Bli delägare i fintechbolaget som tar sikte på flera växande miljardmarknader
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Bli delägare i fintechbolaget som tar sikte på flera växande miljardmarknader

Bli

Det finns ett stort intresse för Göteborgsbaserade finetechbolaget eddbee group AB (publ) som skapar globala betting-/skill gaming-plattformar med fokus på sport och den finansiella marknaden. Bolaget genomför nu en emission med potential till dubbla utdelningar och det stora intresset har gjort att huvuddelen av nuvarande emission är tecknad. Bolaget förbereder sig också parallellt för en noteringsprocess.

"Vid teckning av C-aktier är ambitionen att man som aktieägare kommer att erhålla dubbla utdelningar av teckningskursen, alltså dubbelt tillbaka på sin insats – vilket har skapat stort intresse i denna emission och med det har vi redan uppfyllt spridningskravet inför kommande notering,” säger Sven-Olof Nilsson, VD för eddbee.

Sju anledningar att investera i eddbee

  • Lanseringsklar plattform inom skill gaming/ fantasy sports genom helägt dotterbolag i Indien – allt i enlighet med lagkrav från indisk regulatorisk lag.
  • Plattformar redo att anpassas till den amerikanska och europeiska marknaden.
  • Lokala arbetsteam för operativt arbete i respektive marknad.
  • Unik aktieplattform inom skill gaming och social trading.
  • Flertalet framtida intäktskällor från olika plattformar.
  • Plan för att väva ihop de olika plattformarna inom skill gaming till ett större ekosystem som utgör en grund för digital banking – så kallad neobanking.
  • Potential till dubbla utdelningar av teckningskursen, alltså dubbelt tillbaka på insatsen.

Lansering av fantasy sports-plattform på den indiska marknaden – USA näst på tur


Eddbee förbereder nu via sitt helägda indiska dotterbolag en plattformslansering i Indien. Man har strategiskt valt den indiska marknaden med en befolkning på över 1,3 miljarder, ett stort nationellt intresse för fantasy sports och skill gaming samt ett tydligt regulatoriskt regelverk.

Enligt en nyligen genomförd studie som drivs av Federation of Indian Fantasy Sports (FIFS) i samarbete med KPMG finns det över 100 miljoner fantasy sports-användare i Indien idag. 74% av användarna spelar fantasyligor en till tre gånger i veckan och 30–40% av användarna spelar på mer än en plattform. Bruttointäkterna för operatörerna av fantasisektorn online har ökat markant och under de senaste två åren har fantasyspelplattformarna lockat stora investerare som Sequoia India, Tencent, Steadview Capital och Go-Ventures.

Näst på tur efter lanseringen i Indien är USA som har en mogen marknad inom skill gaming samt med ett liknande regulatoriskt regelverk som Indien.

Indien har varit ett naturligt val för oss då vi under flera års tid byggt våra plattformar och arbetat tillsammans med ett lokalt team som bistår med indisk marknadskännedom. Vi bäddar för en lyckad indisk lansering,” berättar Sven-Olof.

Unik aktieplattform

I den globala aktieplattformen eddbee shares som är under uppbyggnad har man kombinerat skill gaming och så kallad social trading. Marknadsplatsen är byggd för att personer som är duktiga på aktiehandel ska kunna inspirera andra personer och samtidigt kunna tjäna pengar på sin kunskap. Det kommer även erbjudas tävlingar inom skill gaming – ett koncept som är unikt för eddbee.


”Eddbee har alla förutsättningar att bli ett framgångsrikt bolag då såväl sportspel som aktiemarknaden är enormt populära områden. Vår ambition är att våra plattformar skall bli ett komplement för aktie- och spelintresserade personer. Med våra plattformar kommer vi att erbjuda ett flertal unika koncept, inte minst olika tjänster som de traditionella aktiemäklarna och/eller spel- och fantasybolagen saknar. Vi verkar på en global marknad och kommer enkelt att kunna skala upp vårt erbjudande, då aktiekurser och sportresultat är i stort sett är desamma på alla språk,” fortsäter Sven-Olof.

Framtida ambition mot neobanking


Bolagets långsiktiga målsättning är att bygga upp en betydande kundbas, väva ihop de olika plattformarna inom skill gaming till ett större ekosystem som utgör en grund för att expandera mot tjänster inom digital banking, så kallad neobanking. Bolaget har inlett samarbete med europeisk leverantör inom bank och finans för leverans av bland annat ett betalkortssystem.

Ambitionen är bland annat att under 2022 erbjuda betalkort till kunder i Norden och Europa och bolaget har inlett samarbetet för att hitta den bästa lösningen av betalkortssystem som ska vara både fysiska och digitala.


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Eddbee

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt