Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

Savo-Solar: Lyckas uppvisa tillväxt trots stor Covid-19 påverkan - Analysguiden

Aktiva på marknad med momentum och tillväxt

Enligt marknadsanalyser från Euroheat har marknaden växt i snitt 35 procent de senaste åren, en tillväxt som spås fortsätta. Savosolars huvudsakliga fokus är idag utöver Danmark även Tyskland, Frankrike, ett fåtal östeuropeiska länder samt Kina och Sydamerika. Specifika marknadsförhållanden och förutsättningar skiljer sig stort mellan marknaderna men i överlag kan sägas att marknaden för solfångarsystem växer kraftigt. Covid-19 pandemin har därtill möjlighet att ytterligare accelerera omställningen till förnybara energikällor, då många stater ämnar prioritera förnybara energikällor som ett led i att återställa ekonomin och skapa tillväxt. Ett exempel på detta är EUs coronaåterhämtningspaket, som kommer investera över 750 miljarder euro med ett uttalat fokus på hållbarhet och förnyelsebar energi. Detta har potential att kraftigt accelerera omställning i EU till förnyelsebara energikällor.

Ostabila intäkter skapar risk

Savosolar har i dagsläget mycket att bevisa för marknaden och aktien har det senaste året befunnit sig i en nedåtgående trend. Det är uppenbart att bolaget befinner sig i en bransch med långa beslutsvägar och upphandlingsprocesser vilket medför att omsättningen blir ojämn mellan åren. Detta medför konsekvensen att förseningar och fördröjningar kan få långtgående effekter för bolagets finansiella ställning. Vidare befinner sig bolaget på en marknad vars tillväxt starkt påverkas av politiska beslut, vilket skapar ytterligare en osäkerhetsfaktor.

Tar steg mot lönsamhet

Vi ser tendenser under det senaste kvartalet av Savosolar närmar sig starkare tillväxt och tar steg mot lönsamhet. Trots relativ stor påverkan från Covid-19 uppvisar bolaget stabil omsättning och något förbättrat resultat. Det är betryggande att se att bolaget lägger ett stort fokus på effektiviseringsprocesser och investerar för att sänka kostnaderna. De stora framgångarna på den franska marknaden bådar gott och vår förhoppning är att ytterligare projekt nås på fler marknader. Ju större geografisk exponering och fler ordrar samtidigt desto mindre beroende blir bolaget av vissa kärnmarknader och kunder. Detta leder i förlängningen till ett Savosolar som blir mer motståndskraftigt mot volatila marknader. Genom att diskontera förväntade kassaflödes med 15 procents diskonteringsränta och 3 procents evighetstillväxt samt genom relativa multipelvärderingar finner vi ett motiverat värde i Savosolar idag på 2–2,5. Bolaget har detta halvår visat tecken på ökat lönsamhet och lyckas bolaget bibehålla detta, kombinerat med stark tillväxt, kan kommande år bli händelserika och spännande för Savosolar. Det är ännu tidigt att göra någon större justering av riktkursen men vi väntar med spänning på nästa rapport och vad kommande halvår har att bjuda på från Savosolar.

https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/savsolar_q2_analysuppdatering.pdf

Research feed

❤️ Gratis: Prenumerera på vårt nyhetsbrev med heta aktiecase och ladda ner vår app för bolagsbevakning!

Nyheter om Meriaura

Läses av andra just nu

Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Om aktien Meriaura

Mer från Finwire / Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt