Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Investeringsbolaget

Investeringsbolaget First Venture genomför IPO om 245 MSEK och noteras på Nasdaq First North

First Ventures grundare har lång erfarenhet av att investera och utveckla onoterade tillväxtbolag, där de bl.a. har varit med i Food tech-bolaget Humble Group från start, vilka nu är listade på Nasdaq First North med en värdering på 4,3 miljarder kronor. Med en spännande portfölj av ett antal lovande tillväxtbolag och ett flertal nya identifierade bolag på radarn, genomför First Venture en finansiering om 245 MSEK och genomför en notering på Nasdaq First North.

Intresset för onoterade investeringar har vuxit avsevärt de senaste åren och genom noteringen av First Venture erbjuds allmänheten exponering mot spännande onoterade tillväxtbolag. Utöver att First Ventures professionella investeringsorganisation sköter analys och riskhantering tillsammans med aktiv förvaltning för att maximera värdetillväxt så erbjuder de allmänheten en lösning på de utmaningar som förknippas med investeringar på den privata marknaden. Såsom behovet av ett gott nätverk för att identifiera investeringar och accelerera tillväxt samt ett betydande kapital, vilket är en förutsättning för inflytande i bolag.

First Ventures grundare Rune Nordlander och Peter Werme har lång erfarenhet av att investera och bidra till värdetillväxt i bolag. Med en djup kunskap inom sina investeringsområden och ett brett nätverk genom deras advisory board, styrelse och ägare ges tidig tillgång till investeringsmöjligheter i intressanta tillväxtbolag. Med nio befintliga portföljinnehav inom teknik, hälsa och hållbarhet och flera identifierade bolag på radarn, tar First Venture nu in 245 MSEK till att följdinvestera i de befintliga portföljbolagen samt till nya investeringar.

Vår listning på Nasdaq First North gör att fler kommer att kunna vara med på den här resan samtidigt som ett bredare investeringskollektiv ger oss nya investeringsmöjligheter. Jag och Rune har arbetat tillsammans i över 15 år och identifierat och utvärderat tusentals intressanta bolag, flera av dessa är högst aktuella för det kapital vi nu får tillgång till", säger bolagets medgrundare och styrelseordförande Peter Werme.

First Venture, som investerar i fokussektorerna teknik, hälsa och hållbarhet, kommer att använda det finansiella tillskottet från nyemissionen till att utvidga investeringsportföljen. First Venture investerar i bolag som befinner sig i eller nära en kommersialiseringsfas och oftast med en stark medvind i form av megatrender för att maximera potentialen att bli ledande inom sina respektive branscher.

Datadriven teknologi, förändrad demografi, skiftet mot hållbarhet, rikare befolkning och ökad utbildningsnivå har dels bidragit till att öka den globala hälsomedvetenheten och dels till ökad effektivitet inom sjukvården. Digital hälsa, Food tech och hållbar konsumtion och produktion är prioriterade områden för investeringsorganisationen.

Ett portföljbolag som utvecklats starkt under de senaste åren är Food tech-koncernen Humble Group (tidigare Bayn Group) där Peter Werme är styrelseordförande sedan fem år. Humble Group, en FMCG-koncern inom sockerreduktion, funktionell mat samt hållbar skönhet och hälsa med en omsättning på knappt en miljard kronor, är ett framgångsexempel inom sitt område som nu exekverar på en förvärvsstrategi likt spelbolagen Stillfront och Embracer.

Helt klart är att resan vi gjort med Humble Group är mycket framgångsrik. Samtidigt har vi begränsats av att inte kunna göra följdinvesteringar under resans gång, av den enkla anledningen att vi inte vid tidpunkten haft en större kassa att jobba med. Genom att ta steget ut i det publika och med en finansiering om 245 MSEK kommer vi ha möjlighet att genomföra större investeringar i nya spännande bolag inom våra fokussektorer", förklarar First Ventures medgrundare och vd Rune Nordlander.

First Venture har idag ett brett nätverk men arbetar kontinuerligt med att stärka det genom att på regelbunden basis upprätthålla kontakt med ett omfattande nätverk av entreprenörer, andra investerare och rådgivare. Detta nätverk består bland annat av Håkan Roos som var tidig investerare i det svenska betalbolaget iZettle, och som nu bistår First Venture i deras advisory board med potentiella investeringsobjekt samt erfarenhetsutbyte.

Läs mer om First Venture och hur du tecknar i emissionen nedan.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperioden för allmänheten pågår mellan 11 – 23 juni. Läs mer nedan.

  • Emissionsvolym: 245 MSEK
  • Överteckningsoption: 25 MSEK
  • Teckningskurs: 9,75 SEK per aktie
  • Teckningsperiod: 11 – 23 juni 2021
  • Teckningsförbindelser: 185 MSEK motsvarande ca 76 % av emissionen
  • Finansiell rådgivare: Naventus Corporate Finance
Teckna hos Avanza Teckna hos Nordnet Teckna med Bank-ID Prospekt Läs mer på bolagets emissionssida

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt