I.A. Hedin Bil AB:s bokslutskommuniké 2020 - Börskollen

Pressmeddelande

I.A. Hedin Bil AB:s bokslutskommuniké 2020

Hedin Bil avslutar året med rekordresultat.

Göteborg, fredag 26 februari 2021

Det operativa rörelseresultatet ökade med 135 Mkr till 289 Mkr, vilket var en förbättring med 88% jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Omsättningen i jämförbara enheter ökade med 7,5%. Verksamheterna på våra samtliga marknader förbättrade både resultat och marginalen. I Sverige har vi sett en nedgång på nybilsförsäljningen, men en väldigt stark försäljning av begagnade bilar. I Norge har vi ökat försäljningen både på nya och begagnade bilar. I Belgien där det varit mer restriktioner pga Covid-19 och delvis stängda verksamheter har vi avslutat året väldigt starkt med hög försäljning.

Oktober-December

  • Försäljningen ökade med 7,5% till 6 362 Mkr (5 919 Mkr).
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 289 Mkr (154 Mkr), en ökning med 88%.
  • Rörelseresultatet ökade med 137 Mkr till 271 Mkr (134 Mkr).
  • Resultat före skatt ökade till 238 Mkr (86 Mkr).


Helår 2020

  • Försäljningen ökade med 8% till 24 064 Mkr (22 301 Mkr).
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 805 Mkr (428 Mkr).
  • Rörelseresultatet ökade med 368 Mkr till 729 Mkr (360 Mkr).
  • Resultat före skatt ökade 363 Mkr till 511 Mkr (148 Mkr).

Bifogade filer

Läses av andra just nu