Intervju: Lucy Dahlgren ska revolutionera hälsobranschen – Möjlighet att bli delägare i THiS Group
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Intervju: Lucy Dahlgren ska revolutionera hälsobranschen – Möjlighet att bli delägare i THiS Group

Intervju:

Humble Groups grundare Lucy Dahlgren genomför just nu en pre-IPO i den nya företagsgruppen som hon har grundat, THiS Group. Målet är att THiS Group ska börsnoteras under 2022. Investerare har nu möjlighet att komma in tidigt i företagsgruppen – som drivs av en mycket kompetent ledning med lång erfarenhet av hälsobranschen i en noterad koncern.


Med anledning av den pågående pre-IPOn svarar Lucy på frågor om verksamheten, noteringsplanerna, emissionen, konkurrenssituationen och mycket mer!

Hej Lucy! Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund för våra läsare.

Sockerreducering är något som jag brunnit för under en väldigt lång tid och något som alltid haft en speciell plats i mitt liv. Mitt intresse för just Stevia för sockerreducering, startade långt innan Stevia och Steviolglykosider blev godkända som sötningsmedel inom EU. Jag har alltid varit en entreprenör och började därför i tidiga år att fundera på att distribuera sockerersättning till dryckes- och livsmedelsindustrin. Tillsammans med ledande europeiska distributörspartners och universitet utvecklade vi recept till nya smaker. Jag säkerställde leveransen av Stevia och grundade Bayn Europe AB (2009), som jag noterade på Nasdaq First North 2014 – det bolag som idag har bytt namn till Humble Group AB.

För tre år sedan gjorde jag comeback och startade THiS Group. Sedan dess har vi etablerat ett flertal viktiga partnerskapsavtal inom hälsa och innovation i Europa och Asien. Jag brinner för att expandera hälsa och livsstil på internationell nivå, genom att prospektera och förvärva kompetensdrivet kapital.

Kan du beskriva THiS Group och er verksamhet?

THiS Group är en serieförvärvare med fokus på att förvärva och integrera SME-företag som fokuserar på hälsosam- och hållbar livsstil. Visionen är att bygga upp en företagsgrupp där det finns ett gemensamt behov av att centralisera digitalisering, distribution och kommersialisering av produkter och tjänster. Genom ett hållbart företagande bidrar THiS Group till att minska förekomsten av folksjukdomar – t ex diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar – samtidigt som vi bygger en världsledande plattform för kompetens- och finansieringsallianser med inriktning på hälsa.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Grunden i affärsidén är att hjälpa entreprenörer och varumärkesägare att utveckla, kommunicera och distribuera hälsoprodukter och -tjänster på ett smidigt sätt samtidigt som konsumenterna lättare ska hitta hälsosamma produkter och veta exakt vad det är de köper. THiS Group samordnar intranät, e-handel och kommunikation från bolagen via två integrerade webbportaler, THiSCOOP® för säljare och THiSLIV® för köpare.

Affärsmodellen Communication eCommerce (CeC) är en typ av C2B2C-lösning (Consumer to Business to Consumer) där relationen mellan kund och företag alltid är aktiv. Konsumenten efterfrågar en viss typ av varor på THiS e-handelsportal som företaget kan erbjuda och leverera. Kunden i sin tur kan ge återkoppling tillbaka till företaget inför nya leveranser. THiS Group erbjuder på så sätt varumärkesägare en hållbar ekonomi, innovation och samverkan, istället för osund konkurrens med låga eller inga vinstmarginaler. Med andra ord, varumärkena skapar konkurrensfördelar genom en unik affärsmodell, ”Communication eCommerce” (CeC), som integrerar kommunikation med internationell handel av hälsoprodukter och -tjänster.

Ni genomför just nu en nyemission där ni tar in ca 20MSEK. Vad skall ni använda emissionslikviden till?

25 % av kapitalet ska riktas till produktutveckling och 35 % till marknadsföring och försäljning. Ytterligare 20 % kommer att investeras i administrativa system/rörelsekapital och slutligen kommer 20 % att gå till juridisk-, organisatorisk-, administrativ- och arbetsmässig struktur. Resten av kapitalet fördelas på ett sätt som gör det möjligt för oss att genomföra vår planerade tillväxtresa på ett explosivartat sätt. Vår ambition är att expandera på en global nivå genom att förvärva bolag som skapar uppenbara synergieffekter inom företagsgruppen.

Hur ser era noteringsplaner ut framöver?

