Möjlighet att investera i ett förvärvsdrivet bolag inom lead generation
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen

Möjlighet att investera i ett förvärvsdrivet bolag inom lead generation

Möjlighet

GOGO Lead Tech AB är ett svenskt strategiskt operationellt investeringsbolag inom s.k. lead generation, där affärsmodellen bygger på att slussa leads, d.v.s. potentiella kunder, till bolagets kunder. Branscherna som bearbetas är bl.a. e-handel, iGaming samt Web Hosting, och utöver att GOGO Lead Tech redan idag uppvisar en hög organisk tillväxt, avser bolaget att växa genom förvärv.

Under år 2020 genomfördes tre förvärv vilket bidrog till en total tillväxtökning om 677 % för helåret och genom den nu pågående företrädesemissionen stärker bolaget sin kassa och balansräkning ytterligare, vilket bland annat öppnar dörrarna till att genomföra fler förvärv.

Genom att inkludera nya dotterbolag i koncernen kan fortsatta intäkts- och kostnadssynergier uppstå, där t.ex. förutsättningarna för en högre och mer lönsam tillväxt i målbolagen kan möjliggöras. Som noterat bolag har GOGO Lead Tech dessutom möjligheten att identifiera förvärvsobjekt till låga värderingsmultiplar, vartefter de förvärvade bolagen får samma värdering som det förvärvande bolaget, d.v.s. GOGO Lead Tech, efter att de konsoliderats i koncernen. Det resulterar i ett multipelarbitrage, vilket enkelt beskrivet kan förklaras som att målbolaget ”per automatik” blir mer värda genom att köpas upp och ägas av GOGO Lead Tech som är börsnoterade.

Detta, i kombination med att vidareutveckla de operativa förutsättningarna för tillväxt och lönsamhet i dotterbolagen, gör att GOGO Lead Tech kan skapa bra värde till sina aktieägare.

Kommentar från ansvarig aktieanalytiker på Analyst Group

GOGO Lead Tech har påbörjat sin expansionsresa och med en snart påfylld kassa räknar Analyst Group med att nästa potentiella förvärv kan vara nära, vilket i sig kan utgöra en stark trigger i kursen. 2020 var det första helåret som noterat bolag och om det då handlade om att lägga grunden för den koncern som GOGO Lead Tech är idag, är fokuset för 2021 och framåt helt klart tillväxt – både organiskt och genom förvärv.
Aktien har gått starkt senaste veckorna och med företrädesemissionens villkor som motsvarar en Pre-Money värdering på bolaget om 7,5 MSEK (1,8 kr/aktie), och utifrån aktuellt Market Cap före emissionens genomförande om ca 35 MSEK (8,5 kr/aktie) i skrivande stund, är läget minst sagt attraktivt för att teckna. Under kommande kvartal räknar vi med att GOGO Lead Tech kan fortsätta leverera stark tillväxt och med flera tänkbara triggers i sikte, samt den premie som marknaden för tillfället har tilldelat förvärvsfokuserade bolag, ser vi positivt på GOGO Lead Tech och dess akties utveckling framgent,

säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Tre anledningar att investera enligt bolaget

1) Vi är ett förvärvsintensivt bolag där ett av våra mål under de kommande åren är att både växa och diversifiera koncernen, samt skapa synergier mellan dotterbolagen och stordriftsfördelar. Genom den nu fullt säkerställda och pågående företrädesemissionen stärker vi vår balansräkning vilket bidrar till att möjliggöra ytterligare värdeskapande förvärv.

2) Rådande marknadstrend är minst sagt gynnsam för oss. Samhället blir alltmer digitalt och internetanvändandet ökar hela tiden, vilket bland annat drivs av ökat mobilanvändande och internettillgänglighet. Att synas på rätt plats, i rätt kanaler, i den digitala världen har aldrig varit så viktigt – här fyller GOGO Lead Tech en viktig funktion för våra kunder.

3) GOGO Lead Tech består av ett mycket kompetent team med erfarenhet av att både skala upp befintlig verksamhet såväl som att integrera nya affärsområden genom tillkommande förvärv. Som bolag har vi redan idag relevanta produkter och genom att verka inom ett ekosystem som konstant vidgas ser vi också att nya möjligheter uppstår.

Affärsmodellen steg-för-steg

Erbjudandet i sammandrag

  • Lista: Spotlight Stock Market
  • Emissionsvolym: 22,4 MSEK
  • Teckningskurs: 1,8 kr per aktie
  • Teckningsperiod: 23 april – 7 maj 2021
  • Garanti- och teckningsåtagande: 100 %
  • Pre-money värdering: 7,5 MSEK
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Anmälningssedel Läs mer hos Analyst Group Hemsida

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Sociallite US

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt