Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-10-02 - Börskollen

Nyhet

Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-10-02

Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-10-02

PRESSMEDDELANDE IDEON, Lund: Vid extra bolagsstämma i European Institute of Science (EURIS) den 2 oktober 2020 beslutades enhälligt att genomföra en företrädesemission genom: att öka bolagets aktiekapital med högst 690 160 kronor genom nyemission av högst 34 508 000 stycken aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,02 kr per aktie); att emissionslikviden ska uppgå till högst 6 901 600 SEK; att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:02 kronor och en överkurs om 0:18 kronor tillhopa 0:20 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden; att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie oavsett serie skall berättiga till teckning av en (1) ny aktier av serie B; att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2020-10-09; att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken teckningsrätt; att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2020-10-16 till 2020-10-30, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist; att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktier av serie B i bolaget; att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;  att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2020-10-16 till 2020-10-28; att aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare i bolaget, att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på fastställt formulär under teckningstiden från och med 2020-10-16 till 2020-10-30; att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara senast 2020-11-09 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid; att antalet aktier, tecknade utan stöd av företrädesrätt, som ska ingå i varje post ska vara 20 000 stycken, att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista, att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man tecknat sig för, att vid överteckning av de aktier som inte har tecknas med företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas, att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier ska ske; att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2020; att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2020-10-07; att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget) från och med 2020-10-16; samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och registrering av emissionen. Styrelsen Inlägget Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-10-02 dök först upp på IPO.se..

Läs hela artikeln

Du prenumererar väl på våra nyhetsbrev?

Vi slår också ett slag för Börskollens nyhetsbrev där vi varje vecka handplockar de mest läsvärda uppslagen från de tusentals olika nyheter, bloggar etc som syns i våra nyhetsflöden varje vecka. Detta väver vi samman med egna intervjuer, tävlingar och aktuella erbjudanden!

Nyheter om European institute

Tips från oss på Börskollen

Här tipsar vi om tjänster som vi på Börskollen själva använder och kan stå bakom. Inlägget innehåller annonslänkar och skulle du ha några frågor går det bra att kontakta oss här.

Investera enkelt och billigt i aktier och fonder

Hos nätmäklarna Nordnet.se och Avanza.se kan du kostnadsfritt öppna konto för att kunna handla aktier, fonder eller andra typer av värdepapper. För att handla fonder till så låg kostnad som möjligt tycker vi dock att du ska spana in SAVR. Ett tips är att öppna konto hos flera av dessa för att dra nytta av ett större totalbelopp med courtagefri handel och låga avgifter.

Sänk dina månadskostnader och öka din sparkvot

Att hålla nere dina fasta kostnader är ett enkelt sätt att öka sin sparkvot. När det kommer till tråkiga utgifter som försäkringar är Hedvig med sin rimligt prissatta hemförsäkring ett givet tips. Dom skyltar med Sveriges nöjdaste kunder och själv sänkte vi vår kostnad för hemförsäkring med 2436 kr per år jämfört med det näst billigaste alternativet – pengar som vi istället nu kan placera på börsen. Jämför du med på deras hemsida!

Kom igång med bolagsbevakning i vår app

Vår populära kostnadsfria app erbjuder fler smidiga funktioner än vår hemsida - exempelvis kan du skapa personliga bolagsbevakningar och få pushnotiser via nya händelser.

Om aktien European institute

Mer från IPO.se

Nyhetsbrev