Målsättningen är att noteras under andra delen av 2022. Vi bygger just nu upp bolaget för att bli noteringsfärdigt. När vi väl genomfört vår IPO så ska vi ha en mycket stabil grund att stå på. Vi erbjuder nu aktieägare att komma in tidigt i ett bolag som förväntas växa kraftigt på en lönsam marknad framgent. Vi siktar på att nå ett bolagsvärde om 3 MdSEK år 2024.

Vilka är de största riskerna i er verksamhet?

Jag skulle nog säga att de politiska riskerna och regelverk är störst när det gäller eCommerce och förändring. Vi har utformat och lanserat en licensmodell för att övervinna denna risk i respektive land. Mest av allt ser vi att den största risken är kulturkrascher och konflikter. De flesta förändringar och M & A misslyckas på grund av kulturintegration och affärsrelationer. Vi har utvecklat THiS kulturgrund genom vår företagsstyrning och organisationsstruktur för att upprätthålla våra sex värdeprinciper, som kommuniceras och erkänns av våra partners. Gemensamt värde och kultur är kärnan i våra gemensamma krafter. Förändringen är disruptiv. Vår uppgift är att skapa disruptiva, omvälvande, synergier och en kulturgrund som alla partners känner sig bekväma med.

Hur ser er konkurrens ut och vad skiljer er från denna?

Jag skulle nog säga att vi är ett av få bolag som lägger så pass mycket vikt vid det intellektuella kapitalet när vi ska förvärva ett bolag. Det finansiella kapitalet är viktigt men det intellektuella kapitalet är minst lika viktigt. En viktigare pusselbit än de faktiska siffrorna är enligt oss kompetens, organisation och kundrelationer.


Konkurrens existerar självklart, men jag har alltid varit en förespråkare för att konkurrens kan bidra till något positivt. THiS är ett eko-system, där vi säljer trovärdighet med produkter och information. Vår affärsmodell är medlemskap och allians. Vi kan koppla vårt content till traditionella eCommerce eller sociala medier. Vårt fokus är att öka vinstmarginalerna för de mindre bolagen som ingår i vår koncern, vilket kommer att ske med automatik genom synergieffekter samtidigt som vi alltid ska vara helt transparenta och öppna mot konsumenten.

Hur stor är er potentiella marknad?

Enorm, i och med att världspopulationen växer i en rask takt samtidigt som många i världen lever hälsofarligt genom att konsumera på ett icke-hållbart sätt. Den globala FMCG-marknaden (Fast-moving consumer goods) estimeras till drygt $15 300 miljarder under 2025 vilket innebär en CAGR om 5,4 % mellan 2018 – 2025. Samhällen tvingas att ställa om och vi står inför ett trendskifte där upplysning och ökad medvetenhet är ett faktum. Exempelvis kommer socker-, gluten- och laktosfria produkter nå en värdering om cirka $224 miljarder år 2024, dvs en CAGR om 9,5 %. Trenden är med andra ord stark och efterfrågan av ett hälsosammare liv stiger på global nivå.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i THiS Group?

Vi verkar på en kraftigt stigande marknad. Vi löser sociala problem med en lönsam affärs- och alliansmodell. Övervikt och fetma har aldrig varit ett så stort problem som det är idag och det märks att man över hela världen börjar kraftsamla för att ta itu med det växande problemet. Vi vet exakt vad konsumenterna behöver för produkter och vi kommer vägleda dem till dessa och på så sätt även öka vår egen omsättning.

Organisationsstruktur och alliansmodell. Tillsammans med övriga i ledningen har jag god erfarenhet av att leda ett börsnoterat bolag och vi gör nu detta för andra gången i samma bransch och med en liknande affärsmodell som jag använde när jag grundade och drev Bayn Group. Vi har god erfarenhet och vi vet vad som krävs för att aktieägarna ska få avkastning på sitt investerade kapital.

Redan nu har vi förvärvat två IT-bolag och tecknat intentionsavtal om att förvärva ytterligare ett antal hälsobolag. Som investerare får man nu möjligheten att i ett tidigt skede vara med på en fin resa framgent.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser THiS Group ut då?

Haha, 10 000-kronorsfrågan! Vårt mål är att bygga en stark allians av företagspartners som tillsammans skapar synergieffekter som i sin tur ger hög avkastning för aktieägarna samtidigt som det ger en positiv effekt till vårt samhälle.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 18 november – 13 december 2021
  • Pris per Unit: 8 SEK
  • Emissionsvolym: 20 MSEK
  • Värdering (pre-money): 80 MSEK
  • Garantiåtagande: 55 %
  • Notering: Planeras till 2022
Läs mer och teckna Memorandum


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt