter stärkas-uppsida i aktien

Tempest Security har i vår mening historiskt dragits med för låg hållbar-lönsamhet för att lyckas motiveras av en hög värdering. Vi anser däremot de senaste kvartalens tydliga framgångar under både bra och utmanande tider stärker bolagets affärsmodell mot lönsam tillväxt. Det ger utökar marknadens förtroende för bolagets förmåga att generera aktieägarvärde. Efter den starka utvecklingen under kvartalet, marknadens utveckling och de nya finansiella målen väljer vi att justera upp våra långsiktiga prognoser och tillika dagens motiverade värde. Vi prognostiserar en omsättning som växer med cirka 17% under 2020 med en vinst per aktie om cirka 0,6 kronor.

Fortsatt betydande uppsida i aktien

Lyfter vi blicken in i 2022 förväntar vi oss en omsättning om drygt 530 mkr och en vinst per aktie om drygt 2,7 kronor. Vi bedömer att bolaget kommer komma tillbaka till tidigare nivåer av hög tillväxt inom samtliga affärsområden, vilket i kombination av ett strategiskt förvärv skulle kunna accelerera lönsamheten. Vi anser att alla förutsättningar för att Tempest kommer uppnå en miljard i försäljning år 2025 finns, lyckas man redovisa en ebitda-marginal om 10% så finns goda argument för kraftigt förhöjd riktkurs. Med resonemangen ovan ser vi i dagsläget ett motiverat värde omkring 59 kronor för bolagets aktie (48). Vilket indikerar en betydande uppsida från dagens nivåer.

https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/tempest_q2_2020.pdf

Research feed

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Nyheter om Tempest Security

Läses av andra just nu

Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Populära ekonominyheter

Om aktien Tempest Security

Mer från Finwire / Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Sjösavägen 8

124 55 Bandhagen

Sverige

Org.nr: 559236-5141

Email: [email protected]

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2024 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.