Investera i onoterade tillväxtbolag och samtidigt få en god riskspridning? Teckna i investmentbolaget GOKAP Invest
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Investera i onoterade tillväxtbolag och samtidigt få en god riskspridning? Teckna i investmentbolaget GOKAP Invest

Investera

Vill du investera i onoterade tillväxtbolag och samtidigt få en god riskspridning? Nu finns möjligheten att bli delägare i investmentbolaget GOKAP Invest som investerar i innovativa, onoterade bolag med målet att generera en god avkastning för sina aktieägare.

GOKAP Invest bildades i januari 2018 och har sedan dess gjort 17 investeringar, varav ett innehav har sålts av genom en publik IPO – Monivent, som arbetar med andningsstöd för nyfödda bebisar. Avkastningen för försäljningen uppgick till 63 procent och värdeökningen för resterande portföljbolag summeras till i genomsnitt 32 procent sedan initial investering.

Nu vill GOKAP ta in ytterligare kapital genom en nyemission för att kunna utöka sin bolagsportfölj. Emissionen riktar sig mot befintliga såväl som nya aktieägare. Teckningstiden löper fram till den 17 december 2021 och emissionsbeloppet är max 10 miljoner kronor. Det tillkommande kapitalet ska stärka GOKAPs kapacitet för tilläggsinvesteringar i de utvalda innehaven samt investeras i nya spännande tillväxtbolag.

GOKAP investerar i många branscher – allt från läkemedel till musik

GOKAP investerar i många olika branscher, med exempelvis flera innehav inom Life Science och läkemedel. Ett av portföljbolagen erbjuder en effektiv cancerbehandling mot långt gången blåscancer och ett annat av bolagen erbjuder en behandlingsmetod mot alkoholberoende.

GOKAP investerar även i andra branscher. Ett av innehaven är Zeptagram, ett bolag som ger musikproducenter möjlighet att sälja av sina immateriella rättigheter genom blockchainteknik.

En möjlighet att sprida sina investeringar bland spännande onoterade bolag

Investeringarna ska bidra till att dessa innovativa onoterade bolag kan utvecklas och att deras tillväxtpotential kan tillvaratas – samtidigt som GOKAP har möjlighet att generera avkastning på sina investeringar.

Det är få aktieägare som har möjlighet att gå in med stora belopp i flera bolag onoterade bolag. Genom en investering i GOKAP ges du som delägare en möjlighet att få exponering mot en portfölj av innovativa onoterade bolag – och samtidigt en rimligt diversifiering och riskspridning.

Nettolikviden från nuvarande kapitalanskaffning kommer att användas för att GOKAP ska kunna göra ytterligare investeringar i sina befintliga innehav och även för att kunna utöka sin portfölj med nya spännande innehav. Innehaven kommer sedan successivt, när läget är rätt, att avyttras i syfte att skapa avkastning för aktieägarna. Vid avyttringar frigörs nytt kapital som sedan kan investeras i nya potentiella tillväxtcase varpå resan kan fortsätta.

En långsiktig investering i bolag som förväntas ge god avkastning på sikt

GOKAP agerar med en långsiktig strategi i innovativa företag som man bedömer kommer generera en god avkastning på sikt. Avyttring sker genom att delar av eller hela innehavet säljs av privat alternativt genom en notering på börsen.

GOKAPs nuvarande innehav i Tkr.

GOKAPs innehav har hittills haft en värdeökning på i genomsnitt 32 procent sedan investeringstillfället. Man har totalt tagit in 260 Mkr i investeringskapital i företagen under tiden som GOKAP varit delägare och det totala bolagsvärdet uppgår till 650 Mkr.

Låga förvaltningskostnader för att maximera kapital till investeringar

GOKAP har mycket låga förvaltningskostnader. Bolagets strategi är att hålla hårt i förvaltningskostnaderna, med syftet att så mycket pengar som möjligt ska gå till direkta investeringar i nya och befintliga portföljbolag.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: tom. 17 december 2021
  • Teckningskurs: 2 SEK/aktie
  • Emissionsvolym: 10 MSEK
  • Bolagsvärde (pre-money): 30 MSEK
  • Teckning: sker i poster om 5 000 aktier, dvs. minsta teckningspost är 10 000 kronor
Läs mer och investera i GOKAP

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt