Artikeln är ett annonssamarbete

Techaktie

Techaktie med 65 procents uppsida till begränsad risk

Det finns en stor uppsida till en begränsad risk i börsaktuella Euroafrica Digital Ventures. En uppdragsanalys av Analyst Group gör bedömningen att i ett positivt scenario bör aktien handlas upp med 65 procent.

Euroafrica Digital Ventures är resultatet av sammanslagningen mellan Tanzanias största köp- och säljplattform, Kupatana, och Social Media Lab – som tillhandahåller en plattformslösning och rådgivning inom digital marknadsföring.

Med Social Media Labs lönsamma nordiska verksamhet, Kupatanas marknadsledande position och starka synergier som är redo att realiseras finns potential för en stark tillväxtresa. Det är en slutsats i analysen.

Genom att verka inom starkt växande marknader får Euroafrica en medvind och således rätt förutsättningar att lyckas med sin tillväxtstrategi.

Detta skriver Analyst Group.

Fördelaktig värdering

I nuläget värderas Euroafrica till en rabatt jämfört med liknande bolag, vilket till stor del kan förklaras med hänvisning till bolagens längre historik av tillväxt och lönsamhet.

”Å andra sidan är Euroafrica, olikt jämförelsebolagen, skuldfria och väntas därtill öka omsättningen såväl som EBITDA-resultatet i en snabbare takt under prognosperioden än genomsnittet”, skriver Analyst Group.

Skalbar affärsmodell

I analysen konstateras att bolaget har en hög skalbarhet i sin affärsmodell – där den nordiska verksamheten är i processen att konvertera rådgivningskunder till licensbetalande användare.

”Utifrån gjorda prognoser och tillämpad målmultipel om 3,4x för 2021 års försäljning om 31,5 MSEK motiveras ett värde per aktie om 10,6 kr i ett Bull scenario”, heter det i analysen.

I pågående emission är det möjligt att teckna för 6,4 kronor aktien. Analyst Groups värdering innebär därigenom en uppsida som uppgår till 65 procent.

Expansiv marknad

Samtidigt omfattar inte värderingen den fulla potentialen i köp- och säljplattformen Kupatana som integreras i analysen som en ”lukrativ option”.

Den utfästa tillväxtstrategin för Kupatana är att konsolidera marknaden i Tanzania och på sikt lansera plattformen i Kenya, Uganda och Rwanda.

Samtidigt beräknar Euroafrica att annonsinflödet ska tiodubblas och en utpräglad e-handelsvertikal ska integreras med plattformen.

Likt andra jämförelsebara företag, som Blocket och ryska Avito, är målsättningen att nå en exponentiell och kostnadseffektiv användartillväxt för att säkra marknadspositionen.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet avser en nyemission av Units motsvarande 20 MSEK i Euroafrica Digital Ventures AB (publ). En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

  • Teckningskurs: 12,8 SEK per unit, motsvarande 6,4 sek per aktie.
  • Teckningsperiod: 8 mars 2021 – 22 mars 2021.
  • Teckningsåtaganden: Cirka 14,2 MSEK motsvarande 71 procent av Erbjudandet.
  • Minsta teckningspost: 425 Units, motsvarande 5 440 SEK.
  • Värdering: Euroafrica Digital Ventures värderas till 44,7 MSEK (pre-money).
Teckna med BankID Teckna hos Avanza Teckna hos Nordnet Anmälningssedel Memorandum

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Euroafrica Digital Ventures

Läses av andra just nu

Om aktien Euroafrica Digital Ventures

Mer från Börskollen

Nyhetsbrev

Senaste nytt