Sista chansen att teckna i prisbelönta bolaget som bekämpar klimatförändringen med solvärmeenergi
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna i prisbelönta bolaget som bekämpar klimatförändringen med solvärmeenergi

Sista

Efterfrågan på nollutsläppsenergi fortsätter att växa. Det ger finska Savosolar enorm potential på marknaden med sina prisbelönta, effektiva solfångare som hittills levererats till 18 olika länder. Nu finns möjligheten att investera i Savosolar – när bolaget tar in kapital för att kunna möta det stora suget efter grön värmeenergi.

Klimatförändringarnas konsekvenser och pressande miljömål kräver att vi snabbt minskar koldioxidutsläppen och ställer om till grön energi globalt.

"Efterfrågan på förnybar energi, i synnerhet ren nollutsläppsenergi, kommer att fortsätta växa starkt när åtgärder för att bekämpa klimatförändringar ökar. Marknaden för stora solfjärrvärmesystem växer, särskilt i Europa, där tillväxten drivs av EU:s Green Deal-program, landsspecifika miljömål och stigande priser för utsläppsrätter och energi,” säger Jari Varjotie, vd för Savosolar.

Prisbelönta för sin solvärmeenergiteknik

Savosolar har ett internationellt team med bred kunskap inom områden som solvärme, fjärrvärme och industriell processvärme. Huvudkvarteret och produktionsanläggningen ligger i Finland, med två dotterföretag i Danmark och Tyskland och filialer i både Frankrike och Kina. Savosolar har belönats med världens mest prestigefyllda internationella pris inom solenergi – Intersolar Award. Detta tack vare deras Direct Flow-absorbator och dess unika vakuumbeläggningsprocess, som fortfarande är hjärtat i solfångarna som används i bolagets egna värmeenergisystem.

Tack vare den starka ställning vi har uppnått på våra målmarknader och de utmärkta referenserna anser kunderna att Savosolar är en av de bästa leverantörerna. Kunderna förväntar sig få alltmer omfattande helhetssystem, och därför har vi särskilt utökat vår försäljning och vår systemplanering genom att rekrytera sakkunnig lokal personal på våra målmarknader, exempelvis i Tyskland och Frankrike,” säger Jari Varjotie.

Marknadsledarskap i Frankrike och expansion till Kina

Solvärmefångarna från Savosolar är de mest effektiva i världen till storskaliga system, går att installera på såväl öppna fält som på tak, och levereras som färdiga anläggningar. Sedan 2011 har bolaget levererat över 100 000 kvadratmeter solfångare till kunder i 18 länder. Antalet projekt i bolagets design- och anbudfas samt aktiva försäljningsmål som identifierats för de närmaste åren är rekordhögt och uppgår till 145 miljoner euro.


I Frankrike har Savosolar redan uppnått tydligt marknadsledarskap. Frankrikes största solvärmeanläggning och även Savosolars största leverans hittills, Issouduns solvärmesystem, levererades framgångsrikt till Kyotherm Solar i september. Den 14 000 m2 stora anläggningen på 10 MW, som varit i bruk sedan januari genererar värme vid Malteries Franco Suisses fabrik och sparar cirka 2 100 ton koldioxidutsläpp årligen, utan att generera ytterligare värmeenergikostnader för kunden.

I maj signerade Savosolar ett leveranskontrakt på 0,5 miljoner euro med kinesiska Guangzhou Power Supply, och leveransen förväntas slutföras innan årets slut. Med denna leverans får bolaget möjligheten att demonstrera sina produkters unikhet och konkurrenskraft också i Kina och skapa ett rykte på världens största solvärmemarknad.

Stark marknadsposition framåt – Möjlighet att teckna aktier

Nu tar Savosolar nästa stora steg för att fortsätta växa och genomför en företrädesemission som ger dagens aktieägare företrädesrätt att teckna nya aktier. De som tecknar sig i emissionen erhåller vederlagsfritt en teckningsoption per två tecknade aktier i tre olika serier, det vill säga totalt tre teckningsoptioner. Med teckningsoptionerna kan nya aktier tecknas med rabatt under 2022 och 2023 till ett förhandsbestämt pris. Savosolar ser ljust på framtiden då det finns stark efterfrågan från storskaliga industrier och fastigheter som vill göra omställningen till hållbar värmeenergi.

De kompletta värmeenergisystemen är en betydande fördel – de skapar mervärde för kunden och högre omsättning för Savosolar. Målet är att öka årsproduktionen och fortsätta produktutvecklingen för att producera ren värmeenergi till ett konkurrenskraftigt pris.

“Vi har uppnått en stark marknadsposition. Marknaden för stora solvärmesystem med temperaturer under 100 grader har ett begränsat antal globala leverantörer och Savosolar är ledande inom teknik och kvalitet i detta område.”

Erbjudandet i sammandrag

  • Emissionsvolym: Cirka 6,1 MEUR (62 MSEK)
  • Teckningskurs: 0,07 EUR (0,71 SEK)
  • Garantiåtagande: Cirka 88,5 procent av emissionen
  • Teckningsperiod i Sverige: 11 oktober – 25 oktober 2021
  • Teckningsperiod i Finland: 11 oktober – 27 oktober 2021
  • Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market
  • Teckningsoptionerna: Per två tecknade och betalda emissionsaktier: En teckningsoption av serie TO8, en teckningsoption av serie TO9 och en teckningsoption av serie TO10
  • Teckningsperiod på basis av teckningsoptionerna: Teckningsperioden med TO8 är 21 mars – 1 april 2022, teckningsperioden med TO9 är 12 september – 23 september 2022, teckningsperioden med TO10 är 20 mars – 31 mars 2023
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Teaser Prospekt Tilläggsprospekt Anmälningssedel


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Meriaura

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt