Sista chansen att investera i ett förvärvsdrivet spelbolag med bred produktportfölj och starka kassaflöden
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att investera i ett förvärvsdrivet spelbolag med bred produktportfölj och starka kassaflöden

Sista

Safe Lane Gaming, SLG, vilka kom till börsen under hösten 2020 via ett omvänt förvärv av telekombolaget Challenger Mobile, är ett förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolagets affärsmodell bygger på att förvärva, förvalta, utveckla samt förädla spel. Koncernen består idag av moderbolaget Safe Lane Gaming AB (publ) med de helägda dotterbolagen Battlecamp AB och Raketspel Interaktiva Produktioner AB, därtill äger Bolaget det egna varumärket/studion Vanguard Gaming Studio och SLG Operations.

Bolaget äger även speltillgångarna Death Dungeon, Idle War Camp och Fan of Guns. För att hålla en god företagsstruktur har Bolaget, under moderbolaget, valt att hålla koncernen uppbyggd genom fyra strategiska vertikaler: Battlecamp AB, Raketspel Interaktiva Produkter AB Vanguard Gaming Studio och SLG Operations.

Safe Lane Gaming är just nu aktuella med en nyemission där du har möjlighet att investera.

Anledningar till att investera

-   Bred produktportfölj – Spelportföljen består idag av över 14 spel inom flera av de just nu hetaste spelgenrers, med bevisat goda resultat.

-   Förvärvsdrivna – SLG har hittills genomfört två bolagsförvärv och tre förvärv av speltillgångar sedan starten i oktober år 2020 med mål om att genomföra 20 strategiska förvärv under kommande 3–5 åren.

-   Tydliga synergier inom koncernen – Genom att tillhandahålla en bred spelportfölj möjliggörs synergier där tekniker och metoder kompletteras samt återanvändas för att kontinuerligt optimera tillgångarna och finna rätt väg framåt.

-   Lång erfarenhet inom spelutveckling – SLG besitter hög kompetens och erfarenhet av att dels förvärva och förädla bolag, dels lång erfarenhet av spelbranschen i stort.

-   Starka kassaflöden – SLG består utav lönsamma speltillgångar/bolag som bara under Q3-21 uppvisade en EBITDA-marginal om 68 % med ett operationellt kassaflöde om 5,7 MSEK, vilket möjliggör investeringar i befintlig spelportfölj och möjlighet till fortsatta förvärv.

-   Bevisad strategi – SLG har genom implementerad strategi lyckats visa på både högre intjäning och starkare tillväxt i förvärvade speltillgångar och dotterbolag.

-   I början på en stark tillväxtresa – Genom att förädla och förvalta befintliga speltillgångar, i kombination med kommande förvärv, står SLG nu redo för fortsatt stark tillväxt.

Dotterbolag

Raketspel är en spelstudio som grundades 1999 av spelpionjärerna Per Ekstig och Oskar Andersson, vilka utvecklar spel inom genren Casual och Hyper Casual. Studion har idag fler än tio spel med ca 350 000 dagliga användare och över 130 miljoner nedladdningar, varav 49 miljoner skedde under 2020, samt återfinns på plattformarna App Store och Google Play. Spelen är s.k. free-to-play spel och genererar intäkter genom In App Purchase (IAP).

Spelet Dig This! är studions mest framgångsrika lansering fram till dags dato, med över 115 miljoner nedladdningar och deras senaste spel, Castle Raid!, nådde 15 miljoner nedladdningar under första två månaderna efter lansering. Under åren 2016–2019 växte Raketspel omsättningen med 3 341 % och omsatte under 2020 ca 59,5 MSEK med ett EBIT-resultat om ca 54,9 MSEK, motsvarande en EBIT-marginal om 92,1 %.

Battle Camp är ett s.k. MMORPG-spel (Massive Multiplayer Online Role Playing Game), lanserat redan år 2013, och har sedan dess nått över 40 miljoner nedladdningar och har idag ca 10 000 DAU (Daily Active Users). Spelet finns tillgängligt på plattformarna App Store, Google Play och Amazon App Store, där intäktsmodellen baseras på IAP (In App Purchase) och IAA (In App Advertising). Spelet har rankats som nummer ett inom sin genre på flera marknader, och bolagets största marknader är USA, Brasilien, Ryssland och Frankrike.

Spelet har ett unikt community och en omfattande följarskara på sociala medier, vilket särskiljer Battle Camp från merparten på mobilspelsmarknaden. Detta möjliggör för SLG att upprätthålla en god support men även interagera med sina spelare för att b.la. få förslag på hur spelet kan förbättras. Battle Camp genomför därtill löpande veckovisa events för att skapa tillväxt och öka engagemanget i spelen. Att spelet möjliggör social interaktion bland spelarna, dels genom chatt, dels genom att bilda lag och tävla tillsammans, är en stor nyckelfaktor till att spelet har kunnat leverera en hög omsättning sedan 2013.

Vanguard Gaming Studio är SLG:s eget varumärke, tillika spelstudio, vari förvärvade spel/speltillgångar som är av mindre storlek förvaltas och förädlas och utgör ett komplement till koncernens övriga dotterbolag. Idag innehar studion spelen Idle War Camp, Death Dungeon och Fan of Guns, med tecknade LOI-avtal för Stickya Games och Super Spell Heroes.

SLG Operations är synergimakarna inom koncernen, vilka fokuserar på annonsoptimering och marknadsföring av spelen. Teamet bakom består utav externa konsulter, samt medarbetare från SLG. SLG Operations använder sig av b.la. Performance Marketing i syfte att öka antalet nedladdningar, LTV (Life Time Value) och ROI (Return of Investment) för moderbolagets samtliga spel.

Kommentar från ansvarig analytiker hos Analyst Group

”SLG befinner sig i en intensiv förvärvsresa som endast har börjat. Genom en tydlig Buy and Hold-strategi avser SLG förvärva speltillgångar i syfte att förädla, optimera och förvalta, för att förlänga spelens livslängd och därtill öka intjäningen och vinstmarginaler. Förvärvet av Raketspel medför dels viktig kompetens och erfarenhet, dels starka operationella kassaflöden som kan accelerera förvärvstakten, tillika den organiska tillväxten. Raketspel har ett starkt track-record av att lansera framgångsrika spel, vilket Dig This! och Castle Raid! är tydliga exempel på vilka har nått miljontals nedladdningar, och med en kostnadseffektiv spelutveckling tillåts höga marginaler.

Tillsammans med SLG:s befintliga speltillgångar, såsom Battle Camp, genereras starka kassaflöden, vilket är viktigt för att dels kunna finansiera ytterligare speltillgångar i enlighet med förvärvsstrategin, dels förbättra, tillika optimera, spelen med interna medel. Genom att samla kompetenser från flera parter erhålls viktig know know, vilket SLG kan dra nytta av för att skapa synergier genom att återanvända och justera tekniker, tillika metoder, från Bolagets spel kontinuerligt.

Mobilspelsmarknaden är en av de mest snabbväxande marknaderna i världen, vilket medför att marknaden är fragmenterad och under hård konkurrens, vilket samtidigt gör SLG:s förvärvsstrategi logisk genom att konsolidera spelutvecklare, tillika speltillgångar. Analyst Group anser att SLG står inför en stark tillväxt under god underliggande operationell lönsamhet och ser utifrån teckningskursen en mycket god risk reward till att delta i emissionen”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Läs hela analysen.

Bevisad förvärvsstrategi


SLG har inte för avsikt att utveckla egna spel internt från grunden, även om det skall ske i förvärvade bolag. Förvärvsstrategin grundas i att förvärva beprövade speltitlar/bolag med en stark användarbas och stabila kassaflöden, där det finns en god potential att utveckla samt förädla de förvärvade speltitlarna. Det kan t.ex. handla om att bygga ett community, support eller nya funktioner, allt för att få spelare att stanna längre i spelen och öka intjäningen därigenom.

Genom att inte utveckla egna spel och i stället förvärva etablerade speltitlar/bolag medförs en lägre operationell risk. Vidare ämnar SLG inneha en diversifierad spelportfölj för att sprida riskerna ytterligare i termer av b.la. trender och regeländringar, samtidigt som det möjliggör för SLG att forma Bolagets M&A-strategi utifrån det. Under kommande 3–5 åren är målsättningen att genomföra 20 strategiska förvärv av mogna spelbolag.

Förvärvsstrategin grundar sig i fyra steg:

  • Screening – Scanning och analys av förvärvsobjekt
  • Due Diligence – Genomföra en omfattande bolagsanalys och ingå förvärvsavtal
  • Integrera – Tillträda objektet samt integrera in i befintlig verksamhet
  • Utveckla – Utveckla förvärvsobjektet för att skapa tillväxt

Erbjudandet i sammandrag

  • Pre money-värdering: 254 MSEK
  • Teckningsperiod: 29 december – 12 januari
  • Teckningskurs: 1,30 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,13 SEK per B-aktie
  • Emissionsvolym: 105,7 MSEK, vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 kan Bolaget komma att tillföras totalt cirka 154 MSEK.
  • Garanti- och teckningsåtagande: Bolaget har totalt erhållit tecknings- och garantiåtaganden om ca 92 %, motsvarande ca 97 MSEK.
  • Handelsplats: Nordic SME
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Teckna med BankID Hemsida


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Safe Lane Gaming

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt