Sista chansen att investera i en svensk SPAC som skall skapa värde i ett attraktivt segment
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att investera i en svensk SPAC som skall skapa värde i ett attraktivt segment

Sista

SPACett är ett svenskt förvärvsbolag, så kallat SPAC, som har som syfte att förvärva ett onoterat bolag med bolagsvärde mellan 100–500 MSEK så snart som möjligt, dock senast 36 månader efter börsintroduktion. Ett potentiellt målbolag är primärt onoterat i Norden och har en beprövad affärsmodell med inriktning på digitalisering.

Om SPACett, trots tidigare erfarenheter hos ledning och ägare, inte finner någon lämplig förvärvskandidat inom 36 månader kommer bolaget att likvideras och likvider delas ut till aktieägare. Investerare ges även möjligheten att påkalla inlösen av sina aktier ifall denne inte finner sig nöjd med ett potentiellt förvärv och på så vis ha möjlighet att återfå 80 % av det investerade beloppet.  

Ansvarig analytiker hos Analyst Group kommenterar

I samband med nyemissionen av SPACett erbjuds investerare ett unikt tillfälle att ta del av en spännande SPAC-resa och ett potentiellt värdeskapande förvärv till en attraktiv riskprofil.

Målsättningen är att förvärva ett onoterat bolag med bolagsvärde mellan 100–500 MSEK som kan växa i börsnoterad miljö. Om SPACett inte lyckas genomföra ett förvärv inom tidsfristen 36 månader likvideras Bolaget och kapitalet återgår till aktieägare, vilket ger en attraktiv risk/reward.

I samband med nyemissionen tecknar VD, styrelse och ledning tillsammans aktier för cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 44 % av erbjudandet, vilket både ingjuter förtroende samt skapar starka incitament till att skapa aktieägarvärde. Analyst Group anser att investerare ges en attraktiv risk/reward och en intressant möjlighet att ta del av en potentiell tillväxtresa genom att delta i IPO:n.”

Unikt tillfälle att teckna aktier i en svensk SPAC

Börsintroduktionen av SPACett ger ett unikt tillfälle att teckna aktier i en svenskt SPAC med fokus på starka trender till en attraktiv riskprofil. Genom noteringen erbjuds investerare att ta del av en potentiell värdeutveckling i ett, utifrån ledningens tidigare framgångsrika erfarenheter, bolag som vanliga investerare annars har svårt att få investera i.

För det förvärvade målbolaget erbjuder SPACett en snabb, enkel och kostnadseffektiv väg att komma till börsen för att fortsätta sin resa i en noterad miljö.  Det finns många SPAC-liknande noteringar som utvecklats bra över tid, bl a tex SBB, Vestum och Randviken, Odd Molly mm och de som tecknar aktier i SPACett får en möjlighet att vara med från början på en liknande tillväxtresa.

Attraktiv riskprofil för en framtida tillväxtresa

Om SPACett inte finner ett förvärv inom tidsfristen 36 månader kommer bolaget att likvideras och kapitalet distribueras åter till aktieägarna. Detta medför en attraktiv riskprofil då potentiella investerare, i samband med teckning i IPO:n, får möjligheten att ta del av utvecklingen av ett potentiellt målbolag och samtidigt kan återfå delar av investerat kapital vid likvidering av SPACett, något som Analyst Group håller för otroligt. Investerare ges även möjlighet att återfå 80 % av sitt investerade kapital genom att påkalla inlösen av sina aktier, om denne inte skulle finna sig nöjd med föreslaget förvärv.

Stort insiderägande och lock-up avtal ingjuter förtroende

I samband med emissionen har styrelse, ledning och befintliga aktieägare ingått lock-up avtal omfattande 90 % av sina aktier under maximalt 36 månader, eller tills dess att ett förvärv godkänns. SPACetts ledning och styrelse har breda och relevanta erfarenheter från bolagsinvesteringar, företagsstyrning och finansiering, vilket Analyst Group bedömer som positivt inför ett potentiellt förvärv.

Tillsammans med styrelsen har grundarna och VD:n åtagit sig att investera 12 MSEK i SPACett, vilket medför tydliga incitament för potentiella aktieägare. VD Marcus Bonsib har tidigare erfarenhet av kapitalanskaffning, IPO:s och investeringar från Spiltan, men även som tidigare investeringsansvarig på Pepins samt Senior Associate på Stockholm Corporate Finance.

Investeringsstrategi med fokus på tillväxt

Bolagets investeringsstrategi är inriktad på ett onoterat förvärv med marknadsvärde mellan 100–500 MSEK. Teamet bakom SPAC ett har bevisade framgångar och ett brett kontaktnät inom detta segment vilket bäddar för ett värdeskapande förvärv. T ex så deltog grundaren Per Nilson i omstruktureringen av ICTA och det efterföljande omvända förvärvet av Rolling Optics som ledde till en +100% avkastning för aktieägarna.

SPACett letar primärt efter bolag som gynnas av digitalisering och är aktiva inom exempelvis mjukvarubolag (SaaS), spelutveckling eller e-handel, vilket Analyst Group anser vara rätt fokus på grund av den underliggande marknadstillväxten. Verksamheten förväntas ha en beprövad affärsmodell och hög tillväxtpotential som kan gynnas av att vara i en noterad miljö. Strukturen i SPACett möjliggör även omvända förvärv, vilket ger ett onoterat bolag en snabb och kostnadseffektiv väg till börsen, något som visat sig framgångsrikt i tidigare transaktioner.

Investeringsprocessen ser ut som följer:

1) Identifiera målbolag: Bolagets ledningsgrupp och styrelse består av en grupp individer med breda erfarenheter och stort kontaktnät med entreprenörer, ägare, ledningspersoner och som kan bidra med relevant kunskap för identifiering av potentiella målbolag. SPACett ser också egna möjligheter i att aktivt bli uppsökta av säljare till verksamheter.

2) Utvärdering: När ett målbolag identifierats påbörjas en gedigen utvärdering av verksamheten, bakgrund, marknadsposition, finansiell ställning och annan relevant information. Vid grönt ljus efter denna process inleds transaktions- och beslutsprocessen.

3) Transaktions- och beslutsprocess: Målbolaget presenteras därefter för SPACetts styrelse, som vid beslut av förvärvsavtal kallar till extra bolagsstämma för att godkänna förvärvet. Om beslutet bifalls med majoritet genomförs förvärvet och aktieägare som motsäger sig detta kan få tillbaka 80 % av det investerade beloppet.  

Erbjudandet i sammandrag

  • Pre money-värdering: 5 MSEK
  • Teckningsperiod: 24 november – 8 december 2021
  • Teckningskurs: 5 SEK per aktie
  • Emissionsvolym: 27 MSEK
  • Minsta teckningspost: 1 000 aktier
  • Garanti- och teckningsåtagande: 74 %
  • Första handelsdag: 27 december 2021
  • Handelsplats: Spotlight Stock Market
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Teckna med BankID Hemsida


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt